Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CSILLEBÉRC 2015.November 19-21 Országos Intenzív Képzés és Továbbképzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CSILLEBÉRC 2015.November 19-21 Országos Intenzív Képzés és Továbbképzés."— Előadás másolata:

1 CSILLEBÉRC 2015.November 19-21 Országos Intenzív Képzés és Továbbképzés

2 KLUBTAGOK, MINT A KÖZÖSSÉG TARTÓPILLÉREI Készítette: Birloni István Szocioterapeuta. szociálpedagógus

3 Klub:  egy közösség leglazább megnyilvánulási színtere  a tagság létszáma nem meghatározott  bárki lehet tag  szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik

4 A klub felépítése: (a nagyságától és a szmsz alapján van meghatározva)  elnök  titkár  Gazdasági vezető  különböző albizottságok  tagság

5 A klub célja:  egy olyan közösség létrehozása, ahol mindenki jól érzi magát korra, nemre, származásra való tekintet nélkül, és kölcsönösen segíti, segítheti egymást;  a különböző érdeklődési körű klubtagok egymásra találása  a szabadidő hasznos eltöltése érdekében a tagok és az érdeklődők számára egészségmegőrző, kulturális programok, kirándulások szervezése;  a városban az alkoholisták, családtagjaik és az érdeklődők együtt működésének erősítése;  A beteg alkoholista klubtagok látogatása, segítése, támogatása;  hozzájárulni gazdag közösségi életnek megőrzéséhez, formálásához úgy, hogy ezek az értékek a jelenkor részévé is váljanak.

6 A klub feladata:  a klub céljainak széles körű megismertetése,  a klub céljainak megfelelő klub-közösségek létrehozása, támogatása, fejlesztése,  a klub céljai iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró helyi lakosok, támogatók és a klub együttműködésének szervezése, támogatása, a hagyományok, az erkölcs, a kultúra értékeinek képviselete és terjesztése,  a klub tagjainak és általában az alkoholisták érdekeinek képviselete a lehetséges fórumokon,  a klub céljainak elérése érdekében széleskörű együttműködés létrehozása város önkormányzatával, az Országos Szövetséggel, melynek tagja is lehet a klub.

7 A klub feladatainak végrehajtása során:  összehangolja tagjainak a közös célok érdekében végzett munkáját,  szervezi a klub rendezvényeit,  a rendelkezésre álló eszközökkel szervezi a klub céljaival egyetértő személyek, szervezetek, társklubok tevékenységét,  véleményt nyilvánít a közéletnek az alkoholisták helyi vagy országos jelentőségű alapvető fontosságú kérdéseiben.  feladatainak ellátásához klubcsoportokat, hozhat létre

8 A klub tagsága  A klubnak tagja lehet minden, a klub SZMSZ-t elfogadó természetes személy.  A tagsági viszony önkéntes elhatározásból és jelentkezés alapján, a belépési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával, a vezetőség jóváhagyó döntésével jön létre.  A felvétel ügyében a vezetőségi ülésen határozatképes számban jelenlévő tagok 2/3-ának egybehangzó szavazata dönt.  A tagok feltétel nélkül, egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel vannak felruházva.

9 A tagsági jogviszony megszűnik:  tag halálával,  kilépéssel, a tagságról való írásbeli lemondással,  a tag kizárásával.  A kilépési szándékot a klub elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal kell bejelenteni.  A klub vezetősége – tagjai 2/3-os többségének egybehangzó szavazatával – kizárhatja a tagot a klub soraiból, ha a.) a tag tevékenysége az SZMSZ-be ütközik, b.) a tag tevékenysége ellentétes a klub céljaival, veszélyezteti a célok megvalósulását, sérti a jó hírét, c.) a tag kétszeri felszólítás ellenére tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.  A klub vezetősége a kizárásról bármely tag írásban benyújtott, indoklással ellátott indítványára határoz. A döntést megelőzően biztosítani kell a tag számára, hogy a terhére rótt okokat megismerhesse, s a védekezését előterjeszthesse. A kizárásról a vezetőség a tagot írásban értesíti.  A vezetőség kizárást kimondó határozatával szemben a taggyűléshez fordulhat fellebbezéssel. A fellebbezés elbírálásáig a tag nem gyakorolhatja tagsági jogait.

10 A klub tagjának joga: a.) részt vegyen a klub tevékenységében, b.) a klubon belül, az SZMSZ-ben foglalt feltételeknek megfelelően, bármely tisztségre jelöljék, illetve megválasszák, c.) javaslatokat tehet a klub tevékenységére vonatkozóan, illetve véleményét a klub tagjai körében szóban és írásban közzétegye, d.) tájékoztatást kapjon a vezetőségtől a klub tevékenységével kapcsolatban.  Az a klubtag, aki valamely politikai párt tagja vagy tisztségviselője, nem jelölhető és választható elnöknek, elnökhelyettesnek, a számvizsgáló bizottság elnökének.  A klub tagja egy választási időszakra több tisztségre is jelölhető.  A tag köteles: a.) a klub vezetősége által megállapított tagdíjat fizetni, b.) tartózkodni a klub céljaival ellentétes vagy azokat veszélyeztető magatartástól, c.) a közös munkában segíteni a klubvezetést, d.) tartózkodni a klubtagok egymás elleni lázításától, lejáratásáról, rosszhírének keltésétől, vádaskodástól, e.) elősegíteni a klub rendezvényeinek színvonalas, békés megtartását.

11 JÓ KLUBOZÁST KÍVÁNOK


Letölteni ppt "CSILLEBÉRC 2015.November 19-21 Országos Intenzív Képzés és Továbbképzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések