Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Témakörök 1.Az intézet története 2.A logisztikai oktatás múltja és jelene az intézetben 3.Nemzetközi kapcsolatok a logisztika területén 4.K+F+I az intézetben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Témakörök 1.Az intézet története 2.A logisztikai oktatás múltja és jelene az intézetben 3.Nemzetközi kapcsolatok a logisztika területén 4.K+F+I az intézetben."— Előadás másolata:

1

2 Témakörök 1.Az intézet története 2.A logisztikai oktatás múltja és jelene az intézetben 3.Nemzetközi kapcsolatok a logisztika területén 4.K+F+I az intézetben az elmúlt időszakban 5.Projektek az elmúlt időszakban 6.Ipari kapcsolatok Prof. Dr. Illés Béla 2

3 1. Az intézet története Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc 1949 Emelőgépek Tanszéke, Szállítóberendezések Tanszéke, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék, Logisztikai Intézet, Prof. Dr. Illés Béla 3

4 Az intézet története Vezetők: Esztergályos Gusztáv (mb.egy.docens) Bitvai Tivadar(egy.adjunktus) Prof. Dr. Vankó Richárd(egy. tanár) Prof. Dr Lévai Imre(egy. tanár) Prof. Dr. Cselényi Imre(egy.tanár) Prof. Dr. Illés Béla(egy. tanár) Prof. Dr. Illés Béla 4

5 2. A logisztikai oktatás múltja és jelene az intézetben A múlt 1986-tól: – Logisztikai jellegű ismeretek az Anyagmozgatási rendszerek I.-II.-III. tantárgyakban 1991-től: Egyetemi szintű képzések a Gépészmérnöki Karon – Gépészmérnöki Szak nappali tagozat » Anyagáramlási és Logisztikai Szakirány – Műszaki Informatikai Szak nappali és levelező tagozat » Logisztikai Blokk – Műszaki Menedzser Szak nappali tagozat » Logisztikai Blokk Főiskolai szintű képzések a Gépészmérnöki Karon – Gépészmérnöki Szak nappali és levelező tagozat » Termelésirányítási és Logisztikai Szakirány Egyetemi szintű képzések a Gazdaságtudományi Karon – Gazdálkodási Szak nappali tagozat » Választható logisztikai tantárgycsoport Prof. Dr. Illés Béla 5

6 A logisztikai oktatás múltja és jelene az intézetben 2005-től BSC képzések – Gépészmérnöki Kar BSC szintű Gépészmérnöki Szak nappali és levelező tagozaton – Logisztikai és termelésirányítási Szakirány BSC szintű Mérnök-Informatikus Szak nappali és levelező tagozaton – Logisztikai rendszerek Szakirány BSC szintű Energetikai Mérnök Szak, Műszaki Menedzser Szak, Villamosmérnöki Szak, Mechatronikai Mérnök Szak – Logisztikai tantárgyak 2014-től Logisztikai Mérnök BSC Szak nappali és levelező tagozaton – Gazdaságtudományi Kar BSC szintű Gazdálkodás és Menedzsment Szak nappali és levelező tagozat – Logisztikai tantárgyak BSC szintű Kereskedelem és Marketing szak nappali és levelező tagozat – Logisztikai tantárgyak Prof. Dr. Illés Béla 6

7 A logisztikai oktatás múltja és jelene az intézetben 2008-tól MSC képzések – Gépészmérnöki Kar – MSC szintű Gépészmérnöki Szak nappali és levelező tagozat » Logisztikai tantárgyak – MSC szintű Villamosmérnöki Szak nappali tagozat » Logisztikai tantárgyak – MSC szintű Mechatronikai mérnök Szak nappali tagozatú » Logisztikai tantárgyak – 2010-től Logisztikai Mérnöki MSC Szak nappali és levelező tagozaton – Gazdaságtudományi Kar – MSC szintű Logisztikai menedzsment nappali és levelező tagozat Prof. Dr. Illés Béla 7

8 Az intézet jelenlegi oktatási terhelése számokban BSC SZINTŰ KÉPZÉSNappali képzésLevelezős képzés Logisztikai mérnöki alapszak 80 fő30 fő ~215 fő Gépészmérnöki alapszak- Logisztikai és termelésirányítás Specializáció 45 fő40 fő Mérnökinformatikus alapszak- Logisztikai rendszerek Specializáció 20 fő Prof. Dr. Illés Béla MSC SZINTŰ KÉPZÉS Logisztikai mérnöki mesterszak 40 fő30 fő~70 fő Logisztikai tárgyak oktatása más szakokon/szakirányokon 340 fő230 fő~570 fő ~855 fő 8

9 Az egyes képzésekben oktatott hallgatók száma BSc képzésre jelentkezők száma: kb. 100 fő/év MSc képzésre jelentkezők száma: kb. 30 fő/év Diplomatervet készítő hallgatók száma: ~70 fő/év Duális képzésben résztvevő hallgatók száma 2016-ban: 5 fő PhD képzés jellemzői: – Általában az intézetben 8-10 fő doktorandusz tevékenykedik Prof. Dr. Illés Béla 9

10 10  Otto-von-Guericke Egyetem, Magdeburg,  Dortmundi Egyetem,  Grazi Műszaki Egyetem,  Zürichi Műszaki Egyetem,  Merseburgi Főiskola,  Müncheni Egyetem,  Bécsi Műszaki Egyetem,  CNAM Párizs,  Pozsonyi Szlovák Egyetem,  Kassai Műszaki Egyetem,  Zsolnai Egyetem,  Eperjesi Egyetem,  Nagyszombati Műszaki Egyetem,  Poznani Műszaki Egyetem,  Krakkói Egyetem,  Czestochowai Műszaki Egyetem,  Harkovi Műszaki Egyetem,  Kolozsvári Műszaki Egyetem,  Sapientia Egyetem,  Belgrádi Műszaki Egyetem,  Santa Clara Egyetem,  Izmiri Közgazdasági Egyetem,  Szingapúri Állami Egyetem,  Ogyesszai Műszaki Egyetem Legfontosabb nemzetközi kapcsolatok: 3. Nemzetközi kapcsolatok Prof. Dr. Illés Béla

11 4. K+F+I az intézetben az elmúlt időszakban 11 Sor- szám Téma megnevezéseMegbízó Betöltött funkció(k) ÖsszegDátum 1. Teljes gyártási folyamat felülvizsgá-lata, az alapanyag beérkezésétől a gyártott papírtermék feltekercseléséig Diósgyőri Papírgyár Zrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft A Class Hungária Kft. részére raktári kialakítás és gyártósori anyagellátás innovatív tervezési feladatainak ellátása Class Hungária Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Görgővizsgálati labor kialakítási lehetőségei Wentech International Consultin Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Kisszériás alkatrészgyártáshoz kap-csolódó technológiai folyamatok objektumai telepítésének szimulációs módszerrel való innovatív tervezése Audi Hungária Motor Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Híddaruk dinamikai jellemzőiknek vizsgálata és modellezése különböző konstrukciós változatok esetében Konecranes Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Gördülőelemes hajtás alkalmazási lehetőségeinek feltárása Directline Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft A Drinker Kereskedelmi Kft. raktá-rozási és palackozási folyamatainak intenzifikálása diszkrét eseményori-entált szimulációs modellek alkalma- zásával Drinker Kereskedelmi Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Utasszámlálási technológián alapuló adatelemzési feladatok információs rendszere Borsod Volán Zrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft2011. Prof. Dr. Illés Béla

12 K+F+I az intézetben az elmúlt időszakban Hűtőszekrény elpárologtató belső kamrára történő ragasztásának vizsgálata Electrolux Lehel Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Tanulmány a Galileo navigációs rendszer bevezetésére Borsod Volán Zrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Szállítószalag rendszerek üzembiz-tonságának növelését célzó vizsgála-tok és tűzvédelmi kutatások végzése, új megoldású jelző-reteszelő rendszer kidolgozása Holcim Hungária Zrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Habosított ajtó gyártásának logiszti-kával integrált termelésütemezését támogató számítógépes alkalmazás kifejlesztése Electrolux Lehel Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Az Electrolux Lehel Kft. Porszívó-gyár logisztikai és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése Electrolux Lehel Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Korszerű távdiagnosztikai módsze-rek, valamint a vezetékes és vezeték nélküli biztonságos átviteli technoló-giák összehasonlító elemzése optimá-lis rendszer architektúra meghatáro-zása céljából Borsod Volán Zrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft A jelenlegi alapanyag raktározási rendszerben a FIFO elv teljes körű érvényesítésére szolgáló új számító- gépes rendszer kidolgozása, beveze-tése Bosch Rexroth Pneumatika Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Hűtőszekrény elpárologtatójának belsőkamrára történő ragasztásának vizsgálata Electrolux Lehel Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft2010. Prof. Dr. Illés Béla

13 K+F+I az intézetben az elmúlt időszakban Speciális golyósoros hajtás alkal-mazása a logisztikai végrehajtó eszközeinél Konecranes Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Új tudásanyagon alapuló innovatív szoftverkomponensek fejlesztése DHL Logisztika Magyarország Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft A Hűtőszekrénygyár, azok üzemei részére kifejlesztett minőségbiz-tosítást támogató selejt okok csök- kentését célzó számítógépes alkalma-zás továbbfejlesztése és egysége-sítése Electrolux Lehel Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft A villamos energiával, mint áruval való liberalizált kereskedelem tapasztalatainak összevetése európai és magyarországi viszonylatban, különös tekintettel az egyes liberalizált árampiacon jelenlévő piaci szereplőkre, a piac struktúrájára és mechanizmusaira ÉMÁSZ Nyrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Nagyméretű saját gyártású alkatrészek főként forróvíztárolóknál alkalmazott tartályok termelési logisztikai rendszerének fejlesztése, intenzifikálása Hajdú Hajdúsági Iparművek Zrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Mosodai anyagáramlás nyomköve-tését célzó logisztikai koncepció kidolgozása Miskolci Patyolat Szolgáltató Zrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft A Megapack/Gigapack részegységek gyártási sori logisztikájának megter-vezése különös tekintettel a Megapackek/Gigapackek gyártásközi tárolására és frame-be helyezésére IBM Data Storage Systems Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Minőségbiztosítást támogató, selejt okok csökkentését célzó számító-gépes alkalmazás Electrolux Combi Bottom Nyíregyháza Témavezető: Dr. Illés Béla Ft2009. Prof. Dr. Illés Béla

14 K+F+I az intézetben az elmúlt időszakban Habosított szekrénytest tároló végszerelő sorok előtti szállító-tároló rendszerének kialakítását és a rendszer működtetésére vonatkozó javaslatok kidolgozását támogató anyagáram-szimulációs modell kidolgozása Electrolux Lehel Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Hűtőszekrény szekrénytest gyártá-sának logisztikával integrált terme-lésütemezését támogató számítógépes alkalmazás kifejlesztése Electrolux Lehel Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Készáru átszállító és osztályozó rendszer jelenlegi működésének elemzése és a megnövekedett követelményeknek megfelelő továbbfejlesztése Electrolux Lehel Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Körjárattervezés modellezése, számítógépes tervező program készítése LTV Trans Zrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft ÁTI Depo-nál megvalósuló új raktár logisztikai rendszerének kidolgozása Bosch szempontból ÁTI Depo Zrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft A piaci lehetőségek áttekintése után laboratóriumi és üzemi körülmények között elvégzett kísérletek és mérési eredmények alapján működőképes RFID azonosítási rendszerre és az adatcseréhez szükséges interface kapcsolat kiépítésére javaslattétel Borsod Volán Zrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Az Electrolux Lehel Kft. Hűtőszekrény Gyár produktív anyag átvevőfelületei produktivitásának értékelésére szolgáló módszer és számítógépes alkalmazás továbbfejlesztése, konkrét elemzések és értékelések készítése, különös tekintettel a JIT beszállításokra Electrolux Lehel Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Karbantartási tevékenység paramet-rizáló modelljének felállítása, innovatív alkalmazási rendszerének kidolgozása Norria Észak Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Témavezető: Dr. Illés Béla Ft2008. Prof. Dr.Illés Béla

15 K+F+I az intézetben az elmúlt időszakban A vonali bérlet bevételek megállapításaVolán Busz Rt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Az egyes szerelősorok FIFO elv szerinti alkatrész ellátásának és automatikus nyomkövetésének optimális kialakítása, különös tekintettel a különböző típusú alkatrész származási csoportokra IBM Data Storage Systems Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft A Dunaferr Zrt. disztribúciós rendszerének korszerűsítése Dunaferr Zrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Raktározási folyamatok, valamint az anyagmozgatások és transzferek termékazonosítási feladatainak megoldási lehetőségei automatikus azonosítási nyomkövetési technoló-giák alkalmazásával Bosch Rexroth Rt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Szerelőcellák munkahelyi tárolóka-pacitás szükségletének meghatározá-sára szolgáló szimulációs szoftver továbbfejlesztése Bosch Rexroth Rt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Alapanyag raktározási folyamatok számítógépes nyomkövetésének megalapozása mechatronikai gyártó szerelő vállalatok esetében Bosch Rexroth Rt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Raktározási rendszernél a jelenlegi áruelrendezés felülvizsgálata és a gyakran változó árustruktúrához illeszkedő dinamikus áruelrendezési módszerkidolgozása IBM Data Storage Systems Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Rádiófrekvenciás termékazonosítási rendszer gyakorlati megvalósítás gumiabroncsok azonosítása és nyomkövetése céljából, továbbá fejlesztési javaslatok kidolgozása a vállalati bevezetéshez kapcsolódóan Borsod Volán Személyszállítási Zrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft2007. Prof. Dr. Illés Béla

16 K+F+I az intézetben az elmúlt időszakban Összefoglaló jelentés az MSK Hungary Rt. Részére végzett logisztikai felmérés eredményeiről MSK Hungary Gépgyártó Bt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Gyártási folyamatok és alkatrészcso-portok logisztikai orientált elemzése a gyártási folyamatokhoz kapcsolódó automatikus azonosítási és nyomkö-vetési rendszer kialakíthatósága szempontjából Bosch Rexroth Rt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Autóipari beszállítók szerelősorai ütemezésének készletezésének kész-termék kiszállítási és alkatrész beszállítási rendszerének optima-lizálása SAPU Ipari és kereskedelmi Bt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Gyártási folyamatok nyomköveté-séhez kapcsolódó elvi rendszer változatok és az optimális azonosítási rendszer megválasztása Bosch Rexroth Rt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Központ Záhony által üzemeltetett 40 tonna névleges teherbírású konténer rakodó bakdaru főtartó acélszerke- zetének felülvizsgálata MÁV Zrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Görgők konstrukciós kialakításának elvi elbírálásaMátrai Erőmű Rt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft A Sátoraljaújhelyi Ipari Parkban kialakítandó logisztikai decentrumok logisztikai szükséglet és erőforrás igény meghatározása, a szlovákiai határmenti logisztikai együttműködés vizsgálata Sátoraljaújhelyi Ipari Park Témavezető: Dr. Illés Béla Rádiófrekvenciás kódrendszer kiala-kítás nagyértékű, nagyobb jelentő-ségű részegységek, elemek nyomkö-vetése Borsod Volán Zrt. Témavezető: Dr. Illés Béla Prof. Dr. Illés Béla

17 K+F+I az intézetben az elmúlt időszakban Optimális azonosítási rendszer kialakításaBosch Rexroth Rt. Témavezető: Dr. Illés Béla Karbantartás logisztikája hatékony-ságának elemzése, javaslatok kidolgozása a hatékonyság fokozá-sára Philips Components Kft. Győr Témavezető: Dr. Illés Béla Raktározási rendszernél a jelenlegi áruelrendezés felülvizsgálata és a gyakran változó árustruktúrához illeszkedő dinamikus áruelrendezési módszer kidolgozása IBM Data Storage Systems Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Az MSK Hungary Rt. részére végzett logisztikai felmérés MSK Hungary Rt. Témavezető: Dr. Illés Béla Bálatároló nagyvonalú rendszerterve és fő építőegységeinek ellenőrző számítása AES Borsodi Energetikai Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Energiahasznosító rendszer logisz-tikai rendszerének felülvizsgálata és véleményezése AES Tiszapalkonyai Erőmű Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Ipari Parkba integrált multimodális logisztikai szolgáltatóközpont kiépí-tésének a vizsgálata Sátoraljaújhelyi Ipari Park Témavezető: Dr. Illés Béla Termék nyomonkövetési rendszer kidolgozásának vizsgálata söripari környezetben a Borsodi Sörgyárnál Borsodi Sörgyár Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Biomassza-energiahasznosító rendszer logisztikai rendszerének felülvizsgálata és korszerűsítése AES Borsodi Energetikai Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Szakértői vélemény a SUC-E500 típusú légáramú szállítóberendezés alkalmazhatóságának megállapí- tásáról AES Borsodi Energetikai Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft A MOL Rt. Százhalombattai Üzeme petrolkoksz szállítási-tárolási rendszerének felülvizsgálata és korszerűsítése EXPLANT Gáz és Olajipari Karbantartó és Szolgáltató Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft2004. Prof. Dr Illés Béla

18 K+F+I az intézetben az elmúlt időszakban A jelenlegi GM Daewo autó-alkatrész-raktár illetve környeze-tének, működésének elemzése, a tervezett GM Opel raktár nagyvonalú rendszerterve I.-II. M5-Business Park Rt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft A Magyar Posta Rt. Országos Logisztikai Központ levélfeldolgozó rendszerének logisztikai felülvizs- gálata Magyar Posta Rt. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Identification of Parameters for Influencing the Success of Commercial Parks Optias EVK4-CT “Development of a Management Concept for Optimising the Location Strategy in Urban an Suburban Commercial Properties Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Study of Benchmarking of Commercial Parks Optias EVK4-CT “Development of a Management Concept for Optimising the Location Strategy in Urban an Suburban Commercial Properties Témavezető: Dr. Illés Béla Integrated database With Evaluated Factors of Influence Optias EVK4-CT “Development of a Management Concept for Optimising the Location Strategy in Urban an Suburban Commercial Properties Témavezető: Dr. Illés Béla Beszerzési- és elosztási logisztikai folyamat és a kapcsolódó készle-tezési-raktározási rendszerek optimalizálása KUNPETROL Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla A Shinwa Hungária Kft. szerelési logisztikai rendszerének fejlesztése Shinwa Hungária Kft. Témavezető: Dr. Illés Béla Prof. Dr Illés Béla

19 5. Projektek 19 SorszámTéma megnevezése Betöltött funkció(k) ÖsszegDátum 1. „Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés projektje” című, TÁMOP C-12/1/KONV projekt Ipari kapcsolatok fejlesztése főirány konzorciumi felelőse, dékáni felügyeletet ellátó: Dr Illés Béla Ft „Multifunkcionális teleszkópos rakodó-gép kifejlesztése” című, GOP projekt Projektvezető: Dr. Illés Béla Ft „Magyarország a Kelet-Európai logisztika központja - Innovatív logisztikai képzés e-learning alapú fejlesztése” című, TÁMOP A/1-11/ projekt Projekt koordinátor: Dr. Illés Béla Ft „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” című, TÁMOP B- 10/2/KONV es projekt keretében létrehozott Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ 38 db K+F kutatási témája. Központ-vezető: Dr. Illés Béla Ft Prof. Dr Illés Béla

20 Projektek „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” című, TÁMOP B- 10/2/KONV es projekt keretében létrehozott Gépészeti Tervezés és Technológiák Kiválósági Központ 22 K+F kutatási témája. Dékáni felügyeletet ellátó: Dr. Illés Béla Ft „A Miskolci Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Centrumának kialakítása és működtetése” című, TÁMOP / számú projekt „Logisztikai tudástranszfer alkalmazása logisztikai központok alkotta regionális logisztikai hálózatok, klaszterek kialakításánál és fejlesztésénél” című projekteleme. Modulvezető: Dr. Illés Béla Ft „Korszerű anyag-, nano- és gépészeti technológiákhoz kapcsolódó műszaki képzési területeken kompetencia alapú, komplex digitális tananyag modulok létrehozása és on-line hozzáférésük megvalósítása” c. TÁMOP /1/A projekt. Dékáni felügyeletet ellátó, Modulvezető: Dr. Illés Béla Ft A gyártási logisztika tantárgy implementációja a felsőoktatásban, SK-6/2008 azonosítójú projekt Projektvezető: Dr. Illés Béla Ft OTKA Jellegzetes mechatronikai termékek gyártási-szerelési folyamatai integrált logisztikai rendszerének elméleti megalapozása Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Prof. Dr Illés Béla

21 Projektek A logisztika oktatás-fejlesztését célzó együttműködés, PL-3/2005. OMFB-00915/06 TéT. Témavezetés: Dr. Illés Béla Ft LOGCBC – Interregionális logisztikai hálózatok keretfeltételeinek feltérképe-zése és megalapozása Észak-Magyar-országon és a Kassai és a Beszterce- bányai kerületekben, EU Phare CBC projekt (NORDA; „Üzleti infrastruktúra, innováció és humánerőforrás- fejlesztés a határ mentén” Program; projektszám: 2003/ ). Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Ellátási lánc menedzsment – globális logisztika, EU Phare projekt („ESZA-típusú kísérleti projekt a képzésből a munka világába történő átmenet támogatására” Phare HU ; projektszám: HU ). Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Entwicklung einer Open-Source-Planungsplattform für das Gebiet der Distributionslogistik. DAAD 324, MÖB51. Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Development of a Management Concept for Optimising the Location Strategy in Urban and Suburban Commercial Properties. EU-5-OPTIAS, EVK4- CT Témavezető: Dr. Illés Béla Ft Prof. Dr Illés Béla

22 6. A kutatóhely ipari kapcsolatrendszerének bemutatása (1.) 22 Prof. Dr Illés Béla

23 A kutatóhely ipari kapcsolatrendszerének bemutatása (2.) 23 Prof. Dr Illés Béla

24 A kutatóhely ipari kapcsolatrendszerének bemutatása (3.) 24 Prof. Dr Illés Béla

25 Köszönöm a figyelmet! Prof. Dr Illés Béla


Letölteni ppt "Témakörök 1.Az intézet története 2.A logisztikai oktatás múltja és jelene az intézetben 3.Nemzetközi kapcsolatok a logisztika területén 4.K+F+I az intézetben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések