Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008. január31. Kompetencia alapú oktatás kísérletének beválásáról- 5 félév tapasztalatai alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008. január31. Kompetencia alapú oktatás kísérletének beválásáról- 5 félév tapasztalatai alapján."— Előadás másolata:

1 2008. január31. Kompetencia alapú oktatás kísérletének beválásáról- 5 félév tapasztalatai alapján

2 2008-AS HELYI MÉRÉS – SZÖVEGÉRTÉS alsó tagozat Évf. FELADATTÍPUS szereplőkhelyszín lényegkiemel és szintézis %% 297968087 3100878886 498 8782 Átlag989485

3 2008-AS HELYI MÉRÉS – SZÖVEGÉRTÉS felső tagozat Évfolyam FELADATTÍPUS igaz/hami s állítások Mondat-kiegészítés információ- kereséssel időrend megállapítása következtetés tulajdonságok felsorolása %%% 5 91808158 6 8093906497 7 5597889592 Átlag 7590867282

4 2008-AS HELYI MÉRÉS – MATEMATIKA alsó tagozat Évfolya m FELADATTÍPUS számok válogatása szabályjátékszámfeladatok szöveges feladat %% 284808175 392866973 487826971 Átlag888273

5 2008-AS HELYI MÉRÉS – MATEMATIKA felső tagozat Évfolyam FELADATTÍPUS számok tulajdonságai alapműveletek matematikai szöveg értelmezése matematikai gondolkodás %% 5100834675 692328076 752625382 Átlag81596078

6 Fazekas Iskola Kiskunhalas 2006. február -2007. január  TIOK mérés 5., majd 6. osztályban a hozzáadott érték meghatározására  Pirossal jelölve az országos értéket meghaladó iskolai hozzáadott értékek és területek

7 országos - Fazekas a)- Fazekas b)  Szöveges feladat- és problémamegoldás  A B A B A B  5250525053531. mérés átlaga  5759617568582. mérés átlaga  59925155Hozzáadott érték  Kombinatív képesség  3731676850281. mérés átlaga  5446637780582. mérés átlaga  1715-493030Hozzáadott érték  Rendszerező képesség  4442615250431. mérés átlaga  5150697957442. mérés átlaga  71282771Hozzáadott érték

8 országos - Fazekas a)- Fazekas b)  Törtek, százalékszámítás 4047431. mérés átlaga 5560502. mérés átlaga 15137Hozzáadott érték  Induktív gondolkodás  2013252625201. mérés átlaga  3126432837312. mérés átlaga  11131821211Hozzáadott érték  Deduktív gondolkodás  6773701. mérés átlaga  7477742. mérés átlaga  744Hozzáadott érték

9 országos - Fazekas a)- Fazekas b)  Fogalmazás/helyesírás  5454411. mérés átlaga  5756442. mérés átlaga  323Hozzáadott érték  Fogalmazás/tartalom  5264611. mérés átlaga  6278752. mérés átlaga  101414Hozzáadott érték  Fogalmazás/nyelvhelyesség  6278751. mérés átlaga  6876652. mérés átlaga  6-2-10Hozzáadott érték

10 országos - Fazekas a)- Fazekas b)  Íráskészség/mennyiség  4546373537381. mérés átlaga  5456515754582. mérés átlaga  91014221720Hozzáadott érték  Íráskészség/minőség  6970747956601. mérés átlaga  7171738168662. mérés átlaga  21-12126Hozzáadott érték

11 ORSZÁGOS MÉRÉSI EREDMÉNYEK - SZÖVEGÉRTÉS ( hozzáadott érték )

12 Hozzáadott értékek- országos  Kombinatív képesség 16  Törtek, százalékszámítás 15  Induktív gondolkodás 12  Rendszerező képesség 7.5  Szöveges feladat- és problémamegoldás 7  Deduktív gondolkodás 7

13 országos  Fogalmazás/tartalom 10  Íráskészség/mennyiség 9.5  Fogalmazás/nyelvhelyesség 6  Fogalmazás/helyesírás 3  Íráskészség/minőség 1.5

14 Hozzáadott értékek- Fazekas a,b átlag  Kombinatív képesség 16  Szöveges feladat- és problémamegoldás 11  Rendszerező képesség 11  Induktív gondolkodás 11  Törtek, százalékszámítás 10  Deduktív gondolkodás 4

15 Fazekas  Íráskészség/mennyiség 18  Fogalmazás/tartalom 14  Íráskészség/minőség 5  Fogalmazás/helyesírás 2.5  Fogalmazás/nyelvhelyesség - 6

16 Tanulók véleménye  Két hét elteltével: „Ági néni, mikor lesznek már normális matek óráink?”

17 Hogyan érezték magukat ezeken az órákon:  Nincs javaslatom, az órák így jók.  Szeretek így dolgozni, jobb a hangulat, többet nevetünk, ennek ellenére tanulunk is.

18 ATTITŰDMÉRÉS 1. kérdés

19 ATTITŰDMÉRÉS 2. kérdés

20 ATTITŰDMÉRÉS 3. kérdés

21 ATTITŰDMÉRÉS 4. kérdés

22 ATTITŰDMÉRÉS 6. kérdés

23 ATTITŰDMÉRÉS 7. kérdés

24 ATTITŰDMÉRÉS 8. kérdés

25 ATTITŰDMÉRÉS 9. kérdés

26 Kíváncsiak voltunk, hogyan vélekednek a csoportmunkáról  Jobban megismertük egymást.  Sok jó dolgot hallottam. Sokat tanultam a társaimtól.  Csoportban, nem egyedül kellett kitalálnom a megoldást, hanem a többiek is segítettek.  Közös döntéssel jutottunk el a megoldáshoz.

27 A programcsomagok tartalmára vonatkozóan:  Érdekes így tanulni. Együtt dolgoztam a barátaimmal. Játékosak voltak a feladatok.  Többször volt szükség arra, hogy az Interneten is kutakodjunk, ennek során sok új dolgot tanultunk.  Jobban megismertem a mindennapi életet a feladatok kapcsán.

28 Bemeneti mérés tapasztalatai- 2006.  Országos átlag5.a5.b  Olvasáskészség88%93%92%  Szókészlet80%85% 82%  Íráskészség / minőség69%74%65%  Olvasásképesség64%84% 73%  Fogalmazás / nyelvhelyesség62%78% 75%  Fogalmazás / helyesírás54%54% 41%  Fogalmazás / tartalom52%64%61%  Íráskészség / Mennyiség45%37% 37%

29  Elsajátítási motiváció70%70% 74%  Deduktív gondolkodás67%73%71%  Szöveges feladat- és problémamegoldás52%52%53%  Rendszerező képesség44%61%50%  Törtek, százalékszámítás40%22% 19%  Kombinatív képesség37%67%50%  Induktív gondolkodás20%25% 25%

30

31  országos átlag 2.a 2.b  Olvasáskészség86%89% 82%  Szókészlet64%73% 59%  Íráskészség / Mennyiség17%14% 10%  Íráskészség /  Minőség70%88%71%

32

33 6. osztályok, 2007. január  OrszágosFazekas a) osztály Fazekas b) osztály  Érzelmek és hobbi szabályozása  605763  Önhatékonyság  746469  Önszabályozó stratégiák  686770

34 Fejlesztendők  Tanulói kompetenciák  Nevelői kompetenciák  Felkészülés a bevezetésre  Igazgató feladatai  Munkaközösségek feladatai

35 Tanulói kompetenciák- Új NAT  Szövegértés- szövegalkotási-Anyanyelvi  Szociális, életviteli és környezeti- Szociális és állampolgári  Informatika és médiahasználat-Digitális  Matematikai-Matematikai  Idegen nyelvi –Idegen nyelvi  Életpálya-építési-Kezdeményező képesség és vállalkozás  - Hatékony, önálló tanulás  - Esztétikai, művészeti és kifejezőképesség  - Természettudományos

36 Részletezve  Véleményilvánítás, beszédkészség, írásbeli kifejezőkészség, gyorsolvasás, kommunikáció, szövegalkotás; komplex anyanyelvi fejlesztés  Figyelem megosztása, koncentráció, megfigyelő-képesség, lényeg kiemelése, érvelés, képi látás  Memória, tudatos emlékezet, fantázia  Csoportmunka, egymásra figyelés, empátia, együttműködés, kooperáció; szociális készség

37  Mozgáskoordináció, nagymozgások, finommotorika, térészlelés, testséma, szerialitás, auditív és vizuális észlelés  Rész- egész értelmezés, összefüggések észrevétele, kombinatív készség, önállóság (általában, s az ismeretszerzésben is)  Kreativitás, eredetiség, problémamegoldó gondolkodás, döntéshozatal

38 Matematika  Számlálás- számolás  Mennyiségi és valószínűségi következtetés  Becslés, mérés, mértékváltás  Szöveges feladatok megoldása  Problémamegoldás  Rendszerezés  Kombinativitás  Induktív és deduktív következtetések

39 A különbség:  Módszertani megújulás- tanulás természetesebb módon történik  Tevékenységre épül, tapasztalatokra  Képességfejlesztés a központban  Életkornak jobban megfelel; differenciál  Segíti az eligazodást a mindennapi életben  Rejtett tanterv- minták

40 Veszélyek  Módszertani felkészületlenség  Íráskép, füzetkép- igényesség!  Betűírás, helyesírás  Időbeosztás  Bevésésre, gyakorlásra lehetőség  Éretlen az együttműködésre

41 Nevelői kompetenciák  Vezetői, minőségügyi, módszertani alkalmasságok  Tudatosodott a pedagógusokban, hogy melyik készséget melyik feladat fejleszti- ezt a modulértékelések segítették

42 Felkészülés a bevezetésre  Erőforrás-elemzés  Igény, elégedettség és eredményesség, hatékonyság ismerete  Látogatások TIOK iskolákban, óvodákban- döntés  Képzések

43 Igazgató feladatai  Feltételek megteremtése  Tájékoztatás  Beavatkozás

44 Vezetői kompetenciák  Projektmenedzsment  Változások menedzselése  Csapatépítés  Korszerű vezetés ismerete  Szervezet fejlesztése

45 1-3. és 5-6. évfolyam, 6 osztály, 15 pedagógus  Tanulók véleménye  Pedagógusok véleménye  …szövegértés terület  …matematika terület  …életpálya  …szociális  Mérés tapasztalatai  Összegzés

46 Pedagógusok véleménye …szövegértés terület  Az írásbeli munkák külalakja a munkafüzetben rendezetlen, több a helyesírási hiba, igénytelenebb a mondatszerkesztés, az elrendezés.  Munkatempójuk az apróbb feladatokban gyorsabb. Az összetettebb feladatokban nem jól gazdálkodnak az idővel.

47  A szövegalkotásban nyelvhelyességgel vagyok elégedetlen.  Jó fogalmazásokat írnak. Helyesírásuk, a pontos olvasás és felolvasás szintje elmarad a hagyományos program szerint haladók szintjétől.

48 …matematika terület  Sok jó ötlettel gyarapodtunk, amelyet a továbbiakban is alkalmazni fogunk.  Tárgyi tudásuk megfelelő, nem kimagasló.  A szövegértési nehézségek sajnos továbbra is fennállnak.

49 …életpálya  Bár felkészültségben nem rosszabbak diákjaink a külhoniaknál, gyengébb önérvényesítéssel szerepelnek.  Hiányoznak azok a képességek, melyek a tudásukat felszínre hozná idegen környezetben.  Versenyelőnyüket képtelenek érvényesíteni.

50 Az életpálya-építési kompetenciák fejlesztése kiemelten fontos..  probléma felismerése és megoldás területén  kommunikációs technikák, a kooperativitás fejlesztésében  önismeret, önfegyelem, önérvényesítés képességének fejlesztésében  életvezetési és gyakorlati ismeretek területén  pályaorientáció, munkaerő-piaci ismeretek  egészséges életszemlélet és életmód kialakításában, megerősítésében

51 …szociális  Pozitívumok  az introvertált gyerekeket is rá tudtuk venni a véleményalkotásra  az egymással nem szimpatizáló gyerekek a siker érdekében együtt tudtak dolgozni  fejlődött a kritikai érzékük, alkotó- és előadókészségük, önértékelésük

52  a gyűjtőmunkák során jól használták az Internetet, szívesen keresgéltek a könyvtárban  jobban megismerték a család mindennapi életét  a sok játék, a változatos tevékenység miatt jobb volt az órák hangulata  a gyerekek jobban megismerték egymást, s mi is a gyerekeket

53  Nehézségek  a csoportok beszámolóinál nem figyelnek egymásra  a gyenge képességű, kevésbé érdeklődő tanulókat nehéz bevonni a közös munkába,  csoportmunka alkalmával többször érvényesül a hangadók véleménye

54 Hozzáadott érték:  Saját be- és kimeneti méréseink alapján 1. évfolyamon – hagyományos oktatásban Olvasásából 18%, Matematikából 6%  Többi évfolyamról nincs megbízható adat  Úgy tűnik, a kompetencia-fejlesztés matematikából nagyobb sikert hozott  Én magyarban több lehetőséget látok!

55  A hagyományos szervezeti munkaformák pl: munkaközösségek szerepe csökken. A vertikális szervezeti forma helyett eredményesebben működtettünk egy horizontálisan szerveződő, könnyen átjárható, rugalmas felépítésű fejlesztő csoportot.

56  A siker érdekében sokféle műveltségterületet képviselő kolléga dolgozik együtt.  Technika és életvitel, történelem és honismeret, földrajz, biológia, testnevelés, rajz, ének –tanórán kívüli tevékenységek: kirándulás, akadályverseny, osztályfőnöki munka szoros integrációja szükséges.

57 Kapcsolódó innovációink Tudástérképek (Mind Map) alkalmazásának kidolgozása, fejlesztése, e-tananyagok létrehozása, könyvírás, publikáció Arduino Board módszertani és taneszközfejlesztés, digitális, esztétikai, természettudományos kompetencia együttes fejlesztése

58 Összegzés  Aki részese volt ennek az időszaknak, az tisztában van az új koncepció előnyeivel és hátrányaival, aki nem, annak pedig ki kell próbálnia ahhoz, hogy véleményt alkothasson.  Nagyon tetszett az újfajta óraszervezés, a különféle munkaformák alkalmazása, a játékokba rejtett ismeretszerzés, gyakorlás lehetősége, a mindennapi életszituációkhoz kapcsolódó feladatok sokasága.

59


Letölteni ppt "2008. január31. Kompetencia alapú oktatás kísérletének beválásáról- 5 félév tapasztalatai alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések