Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése Walter Dániel Erdőgazdálkodási referens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése Walter Dániel Erdőgazdálkodási referens."— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése Walter Dániel Erdőgazdálkodási referens 2015.09.24. Budapest, OMÉK

2 EU stratégiák Nemzeti stratégiák VP 2014- 2020 Egyéb operatív programok 2

3 A VP erdészeti intézkedéseinek szerepe Az erdészettel kapcsolatban az egyéb stratégiákhoz, egyéb akár közösségi politikákhoz, vagy tagállami preverenciákhoz való igazódás fokozottan igaz és szükséges. Biológiai Sokféleség Egyezmény; Éghajlat-változási Keretegyezmény; EU Biodiverzitási Stratégiája 2020-ig; Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025; Nemzeti Erdőprogram; Nemzeti Erdőtelepítési Program 3

4 A VP nem csak stratégiák, hanem a közösségi politikák, különösen a KAP megvalósításának is színtere KAP: célok KAP: eszközök vidékfejlesztés Egyéb a KAP céljait szolgáló eszközök (pl. SAPS, zöldítés) 4

5 A KAP új célkitűzései (2014-2020) 1.Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása. 2.Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás: a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és ösztönzése. 3.Kiegyensúlyozott területi fejlődés: a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása. 5

6 A VP prioritásai 2/1. 1. A tudásátadás! és az innováció! előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben. 2. A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében. 3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előremozdítása. Az előző programozási időszak merev tengelyeihez (4) képest rugalmasabb prioritások (6) köré épülnek az intézkedések. 6

7 A VP prioritásai 2/2. 4. A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése, javítása. 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása. 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben. Az erdészeti intézkedések igazi területei 7

8 A VP legfontosabb célkitűzései: Fókuszált fejlesztési célok: -Vidéki munkahelyek megőrzése, fejlesztése = munkaigényes ágazatok; -Kisebb gazdaságok differenciált segítése; -Versenyképesség, termelési és jövedelembiztonság; -Erőforrás-hatékonyság és környezetkímélő gazdálkodás; -Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció; -Területi kiegyenlítés és fókuszálás; -Vidéki települések erőforrás-hatékony működése (helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések) 8

9 A VP erdészeti intézkedései 3/1. Erdősítés támogatása (mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken egyaránt; Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása; Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése; Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása; Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások (erdőszerkezet átalakítása); 9

10 A VP erdészeti intézkedései 3/2. Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti, turisztikai funkcióinak fejlesztése; Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások támogatása; Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek támogatása; 10

11 A VP erdészeti intézkedései 3/3. A NATURA 2000 erdőterületek utáni kompenzációs kifizetések; Erdő-környezetvédelmi kifizetések; Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése; ÚJ Agrár-innovációs Operatív Csoportok együttműködő projektjei (pilote jellegű, minimum 4 termelő) ÚJ 11

12 A 2014-2020 közötti időszak újdonságai 2/1. 12 Erdőtelepítés: Az erdőtelepítéssel érintett mezőgazdasági terület nem esik ki a SAPS támogatással támogatható területek közül az erdősítést követően. A korábbi 101 faállomány típus helyett 5 faállomány típus képezi az erdősítés alapját. (rugalmasabb végrehajtás) Erdő-környezetvédelem: Az agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása, és az erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása művelet átkerült „az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” intézkedésbe.

13 A 2014-2020 közötti időszak újdonságai 2/2. 13 Eddig hiányzó intézkedések bevezetése: Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és javítása Egyes intézkedések célzott megújítása: például képzési és tanácsadási támogatások

14 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése Fő céljai: – Az erdők közjóléti és turisztikai funkcióinak fejlesztése – Az erdők látogathatóságának elősegítése gyalogosok, kerékpárosok és lovaglók számára – Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódás

15 Kedvezményezettek Bejegyzett magánjogi, vagy közjogi erdőgazdálkodó, valamint bejegyzett erdőgazdálkodóval a megvalósított célterületi objektumok üzemeltetésére szerződésben álló egyéb magánjogi vagy közjogi gazdálkodó szervezet.

16 Célterületek A: erdei pihenőhely B: erdei kirándulóhely C: településkörnyéki (parkerdő) kirándulóhely + Az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport

17 Célterületek A Erdei pihenőhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: – jellemzően gyalogos kirándulás vagy gyalogtúra során rövid pihenésre szolgáló, közúton jellemzően nem megközelíthető, kisebb közjóléti létesítmény-együttes.

18 Célterületek B – Erdei kirándulóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: – intenzíven látogatott, huzamosabb ott tartózkodást biztosító vagy kirándulási célt szolgáló, többfunkciós közjóléti létesítmény- együttes, amely a kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetőséget is biztosít.

19 Célterületek C – településkörnyéki (parkerdő) kirándulóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: – intenzíven látogatott, huzamosabb ott tartózkodást biztosító vagy kirándulási célt szolgáló, többfunkciós közjóléti létesítmény- együttes, amely a település-környéki kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetőséget biztosít

20 Célterületek 4/4 Az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport : – együttműködési projektek kísérleti fejlesztései keretén belül: Az erdők közjóléti/turisztikai értékének érvényesítését és hasznosítását célzó együttes innovatív megoldások.

21 Támogatható költségek 1/5 Közös az A, B és C célterületek esetén: – építéssel és eszközbeszerzéssel kapcsolatosan ténylegesen felmerült egyszeri beruházási költségek – kapcsolódó egyéb költségek: benne a szükséges tervezés, engedélyezési, a létesítményhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás-fejlesztés költségei, továbbá projekt-menedzsment költségek is az adott célterületre megállapított maximális összköltségen belül.

22 Támogatható költségek 2/5 Közös az A, B és C célterületek esetén: – Mindhárom célterület esetében elszámolható költségelem az olyan közjóléti terv, amely a tervezés alá vont térségben meghatározza az egyes célterületi objektumok legcélszerűbb elhelyezését, valamint azoknak a térségi adottságoknak leginkább megfelelő tartalmát

23 Támogatható költségek 3/5 Az A célterület esetén(erdei pihenőhely): – rövid pihenés célját szolgáló, nem építési engedély-köteles elemek, mint pl. padok, asztalok, esővédő-tető, útbaigazító és információs tábla, forrás-foglalás felújítása, stb.) a szükséges tereprendezési munkálatokkal együtt, valamint egyéb költségek

24 Támogatható költségek 4/5 B és C célterületek esetén (erdei kirándulóhely): – a pihenőhely elemeken túl hosszabb pihenést és egyéb térítésmentesen nyújtott szolgáltatások igénybe vételét is lehetővé tevő építmények (például: hulladékgyűjtő, kerékpár-támasz, ló pihentető szárnyék és itatóhely, kültéri étkező pavilon, kiépített tűzrakó és grillező hely) és funkcionális kiszolgáló épület, így például szociális blokk, kiállító tér kialakítása, továbbá tanösvény, játszótér, erdei tornapálya, valamint indokolt esetben kilátó telepítése a szükséges tereprendezési munkálatokkal együtt, valamint egyéb költségek.

25 Támogatható költségek 5/5 Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési projektek: – kísérleti fejlesztései keretén belül az erdők közjóléti/turisztikai értékének érvényesítését és hasznosítását célzó együttes innovatív megoldások jogosult tervező által készített egyedi beruházási és költségterv alapján számlával igazolt beruházási költsége

26 Támogathatóság feltételei a terület jogosult használója (erdőgazdálkodó vagy vele üzemeltetési szerződést kötött magánjogi vagy közjogi gazdálkodó szervezet) rendelkezik az erdészeti hatóság által jóváhagyott közjóléti engedélyezési tervvel

27 Támogathatóság feltételei a tervezett beruházásra vonatkozó műszaki tervdokumentáció megléte, valamint engedélyköteles beruházás esetében építési engedély a megvalósult célterületi objektumokat legalább 5 évig rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja és azok használatát ingyenesen biztosítja

28 Támogatási keretösszeg A felhívás keret összege 2 milliárd forint 2016. évben kerül meghirdetésre a pályázat először a 2014-2020-as időszakban

29 Támogatási intenzitás Vállalkozás esetében a jogosult költségek 80%-a non-profit szervezetek esetében 90%-a Maximális támogatási keret- összegek(pályázonként): – A célterület: 32 500 euró – B célterület: 260 000 euró – C célterület: 325 000 euró

30 A támogatási kérelmek rangsorolásánál, illetve támogatásánál figyelembe veendő szempontok A,B és C célterület: – országos túraútvonalhoz vagy más, országos vagy regionális jelentőségű, kiemelt turisztikai desztinációhoz való közvetlen kapcsolódás – multifunkcionalitás (meglévő pihenőhely vagy kirándulóhely továbbfejlesztése új funkciókkal, szolgáltatásokkal történő bővítése) – védelmi vagy közjóléti rendeltetésű erdő C célterületen továbbá: – Fejlesztendő járásokban megvalósuló beruházás

31 Kapcsolat a többi operatív programmal: A korábbi időszak vegyes megoldásaival szemben egyértelmű elhatárolások és kapcsolódások kerültek kialakításra: – GINOP: országos jelentőségű turisztikai attrakciók fejlesztése, pl. „Bejárható Magyarország” hálózatos tematikus turisztikai modellek kialakítása, valamint a professzionális turisztikai szolgáltatók fejlesztés, mint KKV-fejlesztés

32 Kapcsolat a többi operatív programmal: – TOP turisztikai célkitűzések: regionális jelentőségű, önkormányzati tulajdonú vagy kezelésű vonzerő és attrakció-fejlesztések. Ezen fejlesztések a megyei jogú városok saját integrált városfejlesztési programjai, valamint a megyei integrált területi program alapján a területi kiválasztási rendszeren keresztül kerülnek kialakításra és támogatásra – KEHOP:bemutatóhely-fejlesztési beavatkozások specifikus célkitűzése a Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely- típusok ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása

33 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése Walter Dániel Erdőgazdálkodási referens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések