Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS 2015/2016. Széchenyi István Római Katolikus Középiskola 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Tel.: 37/341-594

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS 2015/2016. Széchenyi István Római Katolikus Középiskola 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Tel.: 37/341-594"— Előadás másolata:

1 KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS 2015/2016. Széchenyi István Római Katolikus Középiskola 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Tel.: 37/341-594 E-mail: titkarsag@szechenyi60.hu

2 KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA  A vizsgára 2015. december 8-ig lehet jelentkezni. A jelentkezési lapot abba az iskolába kell benyújtania a tanulónak, ahol a központi írásbelit meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, független attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni.  Amennyiben az SNI tanuló úgy dönt, hogy a középfokú felvételi eljárás során megírja a központi írásbeli vizsgát, és élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a megfelelő szakértői véleményt.  Vizsgaismétlésre nincs mód, pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.  A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány, személyi igazolvány) hozzanak magukkal!  Az írásbeli dolgozatokat az adott iskola szaktanárai javítják.  A vizsgán elért eredmény legalább 50 %-ban kerül beszámításra a felvételi eljárásban elérhető összpontszámba.

3 KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA  A központi írásbeli vizsga időpontjai: 2016. január 16. (szombat) 10 00 Pótló írásbeli vizsga 2016. január 21. (csütörtök) 14 00 A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van. A dolgozatok megtekintésének időpontja: 2016. január 22. A központi írásbeli vizsga eredményéről iskolánk az Értékelő lap átadásával közvetlenül tájékoztatja a tanulókat 2016. február 4-ig (az általános iskoláknak postázzuk).

4 FELVÉTELI PONTOK  Pontszámítás :  Az általános iskola 5., 6., 7. év végén és 8. osztályában félévkor szerzett magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelvi érdemjegyek alapján 75 pontot lehet elérni.  A központi írásbeli vizsgán 100 pont gyűjthető össze.  A szóbeli elbeszélgetésen az általános műveltséggel kapcsolatos témakörök alapján 25 pont szerezhető.  Összesen 200 pont szerezhető a felvételi eljárás alkalmával.

5 SZÓBELI VIZSGA A szóbeli elbeszélgetések időpontjai:  2016. február 16. 15 00  2016. február 23. 15 00 Pótfelvételi:  2016. március 3. 15 00 A szóbeli vizsga eredménye maximum az elérhető felvételi összpontszám 25 %-át teheti ki.

6 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK:  Általános iskolám  Utoljára olvasott könyv bemutatása  Környezetvédelem  Egészséges életmód  Családom  Kedvenc időtöltésem, sportom  Színházi, múzeumi, film élményeim  Nemzeti jelképeink bemutatása  Hazánk nevezetes helyei (saját élményeim alapján)  Jövőre vonatkozó elképzeléseim  Baráti körök, elfoglaltságok  Utazásaim  Legjobb osztálykirándulásom  A számítógép szerepe a hétköznapjaimban  Lakóhelyem nevezetességei, kulturális rendezvényei  Elképzeléseim a felnőtt életemről  Amire a legbüszkébb vagyok  Elképzeléseim, terveim a középiskolai éveimmel kapcsolatban  Amiért ezt az iskolát választottam  Tanulási szokásaim, kedvenc tantárgyaim

7 JELENTKEZÉS  Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állítja elő.  Annyi jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány középfokú iskolába kíván jelentkezni a tanuló. Egy középfokú iskolán belül több feladatellátási hely és tanulmányi terület is megjelölhető.  A Tanulói adatlapot két példányban kell kitölteni. Ezeken kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló jelentkezett. Ezzel kerül be a diák a KIFIR rendszer elektronikus adatbázisába.  A jelentkezési lap valamennyi mezőjét ki kell tölteni. A tanuló kizárhatja tanulói azonosítójának nyilvános közlését, és helyette megadhatja azt a jeligét, amelynek alkalmazásával az általa elért eredmény a középfokú iskolában kifüggeszthető.

8 JELENTKEZÉS  A Jelentkezési lapokat az általános iskola a kitöltéshez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába. Amennyiben olyan tanulmányi területre jelentkezik a tanuló, amelyhez a középiskola kéri a központi írásbeli vizsga eredményét, akkor az Értékelő lapot (vagy annak másolatát) csatolni kell a Jelentkezési laphoz.  A megjelölt középfokú iskolát és azon belül a tanulmányi területet a középfokú iskola egyedi OM azonosítójával, feladatellátási hely kódjával és a tanulmányi terület kódjával lehet megadni. Ha ezek a kódok nem megfelelőek nem lehet azonosítani a megjelölt tanulmányi területet.  A Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlap általános iskolai továbbításának határideje: 2016. február 12.

9 Intézményünk OM kódja: 201690 Iskolánk által nyújtott képzéseinek tanulmányi területkódjai: 001 Közgazdaság ágazat 002 Informatika ágazat 003 Ügyvitel ágazat 004 Egészségügy 005 Gimnáziumi általános tantervű csoport

10 ÉRETTSÉGI UTÁN MEGSZEREZHETŐ EMELT SZINTŰ SZAKKÉPESÍTÉSEINK : Közgazdaság ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző Informatika ágazat: Gazdasági informatikus, Informatikai rendszergazda Ügyvitel ágazat: Ügyviteli titkár Egészségügy: Egészségügyi asszisztens

11 MÓDOSÍTÓ TANULÓI ADATLAP  Iskolánk a felvételi vizsgák befejezése után 2016. március 09-ig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét, amelyben a tanulók - amennyiben nem adtak meg jeligét - az oktatási azonosító számukkal szerepelnek.  A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító adatlapot kell kitölteni és postázni a Felvételi Központba. A módosításra az általános iskolában van lehetőség 2016. március 16-án és 17-én. A módosítás során tanulmányi területet nem lehet törölni, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de csak olyan középfokú iskolában, amely a Tanulói adatlapon már korábban is szerepelt. Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott Jelentkezési lapon kell feltüntetni.  Új iskolát és annak tanulmányi területét nem lehet a módosító Tanulói adatlapon feltüntetni!

12 VÉGLEGES FELVÉTELI EREDMÉNY KIHIRDETÉSE  Az iskolánkba jelentkező tanulóknak a Jelentkezési lapon megjelölt értesítési címükre 2016. április 26-áig megküldjük az írásbeli értesítést a felvételi eredményeikről.  A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén a döntés ellen - az Nkt. 37. §- a alapján- jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem értenek egyet. A jogorvoslati eljárásnak 2016. június 1-jéig be kell fejeződnie.  Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem nyert felvételt egyetlen középiskolába sem, akkor a 2016. május 2-a után kezdődő rendkívüli felvételi időszakban egyénileg intézheti jelentkezését közvetlenül a választott középiskolában. A www.oktatas.hu honlapon közzéteszik azon középfokú iskolák adatait, ahol a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni. www.oktatas.hu  A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen sikertelen felvételi eljárás ellenére is kötelező az iskolaválasztás.

13 Intézményünkbe szeretettel várjuk az ismeretekben és személyiségjegyekben gazdagodni vágyó fiatalokat. Értéket közvetítő iskolánkban a magas szintű szakmai tudás elsajátítása mellett kiemelt nevelési terület az erkölcsi nevelés.


Letölteni ppt "KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS 2015/2016. Széchenyi István Római Katolikus Középiskola 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Tel.: 37/341-594"

Hasonló előadás


Google Hirdetések