Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kisvállalkozásokat érintő fontosabb 2008. évi adó- és járulékszabály- változások Gábriel Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kisvállalkozásokat érintő fontosabb 2008. évi adó- és járulékszabály- változások Gábriel Péter."— Előadás másolata:

1 A kisvállalkozásokat érintő fontosabb 2008. évi adó- és járulékszabály- változások Gábriel Péter

2 2adóváltozások Munkáltatói igazolás Ha a magánszemély munkaviszonya évközben megszűnik, akkor a munkáltatónak az adóévben általa kifizetett jövedelemről és a levont adóelőlegekről a magánszemély részére a munkaviszony megszűnésének időpontjában igazolást kell adnia. Az igazolásnak göngyölítve tartalmaznia kell az adóéven belüli előző munkáltatók által közölt adatokat is, ügyelve arra, hogy az előző munkáltatótól hozott adatlapon a halmozott adatok a törthavi adatot már tartalmazzák. Az igazolást ki kell adni a magánszemély nyugdíjazása vagy halála esetén is.

3 Gábriel Péter3adóváltozások 07M30. és az 07M30-A. 1. A munkáltató 2008. január 31-éig, minden munkavállalónak (tagnak) jövedelemigazolást ad. Az igazolás átvételét igazolni kell. Azoknál a munkavállalóknál (tagoknál), akik év közben munkahelyet változtattak, az igazolásnak tartalmaznia kell a korábbi munkáltatótól származó - a munkaviszony megszűnésekor kiállított adatlapon szereplő - jövedelmeket is. Az igazolást kirendelés esetén a kirendelő adja ki a magánszemély részére, a kirendelés helye szerinti munkáltató adatközlése alapján. A kölcsönbeadót terheli a munkaviszonnyal összefüggő valamennyi, a munkáltatót terhelő bevallási, adatszolgáltatási, levonási, befizetési kötelezettség teljesítése.

4 Gábriel Péter4adóváltozások 07M30. és az 07M30-A. 2. Az M30-as igazolás jogcímenként részletezve tartalmazza a munkáltató által a magánszemély részére 2007-ben kifizetett összevonás alá eső adóköteles összegeket, az adóelőleg levonása során figyelembe vett adóterhet nem viselő járandóságok összegét, az ezekből levont személyi jövedelemadó és -adóelőlegek összegét, a személyi jövedelemadó előleg levonásánál figyelembe vett adókedvezményeket. Az M30-as igazolás jogcímenként részletezve tartalmazza a munkáltató által a magánszemély részére 2007-ben kifizetett összevonás alá eső adóköteles összegeket, az adóelőleg levonása során figyelembe vett adóterhet nem viselő járandóságok összegét, az ezekből levont személyi jövedelemadó és -adóelőlegek összegét, a személyi jövedelemadó előleg levonásánál figyelembe vett adókedvezményeket. Tartalmaznia kell az igazolásnak a levont különadó-előleg alapját és összegét is. Az igazoláson fel kell tüntetni egyes - a törvényben meghatározott -, a munkáltatótól származó külön adózó jövedelmeket is, valamint egyéb olyan adatokat, melyek a magánszemély adóbevallásának elkészítéséhez szükségesek.

5 Gábriel Péter5adóváltozások 07M30. és az 07M30-A. 3. Ha a munkáltató nem társadalombiztosítási, családtámogatási kifizetőhely, úgy a társadalom- biztosítás ellátási, valamint a családtámogatás összegeit az igazolás most sem tartalmazza, kivéve, ha adóterhet nem viselő járandóság jogcímén kapta a magánszemély, és az adóelőleg levonásakor ennek figyelembevételéről írásban nyilatkozott a munkáltatójának.

6 Gábriel Péter6adóváltozások Adatszolgáltatás 2008. 01. 31-ig 07K37 : Munkáltatói adatszolgáltatás a magánszemélynek lakás célú felhasználásra pénzintézeten keresztül általa nyújtott kölcsön 2007. évben elengedett összegéről 07K51: Az igazolást kiállító adatszolgáltatása a 2007. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról 07K53: A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyeknek 2007. évben ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkről 07K79: A kifizető adatszolgáltatása a külföldi illetőségű magánszemély részére 2007. évben kifizetett osztalék- jövedelemről Továbbiak: 07K36, 07K71, 07K72, 07K73

7 Gábriel Péter7adóváltozások Bevallások 2008. 02. 15. 0753: Egyéni vállalkozó, Áfa-fizető magánszemély 0765: Éves Áfa-bevallás 0743: Eva-bevallás 0703: Éves adóbevallás az egyéb adókról 0705: Havi, ¼éves bevallók év végi különbözete 07A16: Kulturális járulék részletező bevallás 07NY29-es nyilatkozat befogadási határideje

8 Gábriel Péter8adóváltozások Munkáltatói adómegállapítás, közreműködés az ADAM-ban Ha a 07NY29-es nyilatkozat alapján a munkáltató a MADAM-ot  vállalja, akkor a magánszemélytől 03. 20-ig bekéri a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat és 06.10-ig elkészíti és elektronikusan benyújtja a bevallást (07M29?); erről a magánszemélynek 05.20-ig igazolást ad.  nem vállalja, akkor a magánszemélytől bekéri a 06530-as nyilatkozatot és ezt 03.12-ig elektronikusan továbbítja ADAM-ra az APEH részére.

9 Gábriel Péter9adóváltozások Jövedelem-(nyereség-)minimum 1. Jövedelem-(nyereség-)minimum: az eladásra beszerzett áruk és az eladott közvetített szolgáltatás értékével csökkentett vállalkozói bevétel 2%-a. 0753-15-01 lap 371.  375.– 0753-15-03 lap(447.  448.) Hasonlítási alap: a növelő tényezőkkel növelt, de a kedvezményekkel nem csökkentett vállalkozói bevétel csökkentve az előző évek vesztesége nélkül számított vállalkozói költséggel: 0753-15-01 lap 371.  375.–395.

10 Gábriel Péter10adóváltozások Jövedelem-(nyereség-)minimum 2. Ha az egyéni vállalkozó növelő tényezőkkel növelt, de a kedvezményekkel nem csökkentett vállalkozói bevétele  kevesebb, mint az előző évek vesztesége nélkül számított vállalkozói költség, vagy  előző évek vesztesége nélkül számított vállalkozói költséget meghaladó része kevesebb, mint a jövedelem- (nyereség-) minimum, akkor vagy nyilatkozik, vagy a jövedelem-(nyereség-) minimum után kell a vállalkozói jövedelemadót megfizetni.

11 Gábriel Péter11adóváltozások Jövedelem-(nyereség-)minimum 3. Jövedelem-(nyereség-)minimum 2007-ben     :   a tényleges vállalkozói adóalap I. félévi összege   a jövedelem-(nyereség-)minimum II. félévi összege Arányosítással:   0573-15-02 401./365  181   0753-17 5./365  184  egész évi tényleges vállalkozói adóalap   181365  egész évi jövedelem-(nyereség-)minimum  184 365

12 Gábriel Péter12adóváltozások Jövedelem-(nyereség-)minimum 4. Jövedelem-(nyereség-)minimum 2007-ben     :   a tényleges vállalkozói adóalap I. félévi összege   a jövedelem-(nyereség-)minimum II. félévi összege Megosztással:   amekkora összeg a 0573-15-02 401. sorába kerülne I. félévi adatokkal számolva (ÉCS: I. félévi, előző évek elszámolt vesztesége: teljes évi)   [Teljes évi minimum]–[ I. félévi minimum] I. félévi minimum: 0753-17 lap 18. sor

13 Gábriel Péter13adóváltozások KülönadóKülönadó [vállalkozói bevétel]-[kapott támogatás]-[vállalkozói költség] 0753-15-01 lap 371.+375-395. – 0753-15-03 lap 440.

14 Gábriel Péter14adóváltozások Minimálbér, garantált bérminimum 2008. január 1-től december 31-ig Minimálbér Garantált bérminimum 2 évnél kevesebb gyakorlati idő Legalább 2 év gy.idő, vagy 50 év feletti Havibér Ft/hó 69 000 82 800 86 300 Hetibér Ft/hét 15 880 19 060 19 850 Napibér Ft/nap 3 180 3 820 3 980 Órabér Ft/óra 397477497

15 Gábriel Péter15adóváltozások JárulékalapJárulékalap A tárgyhót megelőző hónap első napján érvényes havi minimálbér kétszerese 2008. január hónapra: 131 000 Ft, 2008. többi hónapjára: 138 000 Ft. Nyugdíjjárulék-fizetés felső határa:  napi összeg: 19 500 Ft  éves összeg: 7 137 000 Ft

16 Gábriel Péter16adóváltozások Társadalombiztosítás járulékai 1. A biztosított személy járulékai 15,5% Magánnyugdíjpénztári tagdíj 8% Tagdíj melletti nyugdíjjárulék 1,5% Nyugdíjjárulék9,5% Nyugdíjas nyugdíjjáruléka 9,5% egészségbiztosítási 6% természetbeni4% járulékpénzbeli2% Társadalom- 29% Nyugdíjbiztosítási járulék 24% biztosításiegészségbiztosítási 5% természetbeni4,5% járulékjárulékpénzbeli0,5% Kiegészítő tevékenységű egyéni és társas vállalkozó Ft/hó 4 350 Egészségügyi szolgáltatási járuléka Ft/nap145 Korkedvezmény-biztosítási járulék 3,25%

17 Gábriel Péter17adóváltozások Társadalombiztosítás járulékai 2. Ft/fő/hóJanuár Többi hó Magánnyugdíjpénztári tagdíj 8% 10 480 11 040 Nyugdíjbizt. Alap tagdíj mellett 25,5% 33 405 35 190 Nyugdíjbizt. Alap csak TB-s 33,5% 43 885 46 230 Egészségbiztosítási Alap 11% 14 410 15 180 Befizetendő összesen 44,5% 58 295 61 410 ebből TB-járulék (költség) 29% 37 990 40 020 Biztosított járulékai 15,5% 20 305 21 390

18 Gábriel Péter18adóváltozások Társadalombiztosítás járulékai 3. Nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás arra az időtartamra, amely alatt a vállalkozó  keresőképtelen,  gyermekgondozási segélyben részesül,  fogvatartott,  ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát szünetelteti. közjegyzőként kamarai tagságát szünetelteti.

19 Gábriel Péter19adóváltozások Társadalombiztosítás járulékai 4.  A közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója/hallgatója az egyidejűleg fennálló biztosítással járó további jogviszonyaiban 2008-tól már nem csak természetbeni (4%), hanem pénzbeli (2%) egészségbiztosítási járulékot is fizet.  A biztosítottnak járó, a foglalkoztató által elszámolt, de ki nem fizetett jövedelem után járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik.

20 Gábriel Péter20adóváltozások Egyéb járulékok Szakképzési hozzájárulás 1,5% Munkaadói járulék 3% Munkavállalói járulék 1,5% Vállalkozói járulék 4% Rehabilitációs hozzájárulás Ft/fő (152 000  ) 164 400 Egészségügyi hozzájárulás Tételes Ft/fő havi 1 950 napi65 Nem TB-köteles utáni %-os 11% Kiegészítő %-os 14%

21 Gábriel Péter21adóváltozások Változatlan adótábla Jövedelem (összevont adóalap) adó 0-tól 1 700 000 Ft-ig 18% 1 700 001 Ft-tól 306 000Ft  a 1 700 000 Ft-on felüli rész után 36%

22 Gábriel Péter22adóváltozások Adójóváírás 1. Éves adószámításnál: Ha a magánszemély adóévben megszerzett éves összes jövedelme nem haladja meg az 1 250 000 Ft jogosultsági határt, akkor a bér 18 %-a, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 11 340 Ft  J T (teljes jóváírás) Ha az összes jövedelme 1 250EFt-nál több, de nem haladja meg a 2 762 000 Ft-ot (+1 512 000), akkor az érvényesíthető adójóváírás: J T −(összes jövedelem−1 250 000)  0,09

23 Gábriel Péter23adóváltozások Adójóváírás 2. Adóelőleg számításánál : A havi bér 18%-a, de legfeljebb 11 340 Ft. Kizárólag akkor, ha  a magánszemély nyilatkozatban kéri, és  az adóelőleg-számításnál meghatározott adóalap nem haladja meg az 1 250 000 Ft-ot. Havi adójóváírás az adóelőlegnél nem érvényesíthető, ha  az adóelőleg-számításnál meghatározott adóalap meg- haladja az 1 250 000 Ft-ot, vagy  a magánszemély nem nyilatkozott

24 Gábriel Péter24adóváltozások Művelődési intézményi szolgáltatás SZJ 80.4 közművelődési intézmény által nyújtott felnőtt- és egyéb oktatás, SZJ 92.13.11 filmvetítés, SZJ 92.31.21 előadóművészet, SZJ 92.51 könyvtári, levéltári szolgáltatás; SZJ 92.52 múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme; SZJ 92.53.1 állat-, növénykert, védett természeti érték bemutatása.

25 Gábriel Péter25adóváltozások Munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás után az adót a munkáltató az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre kell bevallania, illetőleg megfizetnie.

26 Gábriel Péter26adóváltozások Adóterhet nem viselő járandóság  A szakképző iskolai tanulót - jogszabályban meghatározott - tanulószerződés alapján megillető pénzbeli juttatás havi összegének a hónap első napján érvényes havi minimálbér 50% -át meg nem haladó része;  A szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanulót a szakmai gyakorlat időtartamára megillető díjazás havi összegének a hónap első napján érvényes havi minimálbér (15  ) 20% -át meg nem haladó része.

27 Gábriel Péter27adóváltozások Adómentes munkáltatói hozzájárulások Adómentes a munkáltató által a magánszemély javára munkáltatói hozzájárulásként legfeljebb a tárgy- (hónap  ) év első napján érvényes havi minimálbér  (20  ) 30 %-át meg nem haladóan önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)/önsegélyező pénztár(ak)ba együttesen fizetett;  50%-át meg nem haladóan önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba együttesen fizetett;  50%-át meg nem haladóan foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe fizetett összeg.

28 Gábriel Péter28adóváltozások Adómentes juttatások 1.  A munkáltató havi 12.000 Ft-ig biztosíthat dolgozója, nyugdíjasa, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató részére adómentesen étkeztetést, vagy havi 6.000 Ft-ig juttathat kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványt.  A munkáltató által adható adómentes iskolakezdési támogatás összege 20.000 Ft helyett az adóév első napján érvényes havi minimálbér 30%-a: 20.700Ft  Új: A szövetkezet közösségi alapjából a tag részére természetben adott juttatás értékéből adómentes a havi minimálbér 50%-át meg nem haladó rész.

29 Gábriel Péter29adóváltozások Adómentes juttatások 2. Megszűnt a lehetősége, nem adható adómentesen üzletpolitikai (reklám) célból térítés nélkül termék, szolgáltatás. Ilyen céllal a nyilvánosan meghirdetett kampány feltételeinek megfelelő személy részére adott árengedmény, visszatérítés vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény, ideértve, ha az - megjelenési formájától függetlenül - árura vagy szolgáltatásra váltható érték adómentes.

30 Gábriel Péter30adóváltozások Adómentes juttatások 3. Új: a helyi és/vagy kisebbségi önkormányzat, a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, az egyház által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint - legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben - résztvevőnként azonos értékű, ajándék.

31 Gábriel Péter31adóváltozások Ingatlanbérbeadás adóelőlege Ingatlan bérbeadása esetén a magánszemély az adóévi összes ilyen bevételre vonatkozóan választhat, hogy a bérleti díjból származó bevételére az elkülönült adózás helyett az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket (ideértve az adóelőleg megállapítására vonatkozó szabályokat is) alkalmazza. Ha a magánszemély e választásáról a kifizetést megelőzően nyilatkozik, a kifizető az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó adóelőleg-levonási szabályokat alkalmazza.

32 Gábriel Péter32adóváltozások Az egyéni cég átalakulása 1. Az egyéni cégként bejegyzett egyéni vállalkozó az egyéni cég átalakulása esetén az átalakulás napjára megállapított adóalapokat és adókat az adóévre vonatkozó adóbevallásában vallja be és a bevallásra nyitva álló határidőig fizeti meg. (korábban: bevallás és befizetés az átalakulás napját követő 30. napig)

33 Gábriel Péter33adóváltozások Az egyéni cég átalakulása 2. Az egyéni vállalkozó által érvényesített foglalkoztatási és kisvállalkozói kedvezmény, fejlesztési tartalék, kisvállalkozói adókedvezmény, elhatárolt veszteség vonatkozásában nem kell az egyéni vállalkozói jogállást megszűntnek tekinteni: Ezek és a de minimis kedvezmények vonatkozásában az egyéni cégből átalakult társaság jogutódnak minősül.

34 Gábriel Péter34adóváltozások Fejlesztési tartalék Legfeljebb az adóévben megszerzett vállalkozói bevétel(ek) összegéből az adóévben elszámolt vállalkozói költségek összegét meghaladó rész 50 %-a lehet. (korábban: 25%-a)

35 Gábriel Péter35adóváltozások Internet használati díj Korábbi 60 00Ft-os felső korlát nélkül költségként elszámolható Őstermelőnél: Ha a használat csak részben szolgája a tevékenységet, a díj 30%-a, elektronikus adóbevallásra kötelezettség esetén 50%-a; Egyéni vállalkozónál: Ha a telephely a lakástól műszakilag elkülönített, akkor a teljes díj, egyébként a díj 50%-a.

36 Gábriel Péter36adóváltozások Értékcsökkenési leírás A 2 00.000 Ft egyedi beszerzési, előállítási értéket meg nem haladó, valamint a 33%-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében választható, hogy a leírási évek száma két adóév és a leírás mértéke 50-50% időarányosítás nélkül.

37 Gábriel Péter37adóváltozások 6% Adókedvezmény 16% helyett 10% adómértéket alkalmazhat az egyéni vállalkozó és a társasági adóalany az adóalap 50 millió Ft-ig terjedő része után (az adóalap minden 100EFt-ja után 6EFt, 1millió Ft-ja után 60EFt adómegtakarítás) az alábbi feltételekkel:  Más (vállalkozói)adókedvezményt nem vesz igénybe,  Foglalkoztatotti átlagos állományi létszám legalább 1 fő,  Tárgyévi és megelőző évi adóalapja legalább a minimum,  Munkaügyi kapcsolatai rendezettek,  A vallott TB-J alapja legalább: létszám  éves minimálbér duplája: 1.656.000Ft duplája: 1.656.000Ft  Az adómegtakarítás a bankszámlán az év utolsó napján lekötve lekötött tartalékba átvezetve

38 Gábriel Péter38adóváltozások 6% Adókedvezmény A lekötés a következő 4 adóéven belül használható fel szankciómentesen kizárólag az alábbiakra:  kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz, beszerzése, létesítése;  Olyan alkalmazott 2007.12.31. után kezdődő foglalkoztatására, aki legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű, vagy, korábban munkanélküli, vagy pályakezdő;  Hitel, lízing törlesztésére A lekötésről és feloldásáról és annak felhasználásáról külön nyilvántartást kell vezetni.

39 Gábriel Péter39adóváltozások Foglalkoztatott bejelentése Az előtársaság a cégbejegyzési kérelme benyújtása napjáig tartó időszakában a foglalkoztatottakra vonatkozó bejelentési kötelezettségének papíralapon az adószám feltüntetése nélkül tesz eleget. Az előtársaság az adószám megszerzésétől számított 8 napon belül - az adószámot és a korábban teljesített bejelentés adóhatósági iktatószámát is feltüntetve - ismételten bejelenti a cégbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően az általa biztosítottként foglalkoztatott adatait.

40 Gábriel Péter40adóváltozások Mulasztási bírság 1. A magánszemély adózó (100  ) 200 EFt-ig, más adózó (200  ) 500 EFt-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható általában. Az adózó 1 millió Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha  a számla, egyszerűsített számla, nyugtakibocsátási kötelezettségét elmulasztja, vagy nem a tényleges ellenértékről bocsátja ki,  be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott,  igazolatlan eredetű árut forgalmaz.

41 Gábriel Péter41adóváltozások Mulasztási bírság 2. Számla, egyszerűsített számla, nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztásáért az adózó mellett alkalmazottja, képviselője, vagy az a magánszemély is, aki az értékesítésben közreműködik, 10 EFt-tól 50 EFt-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

42 Gábriel Péter42adóváltozások IntézkedésekIntézkedések Az adóhatóság számára eddig kötelesség volt, 2008-tól csak lehetőség: az adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiség lezárása, az adóköteles tevékenység gyakorlásának felfüggesztése.

43 Gábriel Péter43adóváltozások Becslés be nem jelentett alkalmazott esetén Ha az adózó be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, az adóhatóság a megfizetni elmulasztott adót, és járulékot legalább 3 havi foglalkoztatást vélelmezve állapítja meg. Ha az adóhatóság az elévülési időn belül ismételten megállapítja, hogy az adózó be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, a megfizetni elmulasztott adót, és járulékot legalább a korábbi ellenőrzés megindításának és a folyamatban lévő ellenőrzés megkezdésének időpontja közötti időszakra, az ellenőrzések alkalmával fellelt be nem jelentett alkalmazottak létszámának átlaga alapján képzett szorzószámmal számítva, vélelmezve állapítja meg.

44 Gábriel Péter44adóváltozások Közbeszerzés fizetési feltételei 1. A közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan a nyertes ajánlattevő és az alvállalkozók, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, havonta nettó módon számított 100 000 Ft-ot meghaladó összegű kifizetésnél a vállalkozó az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért abban az esetben fizethet, ha az alvállalkozó a kifizetés időpontját megelőzően egy 15 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolással igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.

45 Gábriel Péter45adóváltozások Közbeszerzés fizetési feltételei 2. A vállalkozó a közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik és, hogy a teljesítésért járó ellenérték kifizetésének előfeltétele a nemleges együttes adóigazolás. A vállalkozó a nemleges együttes adóigazolás hiányában visszatartja a kifizetést. Ha a kifizetést mégis teljesíti, annak erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. Nem keletkezik a vállalkozónak visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a tájékoztatást nem kapta meg.

46 Gábriel Péter46adóváltozások Közbeszerzés fizetési feltételei 3. Ha a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolás köztartozást mutat ki, az APEH a végrehajtás szabályai szerint haladéktalanul intézkedik a követelés lefoglalásáról. A vállalkozó a követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól, és a kifizetést a végrehajtás alá vont összeggel csökkentve teljesíti.

47 Gábriel Péter47adóváltozások Közbeszerzés fizetési feltételei 4. A tájékoztatási kötelezettséget és a kifizetési feltételeket az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, az alábbi eltérésekkel:  az ajánlatkérőt az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra nem terheli a visszatartási kötelezettség,  az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

48 Gábriel Péter48adóváltozások Közbeszerzés fizetési feltételei 5. A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolás iránti kérelem és ennek alapján az adóigazolás tartalmazza a kifizetést teljesítő adózó nevét (elnevezését), székhelyét (címét), adóazonosító számát. A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolás illetékmentes.

49 Gábriel Péter49adóváltozások VégelszámolásVégelszámolás A végelszámolás alatt álló adózó a tevékenységet lezáró adóbevallást - a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal - a végelszámolás kezdő időpontját követő (45  ) 30 napon belül, a záró adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló (elkészültét követő 45 napon belül  ) cégbírósághoz történő előterjesztésével egyidejűleg köteles benyújtani. A cég törlésére irányuló kérelem illetékmentes, és a cég törlését tartalmazó végzés közzétételéért közzétételi költségtérítést nem kell fizetni. A törlési kérelemhez csatolni kell az APEH és a vámhatóság - erre a célra rendszeresített - nyilatkozatát arról, hogy a cégnek adótartozása nincs, és a cégnél adóhatósági eljárás nincs folyamatban.

50 Gábriel Péter50adóváltozások TEÁOR’08., új szakmakód A cégbíróság, a KEKKH és az APEH az automatikusan átfordítható tevékenységi köröket 2007.12.31-ig, illetve 2008.01.31-ig hivatalból átsorolja. Az automatikusan át nem fordítható, adózói döntést igénylő átsorolást a 2008. évi első változásbejelentési, -bejegyzési kérelemmel egyidejűleg, de legkésőbb 07.01-ig kell bejelenteni a cégbírósághoz, körzetközponti jegyzőhöz, APEH-hoz. Az új osztályozási rendszerre való átállás miatti cégbírósági változásbejegyzés, vállalkozói igazolvány-csere illetékmentes.

51 Gábriel Péter51adóváltozások Előtársaság első üzleti éve Nem kell az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről külön beszámolót készíteni, ha ezen időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő, mérlegfordulónapjáig sor került. Ez esetben az első üzleti év a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a bejegyzett társaság üzleti évének mérlegfordulónapjáig tart.

52 Gábriel Péter52adóváltozások Letétbe helyezés, közzététel A vállalkozó a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének elektronikus úton tesz eleget. A vállalkozó az (egyszerűsített) éves beszámolónak, az összevont (konszolidált) éves beszámolónak a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálathoz történő megküldésével egyidejűleg teljesíti mind a letétbe helyezési, mind a közzétételi kötelezettségét.

53 Gábriel Péter53adóváltozások Könyvizsgálat alóli mentesség Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül: az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, és az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

54 Gábriel Péter54adóváltozások Adóköteles telefonhasználat 1. A kifizető által a tevékenysége ellátása érdekében biztosított telefonszolgáltatás miatt a kifizetőt terhelő kiadásból a magáncélú használat értékének a magán- személy által meg nem térített része adóköteles természetbeni juttatás. A magáncélú használat értéke a forgalomarányos kiadás(ok)nak a tételes elkülönítésével és a nem forgalomarányos kiadásoknak a forgalomarányos kiadások magáncélú hányada értékével határozható meg.

55 Gábriel Péter55adóváltozások Adóköteles telefonhasználat 2. A tételes elkülönítés helyett választható, hogy a kifizetőt terhelő kiadás 20%-a a magáncélú használat értéke. Ha magáncélú telefonhasználat elkülönítése nem lehetséges, a kifizetőt terhelő kiadás 20%-át kell magáncélú használat értékének tekinteni. Telefonszolgáltatásnak minősül: SZJ 64.20.11 és 12: helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, SZJ 64.20.13: mobiltelefon-szolgáltatás, SZJ 64.20.16-ból: internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás.

56 Gábriel Péter56adóváltozások Adóköteles telefonhasználat 3. A rendelkezés újrafogalmazott szövegéből az következik, hogy,  egyrészt: forgalomarányos díj hiányában is vélelmezendő a magáncélú használat a nem forgalomarányos díj 20%-ában,  másrészt: a magáncélú használat magánszeméllyel való megtéríttetése révén mentesülni lehet az adófizetési kötelezettség alól, a magáncélú használat értéke pedig akár tételes elkülönítéssel, akár a díj 20%-ában is megállapítható.

57 Gábriel Péter57adóváltozások


Letölteni ppt "A kisvállalkozásokat érintő fontosabb 2008. évi adó- és járulékszabály- változások Gábriel Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések