Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország a modernizáció útján Készítette: Szerémi Zsolt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország a modernizáció útján Készítette: Szerémi Zsolt."— Előadás másolata:

1

2 Magyarország a modernizáció útján Készítette: Szerémi Zsolt

3 Vázlat 1. Bevezetés 1. Bevezetés 2. Mária Terézia 2. Mária Terézia 3. II. József és II. Lipót 3. II. József és II. Lipót 4. I. Ferenc - 1825-ig 4. I. Ferenc - 1825-ig 5. Reformkor 1825-től 1848-49-ig 5. Reformkor 1825-től 1848-49-ig 6. Kitekintés 1848-1867-ig 6. Kitekintés 1848-1867-ig

4 Bevezetés Magyarország felszabadítása Magyarország felszabadítása 1686 szeptember 2. 1686 szeptember 2. Török megszállás következményei: Török megszállás következményei: Közép-Magyarországon csökken a népsűrűség Közép-Magyarországon csökken a népsűrűség Gazdasági problémák Gazdasági problémák

5 Habsburg abszolutizmus 1687-es pozsonyi országgyűlés 1687-es pozsonyi országgyűlés 1691 Diploma Leopoldium 1691 Diploma Leopoldium Újszerzeményi bizottság Újszerzeményi bizottság Vallási sérelmek Vallási sérelmek Jobbágyterhek növekedése Jobbágyterhek növekedése

6 A magyarországi ügyek intézése Kancellária (Bécs) Kancellária (Bécs) Kamara (Pozsony) Kamara (Pozsony) Helytartótanács (Pozsony, később Buda) Helytartótanács (Pozsony, később Buda) Országgyűlés Országgyűlés

7 Rákóczi-féle felkelés (1703-1711) Legjelentősebb Legjelentősebb Megmaradtak a nemesi előjogok Megmaradtak a nemesi előjogok Látszólagos rendi önállóság Látszólagos rendi önállóság

8 III. Károly Pragmatica Sanctio – 1722/1723 Pragmatica Sanctio – 1722/1723 A Habsburgok örökösödését szabályzó rendelet A Habsburgok örökösödését szabályzó rendelet A Birodalom feloszthatatlansága A Birodalom feloszthatatlansága Carolina Resolucio - 1731 Carolina Resolucio - 1731 A protestánsok szabad vallásgyakorlása „articuláris helyeken” A protestánsok szabad vallásgyakorlása „articuláris helyeken”

9 Mária Terézia 1740-1780 1740-1748-ig osztrák örökösödési háború 1740-1748-ig osztrák örökösödési háború 1741-es országgyűlés 1741-es országgyűlés Vitam et sanquinem Vitam et sanquinem Felvilágosult abszolutizmus Felvilágosult abszolutizmus Voltaire-rel levelezett Voltaire-rel levelezett Prűd volt, szüzességi bizottságot alapított Prűd volt, szüzességi bizottságot alapított Szerette a kártyát Szerette a kártyát

10 Mária Terézia 1754 kettős vámrendelet 1754 kettős vámrendelet Kaunitz Kaunitz 1850-ig áll fenn 1850-ig áll fenn Lényege: a birodalmat önellátóvá tenni Lényege: a birodalmat önellátóvá tenni Külső vámhatár Külső vámhatár A birodalmat zárta el a külső iparcikkektől A birodalmat zárta el a külső iparcikkektől Magas kiviteli vám és behozatali Magas kiviteli vám és behozatali Belső vámhatár Belső vámhatár Alacsony vám a mezőgazdasági cikkekre Alacsony vám a mezőgazdasági cikkekre Magas vám az ipari cikkekre kifelé, alacsony befelé Magas vám az ipari cikkekre kifelé, alacsony befelé

11 Előzményei (jobbágyfelkelés, 1765-ös országgyűlés) Előzményei (jobbágyfelkelés, 1765-ös országgyűlés) 9-edet továbbra is fizetni kell 9-edet továbbra is fizetni kell 10-edet is 10-edet is Cenzust kell fizetni (évi 1 forint) Cenzust kell fizetni (évi 1 forint) Robot (52 nap igás, vagy 104 nap gyalogos) Robot (52 nap igás, vagy 104 nap gyalogos) Jelentősége: törvényes helyzetet teremtett a földesúr és a jobbágy között Jelentősége: törvényes helyzetet teremtett a földesúr és a jobbágy között Úrbéri rendelet 1767 (Anton von Raab)

12 Ratio Educationis 1777 Alsófokú oktatást rendezi Alsófokú oktatást rendezi 6-12 éves korig kötelező oktatás anyanyelven 6-12 éves korig kötelező oktatás anyanyelven Utána középiskola 3 év grammatikai osztálya, 2 év gimnáziumi osztály Utána középiskola 3 év grammatikai osztálya, 2 év gimnáziumi osztály 9 tankerületre osztja az országot (mindben kötelező egy tanítóképző) 9 tankerületre osztja az országot (mindben kötelező egy tanítóképző)

13 Ratio Educationis 1777 Anyanyelvet is lehet oktatni, de csak osztrák tankönyvekből Anyanyelvet is lehet oktatni, de csak osztrák tankönyvekből A nagyszombati egyetemet Budára helyezi át + orvosi kar A nagyszombati egyetemet Budára helyezi át + orvosi kar Negatívuma: német nyelv erőltetése Negatívuma: német nyelv erőltetése Célja: állami oktatás egységesítése Célja: állami oktatás egységesítése

14 További rendeletei Egészségügyi rendelet Egészségügyi rendelet Minden városban kell egy orvos Minden városban kell egy orvos 1763-ban árvaházat alapított 1763-ban árvaházat alapított 1773-ban állami dologházat (Szencen) 1773-ban állami dologházat (Szencen) Szegényügyi rendelet 1775 Szegényügyi rendelet 1775

15 Modernizáció A kettős vámrendeletével elősegíti az ország mezőgazdasági fejlődését A kettős vámrendeletével elősegíti az ország mezőgazdasági fejlődését Foglalkozik a jobbágyok a helyzetével Foglalkozik a jobbágyok a helyzetével Oktatással Oktatással Foglalkozik az egészségüggyel Foglalkozik az egészségüggyel

16 II. József 40 évesen kerül trónra, türelmetlenül várja, hogy uralkodjon 40 évesen kerül trónra, türelmetlenül várja, hogy uralkodjon Azt mondja, hogy „10 év önkényuralom után, a Habsburg birodalmat újra fel tudná emelni” Azt mondja, hogy „10 év önkényuralom után, a Habsburg birodalmat újra fel tudná emelni” „Kalapos király” = 1 birodalom, 1 korona „Kalapos király” = 1 birodalom, 1 korona Célja: egységes Osztrák Birodalom Célja: egységes Osztrák Birodalom

17 II. József Rendeletei : Rendeletei : Felvilágosult Türelmi rendelet JobbágyrendeleteCentralisztikus Közigazgatási rendelet Nyelvrendelet Nemesek megadóztatása

18 Türelmi, vagy tolerancia rendelete (1781) Protestánsoknak szabad vallásgyakorlás és hivatalviselés Protestánsoknak szabad vallásgyakorlás és hivatalviselés Csökkentette az ünnepnapok számát Csökkentette az ünnepnapok számát Falusi papokat támogatta Falusi papokat támogatta

19 II. József és az Egyház Célja: állami ellenőrzés az egyház felett Célja: állami ellenőrzés az egyház felett Királyi tetszvényjog (placetum regium) 1781 Királyi tetszvényjog (placetum regium) 1781 Feloszlatta a szerzetesrendeket Feloszlatta a szerzetesrendeket 1782-ben VI. Pius Bécsbe érkezik (fordított Canossa járás) 1782-ben VI. Pius Bécsbe érkezik (fordított Canossa járás)

20 Jobbágyrendelete 1785 Előzménye (1784 Horia és Kloska vezette parasztfelkelés, Zarándmegye) Előzménye (1784 Horia és Kloska vezette parasztfelkelés, Zarándmegye) Megerősíti az úrbéri rendeletet Megerősíti az úrbéri rendeletet Szabad költözködés, tanulás, végrendelkezés Szabad költözködés, tanulás, végrendelkezés Jobbágy szót is eltörli, mert pejoratív. Jobbágy szót is eltörli, mert pejoratív. DE! NEM SZABADÍTJA FEL ÖKET! DE! NEM SZABADÍTJA FEL ÖKET!

21 Centralisztikus rendeletei Közigazgatási rendelet 1785 Közigazgatási rendelet 1785 Megszünteti a vármegyét, 10 kerületre osztotta az országot Megszünteti a vármegyét, 10 kerületre osztotta az országot Nyelv rendelet Nyelv rendelet 1784-ben dolgozták ki 1784-ben dolgozták ki Eddig ügyviteli nyelv a latin volt (DE! ez holt nyelv) Eddig ügyviteli nyelv a latin volt (DE! ez holt nyelv) 3 év türelmi idő 3 év türelmi idő

22 II. József egyéb rendeletei Nyelv rendelet Nyelv rendelet Osztrákoknak ez pozitív rendelet Osztrákoknak ez pozitív rendelet Többi tartománynak nem tetszik Többi tartománynak nem tetszik Lombardiában és Németalföldön nem vezetik be Lombardiában és Németalföldön nem vezetik be Meg akarta adóztatni a nemességet Meg akarta adóztatni a nemességet 1787-ben népszámlálás 1787-ben népszámlálás

23 Elszigetelődése I. Belpolitikailag Belpolitikailag Felvilágosult rendeleteiért támogatták, de nem támogatták a centralizmusért Felvilágosult rendeleteiért támogatták, de nem támogatták a centralizmusért Külpolitikailag Külpolitikailag Orosz-török háború (1787-től) József beleavatkozik Orosz-török háború (1787-től) József beleavatkozik 1789-90 osztrák-német alföld (Belgium) elakar szakadni Ausztriától 1789-90 osztrák-német alföld (Belgium) elakar szakadni Ausztriától

24 Elszigetelődése II. Külpolitikailag Külpolitikailag Francia forradalom- XVI. Lajos felesége Mária Antónia- nem lehet szövetséges Francia forradalom- XVI. Lajos felesége Mária Antónia- nem lehet szövetséges A porosz trónörökös állítólag Magyarország királya akar lenni A porosz trónörökös állítólag Magyarország királya akar lenni 1790 januárjában a hadszíntéren megsebesül, februárban pedig életét veszti 1790 januárjában a hadszíntéren megsebesül, februárban pedig életét veszti

25 II. Lipót II. József testvére, Toscana fejedelme II. József testvére, Toscana fejedelme Magyarországon kezd kibontakozni az elfojtott nemzeti érzés Magyarországon kezd kibontakozni az elfojtott nemzeti érzés II. József nem koronáztatta meg magát, felrúgta a társadalmi szerződést (Rousseau) II. József nem koronáztatta meg magát, felrúgta a társadalmi szerződést (Rousseau) A mozgalom vezetői: Kazinczy Ferenc, Hajnóczy József, Berzeviczy Gergely, Tessedék Mátyás A mozgalom vezetői: Kazinczy Ferenc, Hajnóczy József, Berzeviczy Gergely, Tessedék Mátyás

26 II. Lipót 1791-ben békét köt a törökkel 1791-ben békét köt a törökkel Jobbágyokat a nemesek ellen fordítja Jobbágyokat a nemesek ellen fordítja Megegyezik a poroszokkal Megegyezik a poroszokkal Országgyűlést hív össze Budára(1790-91) Országgyűlést hív össze Budára(1790-91) Hazahozatta a koronát Hazahozatta a koronát Megkoronáztatja magát Megkoronáztatja magát Magyarország saját törvényei szerint kormányzandó Magyarország saját törvényei szerint kormányzandó

27 II. Lipót Okosan megosztja a magyarokat Okosan megosztja a magyarokat 9 bizottságot hoz létre reformjavaslatokat kidolgozására 9 bizottságot hoz létre reformjavaslatokat kidolgozására Leszerelte a magyar nemzeti ellenállást Leszerelte a magyar nemzeti ellenállást

28 Modernizáció II. József II. József Javítja a jobbágyok helyzetét Javítja a jobbágyok helyzetét Rendelkezik a vallásszabadságról Rendelkezik a vallásszabadságról II. Lipót II. Lipót A Habsburgok helyzetét stabilizálja A Habsburgok helyzetét stabilizálja

29 I. Ferenc- 1825-ig Uralkodása idején visszatér az abszolutizmus Uralkodása idején visszatér az abszolutizmus Erős rendőri uralom és besúgórendszer Erős rendőri uralom és besúgórendszer A szent szövetség tagja volt A szent szövetség tagja volt 1794 Magyar Jakobinus Mozgalom 1794 Magyar Jakobinus Mozgalom Vezetője Martinovics Ignác Vezetője Martinovics Ignác I. Ferenc leveri, az igazgatókat kivégezteti I. Ferenc leveri, az igazgatókat kivégezteti 1806-ban megszűnik a Német-Római császárság 1806-ban megszűnik a Német-Római császárság

30 I. Ferenc- 1825-ig Gazdaság Gazdaság Pozitívum Pozitívum Fellendül a mezőgazdaság (gabona) Fellendül a mezőgazdaság (gabona) Negatívum Negatívum Nagy Infláció Nagy Infláció A nemesek nem fejlesztenek A nemesek nem fejlesztenek 1811-ben elrendelték a devalvációt, ami végül 1816-ban következett be 1811-ben elrendelték a devalvációt, ami végül 1816-ban következett be

31 I. Ferenc- 1825-ig 1811-12-es országgyűlés 1811-12-es országgyűlés Ferenc emelni szeretné a vámokat, de a rendek sérelmezik Ferenc emelni szeretné a vámokat, de a rendek sérelmezik Feloszlatja az országgyűlést Feloszlatja az országgyűlést 1825-ig nem hívta újra össze az országgyűlést 1825-ig nem hívta újra össze az országgyűlést

32 5. Reformkor

33 Gazdasági problémák Robotoltató gazdálkodás Robotoltató gazdálkodás Nem lehet hitelhez jutni Nem lehet hitelhez jutni Rossz a közlekedési hálózat Rossz a közlekedési hálózat Sok a céh Sok a céh Kevés vállalkozás Kevés vállalkozás Kevés korszerű nagybirtok Kevés korszerű nagybirtok Ausztria gátolja az ipar fejlődését (kettős vámhatár) Ausztria gátolja az ipar fejlődését (kettős vámhatár)

34 A társadalmi problémák Parasztság Parasztság Gazdag paraszt Gazdag paraszt Telkes paraszt Telkes paraszt Töredék telkes paraszt Töredék telkes paraszt Zsellérek Zsellérek Nemesség Nemesség Főnemes Főnemes Köznemes Köznemes Kisnemes Kisnemes

35 1825-27-es országgyűlés Oka: Ausztriának hadseregre van szüksége (újoncok+ lóvé) Oka: Ausztriának hadseregre van szüksége (újoncok+ lóvé) Sérelmi politika Sérelmi politika Nem reform országgyűlés Nem reform országgyűlés Az országgyűlés érdemei: Az országgyűlés érdemei: 3 évenként országgyűlés 3 évenként országgyűlés Újrakezdik a bizottságok a munkát Újrakezdik a bizottságok a munkát A magyar nyelvvel foglalkozik A magyar nyelvvel foglalkozik MTA MTA

36 Gróf Széchenyi István 1791-1860 1791-1860 1827.évi 11. tv. Cikk 1827.évi 11. tv. Cikk MTA létrehozása MTA létrehozása 1828 alapszabály 1828 alapszabály 1830-tól működik 1830-tól működik Műve: Lovakrúl(1827) Műve: Lovakrúl(1827)

37 Hitel (1828-29) – 1830 Ősiség (avicititas) eltörlése (1351-től) Ősiség (avicititas) eltörlése (1351-től) Szabad birtokvásárlás Szabad birtokvásárlás Nemesség megadóztatása Nemesség megadóztatása Jobbágykérdés megoldása Jobbágykérdés megoldása „Mit akarok? Az elavult rozsdás szisztéma bilincseiből kijönni!” „Mit akarok? Az elavult rozsdás szisztéma bilincseiből kijönni!” Lassú, convulsió nélküli reformok Lassú, convulsió nélküli reformok

38 Válasz: Dessewffy József 1831 „Taglalat” Válasz: Dessewffy József 1831 „Taglalat” Világ vagy Világosság Világ vagy Világosság Felvilágosítani, akik nem értik a művét Felvilágosítani, akik nem értik a művét Stádium 1832-es országgyűlésre Stádium 1832-es országgyűlésre Konkrét program Konkrét program Művét csak Lipcsében adják ki, 1833-ban Magyarországon Művét csak Lipcsében adják ki, 1833-ban Magyarországon

39 Stádium Stádium 12 pontja Stádium 12 pontja Magyarországon az embereket hitelhez kell juttatni Magyarországon az embereket hitelhez kell juttatni Avicititas eltörlése Avicititas eltörlése Fiscalitas eltörlése Fiscalitas eltörlése Jus proprietátis Jus proprietátis Törvény előtti egyenlőség Törvény előtti egyenlőség Törvényes pártvéd Törvényes pártvéd

40 Háziadó Háziadó Vármegye és országgyűlések költségeire Vármegye és országgyűlések költségeire Progresszív adózás Progresszív adózás Folyók szabályozása, mocsarak csapolása Folyók szabályozása, mocsarak csapolása Szabad verseny gátjait eltörölni (monopolium) Szabad verseny gátjait eltörölni (monopolium) Törvényhozás nyelve magyar legyen (1835-től) Törvényhozás nyelve magyar legyen (1835-től) Helytartótanács Helytartótanács Nyilvánosság Nyilvánosság Törvényhozás és bírósági tárgyalások Törvényhozás és bírósági tárgyalások

41 Gyakorlati munkái Vaskapu hajózhatóvá tétele Vaskapu hajózhatóvá tétele Tisza szabályozás Tisza szabályozás Hajógyár és téli kikötő Hajógyár és téli kikötő Pesti Magyar Színház megszervezése Pesti Magyar Színház megszervezése Selyemhernyó tenyésztés Selyemhernyó tenyésztés Gőzzel hajtott hengermalom Gőzzel hajtott hengermalom

42 Érdekesség A „sport” szó neki köszönhető A „sport” szó neki köszönhető Az „ön” megszólítás elterjesztése Az „ön” megszólítás elterjesztése Vízöblítéses WC elterjedése Vízöblítéses WC elterjedése

43 Jobbágyfelszabadítás Nemesség véleménye a jobbágyságról Nemesség véleménye a jobbágyságról Konzervatív Konzervatív Liberális Liberális Önkéntes Önkéntes Kötelező Kötelező Radikális Radikális 1831 kolera lázadás 1831 kolera lázadás Eredmény: rájön a nemes, hogy a parasztság bármikor szembefordulhat velük Eredmény: rájön a nemes, hogy a parasztság bármikor szembefordulhat velük 1830-31 Lengyel szabadság harc-parasztság támogatása nélkül elbuktak 1830-31 Lengyel szabadság harc-parasztság támogatása nélkül elbuktak

44 Jobbágyfelszabadítás II. 1832-36-os országgyűlés 1832-36-os országgyűlés Reformországgyűlés Reformországgyűlés Önkéntes jobbágyfelszabadítás Önkéntes jobbágyfelszabadítás Alsótáblán átmegy, felsőtáblán 7-jére megy át Alsótáblán átmegy, felsőtáblán 7-jére megy át I. Ferenc: „Az indítványokat agyonütöm” I. Ferenc: „Az indítványokat agyonütöm” Az udvar megvesztegeti a bocskoros nemeseket, nem megy át végül Az udvar megvesztegeti a bocskoros nemeseket, nem megy át végül

45 Az 1832-36-os O.Gy. egyéb eseményei Kossuth Lajos kiadja az országgyűlési tudósításokat Kossuth Lajos kiadja az országgyűlési tudósításokat Magánlevélként, nincs rá cenzúra Magánlevélként, nincs rá cenzúra 37-ben letartóztatják, 39-ben elítélik, 4 év börtön 37-ben letartóztatják, 39-ben elítélik, 4 év börtön Wesselényi Miklóst is perbe fogják, egy beszéde miatt Wesselényi Miklóst is perbe fogják, egy beszéde miatt Kölcsey az ügyvédje Kölcsey az ügyvédje

46 1839-40-es országgyűlés Termékeny országgyűlés Termékeny országgyűlés Kiengedik a felségárulási perek áldozatait Kiengedik a felségárulási perek áldozatait Önkéntes örökváltság Önkéntes örökváltság Gazdasági társaságok szabad működése Gazdasági társaságok szabad működése Ipari vállalkozások szabad alapítása Ipari vállalkozások szabad alapítása Engedélyezik a zsidók városi letelepedését Engedélyezik a zsidók városi letelepedését

47 Kossuth Lajos 1802-1894 1841-től Pesti Hírlap szerkesztője 1841-től Pesti Hírlap szerkesztője Bevezeti a vezércikk műfaját Bevezeti a vezércikk műfaját Programja Programja Érdekegyesítés Érdekegyesítés A parasztoknak és a nemeseknek egy táborban van a helyük A parasztoknak és a nemeseknek egy táborban van a helyük Kötelező örökváltás Kötelező örökváltás Népképviselet Népképviselet

48 Gyakorlati tevékenységei 1841 Ipari egyesület létrehozása 1841 Ipari egyesület létrehozása 1842 Magyar Kereskedelmi Társaság 1842 Magyar Kereskedelmi Társaság 1842 Ipari kiállítás 1842 Ipari kiállítás „önálló államhoz nemzeti ipar kell” „önálló államhoz nemzeti ipar kell” 1844-ben megszervezi a Védegyletet 1844-ben megszervezi a Védegyletet

49 Széchenyi vs. Kossuth Széchenyi István Széchenyi István 1841 Kelet népe 1841 Kelet népe Bírálja Kossuthot Bírálja Kossuthot Mezőgazdaságot akarja fejleszteni Mezőgazdaságot akarja fejleszteni Nem akar elszakadni Nem akar elszakadni Kossuth Lajos 1841 Felelet Ipart akarja fejleszteni Kossuth sem akart először, de programjába bele van kódolva

50 1843-44-es országgyűlés Elutasítják Kossuth védővámját Elutasítják Kossuth védővámját Elutasítják a 10-ed eltörlését Elutasítják a 10-ed eltörlését Elutasítják az Uniót Elutasítják az Uniót Elutasítják a városi reformot Elutasítják a városi reformot Elutasítják a közteherviselést Elutasítják a közteherviselést Széchenyi: Két garas Széchenyi: Két garas A nem nemesek is vállahatnak hivatalt (kivétel a zsidók) A nem nemesek is vállahatnak hivatalt (kivétel a zsidók) Ezentúl a nem nemesek is vehetnek földet. DE! nem töröltél el az ősiség törvényét Ezentúl a nem nemesek is vehetnek földet. DE! nem töröltél el az ősiség törvényét 1844. évi II. tv. cikk a magyar nyelvről 1844. évi II. tv. cikk a magyar nyelvről

51 1847-48 Az utolsó rendi országgyűlés Az utolsó rendi országgyűlés Kossuth sérelmi politikát folytat Kossuth sérelmi politikát folytat Elfogadták a háziadót Elfogadták a háziadót Eltörölték az ősiséget Eltörölték az ősiséget 1848 március 15.-én kitör a forradalom 1848 március 15.-én kitör a forradalom

52 Áprilisi törvények 1848 április 11.-én az uralkodó szentesíti az országgyűlés által elfogadott törvényeket 1848 április 11.-én az uralkodó szentesíti az országgyűlés által elfogadott törvényeket 31 tv. cikk 31 tv. cikk Megalakul az első független parlamentnek felelős kormány, 7 miniszter Megalakul az első független parlamentnek felelős kormány, 7 miniszter Évenkénti országgyűlés Évenkénti országgyűlés Népképviselet Népképviselet Közteherviselés Közteherviselés

53 Áprilisi törvények Április törvények Április törvények Kötelező jobbágyfelszabadítás Kötelező jobbágyfelszabadítás 10-ed megszüntetése 10-ed megszüntetése Cenzúra eltörlése Cenzúra eltörlése Hitelintézetek felállítása Hitelintézetek felállítása Vallásszabadság Vallásszabadság

54 A reformkor vége 1848 áprilisára abszolutizmus helyett lefektették az alkotmányos dualizmus alapjait 1848 áprilisára abszolutizmus helyett lefektették az alkotmányos dualizmus alapjait Megteremtődnek a feltételek Megteremtődnek a feltételek A gazdaság modernizálására A gazdaság modernizálására A társadalmi átalakulásra A társadalmi átalakulásra

55 Összegzés Ipar Ipar Kezdetben fejletlen és nem is tud fejlődni Kezdetben fejletlen és nem is tud fejlődni Mezőgazdaság Mezőgazdaság Kezdetben fejletlen, majd a kettős vámrendelet miatt fejlődik Kezdetben fejletlen, majd a kettős vámrendelet miatt fejlődik Oktatás Oktatás Mária Terézia fejleszti + a reformkor Mária Terézia fejleszti + a reformkor Társadalom Társadalom Jobbágyfelszabadítás, közteherviselés Jobbágyfelszabadítás, közteherviselés Közigazgatás Közigazgatás Áprilisi törvények – saját parlament, minisztériumok Áprilisi törvények – saját parlament, minisztériumok

56 6. Kitekintés A szabadságharc bukása A szabadságharc bukása 1849 augusztus 13. világosi fegyverletétel 1849 augusztus 13. világosi fegyverletétel Eltörlik az április törvényeket Eltörlik az április törvényeket Visszatér a Habsburg abszolutizmus Visszatér a Habsburg abszolutizmus 1849-67 átmenet a neoabszolutizmusból az alkotmányos dualizmusba 1849-67 átmenet a neoabszolutizmusból az alkotmányos dualizmusba 1867 után az ország lendületet vesz és elindul a fejlődés újtán 1867 után az ország lendületet vesz és elindul a fejlődés újtán

57

58


Letölteni ppt "Magyarország a modernizáció útján Készítette: Szerémi Zsolt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések