Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatása."— Előadás másolata:

1 Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatása

2 A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki létesíthet termelői kapacitást. A jogszabály az alábbi kategóriákat különbözteti meg:  háztartási méretű kiserőmű P<50 kVA  nem engedélyköteles kiserőmű P<0,5 MVA  kiserőművi összevont engedéllyel rendelkező kiserőmű 0,5 MVA50 MVA 50 kVA-ig háztartási méretű kiserőműként, és nem engedélyköteles kiserőműként is megépíthető a termelő kapacitás. Megvalósítás nem engedélyköteles kiserőműként:  Csatlakozás, mérés kialakításának költsége a termelőt terheli,  A termelt energia kötelező átvétel keretében, vagy versenypiaci kereskedő által kerül megvásárlásra.  A termelt energia tarifabontás alkalmazásával kerül átvételre

3 Megvalósítás háztartási méretű kiserőműként:  Csatlakoztatási költség nincs, 3x16A-ig a mérőberendezés felszerelése az elosztó költsége  A belső hálózaton el nem fogyasztott villamos energiát a villamos energiakereskedő/ egyetemes szolgáltató köteles átvenni.  Az átvétel tarifabontás nélkül, a fogyasztóként fizetendő teljes villamosenergia díj 85%-án történik,  Az átvételre időkorlát nincs. Háztartási méretű kiserőműként megépíteni és működtetni a berendezést kedvezőbb mind a csatlakozás kialakítása, mind az elszámolt villamos energia szempontjából, de ez csatlakozási pontonként csak 50 kVA-ig megengedett.

4 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ (HMKE)  a felhasználó (fogyasztó) saját kisfeszültségű hálózatához csatlakozik,  nem haladja meg a felhasználóként rendelkezésre álló teljesítményt,  max. 50 kVA névleges teljesítőképességű. A háztartási méretű kiserőműnél az erőmű nagysága, és a csatlakozási módja van szabályozva, tehát ilyen termelői kapacitást nem csak háztartások, hanem társaságok is létrehozhatnak. A törvényhozó célja, a helyben előállított villamos energiatermelés elősegítése, egyszerűsítése volt. A háztartási méretű kiserőműben termelt energia felhasználására vonatkozóan a termelni kívánó felhasználónak nyilatkoznia kell:  A termelt villamos energia kizárólag a saját fogyasztásának kielégítésére fordítódik.  A termelt villamos energia részben, vagy teljes egészében átadásra kerül a közcélú hálózatra. A hálózat „energiatárolóként” működik, a betermelt energiát későbbi időpontban veszi ki a felhasználó.

5 HMKE LÉTESÍTÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSA Megújuló energiaforrás hasznosítására pályázni lehet. (www.energiaközpont.hu) Lakossági pályázat (ZBR) esetén a támogatás a beruházási költség 30%-a, max. 1.470 eFt. Közösségi pályázatnál (KEOP) ennél nagyobb támogatási százalék és támogatási összeg is rendelkezésre áll 30-70%, min 1.000 eFt, max. 1.000.000 eFt.www.energiaközpont.hu Beruházási költségek különböző típusú termelő berendezések esetén: Napelemes termelő berendezés:cca. 1.000 eFt/kW Szélgépes termelő berendezés:cca. 800 eFt/kW Vízerőműves termelő berendezés:cca. 700 eFt/kW A támogatás teljes kihasználásával 4 kW napelemes, 5 kW szélgépes, 6 kW vízerőműves kapacitás létesíthető. Napelemes termelőkapacitás esetén 1 kW beépített napelemes kapacitás  1200-1400 kWh/év energia. Megtérülési idő támogatás nélkül 15-18 év, támogatással 10-12 év. Berendezés élettartama > 20 év.

6 HMKE TERMELT ENERGIÁJÁNAK ELSZÁMOLÁSA A háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energiát a csatlakozási ponton értékesítő villamos energiakereskedő/egyetemes szolgáltató köteles átvenni. Az elszámolás a betáplált és vételezett villamos energia szaldója alapján történik. Elszámolási időszakon belül a helyben el nem használt energia megvásárlásra kerül a vételezési energia díjának 85%-án.  energiamennyiség (kWh) szaldó  érték (Ft) szaldó Az energiamennyiség szaldóban az elosztó hálózati engedélyesnek csökken, vagy megszűnik az RHD bevétele! Érték szaldó kedvezőtlenebb a termelőnek, hiszen a fogyasztási számlában a teljes villamos energia-díj, ezzel szemben a termelt energia a teljes villamos energiadíj 85%-ával kerül elszámolásra! Az energiakereskedőnek, egyetemes szolgáltatónak egyértelmű veszteség a termelt villamos energia kötelező átvétele!

7 HMKE HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA A felhasználó, vagy megbízottja a termelő berendezés főbb műszaki adatait tartalmazó igénybejelentéssel keresi meg az elosztó hálózati engedélyest. Az igénybejelentés formanyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:  a termelő/felhasználó beazonosítható csatlakozási pontját (fázisszám, rendelkezésre álló teljesítmény)  a termelőegység fajtáját (nap, szél, víz, stb…) teljesítményét, csatlakozási módját (fázisszám)  nyilatkozatott arról, hogy a termelt energia helyben felhasználásra kerül, vagy hálózatra való visszatáplálás is történik Az elosztó hálózati engedélyes ajánlatban nyilatkozik arról, hogy a csatlakozási ponton a termelt teljesítményt fogadnia tudja-e, illetve bekéri a csatlakozási dokumentációt. A csatlakozási dokumentum elfogadása után indulhat a termelőegység kivitelezése. Módosításra kerül a HCS, HH szerződés. Készre jelentés után lecserélésre kerül a mérőberendezés, megtörténik az üzembe helyezés.

8 EGYFÁZISÚ HMKE HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA Háztartási méretű kiserőművek által okozott feszültségváltozás max. 3% lehet. Egyfázisú termelőegységek max. 5 kVA-ig csatlakoztathatók. Egyfázisú 2 kW-os napelemes termelőegység 160 kVA-es transzformátoros KIF körzetben 50 mm 2 keresztmetszet esetén a táphálózattól 550-600 m-ig telepíthető.

9 HÁROMFÁZISÚ HMKE CSATLAKOZTATÁSA Háztartási méretű kiserőművek által okozott feszültségváltozás max. 3% lehet. Háromfázisú csatlakozással az egyfázisú csatlakozási teljesítmény 6 szorosa csatlakoztatható. Háromfázisú 18 kW-os napelemes termelőegység 250 kVA-es transzformátoros KIF körzetben 95 mm 2 keresztmetszet esetén 600 m-ig telepíthető.

10 CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMI ELEMEI: A kialakított háztartási méretű kiserőműre vonatkozóan csatlakozási tervdokumentációt kell összeállítani. A csatlakozási dokumentáció azokat az adatokat, információkat tartalmazza, amelyek alapján az elosztó hálózati engedélyes el tudja dönteni, hogy az alkalmazott berendezésekből felépített rendszer alkalmas-e közcélú hálózati üzemre. A csatlakozási tervdokumentáció kötelező tartalmi elemei az alábbiak:  a termelő neve, helyszín, helyszínrajz, fogyasztói szám;  egyvonalas villamos séma a tulajdoni határok megjelölésével;  telepített rendszer leírása;  a beépített gyártmányokra vonatkozó tanúsítványok engedélyek;  védelmi beállítási értékek; az automatikus, galvanikus leválást biztosító védelem elvi leírása, működési paraméterei, védelmi sémája, blokkvázlata;  a túlfeszültség védelemi rendszer leírása;  mérőrendszer, mérőhely kialakítás;  tulajdonosi nyilatkozat -

11 INVERTERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK  AC oldalon galvanikus leválasztással kell rendelkeznie.  Betáplált energia harmonikus tartalma a névleges áramára vonatkoztatva ne haladja meg az 5%-ot. (TTHD<5%)  Villogás értéke elégítse ki a P lt <0,2 előírást  Kimeneti feszültség beállíthatósága 230 V±10% legyen.  Teljesítménytényező cos  =1,  Zárlati rátáplálás nem haladhatja meg a névleges áram 110%-át (I z <1,1 I n )  Kimenő karakterisztika max. hatásos teljesítmény kiadására legyen állítva.  Az alábbi védelmeket kell tartalmazniuk: túlterhelés- és rövidzárlati védelem földzárlati/testzárlati védelem feszültségnövekedési-, feszültségcsökkenési védelem frekvencianövekedési-, frekvenciacsökkenési védelem elosztóhálózati-szigetüzem elleni védelem egyenáramú védelem Az invertereknek magyarországi honosítással kell rendelkezniük prEN 62109- 1;2; IEC 61727; IEC 62116 szerint.

12 HMKE LÉTESÍTÉSI, BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI MSZ HD 60364-7-712 Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek.  DC oldal földelése akkor megengedett, ha AC és DC között legalább egyszerű elválasztás van (alapszigetelés)  Az inverter karbantartásához DC és AC oldalon leválasztó eszközt kell beépíteni  Az invertert AC oldalon önműködő lekapcsolásra szolgáló védelmi eszközön keresztül kell csatlakoztatni  DC oldal érintésvédelme II. érintésvédelmi osztály, vagy azzal egyenértékű szigetelés  AC oldal érintésvédelme illeszkedjen a fogyasztó/elosztói engedélyes érintésvédelmi rendszeréhez  Villámcsapás indukált feszültségének csökkentésére a vezetőhurkok területét minimalizálni kell  PV panelen és összekötődobozon feszültség jelenlétére vonatkozó figyelmeztető feliratot kell elhelyezni

13

14  A termelőegységek 92%-a napelemes rendszer inverteres visszatáplálással.  A megkeresések 90% valóban „háztartási méretű” Pn<5 kW egyfázisú csatlakozású termelőegység.  A megkeresések 5%-a háromfázisú csatlakozású 5 kW { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/41/11266099/slides/slide_14.jpg", "name": " A termelőegységek 92%-a napelemes rendszer inverteres visszatáplálással.", "description": " A megkeresések 90% valóban „háztartási méretű Pn<5 kW egyfázisú csatlakozású termelőegység.  A megkeresések 5%-a háromfázisú csatlakozású 5 kW


Letölteni ppt "Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) hálózatra csatlakoztatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések