Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ISKOLAREGÉNY  A XIX – XX. századfordulón született;  Az iskola, mint helyszín kiválóan alkalmas arra: - hogy bemutassa az adott társadalmat, mert kicsiben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ISKOLAREGÉNY  A XIX – XX. századfordulón született;  Az iskola, mint helyszín kiválóan alkalmas arra: - hogy bemutassa az adott társadalmat, mert kicsiben."— Előadás másolata:

1

2 ISKOLAREGÉNY  A XIX – XX. századfordulón született;  Az iskola, mint helyszín kiválóan alkalmas arra: - hogy bemutassa az adott társadalmat, mert kicsiben tükrözi azt: vannak irányítók és irányítottak; - Egyes emberi magatartás- formákat vonultasson fel; LEGHÍRESEBBEK  Musil: Törless iskolaévei  John Updike: A kentaur  Los Vargas: A város és a kutyák;  Ottlik Géza: Iskola a határon  Kosztolányi Dezső: A Vörös Ökörben ( Esti Kornél)  Kosztolányi Dezső : ARANYSÁRKÁNYusil

3  Kosztolányi húszéves érettségi találkozójára utazott Szabadká- ra, azután írta az Aranysárkányt.  A regény a Pesti Hírlapban jelent meg folytatásokban.  „... van az embernek egy olyan kaján érzése, hogy Desirének folytatásról folytatásra bizony meg kellett írnia az adott mennyiséget, és amikor éppen nem ment előre a cselekmény, akkor kicsit eltoporgott. De ne értsenek félre, ez nem hátrányára van a szövegnek, hanem nagyon is előnyére, mert így kerül be az a rengeteg finomság.” (PNL)  Témája összetett: - a kisváros (Sárszeg) embertípusai és léthelyzete a XX. század elején (korrajz); - tanár – diák konfliktusok; - a férfi – nő kapcsolatok problematikussága; - a csonka család helyzete; - a főhős (Novák Antal) tanári, férji, apai, emberi szerepeinek ellehetetlenülése; - racionalitás és irracionalitás szembekerülése;

4  A mű alapszimbóluma, az aranysárkány a mű elején fizikai valóságában is megjelenik, majd a zárlatban emlékként, jelképekkel telítődve visszatér;  Eleve kettősséget hordozó motívum: sárkány= fenyegető szörny (előrevetítés); papírsárkány = játék;  Már az elején mindenki másként értelmezi: - Tálas érzelmileg, szív alakúnak látja; - Fóris értelmetlen, fölösleges játéknak, haszontalan időtöltésnek, félelmetesnek tekinti; - Novák a fizikai törvények magyarázatára szolgáló hasznos taneszköznek tartja;  Racionalizmus (fizikai törvények) és irracionalizmus (művészet, szépség) hordozója;  Életszimbólum, amelyhez lehet érzelmileg, racionálisan vagy irracionálisan közeledni, de az élet bonyolultabb annál, hogy egyetlen nézőpontból értelmezhető legyen;  A múló ifjúság jelképe CsajkásTibor és Huszár Bandi végső, emlékező párbeszédében (kettősség)

5  Tálas Béla engedékeny, érzelmes, nem tud fegyelmezni, nem tisztelik;  Fóris Ferenc „pedagogia militans”, militáns tanár, túlfegyelmez, legyőzendő ellenséget lát bennük, agressziót vált ki belőlük;  Novák Antal pedagógiai alapelve liberális:szeretetre és szigorra épül, diákjaitól sokat követel, de nem alázza meg tanítványait. Szerinte a tanár dolga, hogy a „vadhajtásokat nyesegesse”, egyébként pedig hagyja a diákot szabadon fejlődni;

6  Diáktípusok: stréber, magoló (Ebecky Dezső), tanárral szolidarizáló, jó tanuló (Glück Laci, Csajkás Tibor), rossz tanuló (Liszner Vili), tanárt ellenségnek tekintő és kicsúfoló, súgó, fegyelmezetlen, osztály bohóca, szívtipró (Huszár Bandi, Oláh Gyuszi, Zöldy,Packa – Petőfi) ;  A nők: - szépek, kacérok, szeszélyesek, csapodárok, számítóak (Novák felesége, Hilda, Biró Gyurka feleségei) - korlátoltak, babonások, pletykások (Flóri néni,Lenke) - szerény és csupa jóság, de igénytelen vénleány (Pepike);  Polgári (képmutató, botránytól félő) és főúri (magas műveltségű, igazi értelemmel rendelkező) típusok  Foglalkozások szerinti típusok: ügyvéd (Ebecky), orvos (Barabás doktor,kereskedő (Liszner Kálmán), hivatalnok (Farkas Cézár alias Próféta), gyógyszerész-segéd (Czeke Bélus), zugújságíró (Bahó Attila);

7 Nem egyszerű dekoráció, szövegszervező, szereplőket jellemző funkciója van; Harmóniája szemben áll az emberi világgal: megtipratásakor emberként érez és szenved, az emberek pedig állatian vadak; A TERMÉSZET Kozmikus távolságukhoz viszonyítva a földi világ, a kisváros, jelentéktelenné válik; 4-szeri említésük közömbösnek mutatja őket az emberi tragédiák iránt: 1. Novák és Hilda látcsöves csillagnézése, 2. Novák megverése, 3. Novák temetése, 4. a zárlat asztaltáncoltatása; A CSILLAGOK Szintén szövegszervező, nem véletlen a főhős meteorológiai foglalkoztatása a regényben; Pl. a regény elején a szélcsend (ami nem veszélyezteti a sárkány elmozdulását), majd a kulcsjelenetben a készülő- és végül kitörő vihar szimbolikus jelentést kap; AZ IDŐJÁRÁS

8  „Vad kirándulók érkeztek, rohamcsapatokban estek az orgonabokroknak, s egy szempillantás alatt letarolták. Gyerekek másztak fákra, madárfészket csenni. Bokrok fecsegtek embernyelven, fák gondolkoztak emberagyvelővel, s a kövekben is emberszív dobogott. Emberek lüktettek mindenütt, elhozva a természethez a vágyat. Zsongott az erdő. Megdézsmálták, kifosztották, ellopták mindenét. Gázolták virágait, veszekedve tördösték harmatos ágait, belélegezték fűszerszámát.”

9 NOVÁK ANTAL  40 éves,lelkiismeretes tanár (sokszor késő estig dolgozik a fizika szertárban, otthon is felkészül az óráira)  Tudós típus, az országos meteorológiai intézet helyi tudósítója, a csillagászat jó ismerője;  Feltétlen híve a racionalizmusnak, de fejlett esztétikai érzéke van, szereti a zenét, észreveszi a szépséget tárgyakban, természet- ben;  Jóindulatú, de szigorú a diákokkal  Diákjai kissé nevetségesnek tartják;  Mégis elbukik nevelőként:egyszer veszti el türelmét, de az végzetes számára; LISZNER VILI  20 éves, izomkolosszus, futóversenyek győztese;  Nehéz felfogású, gyenge tanuló;  A nyers erő híve;  Gyanakvó és komplexusos;  Semmi érzéke a szépség iránt: „Amerre lépett, a szögescipője gyöngyvirágokat, vadnefelejcseket tiport.”  Novák megalázza az utolsó órán, mire vad kitöréssel reagál;  Az érettségin félreérti tanára viselkedését, megmakacsolja magát,dacból nem felel, megbukik;  Agresszív és gyáva;  Bosszút áll Novákon, bár később ezt megbánja;

10  Újabban nem tartják egyértelműen pozitív és magabiztos figurának  Sokkal összetettebb, „némi porosság, dohosság, megkeseredettség (is)” jellemzi, „csetlő-botló, rémségesen mai, eleven ember” (PNL)  Jórészt üres szólamokból áll össze –Gács Anna szerint.  „ Bele van szorítva saját személyi- ségének, életsorsának börtönébe (...)nincsenek arra eszközei, hogy meghaladja magát”, pontosan látja, hol hibázott, de nem tud másképp viselkedni. (T.F)  Tragikus vétségei, hogy minden szerepében megbukik: tanárként, apaként, emberként  Modern tragikus hős: nem hősies, hanem kisszerű, kitéve a véletlenszerűségeknek, nyökög, klisséket mond a kulcsjelenetek- ben vagy türelmét veszti, magától is undorodva öngyilkos lesz;  Hagyományos értelmezés szerint N. humanista,a felvilágosodás racionalizmusát valló, erkölcsi- és intellektuális magabiztosságú értelmiségi ember kudarcának megtestesítője egy kisszerű világban.

11  „önérvényes szédületben él, rendetlen,szilaj, torkos” (Sz-M M)  „első ránézésre meglehetősen hebrencs, neuraszténiás, felelőtlen és provinciális kislány (...)ugyanakkor kapcsolatot tart a szellemekkel meg a csillagokkal, ezzel a furcsa spiritiszta- spirituális dimenzióval” (G A)  „H. szerepét az is bonyolítja, hogy mi tudjuk, hogy az anyját játssza. (...) az idős N. tehetetlen a gátlástalan fiatallal szemben, aki pofátlanul és konzekvensen hazudik. Innen nézve a H. figurája egy picit, ha lehet ilyet mondani, romlott, de nagyon-nagyon rokonszenves, nagyra hivatott figura (fecskelány)... Nagyon eleven figura. A húszas évek irodalmában egy különösen szabad, finom alak lehetett. De nemcsak arról van szó, hogy egy engedetlen kislány, aki hülyeségeket csinál meg kokettál, hanem világosan kiderül, hogy viszonya van a fiúval, és el is szökik vele, vele is marad, megszüli a gyereket, és ott élnek valahol felnőttként. Tehát nem semmi ez a lány, szerintem erősebb, mint a modellje. És rém bölcs is, bölcsebb, mint a férfiak körülötte. Sokszor azt mondja ki, amit a Kosztolányi szerint Novák Antal nem mer végiggondolni.” (PNL)

12  N: pedáns, rendszerető  H: hanyag, rendetlen  N: fegyelmezett, uralkodik indulatain;  H: spontán, szeszélyes  N: racionális, hisz abban, hogy észérvekkel rendet lehet teremteni a világban;  H:ösztönös, nem törődik tettei következményeivel, felelőtlen;  N: a túl okos férfi buta értetlensége nőkkel való kapcsolataiban;  H: ezotérikus hiedelmei ellenére is elég gyakorlatias érzékről tanuskodik sorsának rendezésében;

13  Ellipszis (gör. kihagyás): a szövegösszefüggés és a beszédhelyzet alapján odaérthető (...) elemek elhagyása. Az írói műben az elliptikus technika lényegi szervező elv,sűrítettséget, feszültséget, kétértelműséget (célzás), titokzatosságot eredményez, aktivizálja a befogadót.  Az Aranysárkányban: - az „ azt híresztelik”-szerű narrátori korlátolt tudás (pl. Novák feleségével kapcsolatban) - nem tudjuk meg, mit kapott Novák a ládikában; - Novák végső önutálata esetleg incesztikus kívánságokat is sejtet; - Hilda és anyja üresen maradt ágya romba dőlt sorsokat villant fel Glück Laci látogatásakor; - nem tudjuk meg biztosan, ki Hilda gyerekének apja; - Utólag derül ki,Fóris miért hordott mindig fekete szemüveget;

14  Túróczi Trosztler József: Kosztolányi új regénye, az Aranysárkány, Kultúra- 1925.augusztus-Huszadik Század-Sajtócikkek a múlt századból, http://www.huszadikszazad.hu/1925-augusztus/kultura/kosztolanyi-uj-regenye- az-aranysarkany, 2015. 08. 11. http://www.huszadikszazad.hu/1925-augusztus/kultura/kosztolanyi-uj-regenye- az-aranysarkany  Odorics Ferenc: Mit rejt a ládika? (Az Aranysárkány elliptikus szerkezete), http://zenta.org/zek/folyoiratok/103/odorics.html, 2015.08.11. http://zenta.org/zek/folyoiratok/103/odorics.html  Kosztolányi Dezső: Aranysárkány, Beszélő lapok (archív), Résztvevők: Tamás Ferenc, Parti Nagy Lajos, Gács Anna, beszelo.c3.hu/cikkek/kosztolanyi-dezso-aranysarkany  Kosztolányi Dezső: Aranysárkány, www.s-markovic.edu.rs/sites/default/files/aranysarkanyrol.doc  Kosztolányi Dezső: Aranysárkány, Szegedi-Maszák Mihály előadása magyartanárok számára a Bólyai Nyári Akadémia irodalmi ülésein, Csíkszereda, 1993. július;

15 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! Viszontlátásra októberben a szokott időben! Októberi kávéházi találkozásunkon a magyar ódák változásairól lesz szó a kezdetektől napjainkig.


Letölteni ppt "ISKOLAREGÉNY  A XIX – XX. századfordulón született;  Az iskola, mint helyszín kiválóan alkalmas arra: - hogy bemutassa az adott társadalmat, mert kicsiben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések