Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Válságkezelés Fejlesztéssel ! Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért és a válságkezelésért Muzamel László 2009. szeptember 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Válságkezelés Fejlesztéssel ! Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért és a válságkezelésért Muzamel László 2009. szeptember 17."— Előadás másolata:

1 Válságkezelés Fejlesztéssel ! Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért és a válságkezelésért Muzamel László 2009. szeptember 17.

2 Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Küldetése: fejlesztési források biztosításával hozzájárulni a magyar gazdaság versenyképességének erősítéséhez, valamint az Európai Unió egységes belső piacán való eredményes működéséhez szükséges gazdasági felzárkózás feltételeinek javításához. Feladata: a magyar gazdaság fejlesztési igényeit alapvetően a pénz- és tőkepiacokról bevont források kedvező feltételű, de piaci alapú kihelyezésével segítse elő. Célja: hogy elősegítse: –a beruházások és fejlesztések növelését, –a hazai infrastrukturális hiányok felszámolását, –ösztönözze a magyarországi vállalkozások,elsősorban a kis-és középvállalati szektor tevékenységének bővítését, –a gazdaság technológiai, környezetvédelmi, energiahatékonysági fejlesztést, valamint a foglalkoztatás növelését, –járuljon hozzá a vállalkozások versenyképességének javításához. MFB Zrt.

3 Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 100 %-os állami tulajdon Tulajdonosi joggyakorló: NFGM Tevékenység keretei: MFB törvény Fiókhálózat nélkül Refinanszírozás, ügynöki közreműködés, közvetlen hitelezés Cégcsoport MFB Zrt.

4 Az MFB Zrt. működési stratégiájának sajátossága Gazdaságfejlesztési döntésekben előírt feladatok egy részét önálló társaságain keresztül hajtja végre. Az MFB csoport tagjai tevékenysége lehetőséget ad az egymást erősítő szinergiák kihasználására. Az MFB csoport a fejlesztési hitelfinanszírozás, a fejlesztési és kockázati tőke finanszírozás, és az export előfinanszírozás területén a gazdaság minden szektorát és szereplőjét érintő szolgáltatásokkal járul hozzá a gazdaság fejlődéséhez MFB Zrt.

5 Támogatás-közvetítő csoport Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (100% MFB Invest Zrt. tulajdon ) Az MFB Bankcsoport

6 Partnerség és együttműködés A bank tevékenysége: prudens, EU-konform, transzparens. A bank a Kormány által biztosított árfolyam garancia háttérrel közép- és hosszúlejáratú fejlesztési hiteleket és fejlesztési tőkét bocsát a megtérülő fejlesztéseket megvalósító vállalkozások - kiemelten a KKV-k - számára. Tevékenységét a hazai bankrendszer bevonásával, piaci alapon együttműködő tagjai közvetítésével, önállóan végzi. Partnerség kialakítására törekszik a vállalkozásokkal és a kereskedelmi bankokkal. MFB Zrt. Fejlesztési hitelek vehetők fel:

7 Állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak való megfelelés Az MFB csoport tevékenységében elsődleges követelmény, hogy eleget tegyen az Európai Unió állami támogatások nyújtásával kapcsolatos előírásainak. Jellemzően állami támogatásnak minősülnek az árfolyam garancia mellett nyújtott hitelek (az ügyleti kamat és az egyéni referencia kamat különbsége miatt). Fejlesztési tőkefinanszírozás az EU normatívák alapján kockázati tőke jellegű finanszírozásnak minősül, a befektetésnek meg kell felelni az állami támogatásból származó korlátozó rendelkezéseknek. Fejlesztési hitelek vehetők fel: MFB Zrt.

8 Fejlesztési hitelek vehetők fel: 15-30 éves fejlesztési hitelek a nemzetgazdaságok általános infrastruktúra fejlesztéséhez és a térség-, és regionális felzárkóztatáshoz, 5-15 éves fejlesztési hitelek a vállalkozói fejlesztések támogatására, 15-20 éves fejlesztési hitelek a lakossági fejlesztések (pl. energiatakarékosság, lakóközösségi infrastruktúra, környezetvédelem) támogatására, a jövő technológiáival, vagy össztársadalmi, vagy globális érdekeket (klíma kérdések, innováció, biotechnológia, stb.) támogató hitelek, a vis-maior típusú finanszírozásra, természeti katasztrófa (pl. árvíz) esetén az infrastruktúra helyreállítására, a károk enyhítésére. MFB Zrt.

9 Fejlesztési banki hitelek 5-30 év Kereskedelmi banki hitelek 2-10 év A fejlesztési hitelek kamat és futamidő előnye MFB hitel kamata Kamatnyereség a vállalkozásnál és az önkormányzatnál Időelőny a beruházás megtérülésében Miért előnyös a fejlesztési hitel?

10 A jóváhagyott kedvezményes kamatozású hitelek 2003-2008. között Mrd Ft Összes beruházás 722 Mrd Ft Hitel/Beruházás=60,8%

11 A hitelek futamidejének alakulása

12 Termék- struktúra Önkormányzat Infrastruktúra fejlesztés Bérlakás építés Kötvény- finanszírozás Panel Plusz Vállalkozás Forgóeszköz Hitelek ÚM Agrár Forgóeszköz MFB Gabona Forgóeszköz ÚM TÉSZ Forgóeszköz MFB ÚM Forgóeszköz Fejlesztési Hitelek ÚM Agrár- fejlesztési ÚM Vállalkozás- fejlesztési ÚM Kis- és Középvállalkozói Mikrohitel Plusz ÚM Kisvállalkozói Global Hitelprogram Magánszemély Lakossági Energia- takarékossági Pálya- Módosító Egyéb célcsoport Lakossági Energia- takarékossági Panel Plusz A gazdaság minden szektorába olcsó és hosszúlejáratú fejlesztési forrást

13 Mikro- vállalkozásoknak Mikro- és kisvállalkozásoknak Vállalkozásoknak méretkorlátozás nélkül Mikrohitel Plusz Kisvállalkozói Hitel Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram Refinanszírozás Ügynöki értékesítés Kis- és közép vállalkozásoknak Új Magyarország Kis- és Középvállalkozási Hitelprogram (VFH 12. hitelcél) Fejlesztési hitelek vállalkozásoknak

14 Új Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Európai Unió állami támogatási jogszabályaival összhangban került kidolgozásra. Valamennyi hitelcél igényelhető- a hitelfelvevő választása alapján- két támogatási kategória szerint: csekély összegű támogatásként regionális támogatásként A kkv-k mellett, azon kkv-nak nem minősülő vállalkozások is igényelhetik, amelyek egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, európai társaság formában működnek. Hitelösszeg: 5 millió Ft-tól 3 Mrd Ft-ig, Sajáterő: csekély összegű támogatás esetén 10% regionális csoportmentesség támogatás esetén 25% MFB Zrt.

15 Vállalkozásfejlesztési hitelek főbb jellemzői Kedvezményes kamatozás –Árfolyamgarancia: forinthitel, EURIBOR kamatbázison: 3 havi EURIBOR + 2,5-től legfeljebb 4% (felár a vállalkozásoknál 3-4%, önkormányzatoknál 2,5-3,5%) –Vegyes finanszírozás ( MFB és GOP/KMOP forrás): forinthitel, 50 %- os forrás 0,5 %-os refinanszírozási kamaton Hosszú lejárat 15 év, 2 ill. 3 év türelmi Kiemelt hitelcélok: állami támogatáshoz kiegészítő finanszírozás, tőkepótló hitel (7 év türelmi idővel) Állami támogatási előírásoknak való megfelelés [ ] MFB Zrt.

16  Általános beruházási célok (bármely technológia és infrastruktúra)  Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok  Innovációs beruházási célok  Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok5.  Vidékfejlesztési hitelcél  Nemzetköziesedést elősegítő beruházási cél  Projekt kiegészítő Hitel az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program sajáterő pótlására Gazdaságfejlesztés Operatív Program Közlekedés Operatív Program Társadalmi infrastruktúra Operatív Program Környezet és energia Operatív Program Elektronikus közigazgatás Operatív Program Területfejlesztési Operatív Programok Egyéb hazai pályázatok társfinanszírozása  Új Magyarország Vidékfejlesztési Hitelprogram  Forrás áthidaló Tőkehitel  Mikrohitel Plusz Program  Kisvállalkozói hitel  Kis Középvállalkozói Hitelprogram Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 133 Mrd Ft

17 Nemzetköziesedést elősegítő beruházási cél A hitel felhasználható: A külföldön lévő telephelyen (a célországban) végrehajtott beruházások finanszírozására. Olyan beruházás finanszírozására, amelynek eredményeképpen létrejött tárgyi eszközt a hiteligénylő bérbe adja a legalább 51%-os tulajdonában lévő, célországban található vállalkozása számára. A beruházás keretében létre jött tárgyi eszközök mindkét esetben a hitelfelvevő mérlegében szerepelnek. A hitelből megvalósított beruházással létrejött tárgyi eszköz a hitel futamidejének a végéig a hitelfelvevő tulajdonában kell, hogy maradjon. A hiteligénylőnek gondoskodnia kell olyan műszaki ellenőr alkalmazásáról, aki a célországban lévő telephelyen megvalósítandó beruházás ellenőrzését a finanszírozó hitelintézet számára megfelelően végzi. MFB Zrt.

18 A Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében jóváhagyott hitelkérelmek összege és darabszáma megyei bontásban

19

20 MFB Zrt. és a GOP 25-25 mrd Ft kedvezményes kamatozású refinanszírozási forrásával A hitel felhasználható: a Közép magyarországi régión kívül a kkv-k tárgyi eszközbe történő beruházáshoz, a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, előállításához, a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához. A hitel főbb jellemzői: Induló vállalkozások is igényelhetik, kedvezményes kamatozású, hosszú futamidőre, forintban igényelhető hitel, a Hitelprogram keretében megkezdett beruházás is finanszírozható. Hitelösszeg10-100 millió forint Saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 15%-a. A saját erő saját forrásból és az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatásból állhat. Kamat: 3 havi EURIBOR*0,75+ 0,75%+ legfeljebb 5%/év. Lejárat: legfeljebb 10 év, maximum 2 év türelmi idővel. Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram A hitel felhasználható  tárgyi eszközbe történő beruházáshoz,  a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, előállításához,  a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához. A hitel főbb jellemzői  Induló vállalkozások is igényelhetik,  kedvezményes kamatozású, hosszú futamidőre, forintban igényelhető hitel,  a Hitelprogram keretében megkezdett beruházás is finanszírozható. A hitel feltételei Hitelösszeg 10-100 millió forint10-100 millió forint Saját erő A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 15%-a. A saját erő saját forrásból és az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatásból állhat.A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 15%-a. A saját erő saját forrásból és az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatásból állhat. Kamat 3 havi EURIBOR*0,75+ 0,75%+ legfeljebb 5%/év.3 havi EURIBOR*0,75+ 0,75%+ legfeljebb 5%/év. Lejárat Legfeljebb 10 év, maximum 2 év türelmi idővel.Legfeljebb 10 év, maximum 2 év türelmi idővel. A hitel felhasználható  tárgyi eszközbe történő beruházáshoz,  a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, előállításához,  a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához. A hitel főbb jellemzői  Induló vállalkozások is igényelhetik,  kedvezményes kamatozású, hosszú futamidőre, forintban igényelhető hitel,  a Hitelprogram keretében megkezdett beruházás is finanszírozható. A hitel feltételei Hitelösszeg 10-100 millió forint10-100 millió forint Saját erő A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 15%-a. A saját erő saját forrásból és az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatásból állhat.A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 15%-a. A saját erő saját forrásból és az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatásból állhat. Kamat 3 havi EURIBOR*0,75+ 0,75%+ legfeljebb 5%/év.3 havi EURIBOR*0,75+ 0,75%+ legfeljebb 5%/év. Lejárat Legfeljebb 10 év, maximum 2 év türelmi idővel.Legfeljebb 10 év, maximum 2 év türelmi idővel. A hitel felhasználható  tárgyi eszközbe történő beruházáshoz,  a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, előállításához,  a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához. A hitel főbb jellemzői  Induló vállalkozások is igényelhetik,  kedvezményes kamatozású, hosszú futamidőre, forintban igényelhető hitel,  a Hitelprogram keretében megkezdett beruházás is finanszírozható. A hitel feltételei Hitelösszeg 10-100 millió forint10-100 millió forint Saját erő A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 15%-a. A saját erő saját forrásból és az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatásból állhat.A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 15%-a. A saját erő saját forrásból és az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatásból állhat. Kamat 3 havi EURIBOR*0,75+ 0,75%+ legfeljebb 5%/év.3 havi EURIBOR*0,75+ 0,75%+ legfeljebb 5%/év. Lejárat Legfeljebb 10 év, maximum 2 év türelmi idővel.Legfeljebb 10 év, maximum 2 év türelmi idővel.

21 Projektösszetétel példa Projektnagyság: 100 egység 70 egység Saját forrás Vissza nem térítendő támogatás (GOP, KMOP, ROP) Önrész 30 egység 25 egység 45 egység MFB hitel

22 Egyenlő tőketörlesztés „Forrás”hitel 47653218 Kamat+tőke 8 Kamat Hitel Türelmi idő: 5-7 év Lejárat: 8 év 0 0 „Forrás” hitelek hosszú türelmi idővel

23 Csak a beruházással együtt, forgó eszközszükséglet tartós finanszírozásához, egy szerződés keretében –Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram ( Kivéve:Mikrohitel Plusz és Kisvállalkozói Hitel) Beruházáshoz kapcsolva: fennálló vagy folyamatban lévő beruházási hitel –MFB Agrár forgóeszközhitel Önállóan: Piaci elégtelenség esetén, MFB törvényben lévő felhatalmazás és kormány határozat alapján –MFB Gabona –MFB TÉSZ –MFB Forgóeszközhitel MFB Forgóeszköz Hitelek jellemzői

24 A termelő vagy szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások részére a tevékenység bővítéséhez szükséges átmeneti forráshiány finanszírozása forgóeszközhitellel 1 millió Ft-tól legfeljebb 200 millió Ft-ig Kamat 9/14* 1 havi BUBOR+1,464 + legfeljebb 4%/év =11,3%/év egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság KIZÁRÓLAG KKV-k egy év+ egy napos hitel KIZÁRÓLAG KKV-k egy év+ egy napos hitel MFB Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram 140 Mrd Ft

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! További információk: www.mfb.hu


Letölteni ppt "Válságkezelés Fejlesztéssel ! Az MFB Zrt. hitelei a felzárkózásért, a versenyképességért és a válságkezelésért Muzamel László 2009. szeptember 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések