Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A támogatott pályázat azonosító száma: TÁMOP-4.1.2. A/1-11/1-2011-0029 „A VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI AGRÁRMÉRNÖKI (MSc) SZAKOK, ÉS A FELTÉTELLEL BELÉPŐK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A támogatott pályázat azonosító száma: TÁMOP-4.1.2. A/1-11/1-2011-0029 „A VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI AGRÁRMÉRNÖKI (MSc) SZAKOK, ÉS A FELTÉTELLEL BELÉPŐK."— Előadás másolata:

1 A támogatott pályázat azonosító száma: TÁMOP-4.1.2. A/1-11/1-2011-0029 „A VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI AGRÁRMÉRNÖKI (MSc) SZAKOK, ÉS A FELTÉTELLEL BELÉPŐK FELZÁRKÓZTATÁSA, ESETTANULMÁNYOKON ALAPULÓ, GYAKORLATORIENTÁLT, MODUL RENDSZERŰ TANANYAGÁNAK FEJLESZTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁRA” A projekt kezdete: 2012. 03. 15. Megvalósítás befejezési időpontja: 2013. 11.15. Konzorcium tagjai Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Pannon Egyetem Georgikon Kar

2 Sorszám Szakmai együttműködő partner 1.Szent István Egyetem Gödöllő /GTK/ 2.Nyugat- Magyarországi Egyetem MÉK 3.Kaposvári Egyetem /GTK/ 4.Károly Róbert Főiskola 5.Agrárgazdasági Kutató Intézet 6.University Rostock 7.Campus Közhasznú Nonprofit Kft. 8.Mag Praktikum Közhasznú Nonprofit Kft. Sorszám A fejlesztett tananyagok alkalmazásra kötelezettséget vállaló intézmény 1.Debreceni Egyetem 2.Pannon Egyetem 3.Szent István Egyetem 4.Kaposvári Egyetem 5.Károly Róbert Főiskola 6.Nyugat Magyarországi Egyetem 7.Szegedi Tudományegyetem

3 PROJEKTVEZETŐ Kormosné dr. Koch Krisztina/DE/ Dr. Pupos Tibor /szakmai vezető, PE / Dr. Urfi Péter /szakmai alprojekt felelős – FM modul, PE/ Dr. Pető Károly /szakmai alprojekt felelős – VAM modul, DE/ Dr. Felföldi János /szakmai alprojekt felelős – GAM modul, DE/ Dr. Fenyves Veronika /pénzügyi vezető / Lőrinczi Krisztián /pénzügyi felelős/ /DE/ Szatlóczki Veronika /pénzügyi felelős/ /PE/ Projekt asszisztens(DE)

4 MEGNEVEZÉSFŐ Debreceni Egyetem21 GE Georgikon Kar23 Nyugat-Magyarországi Egyetem4 Kaposvári Egyetem3 SZIE Gödöllő9 Agrárgazdasági Kutató Intézet4 Károly Róbert Főiskola2 ÖSSZESEN66

5 A PROJEKT ÁLTALÁNOS CÉLJA képzési programjai minőségének fejlesztése, korszerűségének és versenyképességének biztosítása Gazdasági agrármérnöki MSc. szak Vidékfejlesztési agrármérnöki Msc. szak Feltétellel belépők felzárkóztatása

6 képzési programjai minőségének fejlesztése, korszerűségének és versenyképességének biztosítása Az oktatandó ismeretanyagot alapvetően nem horizontálisan, hanem vertikálisan kell differenciálni, a miértekre kell a választ megadni, az ok-okozati összefüggésekre és azok feltárására kell fókuszálni. A felzárkóztatást a feltétellel belépők esetében, csak modulrendszerben, a szükséges ismeretanyagot integrált felfogásban tartalmazó tananyagokkal lehet megvalósítani. A kompetenciák kifejlesztése – a képzés szempontjából meghatározó tantárgyakhoz kapcsolódóan - csak az önálló hallgatói munkavégzés biztosításával lehet eredményes. Az önálló hallgatói munkavégzést differenciáltan, részben egyéni, részben team-munkában kell megoldani. A képzésben résztvevő, a tananyagokat használó oktatók oktatási készségeinek minőségi fejlesztése. HOGYAN? MIT?

7 Magyarázd el és elfelejtem; mutasd meg és talán emlékszem; vonj be és meg fogom érteni! (kínai közmondás) Nem igazán talál meghallgatásra

8 Európai keretek Bologna (EFT) 2005-ben fogadták el 47 ország Csak felsőoktatás 3 szint - a nemzeti keretekben köztes képesítések lehetőségével EKKR az egész életen át tartó tanulásért 2008-ban fogadták el 32 ország valamennyi képzési szint LLL szempontjából 8 szintű

9 TANULÁSI EREDMÉNY TUDÁS + KOMPETERNCIÁK/KÉPESSÉGEK/ + ATTITÜD + AUTONÓMIA/FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MUNKÁVAL LEHET CSAK MEGSZEREZNI A KREDIT EZT A MUNKAMENNYISÉGET FEJEZI KI

10 10 A képzési programok közös jellemzője, az ismeretanyag atomizált, a tantervi struktúra nem modul rendszerű, rendkívül merev, a számonkérési formák nagyon sok esetben nincsenek összhangban a KKK-ban megfogalmazott követelményekkel, hogy azokat – szerepüket alábecsülve - nem megfelelő súllyal kezelik, nagyszámú vizsgaszám, a KKK szempontjából meghatározó ismeretkörök óraszámának elégtelensége, az ismeretanyag átadása módszerének jelenlegi gyakorlata, problémák vannak a kredit értelmezésével is, az értelmezés nem egységes, stb. Mindezekkel összefüggésben, az elvárt kompetenciák kialakítása a végzett szakemberekkel szemben – a jelenlegi képzési programok, és alkalmazott oktatási módszerek által nem biztosítható. A MAGYAR GYAKORLAT EREDMÉNYE

11 11 Egy kis matek és kérdések a hallgató szemszögéből A félévenkénti tantárgyak száma átlagosan: 8 Az akkreditációs kérelmekben az irodalmak száma: 3, az összesen 24/félév Ha egy forrásmunka 150 oldal, akkor az összesen 3600 oldal Ha egy tantárgy 2+0 K, akkor miért kell 350 oldalas irodalmat megtanulni, azért mert már ez egyetem? A gyakorlati jegy számonkérési forma funkciója nem az, hogy a vizsgaidőszakban a vizsgák számát csökkentsük, vagy tévedünk?! Ha a kredit az, aminek lennie kell, akkor a „Mindenségit” nevű 2+0 Kollokvium tantárgy érhet-e 1 kreditet? Miért 30 összes hallgatói munkamennyiség 1 kredit? Mi is emberből vagyunk! LÉPNI KELLENENEM A MEGFELELŐ ÜTEMDE EZ

12 ALAPOZÓ ISMERETEK MODUL KOMPLEX ESETTANULMÁNY I. Adatbázis és kutatási terv Mezőgazdaság /Makro-régió-projekt által érintett ágazat/  A mezőgazdaság szerepének alakulása  A földterület és hasznosítás  Az állattenyésztés volumenadatai  A növénytermesztés volumenadatai  A mezőgazdaság erőforrásai /NAGYVONALÚ ELEMZÉS/ A régió adatbázisának létrehozása  Természeti adottságok  Szektorális megoszlás  Népesség alakulása  Munkanélküliség  Infrastrukturális ellátottság / NAGYVONALÚ ELEMZÉS/ GAZDASÁGI AGRÁRMÉRNÖKI SZAKVIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI SZAK Esettanulmány II. Az esettanulmány célja, a térségi sajátosságokat és a projekt által igényelt adatbázisok kialakítása és célzottan megfogalmazott szöveges információk megadása, a kidolgozandó projektekre vonatkozóan A kidolgozandó projekt beazonosítása Üzleti terv /A terv komplex kidolgozása/ Megvalósíthatósági tanulmány /A tanulmány elkészítése, pályázati keretben/ SZAKMAI TÖRZYANYAG TÁRGYA ELMÉLETI ISMERETEK MÓDSZERTANI ISMERETEK

13

14 NEPTUN KÓDMEGNEVEZÉS Óra- szám Köve- tel- mény Kre- dit I.II. tanév 1.2.3.4. félév 3. DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK 36 1. Térségfejlesztési szakirány MNGTV02G171 Agrárpolitikai programok elemzése0+2 G 3 X MNGTV01K141 Alternatív gazdálkodás2+1 K 4 X MNVVV02K181 Regionális programozás és menedzsment2+1 K 5 X MNVVV01K110 Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés2+2 K 5 X MNVVV02K160 Település és térségmarketing2+3 K 6 X MNVVV02K170 Térségi tervezés és programozás2+3 K 6 X MNVVV02K180 Termelés-gazdaságtan2+1 K 4 X MNGTV02K191 Közösségfejlesztés2+1 K 3 X 1. SZAKIRÁNY ÖSSZESEN 36 2. Desztináció menedzsment szakirány MNVVV01K150 Térségi tervezés és programozás2+3 K 6 X MNVVV01K160 Turisztikai projektek menedzsmentje2+2 K 5 X MNVVV02K210 Kooperáció és integráció menedzsment2+1 K 3 X MNGTV02K200 Minőség és innováció menedzsment2+0 K 3 X MNVVV01K170 Marketing kutatások módszertana1+2 G 3 X MNVVV02K220 Desztináció és marketing menedzsment2+3 K 6 X MNVVV02K230 Pénzügyi menedzsment2+2 K 5 X MNVVV02K200 Információs irodák menedzsmentje2+2 G 5 X 2. SZAKIRÁNY ÖSSZESEN 36

15 MEGENEVZÉS Kre- dit FÉLÉV 1.2.3.4. félév A/ ALAPOZÓ ISMERETKÖRÖK199+6 Kutatásmódszertan 42+1 G Gazdasági jog 42+1 K Pénzügyi számvitel 42+2 K Vidékszociológia 32+0 K Ö konometria 41+2 G B / SZAKMAI T Ö RZSANYAG 484+19+87+84+0 Agrárpolitika 42+1 K Vezetői számvitel 42+1 K Mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana 62+3 K Gazdasági elemzés 31+2 G Projektek tervezése és irányítása 52+2 K Adózás 52+2 G Vállalati pénzügyek 31+2 G É lelmiszerbiztonság, minőségellenőrzés 32+0 K Kereskedelemtan 32+0 K Tőzsdeismeretek 52+2 K Agrárinformációs rendszerek 52+2 K É lelmiszer - gazdaságtani ismeretek 32+0 K Mg - i termékek marketingje 32+0 K C / DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK 27-2+14+35+6 1. Vállalkozásmenedzsment szakmai modul 27-2+14+35+6 Társasági jogi ismeretek 42+1 K Mezőgazdasági vállalatok stratégiai tervezése 52+2 K Vállalati döntéstámogató rendszerek 52+2 K Hitelkérelem, üzleti terv 62+2 K Kockázatmenedzsment 31+2 K Logisztika 42+1 K D / SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK 3/32+0 K Diplomadolgozat készítés 3/4/130+2 B 0+3 B 0+5 B Szakmai idegen nyelvKr.0+2 A KREDIT Ö SSZESEN 1202931 33 Szakmai gyakorlatKr.-160 x MIND Ö SSZESEN 12015+913+13 160 * 11+149+11

16 16 MEGNEVEZÉSELMÉLETGYAKORLATÖSSZESEN Felzárkóztató modul9413 Alapozó ismeretek modul123 Menedzsment ismeretek modul 459 Menedzsment ismeretek módszertani modul 235 Térgazdaságtani ismeretek modul 426 Térgazdaságtani ismeretek módszertani modul 224 ÖSSZESEN 221840

17 17 Együtt maradni - haladás. „Összejönni - kezdés. Együtt dolgozni – siker.” Nagyon köszönöm mindenkinek a projektben végzett munkát, az aktív hozzáállást. Minden Kollégának, aki hasznosnak ítélte az együttgondolkodást. SZERINTEM MEGCSINÁLTUK

18 18 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A támogatott pályázat azonosító száma: TÁMOP-4.1.2. A/1-11/1-2011-0029 „A VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI AGRÁRMÉRNÖKI (MSc) SZAKOK, ÉS A FELTÉTELLEL BELÉPŐK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések