Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató fórum Szakiskolai fejlesztési program C komponens iskolái számára KOMPONENS C Miskolc 2005. május 5. Nagy Zoltán komponensvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató fórum Szakiskolai fejlesztési program C komponens iskolái számára KOMPONENS C Miskolc 2005. május 5. Nagy Zoltán komponensvezető"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató fórum Szakiskolai fejlesztési program C komponens iskolái számára KOMPONENS C Miskolc 2005. május 5. Nagy Zoltán komponensvezető nagy.zoltan@szakma.hu

2 A Szakiskolai fejlesztési program jellemzői n Egységes közismereti és szakmai fejlesztés n Iskola egészében gondolkodás n Meghatározó szereplőkre épít n Szakértők és iskolában dolgozók együttműködése n A képzés tárgyi feltételeinek javítása n Kapcsolódás az NFT-hez, EU irányokhoz

3 A „C” komponens célkitűzései Hatékonyan elősegítse a szakiskolákban tanuló hátrányos helyzetű, tanköteles kort betöltött, alapiskolai végzettséggel nem rendelkező fiatalok bennmaradását és visszakerülését a képzésbe. Ezáltal jussanak szakképesítéshez, és jelentősen javuljanak foglalkoztatási esélyeik.

4 2003/2004 tanév tevékenységei „C” komponens n Kutatás, anyaggyűjtés és jelentés készült a szakképzés megkezdésének bemeneti kompetencia rendszereiről. n A kidolgozásban résztvevő szakértők és pedagógusok 2 csoportja tanulmányúton vett részt Angliában, a bemeneti kompetencia- rendszerekkel kapcsolatban n Pedagógusok módszertani továbbképzése

5 2003/2004 tanév tevékenységei „C” komponens n Szakértői csoport - pedagógusok és a munka világának képviselői bevonásával - elkészítette az útmutatókat és megvalósítási terveket a kidolgozó csoportok számára n A kidolgozó csoportokat felkészítettük bemeneti kompetencia-rendszerek témában n A szakmai és vizsgakövetelményekhez illeszkedően a bemeneti követelmények kompetencia alapú kialakítása elkészült 10 szakmacsoportban.

6 Feladataink a 2004/2005 tanévben „C” komponens n A szakképzés megkezdésére felkészítő évfolyam programjainak fejlesztése:  Rendszermodell és útmutató készítés  Felkészítés (2004 november)  Kidolgozó, fejlesztő munka 10 szakmacsoportban (2005 január-március)

7 Feladataink a 2004/2005 tanévben „C” komponens n Külföldi tanulmányút Dánia és Németország n Intézményi pályázat és workshopok n Módszertani CD fejlesztése n Pedagógus-továbbképzés n Az előkészítő programok bevezetése a C komponens iskoláiban

8 Szakképzés megkezdésének feltételei I. n Formális iskolai végzettség helyett: n Kompetencia alapokra építve n A szakma sikeres elsajátításához szükséges alapok n Összhangban az SZVK-val n Figyelemmel a munka világának igényeire

9 Szakképzés megkezdésének feltételei II. n Mérhető kompetenciák n Kapcsolódás az alapműveltségi vizsgához ??? n Egyéni különbségek figyelembe vételével n Előtte egy éves szakképzést előkészítő program

10 Bemeneti kompetenciák – előkészítő évfolyam n 10 szakmacsoportban n Megjelenik az OKJ-ban n Az előkészítő évfolyam programjainak alapja n Moduláris rendszerű

11 Oktatási törvény 27.§ (8.D.) „Ha a tanuló az e bekezdésben meghatározottak szerint nem szerezhet vagy nem kíván alapfokú iskolai végzettséget szerezni, a felzárkóztató oktatásban egy évig (tíz hónapig) tartó szakképzést előkészítő évfolyam keretében a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi meg, és a szakképzési évfolyamon a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetencia) meglétéhez kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel.”

12 Mit is jelent az előkészítő évfolyam? n (tíz hónapig) tartó szakképzést előkészítő évfolyam keretében n a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi meg n (kompetencia) meglétéhez kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel

13 Felzárkóztatás - Előkészítés n 1 vagy 2 év n Hagyományos iskolai keretek n Teljességre törekvő n Alapiskolai végzettséget ad n ALAPVIZSGA??? n 1 év n Egyéni haladás, más munkaformák n A hiányzó és szükséges kompetenciák pótlása n Nem ad alapiskolai végzettséget

14 Az előkészítő évfolyam feladatai n Szocializáció n Alapkészségek fejlesztése (kulcskompetenciák) n Pályaorientáció n Szakmai alapozás, felkészítés a szakmák tanulására

15 Alapelvek n - moduláris felépítés n - heterogén csoportok n - egyéni haladás n - kompetencia alapú tananyag n - személyközpontú pedagógia n - projektmódszer alapú megközelítés - legalább 3 szakmacsoport megismerése n - rugalmas programszerkezet

16 Bizonyítvány n A felzárkóztató oktatás szakképzést előkészítő évfolyamának befejezéséről kiállított iskolai bizonyítvány a szakiskola első szakképzési évfolyamába lépésre jogosít.

17 A szakképzést előkészítő évfolyam célja n a felzárkóztatás, s ezen belül a tanulókban a társadalmilag hasznos magatartásformák kialakítása n a tanuláshoz szükséges motiváció megteremtése n a munkavégzésre való szocializálás n a pályaválasztási döntés megalapozása

18 A szakképzést előkészítő évfolyam célja n a szakmai vizsgára történő felkészülés előkészítése a szakmatanuláshoz szükséges bemeneti kompetenciák elsajátítása által n a tanulók élettervezésének elősegítése n sikerélményhez juttatás a tanulásban és a munkában

19 A tanulási modul felépítése n Azonosítók n Fejleszteni kívánt kompetenciák n Bevezetés (tanuló számára készül!) n Fő célok, teljesítések feltételei n Részcélok, feladatok

20 A tanulási modul felépítése II. n Előfeltételek n Részletes projektmunka terv n Tanulási projekt leírás n Információs lap(ok) n Önértékelés, értékelés

21 Várható feladataink n a programokat bevezető intézmények pedagógusainak felkészítése 2005 június 15-17. n tanulmányutak 2005 szeptember 25- október 16. Franciaország, Finnország, Hollandia n intézményi műhelymunkák, regionális „esetmegbeszélés” 2005 ősz


Letölteni ppt "Tájékoztató fórum Szakiskolai fejlesztési program C komponens iskolái számára KOMPONENS C Miskolc 2005. május 5. Nagy Zoltán komponensvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések