Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A BOLOGNAI FOLYAMAT KERETÉBEN KIFEJLESZTETT ÚJ TÍPUSÚ KÉPZÉSEK, KÉPZÉSI SZINTEK Dr. Lehoczky Éva egyetemi tanár oktatási és akkreditációs dékánhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A BOLOGNAI FOLYAMAT KERETÉBEN KIFEJLESZTETT ÚJ TÍPUSÚ KÉPZÉSEK, KÉPZÉSI SZINTEK Dr. Lehoczky Éva egyetemi tanár oktatási és akkreditációs dékánhelyettes."— Előadás másolata:

1 A BOLOGNAI FOLYAMAT KERETÉBEN KIFEJLESZTETT ÚJ TÍPUSÚ KÉPZÉSEK, KÉPZÉSI SZINTEK Dr. Lehoczky Éva egyetemi tanár oktatási és akkreditációs dékánhelyettes

2 A BOLOGNAI FOLYAMAT ELŐZMÉNYEI 1988: Bolognában - az első egyetem megalapításának 900. évfordulóján és helyszínén 388 rektor által aláírt, az európai egyetemek együttműködésének alapjait lerakó, Magna Charta Universitatum a sok évszázados hagyományokra hivatkozva rögzítette az ezredvég egyetemének misszióját, működésének alapelveit és feladatai teljesítésének eszközeit. 1988: Bolognában - az első egyetem megalapításának 900. évfordulóján és helyszínén 388 rektor által aláírt, az európai egyetemek együttműködésének alapjait lerakó, Magna Charta Universitatum a sok évszázados hagyományokra hivatkozva rögzítette az ezredvég egyetemének misszióját, működésének alapelveit és feladatai teljesítésének eszközeit. 1998-ban Párizsban, a Sorbonne Egyetem alapításának 800. évfordulóján négy európai ország (Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság) oktatási minisztere találkozott, hogy arról tanácskozzanak, a felsőoktatás ésszerű harmonizációja eléréséhez mit kell tenniük a felsőoktatásban.  Sorbonne Nyilatkozat (felhívás az egyetemi világhoz a nyitott európai felsőoktatási térség létrehozására) 1998-ban Párizsban, a Sorbonne Egyetem alapításának 800. évfordulóján négy európai ország (Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság) oktatási minisztere találkozott, hogy arról tanácskozzanak, a felsőoktatás ésszerű harmonizációja eléréséhez mit kell tenniük a felsőoktatásban.  Sorbonne Nyilatkozat (felhívás az egyetemi világhoz a nyitott európai felsőoktatási térség létrehozására)

3 A REFORMOK LÉNYEGE Könnyen érthető és összehasonlítható oklevelek: háromciklusú képesítési rendszer Könnyen érthető és összehasonlítható oklevelek: háromciklusú képesítési rendszer nemzeti keretrendszerek megalkotásanemzeti keretrendszerek megalkotása a felsőoktatás három ciklusra alapozott struktúrájaa felsőoktatás három ciklusra alapozott struktúrája legalább hároméves első ciklus (alapképzés, bachelor) legalább hároméves első ciklus (alapképzés, bachelor) kétéves második ciklus (mesterképzés, master) kétéves második ciklus (mesterképzés, master) 3-4 éves harmadik ciklus (doktorképzés, PhD) 3-4 éves harmadik ciklus (doktorképzés, PhD) Közös oklevelek Közös oklevelek Mobilitás Mobilitás A képesítések elismerése A képesítések elismerése Minőségbiztosítás Minőségbiztosítás Szociális dimenzió és esélyegyenlőség Szociális dimenzió és esélyegyenlőség Foglalkoztathatóság Foglalkoztathatóság Egész életen át tartó tanulás Egész életen át tartó tanulás Európai felsőoktatás a globális környezetben Európai felsőoktatás a globális környezetben

4 A KÉPZÉSI SZERKEZET ÁTALAKULÁSA régi képzési szerkezet új képzési szerkezet 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-5 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS Forrás: OKM

5 A bevezetés folyamata Az agrár képzési területen az alapszakok és a mesterszakok esetében az intézmények szakmai koordinációja többségében megvalósult, rendszerint konzorciálisan. Az agrár képzési területen az alapszakok és a mesterszakok esetében az intézmények szakmai koordinációja többségében megvalósult, rendszerint konzorciálisan. A többciklusú képzésre történő átállás kidolgozása, a szakindítás kezdeményezése, véleményezése a Karokon kezdődött, és az intézmények Tanácsai, Szenátusai döntöttek az előkészített akkreditációs anyag benyújtásáról. A többciklusú képzésre történő átállás kidolgozása, a szakindítás kezdeményezése, véleményezése a Karokon kezdődött, és az intézmények Tanácsai, Szenátusai döntöttek az előkészített akkreditációs anyag benyújtásáról. A szakalapításra és indításra mind a BSc, mind az MSc esetében kevés idő állt rendelkezésre, ugyanígy a főiskolások, középiskolások tájékoztatására is. A szakalapításra és indításra mind a BSc, mind az MSc esetében kevés idő állt rendelkezésre, ugyanígy a főiskolások, középiskolások tájékoztatására is.

6 A szakstruktúra változása Az agrár felsőoktatási intézményekben a 2005/2006-os tanévben kísérleti jelleggel vezették be az első BSc kurzusokat, Az agrár felsőoktatási intézményekben a 2005/2006-os tanévben kísérleti jelleggel vezették be az első BSc kurzusokat, A BSc teljes körű indítására a 2006/2007-es tanévben került sor. A BSc teljes körű indítására a 2006/2007-es tanévben került sor.

7 Az agrár képzési területen 15 alapszakot akkreditáltattak, amelyek kialakításánál főként a korábbi főiskolai szakokat vették alapul. A szakok száma lényegében nem csökkent, ugyanakkor minden intézmény arra törekszik, hogy minél szélesebb oktatási kínálattal rendelkezzen. A kialakult szakstruktúra áttekintése

8 Alapképzési szakok a Pannon Egyetem Georgikon Karán 2006 2006 állattenyésztő mérnöki (nappali)állattenyésztő mérnöki (nappali) gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnöki (nappali, levelező 2008)gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnöki (nappali, levelező 2008) kertészetmérnöki (nappali, levelező 2008)kertészetmérnöki (nappali, levelező 2008) környezetgazdálkodási agrármérnöki (nappali, levelező 2008)környezetgazdálkodási agrármérnöki (nappali, levelező 2008) mezőgazdasági mérnöki (nappali)mezőgazdasági mérnöki (nappali) növénytermesztő mérnöki (nappali)növénytermesztő mérnöki (nappali) természetvédelmi mérnöki (nappali, levelező 2008)természetvédelmi mérnöki (nappali, levelező 2008) turizmus és vendéglátás (nappali, levelező)turizmus és vendéglátás (nappali, levelező) 2007 2007 informatikus és szakigazgatási agrármérnöki (nappali, levelező 2008)informatikus és szakigazgatási agrármérnöki (nappali, levelező 2008) Terv (2009) Terv (2009) egészségturizmus szakirányegészségturizmus szakirány borturizmus szakirányborturizmus szakirány

9 A Georgikon Kar szakstruktúra-változása a Bologna folyamat kapcsán 1951- 1970- főiskolai szakok alapképzési szakok FSz szakok mester szak egyetemi szakok

10 A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A TÖBBCIKLUSÚ KÉPZÉSI RENDSZERBEN A háromciklusú képzés elemein túl jelentős lépéseket tettünk az elmúlt években, az országos oktatáspolitikában is hangsúlyosan megjelenő felsőfokú szakképzés területén.

11 A Georgikon Kar részesedése a Karon indított szakokra felvett hallgatók száma szerint (vonalhúzó) 2008.

12 A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSI RENDSZERBEN 1998 informatikai statisztikus és gazdasági tervező informatikai statisztikus és gazdasági tervező2003 agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens gazdasági idegen nyelvi levelező gazdasági idegen nyelvi levelező hulladékgazdálkodási technológus hulladékgazdálkodási technológus2008 gyógynövény és fűszernövény termesztő és feldolgozó gyógynövény és fűszernövény termesztő és feldolgozó ménesgazda ménesgazda növénytermesztő és növényvédő technológus növénytermesztő és növényvédő technológus

13 A képzésben résztvevő hallgatók megoszlása a különböző képzési területeken a Georgikon Karon

14 Felvett hallgatók képzési szintenként a PE képzési helyein, 2008 Forrás: Dr. Kristóf János oktatási rektorhelyettes

15 A felvett hallgatók megoszlása a különböző képzési szintek között a Georgikon Karon

16 A 2008/2009. évi felvételi eljárás során a BSc kurzust (és korábban főiskolát) végzett hallgatók jelentkeztek MSc kurzusokra. A 2008/2009. évi felvételi eljárás során a BSc kurzust (és korábban főiskolát) végzett hallgatók jelentkeztek MSc kurzusokra. Több intézmény a következő tanévben újabb MSc szakokat készít elő. Több intézmény a következő tanévben újabb MSc szakokat készít elő.

17 2008 2008   Agrármérnöki   Növényorvosi 2009 2009  Állattenyésztő agrármérnöki  Kertészmérnöki  Környezetgazdálkodási agrármérnöki  Természetvédelmi mérnöki  Takarmánygazdálkodási és minőségbiztosítási agrármérnöki  Vidékfejlesztő agrármérnöki Mesterképzések bevezetése, indítása a PE Georgikon Karán

18 Szakirányú továbbképzési szakok Jelenleg Növényvédelmi Növényvédelmi Minőségügyi Minőségügyi2009 Talajtani Talajtani Gyógytérségi egészségmegőrző és tervező Gyógytérségi egészségmegőrző és tervező Megújuló energiák hasznosítása Megújuló energiák hasznosítása Szőlész-borász Szőlész-borász Táplálkozástudományi Táplálkozástudományi

19 A TUDOMÁNYOS DOKTORI (PHD) KÉPZÉS 1993: Programok / alprogramok kialakítása 1993: Programok / alprogramok kialakítása Mezőgazdaság-tudomány tudományág Programjai:Mezőgazdaság-tudomány tudományág Programjai: Az integrált növényvédelmi módszerek elméleti alapjai (Dr. Sáringer Gyula) A Az integrált növényvédelmi módszerek elméleti alapjai (Dr. Sáringer Gyula) A Szántóföldi növények tápanyagellátása és termesztése (Dr. Debreczeni Béláné) A Szántóföldi növények tápanyagellátása és termesztése (Dr. Debreczeni Béláné) A A növények táplálkozását és a talajok termékenységét befolyásoló tényezők alapismerete (Dr. Debreczeni Béláné) B A növények táplálkozását és a talajok termékenységét befolyásoló tényezők alapismerete (Dr. Debreczeni Béláné) B A talajtermékenység kutatása szabadföldi tartamkísérletekben (Dr. Kismányoky Tamás) B A talajtermékenység kutatása szabadföldi tartamkísérletekben (Dr. Kismányoky Tamás) B Gazdasági állatok táplálóanyag ellátásának javítása (Dr. Schmidt János) A Gazdasági állatok táplálóanyag ellátásának javítása (Dr. Schmidt János) A Az állati termék előállítás biológiai, technológiai és ökonómiai kérdései (Dr. Iváncsics János) A Az állati termék előállítás biológiai, technológiai és ökonómiai kérdései (Dr. Iváncsics János) A Állattenyésztési tudományok (Dr. Horn Péter) A Állattenyésztési tudományok (Dr. Horn Péter) A Baromfi- és kisállattenyésztés tudományok (Dr. Horn Péter) B Baromfi- és kisállattenyésztés tudományok (Dr. Horn Péter) B Sertéstenyésztés tudomány (Dr. Kovács Ferenc) B Sertéstenyésztés tudomány (Dr. Kovács Ferenc) B Gyepre és tömegtakarmányokra alapozott állati termék előállítás (Dr. Stefler József) B Gyepre és tömegtakarmányokra alapozott állati termék előállítás (Dr. Stefler József) B Monogasztrikus és kérődző állatok takarmányozása (Dr. Babinszky László) B Monogasztrikus és kérődző állatok takarmányozása (Dr. Babinszky László) B Állati termékek minőségének javítása (Dr. Kovács József) A Állati termékek minőségének javítása (Dr. Kovács József) A Közgazdaság-tudomány tudományág Programjai:Közgazdaság-tudomány tudományág Programjai: Az állati eredetű termék-előállítás, -fejlesztés és –fogyasztás ökonómiája (Dr. Széles Gyula) A,B Az állati eredetű termék-előállítás, -fejlesztés és –fogyasztás ökonómiája (Dr. Széles Gyula) A,B Új agrárstruktúrák ökonómiai megalapozása (Dr. Buzás Gyula) B Új agrárstruktúrák ökonómiai megalapozása (Dr. Buzás Gyula) B

20 A TUDOMÁNYOS DOKTORI (PHD) KÉPZÉS 2000. Doktori Iskolák megalakulása - ideiglenes akkreditáció 2000. Doktori Iskolák megalakulása - ideiglenes akkreditáció 2003. Végleges akkreditáció 2003. Végleges akkreditáció Állattenyésztési Tudományok DIÁllattenyésztési Tudományok DI Gazdálkodás és Szervezéstudományok DIGazdálkodás és Szervezéstudományok DI Interdiszciplináris (korábban Multidiszciplináris Agrártudományok) DIInterdiszciplináris (korábban Multidiszciplináris Agrártudományok) DI Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok DINövénytermesztési és Kertészeti Tudományok DI 2007. Átalakítás 2007. Átalakítás Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi DIÁllat- és Agrárkörnyezet-tudományi DI Gazdálkodás és Szervezéstudományok DIGazdálkodás és Szervezéstudományok DI Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok DINövénytermesztési és Kertészeti Tudományok DI

21 PE oktatási struktúrája (működési engedély alapján) Képzési hely szerint

22 PE oktatási struktúrája (működési engedély alapján) Képzési szintek szerint

23 A BSC Képzések bevezetésének tapasztalatai A szakok száma lényegében nem csökkent, ugyanakkor minden intézmény arra törekszik, hogy minél szélesebb oktatási kínálattal rendelkezzen. A szakok száma lényegében nem csökkent, ugyanakkor minden intézmény arra törekszik, hogy minél szélesebb oktatási kínálattal rendelkezzen. Széles kínálat van az alapszakokból, az intézmények nem minden akkreditált szakot tudnak indítani, a hallgatói beiskolázási kör csökkenő tendenciát mutat. Széles kínálat van az alapszakokból, az intézmények nem minden akkreditált szakot tudnak indítani, a hallgatói beiskolázási kör csökkenő tendenciát mutat. A 6+1 féléves BSc bevezetése időben is átrendezi a képzést, illetve a tanév időbeosztását, várhatóan több intézmény is élni fog a kereszt félévben (februárban) indítandó MSc képzéssel. A 6+1 féléves BSc bevezetése időben is átrendezi a képzést, illetve a tanév időbeosztását, várhatóan több intézmény is élni fog a kereszt félévben (februárban) indítandó MSc képzéssel. Nem rendelkezünk teljes körű tapasztalatokkal a 7. gyakorlati félévről, a munkaerőpiac és a többciklusú képzés kapcsolati rendszeréről. Nem rendelkezünk teljes körű tapasztalatokkal a 7. gyakorlati félévről, a munkaerőpiac és a többciklusú képzés kapcsolati rendszeréről.

24 Feladatok, célkitűzések Egységesebb, szerkezetében és tartalmában egymásra épülő szakstruktúra kialakítása. Egységesebb, szerkezetében és tartalmában egymásra épülő szakstruktúra kialakítása. A BSc képzés hangsúlyosan gyakorlati jellegű legyen és alapozza az MSc kurzust. Ismeretköröket integráló tárgyak létrehozása, a tantárgyak számának csökkentése. A BSc képzés hangsúlyosan gyakorlati jellegű legyen és alapozza az MSc kurzust. Ismeretköröket integráló tárgyak létrehozása, a tantárgyak számának csökkentése. A 7. félévi gyakorlat szervezése, sikeres megvalósítása. A 7. félévi gyakorlat szervezése, sikeres megvalósítása. Az MSc képzés magas szintű elméleti ismereteket nyújtson. Az MSc képzés magas szintű elméleti ismereteket nyújtson. Az akkreditált Doktori Iskolákban, hagyományainkhoz híven magas színvonalú képzés folytatása. Az akkreditált Doktori Iskolákban, hagyományainkhoz híven magas színvonalú képzés folytatása. Nagyobb fokú megfelelés a gazdasági élet elvárásainak, a munkaerőpiac képviselőinek nagyobb mértékű bevonása a folyamatba. Nagyobb fokú megfelelés a gazdasági élet elvárásainak, a munkaerőpiac képviselőinek nagyobb mértékű bevonása a folyamatba.

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A BOLOGNAI FOLYAMAT KERETÉBEN KIFEJLESZTETT ÚJ TÍPUSÚ KÉPZÉSEK, KÉPZÉSI SZINTEK Dr. Lehoczky Éva egyetemi tanár oktatási és akkreditációs dékánhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések