Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 HEFOP 1.1. tanulságok, TÁMOP 1.1.2 lehetőségek Előadó: Dékán Edit Békéscsaba, 2007. december 6. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 HEFOP 1.1. tanulságok, TÁMOP 1.1.2 lehetőségek Előadó: Dékán Edit Békéscsaba, 2007. december 6. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal."— Előadás másolata:

1 1 HEFOP 1.1. tanulságok, TÁMOP 1.1.2 lehetőségek Előadó: Dékán Edit Békéscsaba, 2007. december 6. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

2 2 A TÁMOP 1.1.2 program helye az uniós támogatottságú programok között Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) → Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) → TÁMOP 1. „A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése” → TÁMOP 1.1. „Komplex munkaerő-piaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért” TÁMOP 1.1.1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”

3 3 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal A TÁMOP 1.1.2 program célja A program célja a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. Azokra a problémákra és problémacsoportokra szükséges koncentrálni, amelyek a hagyományos eszközökkel és módszerekkel nehezebben kezelhetők, és az eredményességhez több, személyre szabott szolgáltatást, támogatást, illetve forrást célszerű mozgósítani. Lehetővé kell tenni, hogy az egyes problémák kezelésében alkalmazott módszerek, innovációk, eredmények fokozatosan kiterjeszthetők, alkalmazhatók legyenek az országos és helyi munkaerő-piaci politika más területein, más célcsoportjainál is.

4 4 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal A TÁMOP 1.1.2 programban a célcsoport esetében támogatható tevékenységek köre Képzés (és keresetpótló juttatás, helyi, helyközi utazás, szállás, étkezés, gyermekfelügyelet, hozzátartozó gondozása) Bértámogatás Bérköltség támogatás (munkagyakorlat, ill. munkatapasztalat-szerzés, munkakipróbálás céljából) Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás, csoportos személyszállítás Vállalkozóvá válás elősegítése Szolgáltatás (és keresetpótló juttatás, helyi és helyközi utazás, gyermekfelügyelet, hozzátartozó gondozása) Előzetes vizsgálatok

5 5 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal A HEFOP 1.1 és a TÁMOP 1.1.2 közötti főbb eltérések HEFOP 1.1. programTÁMOP 1.1.2 program Támogatási szerződésIH – RMKIH – SZMM, RMK konzorcium Jogi alapPtk. alapúKet. alapú Időtartam3 éves2013-ig két évenkénti szakaszos tervezéssel

6 6 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Célcsoportok HEFOP 1.1. program célcsoportjaiTÁMOP 1.1.2 program célcsoportjai A 16-30 év közötti, álláskeresőként nyilvántartott fiatalok, A 30 éven felüli tartósan regisztrált álláskeresők, A 30. életévüket betöltött, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresők, valamint azok a munkavállalók, akik csoportos létszámleépítésben érintettek a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők, a pályakezdők, a programba történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött személyek, akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek. A felsoroltakon kívül a regionális munkaügyi központ legfeljebb további egy, általa kiválasztott, a régiójában hátrányos helyzetűnek ítélt célcsoportnak a programba vonásáról is dönthet.

7 7 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal A HEFOP 1.1 tapasztalatok rámutattak arra, hogy a REGIONÁLIS TERVEZÉS során figyelemmel kell lenni az alábbiakra: Illeszkedjék a központi program elveihez, szabályaihoz, és maradjon a programban támogatható és elszámolható tevékenységeken belül. A térségi problémákra adjon választ.

8 8 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal A HEFOP 1.1 tapasztalatok alapján a REGIONÁLIS MUNKASZERVEZÉS területén az alábbiakra szükséges ügyelni: A programmenedzsment személyi állandóságára törekedni kell. Ki kell dolgozni a belső munkamegosztást (az adott feladatok jellegénél fogva). A kirendeltségeket nagymértékben be kell vonni a megvalósításba. Tervezetten, szervezetten történjék meg a munkatársak szakmai felkészítése (egységes fogalomhasználat, ügymenet és alapdokumentumok ismerete stb.) Meg kell tervezni a dokumentálás folyamatát, az iratanyagok útját, logikus helyi tárolását.

9 9 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal A HEFOP 1.1 tapasztalatok alapján a SZOLGÁLTATÁSOK területén az alábbiakra szükséges ügyelni: Széleskörű szolgáltatást szükséges biztosítani a programban, melyek között kiemelt a mentori segítségnyújtás. A regionális munkaügyi központ felel a beszerzett szolgáltatások tartalmáért, illetve a minőségéért. Logikusan kell illeszteni az előkészítési – bevonási – nyomonkövetési szakaszhoz a humán szolgáltatásokat.

10 10 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal A HEFOP 1.1 tapasztalatok alapján a MENTORI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS területén az alábbiakra szükséges ügyelni: E szolgáltatás nem hagyható ki a programtervből. Ügyelni szükséges annak elkülönítésére, hogy mi a munkaügyi szervezet szerepe és mi a mentoré. A TÁMOP 1.1.2 programban a mentor feladata a programban résztvevők helyzetének, munkaerő- piaci lehetőségeinek feltárása, személyes fejlődésének elősegítése, az egyéni programja sikeres végrehatásához, az önálló elhelyezkedéséhez és a munkája megtartásához szükséges képességeinek megerősítése. A mentori szolgáltatás tartalmának, eredményességének, hozadékának nyomonkövetése a munkaügyi központ feladata, és szükség szerint neki kell a korrekcióról is gondoskodni. Hasznos lehet a mentor célcsoporttal való hasonlósága, mint ahogyan a mentorok specializációjára is lehet hangsúlyt fektetni.

11 11 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal A HEFOP 1.1 tapasztalatok alapján a KÉPZÉS területén az alábbiakra szükséges ügyelni: A képzés a program „lelke”, a leghangsúlyosabb támogatás. Alapos előkészítés és a képzések időbeni indítása szükséges (kihat a program lebonyolításának egészére). Mentori kiséréssel szükséges a képzés végigvitelében segíteni a hátrányos helyzetű résztvevőket. A képzéshez jól kapcsolhatók a horizontális célok megvalósításának eszközei is (pl. környezeti fenntarthatósági blokk illesztése adott képzésbe), vagy az elhelyezkedést elősegítő szolgáltatások.

12 12 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal A HEFOP 1.1 tapasztalatok alapján a TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁS területén az alábbiakra szükséges ügyelni: A munkaadói oldal széleskörű informálása szükséges (ld. kommunikáció megtervezése). Szükséges a munkaadói kapcsolattartás megerősítése. A mentorok bevonása az állásfeltárásba, illetve az egyén álláskeresésre történő felkészítésébe ajánlott, de segítségnyújtásuk a hatásvizsgálat időpontjáig is biztosítható.

13 13 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal A HEFOP 1.1 tapasztalatok alapján az ARCULATI ELŐÍRÁSOK tekintetében az alábbiakra szükséges ügyelni: Az uniós program tervezése és megvalósítása során kiemelt figyelmet szükséges fordítani a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos területre. A TÁMOP 1.1.2 programra is vonatkozó részletes információk az alábbi kiadványokban találhatók:  Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Útmutató az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében Európai uniós támogatásból megvalósuló projektekhez (III.sz. Kommunikációs csomag)  Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára

14 14 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal HASZNOS DOKUMENTUMOK Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) - megtalálható www.nfu.hu, Fejlesztési programok alattwww.nfu.hu TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az Európai Bizottság 2007. szeptember 13-án kelt, B(2007)4306 számú határozatával elfogadva, Fájl neve: TÁMOP_adopted_hu.doc - megtalálható www.nfu.hu, Fejlesztési programok, ÚMFT fejlesztési programok alattwww.nfu.hu TÁMOP 1. prioritás „ A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése” TÁMOP 1. prioritás „ A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése” akcióterv – megtalálható www.nfu.hu, Fejlesztési programok, ÚMFT fejlesztési programok, ÚMFT akciótervek 2007-2008 alattwww.nfu.hu Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv (2007-2013) kedvezményezettek számára – megtalálható www.nfu.hu, Dokumentumtár, Arculatok alattwww.nfu.hu

15 15 Köszönöm a figyelmet. Dékán Edit szakmai koordinátor Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Foglalkoztatási és Szolgáltatásfejlesztési Főosztály Fax: 06-1/303-0807 Tel: 06-1/303-0810/138 mellék E-mail: dekane@lab.hu Foglalkoztatási és Szociális Hivatal


Letölteni ppt "1 HEFOP 1.1. tanulságok, TÁMOP 1.1.2 lehetőségek Előadó: Dékán Edit Békéscsaba, 2007. december 6. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések