Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet FENNTARTHATÓSÁG A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Ökoiskola címátadó 2012. 06.09.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet FENNTARTHATÓSÁG A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Ökoiskola címátadó 2012. 06.09."— Előadás másolata:

1 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu FENNTARTHATÓSÁG A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Ökoiskola címátadó 2012. 06.09

2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu Mi a helyzet?

3 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu A megoldás: fenntartható gazdaság Megfelelni a jelen igényeinek anélkül, hogy az eljövendő generációkat megakadályoznánk a majdani igényeik kielégítésében

4 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu Mi kell ehhez? Ésszerű gazdálkodás Ésszerű fogyasztás Ésszerű gazdaságpolitika Versengés helyett együttműködés Rendszerszemlélet és rendszergondolkodás Hosszú távú (stratégiai szemlélet, gondolkodás és cselekvés) …

5 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu Hogyan valósítható meg? 5

6 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu Mi a helyzet az oktatásban? Természettudományos műveltség Érdeklődés a természettudományos és a műszaki szakmák iránt Fizika és kémia tanárok utánpótlása Nyílik az olló – Tanulói eredmények között – Iskolák eredménye között – Iskolák felszereltsége között

7 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu Egy lehetséges megoldás: a tartalmi szabályozás

8 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu A NAT I. RÉSZ: AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1.A köznevelés feladatai és értékei önálló tájékozódás, véleményformálás és cselekvés képessége; a természeti, társadalmi, kulturális jelenségek és folyamatok ismerete és értése; érték és feladat a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzése.

9 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu Fejlesztési területek, nevelési célok Erkölcsi; nemzeti öntudat, hazafias; állampolgárságra, demokráciára; családi életre, testi és lelki egészségre; gazdasági és pénzügyi; médiatudatosságra nevelés, Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése; felelősségvállalás másokért, önkéntesség; fenntarthatóság, környezettudatosság; pályaorientáció; a tanulás tanítása

10 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu NAT/Fenntarthatóság, környezettudatosság A nevelés célja, hogy a természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Felkészítés a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására.

11 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu II. KOMPETENCIAFEJLESZTÉS, MŰVELTSÉGKÖZVETÍTÉS, TUDÁSÉPÍTÉS Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, matematika, digitális, szociális és állampolgári, kezdeményezőkészség és vállalkozás, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőkészség, hatékony, önálló tanulás Műveltségi területek (10) –Képzési szakaszok: Alapfok:1-4 és 5-8; Középfok: 9-12 –Struktúra: Alapelvek, célok; fejlesztési feladatok; közműveltségi tartalmak

12 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu Kerettantervek Több változat készül (óraszámok, célcsoport) Tantárgyak: környezetismeret (1-4), természetismeret (5-6), fizika, kémia, biológia- egészségtan (7-12) Természettudományos vizsgálatok (5-8); választható A fejlesztési területek-nevelési célok; valamint a kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés céljai az adott képzési szakaszra lebontva

13 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu A kerettanterv struktúrája Tematikai egység  Fejlesztési cél Óra-keret Előzetes tudás Tantárgyi fejlesztési célok Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Kulcsfogalmak/ fogalmak

14 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu Kerettantervi példa Tematikai egység  Fejlesztési cél Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai – Óra-keret 6 óra Előzetes tudásÜvegházhatás Tantárgyi fejlesztési célok Betekintés a globális környezeti problémákba. A környezettudatos magatartás fejlesztése, összetett problémák komplexitásának bemutatása. Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelményekKapcsolódási pontok Hatásunk a környezetünkre, az ökológiai lábnyomot meghatározó tényezők: táplálkozás, lakhatás, közlekedés, stb., a hatások elemzése a fizika szempontjából. A Föld véges eltartóképessége. Környezetszennyezési, légszennyezési problémák, azok fizikai hatása. Ózonpajzs szerepe. Ipari létesítmények biztonsága. A globális felmelegedés kérdése. A hősugárzás (elektromágneses hullám) kölcsönhatása egy kiterjedt testtel. Üvegházhatás a természetben, az üvegházhatás szerepe. Az üvegházgázok fogalma, az emberi tevékenység szerepe az üvegházhatás erősítésében. A globális felmelegedéssel kapcsolatos tudományos, politikai és áltudományos viták. A széndioxid kvóta. Megfelelő segédletek felhasználásával a saját ökológiai lábnyom megbecsülése. A csökkentés módozatainak végiggondolása, környezettudatos fogyasztói szemlélet fejlesztése. A környezeti ártalmak megismerése, súlyozása (például: újságcikkek értelmezése, a környezettel kapcsolatos politikai viták pro- és kontra érvrendszerének megértése). A globális felmelegedés objektív tényeinek és a lehetséges okokkal kapcsolatos feltevéseknek az elkülönítése. A környezet állapota iránti aggodalom és a gazdasági lobbi érdekek lehetséges kölcsönhatásainak megértése. Biológia: az ökológia fogalma. Földrajz: környezetvédelem, a megújuló és nem megújuló energia fogalma. Fizika: a hő terjedésével kapcsolatos ismeretek, a maghasadás jelensége. Kulcsfogalmak/ fogalmakÖkológiai lábnyom, üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs. Fizika – gimnázium – 9-10. osztály – 14. tematikai egység

15 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu Köszönöm figyelmüket! szabo.maria @ofi.hu


Letölteni ppt "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet FENNTARTHATÓSÁG A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Ökoiskola címátadó 2012. 06.09."

Hasonló előadás


Google Hirdetések