Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization FSZEK - Gyűjtemények Közvéleménykutatás 200 9. március.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization FSZEK - Gyűjtemények Közvéleménykutatás 200 9. március."— Előadás másolata:

1 1. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization FSZEK - Gyűjtemények Közvéleménykutatás 200 9. március

2 2. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Tartalomjegyzék Szociológiai Gyűjtemény.................................................................................................3 Budapest Gyűjtemény....................................................................................................17 Zenei Gyűjtemény..........................................................................................................31 Minta..............................................................................................................................55

3 3. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Szociológiai Gyűjtemény

4 4. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran használja a Központ Könyvtár szociológiai állományát? N=100 fő Hiba: + 10,0%

5 5. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen céllal keresi fel a Szociológiai Gyűjtemény olvasótermét? N=100 fő Hiba: + 10,0%

6 6. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe a Szociológiai Gyűjteményben a...? N=100 fő Hiba: + 10,0%

7 7. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a Szociológiai Gyűjteményben a...? N=100 fő Hiba: + 10,0%

8 8. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? A válaszolók számához viszonyítva. Mean adatok N=100 fő Hiba: + 10,0% a v á laszol ó k sz á ma 88 95 100 52 73 95 89 94 95 59

9 9. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Melyik Könyvtárat keresi fel még szociológiai témájú dokumentumok használatáért / kölcsönzéséért ? Berzsenyi D. Főiskola 2 Corvinus Egyetem 2 Kodolányi J. Főiskola 2 Bicske Városi Könyvtár 1 Francia Intézet Könyvtára 1 Gödöllői Egyetem Könyvtára 1 Kisfaludy Könyvtár Győr 1 Illyés Gyula Könyvtár 1 KSH 1 Lundi Egyetem 1 Műegyetem1 Pécsi Egyetem 1 Soproni Városi Könyvtár 1 Statsbibliotek Berlin 1 Verseghy Ferenc Szolnok 1 Tatabánya megyei Könyvtár 1 N=100 fő Hiba: + 10,0%

10 10. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Feltétlenül megváltoztatandók A gy ü jtem é ny bőv í t é se. Az á llom á ny gyarap í t á sa. A keresettebb k ö nyvek p é ld á nysz á t n ö velj é k. K ö nyvek sz é lesebb v á laszt é ka é s aktualit á sa fontos lenne é s időben. K ü lf ö ldi idegennyelvű anyagok n ö vel é se. K ü l ö f ö ldi foly ó iratokkal bőv í ten é a gyűjtem é nyt. Legyen t ö bb idegen nyelvű szakirodalom. Legyen m é g t ö bb k ö nyv. P é ld á nysz á m é s k ö nyvv á laszt é k n ö vel é se. T ö bb k ö lcs ö n ö zhető k ö nyv bizonyos k ö nyvekből, amik most csak helyben olvashatók. T ö bb k ö nyv legyen az ú js á g í r á sr ó l. T ö bb k ö nyv lehetne a keresettebbekből. T ö bb k ü lf ö ldi szerzőt é s t ö bb olvas á sra alkalmas teret biztos í tana a szociol ó giai gyűjtem é nyn é l a 2. szinten is. T ö bb k ü lf ö ldi, helyben olvashat ó irodalom legyen. T ö bb szakk ö nyv legyen, mert ut ó bb lecs ö kkent a sz á muk, illetve nem fejlődik kellők é ppen. Tov á bb bőv í teni a szakirodalmat. A kölcsönözhető példányszámokat növelné. A kölcsönözhetőség bővítése. A raktári munka precizitásán, zökkenőmentességén változtatana. Az internetes elérhetőség,adatbázis átláthatóbbá tétele. Több folyóirat legyen rendesen rendszerezve. A folyóiratokra jobban kellene vigyázni. Az olvasóterem szellőztetése nem jó, javítana rajta. Zajos, csak a dísztermek nem. Túlzottan elkülönült, szinte már rejtett a szociológiai gyűjtemény. Legyen rendes, összszedett e-tájkoztatás. Több elektronikus dokumentum legyen, (CD-romok) Több számítógép a katalógus eléréséhez. WIFI feltétlenül jó lenne.

11 11. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Szociológiai gyűjteményt tanulás céljából látogatók

12 12. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe a Szociológiai Gyűjteményben a...? N=76 fő Hiba: + 11,5%

13 13. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a Szociológiai Gyűjteményben a...? N=76 fő Hiba: + 11,5%

14 14. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Szociológiai Gyűjteményt tudományos munka céljából látogatók

15 15. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe a Szociológiai Gyűjteményben a...? N=46 fő Hiba: + 14,4%

16 16. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a Szociológiai Gyűjteményben a...? N=46 fő Hiba: + 14,4%

17 17. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Budapest Gyűjtemény

18 18. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran keresi fel a Központ Könyvtár Budapest Gyűjteményét? N=100 fő Hiba: + 10,0%

19 19. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen céllal keresi fel a Budapest Gyűjteményt? N=100 fő Hiba: + 10,0%

20 20. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe a Budapest Gyűjteményben a...? N=100 fő Hiba: + 10,0%

21 21. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a Budapest Gyűjteményben a...? N=100 fő Hiba: + 10,0%

22 22. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? A válaszolók számához viszonyítva. Mean adatok N=100 fő Hiba: + 10,0% a v á laszol ó k sz á ma 98 95 99 39 93 97 92 43 89 74 28 34 23 91

23 23. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Feltétlenül megváltoztatandók I. A foly ó iratok, gyűjtem é nyek bőv í t é se fontos lenne. A k é zik ö nyvt á r lehetne bővebb, pl. lexikonok. J ó lenne, ha nem kellene k ü l ö n k é rni. A Tudom á nyos Akad é mia n é vsora lehetne elől. 1- 2 k ö nyvnek nincs helye. Az 1900-as é vek eleji foly ó irat nem volt. Fontos lenne a fot ó t á r á llom á ny á nak a bőv í t é se, minős é g é nek jav í t á sa, szabad felhaszn á l á sa. Hi á nyosak a foly ó iratok, azokat p ó tolni kell. T ö bb k ö nyv legyen a k é zik ö nyvt á rban. T ö bb p é ld á ny legyen a keresett k ö nyvekből, főleg a k ö lcs ö n ö zhetőből. Ú j p é ld á nyokb ó l t ö bb legyen db-sz á mban, mert nem mindig jut belőle. A gy ü jtem é ny ter é be csak a gy ü jtem é nyt haszn á l ó kat engedn é be. Felső lev é lt á rb ó l nem lehet megn é zni a Budapest bibliogr á fi á t. Mi é rt? Hideg van itt. Idej á rnak tanulni, é s aki ezzel foglalkozna, annak nincs helye. Ez nem csak a vizsgaidőszakra vonatkozik. J ó nagy, ö bl ö s fotelek legyenek. Kerekessz é kkel lehessen j ö nni. Lehetne nagyobb az olvas ó terem. Kicsit erősebb asztali l á mpa jobb lenne. K ö nyvt á rjegy lead á sa minek? Lehessen vagy kivinni a k ö nyveket az 5. emeletre g é pel é s miatt, vagy bent legyen megoldott a szakdolgozatok g é pel é si lehetős é ge..

24 24. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Feltétlenül megváltoztatandók – II. Vizsgaidőben a kutatók nem férnek be, mert itt saját anyagból készülnek. Ezt korlátozni kellene. A mikrofilm olvasó nehezen látható, a dokumentumok, filmek állapota rossz. Archív könyvek védelmét javítani, mert rossz. Fénymásológépből újak kellenek és többet az egész könyvtárba. Kevés a fénymásoló. Plus fénymásolók legyenek. Fontos lenne a dokumentumok digitalizálása. Fontos lenne a fotótár állomány minőségének javítása, szabad felhasználása. A mikrfilm olvasás problémás és kevés. Lehessen szkennelni. Plakátok, fotók szkennelését tegyék lehetővé. Régi állomány fényképezésének a megoldása. Jobban kellene reklámozni a könyvtáron belül és kívül is, sokan azt sem tudják, hogy van ilyen gyűjtemény. Nagyobb ismertetése a fentieknek, hogy tudja a lehetőségeket, fotótár, mikrofilm olvasás, kismnyomtatvány-tár, stb. mert bár használja a Budapest gyűjteményt, ezekről mégsem tudott. Interneten legyen előrendelés. Legyenek a régi anyagok elérhetőek online. Legyen a könyvtáron belül wifi. Wifi és Net-használat bővítése. Wifi jó lenne. A digitális fényképezés külsős szolgáltatás legyen. Digitális fényképezés esetén rövid időn belül továbbították. A fotók elérhetőek legyenek és a szkennelési lehetőség jó lenne

25 25. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Budapest Gyűjteményt tanulás céljából látogatók

26 26. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe a Budapest Gyűjteményben a...? N=54 fő Hiba: + 14,2%

27 27. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a Budapest Gyűjteményben a...? N=54 fő Hiba: + 14,2%

28 28. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Budapest Gyűjteményt tudományos munka céljából látogatók

29 29. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe a Budapest Gyűjteményben a...? N=79 fő Hiba: + 11,4%

30 30. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a Budapest Gyűjteményben a...? N=79 fő Hiba: + 11,4%

31 31. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Zenei Gyűjtemény

32 32. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran keresi fel a Központ Könyvtár Zenei Gyűjteményét? N=100 fő Hiba: + 10,0%

33 33. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen céllal keresi fel a Zenei Gyűjteményt? N=100 fő Hiba: + 10,0%

34 34. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe a Zenei Gyűjteményben a...? N=100 fő Hiba: + 10,0%

35 35. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a Zenei Gyűjteményben a...? N=100 fő Hiba: + 10,0%

36 36. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? A válaszolók számához viszonyítva. Mean adatok N=100 fő Hiba: + 10,0% a v á laszol ó k sz á ma 97 100 98 90 25 96 66 50 85 49 65 76 71 49 68

37 37. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen zenét kedvel? N=100 fő Hiba: + 10,0%

38 38. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Pozitívumok – személyzettel való elégedettség A dolgoz ó k kedvesek é s seg í tők é szek. A l é gk ö r, az itt dolgoz ó k seg í tők é szs é ge jobb, mint a k ö zponti. Az alkalmazottak kult ú r á ltak. Az alkalmazottak nagyon seg í tők é szek. Az itteni dolgz ó k kedvesek, j ó indulat ú ak, az elvesztett jegyet korrekten kezelt é k. Sz é pek a k é pek. Itt is kiemeln é a k ö nyvt á rososk seg í tők é szs é g é t. J ó a hozz á f é rhetős é g, a l é gk ö r é s a k ö nyvt á rosok. J ó a seg í tők é szs é ge a dolgoz ó knak. J ó itt a seg í tők é szs é g. A szem é lyzet is csak 1-2 alkalommal voltak kicsit rosszkedvűek. Seg í tők é szek a k ö nyvt á rosok. Sz é p az é p ü let. Seg í ts é gny ú jt á s. Szem é lyzet seg í tők é szs é ge. T ö bb előad ó van. Á tfed é s is van, az é rtelmez é sben seg í tenek. Klasszikus v á laszt é k. Udvariass á g, hat é konys á g, j ó az á llom á ny ell á totts á ga. V á ltozatoss á g, szakmai ig é nyess é g.

39 39. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Pozitívumok – a választék A komolyzenei v á laszt é k korrekt. CD-kben csak í gy tov á bbb, főleg, amik klasszikus dalok. A kotta- é s CD-gyűjtem é ny gazdags á ga nagyon j ó. A nem k ö lcs ö n ö zehtő k ö nyvek teljess é ge. A rakt á ri k ö lcs ö nz é s is gyorsan megy. Gyors itt minden. A szabadpolc é s a katal ó gus ö sszhangban van. A v á laszt é k el é g bő, főleg a CD-kből, minden van. A vil á gzene é s a jazz r é szlege nagyon j ó a k ö nyvt á rnak. Olyan is van itt, ami máshol nincs. Az á llom á ny nagyon j ó, minden CD-t megtal á l. Az ö sszes kiad á s meg van. CD-k k ö lcs ö nz é si lehetős é g é nek v á laszt é ka. El é gg é szeles a CD-gyűjtem é ny v á laszt é ka, de m é g lehetne bőv í teni. Foly ó iratok. Gazdag a klasszikus CD-v á laszt é k. Gazdag a v á laszt é k, j ó l el van rendezve, á ttekinthető. Jazz: a CD-gyűjtem é ny j ó. Szabadpolcos k ö nyvek j ó k. J ó k a kott á k, a k ö nyvek J ó a kotta á llom á ny nagys á ga. Kielégítő a zenei gyűjtemény. Kiváló a kottagyűjtemény. Klasszikus CD-k. Lehet népzenét köcsönözni. (Cigányt és magyart is.) Mindig vannak jó könyvek, amire nem is számított. Műfajilag széles a skála. Nagyon széleskörű a választék, minden megtalálható. Sok olyan régi, színvonalas előadótól található felvétel, amik máshol nincsenek, itt szisztematikusan sok. Pl. zongoraművészek, stb. Szabadpolcos gyűjtemény. Jó a CD-választék és a kottáké is. Szépek a kották. Vannak idegennyelvű könyvek.

40 40. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Pozitívumok – a hely és a körülmények A zenehallgatási lehetőség kiváló. Az olvasóterem nagyon hangulatos. Ami a tanuláshoz kell, mindig van. Amire szüksége van, megkapja. Audiokészlet jó. Átlátható, jól rendezett. Bármikor jöhet kottáért. Bármit keresett, megtalált mindent. CD-állomány és a lehallgató helyek nagyon jók. Csendes, mert kevesen vannak. Ha kottára van szüksége, itt keresi először. Jó hogy van, ami kell, itt megtalálja. Jó, hogy van. Jó, hogy, az ember idejöhet és böngészhet. Jól lehet tájékozódni. Kevesen látogatják, nyugodt légkör van. Légkör, tisztaság, kultúrált környezet. Minden rendben van. Mindig nyitva van, amikor jön. Nagyon szereti a könyvtárat látogatni, elfoglaltsága után kellemes állomás. Nincs semmi kivetni való, bár nincs összehasonlítási alapja. Nyugalmas. Összességében jó így, ahogy van. Szép a hely. Szép a környezete. Egy zenész, zeneszerző sokat tanulhat a könyvtárban fellelhető anygokból

41 41. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Feltétlenül megváltoztatandók - bővítések A k ó rus kottav á laszt é kokat bőv í ten é. A kott á kb ó l nincs elegendő p é ld á ny. A nem klasszikus műfajokban t ö bb minden lehetne, kott á k, k ö nyvek, stb. A ritkas á gokat az é rt m é g bőv í ten é. Adatb á zis bőv í t é se, k ö nyvek, kott á k bőv é t é se sz ü ks é ges lenne. Bőv í t é s, audio, video, DVD r é szlegen. Itt is lehetne á thozni. Foly ó iratok szabadpolcra. J Ó lenne ú j kott á k beszerz é se, r é giek fel ú j í t á sa. Kotta á llom á ny bőv í t é se é s t ö bb p é ld á nysz á m is legyen belőle. Sokszor hi á ban jegyezi elő. Kott á k, DVD-k, CD-kből t ö bb lehetne, nagyobb v á laszt é kot tartsanak, ut ó bb m á r ez javul ó ban van. Lehetne k ö nnyűzenei r é szleg. Lehetne t ö bb vil á gzene CD-n. Nagyobb CD k í n á lat, sz é lesebb v á laszt é k legyen. Bőv í thetn é k a v á laszt é kot valami modernebbel is. N é h á ny kotta p é ld á nysz á m á nak n ö vel é se j ó lenne. Orgon á hoz t ö bb kotta kellene. Sokkal t ö bb kort á rs kotta legyen. T ö bb k ö lcs ö n ö zhető ú rtext legyen, é s internet hozz á f é r é s. Több lehetne egy műből, a kottáknál. Több magyarnyelvű anyag legyen. Újabb könyvek beszerzése.

42 42. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Feltétlenül megváltoztatandók – környezet Az olvasótermi lámpa lehetne természetesebb fényű, energiatakarékos. Hangos szobát hozna létre a gyakorláshoz, felkészüléshez. Hiányolja a plazma TV-t, több DVD-nézési lehetőség legyen és kölcsönzési is. Olyan hel y kialakítása, ahol az akusztika érvényesül, ide akár díj ellenében is, de előadást lehetne szervezni. Hiányzik a ruhatári személyzet, ha csellóval, hangszerekkel érkezik. Ide nehezen tud eljönni, a Fehérhajó utcában jobb volt. Az Astoriától körülményes, kiesik ez a rész neki. Intimebbé tenné a zenehallgatást. Több pihentető zene lehetne, agyfélteke harmonizáló zenék is legyenek. Meditációs és gyógyító is. Itt is lehetne lift. Megoldaná az előadás alatti nézelődést is. Külön terem lehetne, ahol tudnának beszélgetni és értekezni. Legutóbb a szekrények nagy része hibás volt, remélem már jobban ügyelnek erre és javítják, karbantartják. Néha kicsit várni kell. Lehetne valami halk zene. Előfordult, hogy nem szolgálták ki rendesen. A számítógépen nehezen lehet megtalálni az adatbázisokat, nem elég logikus, nem jó az elrendezése. Mahler-ről kevés könyv van itt. Átlatában többféle kiadású kotta kellene. Állomány korszerűsítése. Fönt a könyvek rendszerezése nem mindig egyértelmű. Lehetne jobb a számítógépes szolgáltatás, ha beírja a címet, akkor írja ki rendesen. Sokszor nem írja ki a keresett találatot. Frissítsé!!

43 43. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Feltétlenül megváltoztatandók – környezet folytatása Néha a kottaraktár használata nehézkes, szabadpolcos jobb lenne. Néha firkásak a könyvek. 1 gép van, amin keresni lehet. Értesítőt szeretne az e-mail címére, hogy milyen könvet vett ki. Könyvtárosok felkészültsége.

44 44. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Feltétlenül megváltoztatandók –kiszolgálás A számítógépen nehezen lehet megtalálni az adatbázisokat, nem elég logikus, nem jó az elrendezése. Mahler-ről kevés könyv van itt. Átlatában többféle kiadású kotta kellene. Állomány korszerűsítése. Fönt a könyvek rendszerezése nem mindig egyértelmű. Lehetne jobb a számítógépes szolgáltatás, ha beírja a címet, akkor írja ki rendesen. Sokszor nem írja ki a keresett találatot. Frissítsé!! Néha a kottaraktár használata nehézkes, szabadpolcos jobb lenne. Néha firkásak a könyvek. 1 gép van, amin keresni lehet. Értesítőt szeretne az e-mail címére, hogy milyen könvet vett ki. Előfordult, hogy nem szolgálták ki rendesen. Könyvtárosok felkészültsége.

45 45. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Feltétlenül megváltoztatandók – díjak, nyitvatartás, kapcsolat A DVD kölcsönzés jó ötlet. DVD kölcsönzés legyen. Jelenjen meg a katalógusban a CD adatbázis. Jó lenne a CD-nél olyan keresési lehetőség, hogy a beszerzési időpont beírásával az új beszerzéseket hozná fel, nem kellene mindig mindent újra átnézni. Pl. utolsó 2 évben beszerzett CD-k. Az újdonságokat sajnos pénzhiány miatt nem tudják beszerezni. Olcsóbb kölcsönzés legyen. Legyen szombati kottakölcsönzés. Scarletti hiánya Lehessen szombaton is kottát kölcsönözni. Kodály-Vargya: Magyar Népzene című könyv nem elérhető. Szombaton is legyen kottakiadás. Több rendezvény legyen, akár fizetős is. Együttműködés az operaházakkal és a zenei akadémiával.

46 46. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Zenei Gyűjteményt szabadidős tevékenység miatt látogatók

47 47. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe a Zenei Gyűjteményben a...? N=60 fő Hiba: + 13,0%

48 48. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a Zenei Gyűjteményben a...? N=60 fő Hiba: + 13,0%

49 49. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Zenei Gyűjteményt tanulás miatt látogatók N=55 fő Hiba: + 14,5%

50 50. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe a Zenei Gyűjteményben a...? N=55 fő Hiba: + 14,5%

51 51. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a Zenei Gyűjteményben a...? N=55 fő Hiba: + 14,5%

52 52. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Zenei Gyűjteményt tudományos munka miatt látogatók N=44 fő Hiba: + 18,0%

53 53. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe a Zenei Gyűjteményben a...? N=44 fő Hiba: + 18,0%

54 54. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a Zenei Gyűjteményben a...? N=44 fő Hiba: + 18,0%

55 55. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization MINTA

56 56. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization A vizsgálat mintája – nemek aránya 2009 – gyűjtemények szerint - Teljes minta

57 57. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization A vizsgálat mintája – iskolai végzettség szerinti aránya 2009 – gyűjtemények szerint - Teljes minta

58 58. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization A vizsgálat mintája – korcsoportok aránya 2009 – gyűjtemények szerint - Teljes minta

59 59. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization A vizsgálat mintája – foglalkozás-csoportok aránya 2009 – gyűjtemények szerint - Teljes minta

60 60. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Minta főben – gyűjteményenként


Letölteni ppt "1. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization FSZEK - Gyűjtemények Közvéleménykutatás 200 9. március."

Hasonló előadás


Google Hirdetések