Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A polgárőrség: alulról szerveződő, helyi lakosok által létrehozott, az adott település közigazgatási határain belül működő, a helyi közbiztonság javítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A polgárőrség: alulról szerveződő, helyi lakosok által létrehozott, az adott település közigazgatási határain belül működő, a helyi közbiztonság javítása."— Előadás másolata:

1

2 A polgárőrség: alulról szerveződő, helyi lakosok által létrehozott, az adott település közigazgatási határain belül működő, a helyi közbiztonság javítása érdekében tenni akaró, erősen motivált, bűnmegelőzéssel foglalkozó civil szervezet.

3 Együttműködő partnerek: Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közala- pítvány Biztonságos Magyarországért Közalapítvány. Országos Bűnmegelőzési Tanács Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igaz- ságügyi Szolgálata 2012. évben

4 A polgárőrség sajátosságai: A település ismerete. A településen lakó személyek ismerete. A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése szi- nonim fogalmak. 52 000 fő feletti létszám. A tagok többsége férfi. Aktív és nyugdíjas tagok aránya meghatározza a szol- álatok szervezését. Minden korosztály megtalálja a polgárőrségen belül a feladatát. Stratégiai partnerség a rendőrséggel. 2011. évi CLXV törvény.

5 „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek!” A polgárőrök felkeresik a területükön élő időskorúakat. Igyekeznek bizalmi kapcsolatot kialakítani A kapcsolat tartó mindig ugyanaz a személy. Próbálnak javítani életkörülményeiken. Bűnmegelőzéssel kapcsolatos információkat adnak át.

6 „Szomszédok Egymásért Mozgalom!” A programban minden korosztály részt vehet. A polgárőrök elősegítik a szomszédok közötti bizalmi viszony kialakulását. Cél, hogy a szomszédok segítsék egymást, óvják egymás ingatlanjait, anyagi javait.

7 „Ifjú Polgárőrök!” A 2015. évi tv. módosítás tette lehetővé, hogy a 14-18 év közötti fiatalok ifjú polgárőrök lehessenek. A törvény meghatározza azokat a tevékenységeket, amely- eket végezhetnek. Bűnmegelőző és áldozatvédelmi tevékenység során szak- mai információkat továbbítanak. Fontos, hogy az értékrendjükbe a helyén szerepeljen a ha- zaszeretet, becsület, segítőkészség, közösségi tevékenység.

8 „Iskolai Közösségi Szolgálat!” „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek!” Diákok tevékenysége: Felkészülés 5 óra, pedagógus jelenlétében. Látogató párok megalakítása. Két diák vagy diák- polgárőr. Bemutatkozás a gondozásukra bízott időskorúnál. Együtt az addigi látogatóval. Tényleges tevékenység, az időskorúak rendszeres látogatása. Ha nincs munka elég a beszélgetés. Minden problémát az egyesület elnökének kell jeleznie. Értékelés 5 óra.

9 „Helyi környezetvédelem!” Diákok tevékenysége: Felkészülés 5 óra, de lehet kevesebb is. Pedagógus jelenlétében. Járőr párok kialakítása, kettő diák, vagy diák-polgárőr. Tevékenység: csak a helyszín rögzítése GPS koordináták alapján, fényképezés. Illegálisan lerakott szemét, parlagfű, gondozatlan vízelvezető, gondozatlan terület. Fontos. A diákok nem kerülhetnek konfliktusba senkivel. A tapasztalataik alapján az egyesület elnöke intézkedik. Értékelés 5 óra.

10 „Kortárs segítő!” Diákok tevékenysége: Oktatás a rendőrség szakembereinek vezetésével, pedagógus jelenlétében. Az általános iskolákba csak az általános iskola szer- vezésében mennek a diákok. Csak képzett, gyakorlott segítőkkel együtt. Nem csak az elmélet átadása a cél, inkább a megtörtént esetek elemzése. Gyakorlati oktatás, milyen kihívásokkal kerülnek szembe az általános iskolások pl. szórakozások alkalmával. Értékelés 5 óra.

11 Komplex programok „250x100 Biztonság!” „Külterületek Biztonsága!” „Tanyavédelmi Program”

12 Megállapítások: A polgárőrség alaptevékenysége első sorban a bűnmege- lőzésre irányul. E tevékenység egyben az áldozattá válás megelőzése is. Az áldozat segítés is fontos feladat számunkra. A polgárőrség fontos információkkal tudja ellátni az áldozatokat, az elszenvedett kár enyhítése érdekében. Segítenünk kell az ismételt áldozattá válás elkerülését. A polgár ő rség b ű nmegel ő z ő tevékenysége és az áldozatvédelem összefügg. Az áldozatvédelem jól illeszkedik a polgár ő rség tevékenységébe.

13 Köszönöm megtisztel ő figyelmüket!


Letölteni ppt "A polgárőrség: alulról szerveződő, helyi lakosok által létrehozott, az adott település közigazgatási határain belül működő, a helyi közbiztonság javítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések