Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pályaorientációs / karrier tanácsadás hatékonyságának és költségráfordításainak vizsgálata gazdasági szempontból Kutatási terv Kutatásvezető: Hárs Ágnes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pályaorientációs / karrier tanácsadás hatékonyságának és költségráfordításainak vizsgálata gazdasági szempontból Kutatási terv Kutatásvezető: Hárs Ágnes."— Előadás másolata:

1 A pályaorientációs / karrier tanácsadás hatékonyságának és költségráfordításainak vizsgálata gazdasági szempontból Kutatási terv Kutatásvezető: Hárs Ágnes

2 I. A feladat A pályaorientációs szakmai szolgáltatások gazdasági hozadékának illetve azok hiányában az elmaradt hasznoknak, az állami bevételeknek a becslése, pályaorientációs tanácsadásra fordított források hatékonyságának vizsgálata a várt vagy elmaradt haszon / veszteség modellszámításaira alapozva – meglévő adatok alapján. A feladat kivitelezéséhez áttekintjük a nemzetközi számítási módszereket és alkalmazásokat, a hazai környezetet és az elérhető adatforrásokat, felmérjük a szerteágazó tanácsadási tevékenység terjedelmét a hatékonyság mérésére lehetséges számítási modellt dolgozunk ki, és ajánljuk azt a hazai tevékenység gazdasági értékelése, minőségellenőrzése számára

3 II. Mit vizsgáljunk? Értelmezni kell a vizsgálandó pályaorientációs tanácsadás lehetséges célcsoportját, az alkalmazható módszereket. Lehetséges célcsoportok/megközelítések: értelmezés, számszerűsítés problémái Tipikus teljes munkavállalói életutak költségelemzése – tanácsadások beavatkozások árkalkulációja – értelmezés, számszerűsítés problémái Életpályaszakaszok – iskolatípusok – és azt követő tanácsadások operacionalizálási nehézségek – mikor történhetnek tanácsadási beavatkozások – (iskolatípusok és munkaerő-piaci helyzetek alapján, előrejutás és/vagy hátrányos helyzet csökkentése céljából, stb.) Egyéni haszon és veszteség (halmozódó haszon és veszteség az életpálya során – stilizált modell lehet, operacionalizálási nehézségek Társadalmi szinten – lehetőségek, elmaradt haszon és társadalmi szintű veszteségek kalkulálása (időtáv és haszon értelmezési és operacionalizálási nehézségek) kompetencia-szint növekedése gazdasági hasznának értelmezése Pszichológiai alapú alkalmazott humánszolgáltatások eredményei alapján mért költségek és hasznok - pl. a pályaválasztási szolgáltatás eredményeként nyert kompetencia-szint növekedése gazdasági hasznának értelmezése tényleges és várt hatása, fenntarthatósága – ez javasolható Projekt szintű (egyén/csoport szintű) konkrét beavatkozások költség- haszon elemzése - beavatkozások tényleges és várt hatása, fenntarthatósága – ez javasolható!

4 II. Mit vizsgáljunk? Összegzés Definiálnunk kell, hogy a számítások – a modell – a fenti lehetőségek közül mit vizsgáljon. Egy vagy több modell elkészítése is lehetséges (ELGPN WP4 főáramába illeszkedő modellek- eredmények, tanulságok vizsgálata alapján). Jó elméleti keretnek tűnik pl. a CEDEFOP (2005) makro modell, program szinten szeretnénk tovább menni az elméleti modellezésnél de program szinten szeretnénk tovább menni az elméleti modellezésnél. A további feladatok a lehatárolt modellek segítségével és értelmezésében készülnek. Javaslat: projekt szintű beavatkozások értékelésére adunk módszert Javaslat: projekt szintű beavatkozások értékelésére adunk módszert

5 III. Elméleti keretek, alkalmazható módszerek 1. Általános munka-gazdaságtani keret A pályaorientációs tanácsadás valójában úgy értelmezendő, mint beruházás az emberi tőkébe Oktatás mint társadalmi ill. egyéni beruházás, Screening (szűrés) hipotézis Életkereset profilok és iskolázottsági szintek, felsőoktatás hozama és haszonáldozat költsége, (hozam a bérben mért jelenérték) Munka közbeni tanulás haszonáldozata és megtérülése az életkor függvényében A társadalmi hatások, SROI megközelítés lehetőségei és figyelembevétele a költség-haszon elemzésekben

6 III. Elméleti keretek, alkalmazható módszerek 2. A LLG nemzetközi tapasztalatai és használt modellek áttekintése Életpályák és tanácsadás jellegű beavatkozások hatása - tapasztalati adatok Hatásszintű eredmények vizsgálata – kontrollcsoporttal összehasonlítható eredmények Ehhez szükség lenne összehasonlítható adatbázisokra, longitudinális adatokra, folyamatos megfigyelések eredményeire - többváltozós statisztikai módszerekkel alkalmazhatók, ha vannak adatok.. A pályatanácsadás előnyeinek értékelése Stilizált tényekkel leírható a pályatanácsadás előnye ha különböző pályaválasztásokhoz különböző elméletileg megszerezhető jövedelmeket rendelünk, valamint a tanácsadás nyomán hozott helyes (magasabb jövedelemmel járó) pályaválasztási döntéshez valószínűségeket társítunk. Az előny úgy mutatható be, hogy a pályatanácsadás nyomán a helyes döntés meghozatala magasabb jövedelmet eredményez

7 III. Elméleti keretek, alkalmazható módszerek 2. A LLG nemzetközi tapasztalatai és használt modellek áttekintése (folyt) Pályatanácsadási teljesítmény indikátorok és benchmarkok Annak érdekében, hogy a különböző szolgáltatók teljesítménye összemérhető legyen egységes kritériumok szerint lenne szükséges gyűjteni összehasonlítható bemeneti, folyamat és kimenet indikátorokat. rengeteg adatot gyűjtenek, és a klienseik adatai valamint a kimenetek összemérhetők viszont nagyon keveset tudnak a beavatkozások egységköltségéről, valamint a költség és a kimenet viszonyáról (ami pedig a benchmarkokhoz elengedhetetlen lenne). Pályainformációs és –tanácsadási szolgáltatások kimenetei, tanácsadás hatása Indikátorok vizsgálata - A tanácsadás hatásait vizsgáló tudományos eredmények szerint a gazdasági előny (például: rövidebb álláskeresés, állásba helyezés, makrogazdasági hozadékok) előzménye a magatartásban vagy tanulási eredményben (motivációs és attitűdbeli változások, tanulási eredmények, részvétel oktatásban) megmutatkozó pozitív változás, ami jobban is mérhető, mint a gazdasági hatás.

8 III. Elméleti keretek, alkalmazható módszerek 3. A karrier-tanácsadás minőség-ellenőrzése - nemzetközi tapasztalatok, dilemmák Az egyes országokban egyetlen vagy kevés szektorban van a karrier- tanácsadásnak minőségellenőrzése – ritkán (ha egyáltalán) alkalmazzák az oktatásra és a foglalkozásra A jelenleg alkalmazott stratégiák nem célozzák meg átfogóan az érintettek összességét, különböző korcsoportokra, társadalmi részcsoportokra, regionális összefüggésekre vonatkoznak. A jelenlegi minőségellenőrzési rendszerek részlegesek abban az összefüggésben is, hogy milyen karrier-tanácsadásra vonatkoznak (információ adás, tanácsadás, felmérés, oktatás, engedélyezés, támogatás. Kapcsolati hálók, visszacsatolás, irányítás, innováció/rendszer változtatás, mentorálás, gyakorlati bemutatók, nyomon követése, stb.) A minőségirányítás irányelvei leggyakrabban az információnyújtásra és értékelésre vonatkoznak A karrier-tanácsadás minőségellenőrzése abban az értelemben is részleges, hogy nem a tanácsadás és információszolgáltatásra koncentrál, hanem egy általános szolgáltatás részeként foglalkozik ezzel (pl. az Állami Foglalkoztatási Szolgálat v. az iskola szolgáltatásainak része, annak egy eleme). Ilyen helyzetben nehéz az ellenőrzés önmagában

9 III. Elméleti keretek, alkalmazható módszerek 3. A karrier-tanácsadás minőség-ellenőrzése - nemzetközi tapasztalatok, dilemmák (folyt) Kevés mechanizmus van, ami a hatékony koordinációt biztosítana a közvetítő irodák és minisztériumok között, ami a koherens minőségellenőrzést megnehezíti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy magán karrier-tanácsadást különösen nehéz az általános minőségellenőrzési intézkedések alá besorolni, különösen ott, ahol nincsen szakmai regiszter, akkreditáció, licence, stb. A feladatok növekvő részének a kihelyezése (outsourcing) a kérdést különösen fontossá teszi és felveti a minőségbiztosítás kérdését, ha nincsen meghatározott védelem és korrigálás Egyéb közfinanszírozási projektek, értékelések tanulságai, holtteher probléma (jellemző minden közfinanszírozási projektre, pl hátrányos helyzetűek támogatása, ld. Mit mérünk - mást is mérünk, mint ami a tényleges eredmény, output

10 III. Elméleti keretek, alkalmazható módszerek - tanulságok Az áttekinthető irodalmak nagy része elméletileg felépíthető modell, stilizált tényekkel mutat be összefüggéseket, számpéldák alkalmazásával, illetve non-profit hasznokat értékelő addicionális szempontok figyelembevételével verbális értékelő sémákat alkalmaznak A hatékonyságméréssel kapcsolatos megállapítások szerint az eredmények szerények és arra utalnak, hogy „komplex” eredményeket nem lehet várni (i) sem az életpálya egészére (ii) sem minden lehetséges célcsoport számára. A programok beágyazottak, önmagában nem becsülhető a hatás, a tanácsadás nem életpályára, hanem egyes pillanatokra becsülhető Kevés ország vezetett be karrier-tanácsadásra átfogó minőségellenőrzést. Ami létezik, az – legjobb esetben –többféle szempontból is részleges minőség-ellenőrzés. Áttekintjük a már alkalmazott jó gyakorlatokat, minőségellenőrzéseket Áttekintjük a már alkalmazott jó gyakorlatokat, minőségellenőrzéseket

11 IV. Modell keretei, paraméterek hazai adaptáláshoz A hazai környezet, a költségek, a realizált, valamint a várható és elmaradt hasznok vizsgálata a hazai környezetben A hazai környezet leírása a hazai környezet fogadókészsége, kapcsolódó kutatási eredmények áttekintése iskolarendszer, szegregáció, szakképző rendszer anomáliái – kontraszelekció, pályaválasztás, rövid távú célok és az életpálya hosszabb távú céljai, stb. (Liskó I, Havas G., Köllő J, Zöld könyv) felsőfokú oktatás – pályaválasztás, a hallgatók bérvárakozásai és elhelyezkedési lehetősége – oktatás-gazdaságtani és munka-gazdaságtani kutatási eredmények a pályaorientáció és a bérvárakozások lehetséges kapcsolatáról (Varga J., Galasi P.) munkaerőpiac keret, a pályaorientáció lehetőségei adott munkaerő-piaci kereslet-kínálati viszonyok és fogadókészség mellett (Lannert J) Pályaorientációs tanácsadás gyakorlata formák: személyes kapcsolat / online tanácsadás / információközlés, vásárok, szórólapok

12 IV. Modell keretei, paraméterek hazai adaptáláshoz Mérési lehetőségek felmérése projektleírások, monitoring és kutatási eredmények alapján Általános makro költség adatforrások, becslések adaptálhatósága általános iskolai oktatás költsége (Horn D.) gyermeknevelés költsége (Gábos A) életköltség becslési kísérlet (Adorján) Projekt költségek vizsgálata - Korábbi projektek részletes elemzése, költség- haszon számítások, tanulságok, lehetőségek a jövőre Phare projekt - Ráfordítások és költségek – 3 regionális pályaorientációs projekt (projekt teljes ktsg-e kalkulálható) – monitoring Kompetencia vizsgálta (OKM) - OKM projekt vizsgálata, kutatások áttekintése Az ÁFSZ ráfordításai - Az aktív munkaerő-piaci politikák keretében mennyit költünk Magyarországon pályatanácsadásra. A költségek felmérésének lehetőségei és a várható hasznok értelmezése - tanulságok

13 V. Számítások és becslések – javaslat lehetséges mérésre hazai feltételek mellett ÁFSZ pályaorientációs ráfordításai Más hazai programokkal kapcsolat vizsgálata. A kapcsolódás hiányzik, párhuzamosan és egymástól függetlenül történik. TÁMOP 1.1.2 program - a hátrányos helyzetű célcsoportokra, ill. azon belül az egyénekre szabott komplex segítségnyújtással a támogatás nélküli munkaerő-piaci integrációt hivatott előmozdítani az oktatás támogatását, szegregációt stb. szolgáló TÁMOP programok között nincsen kapcsolat!!! A pályaorientáció a humánerőforrás fejlesztés teljes vertikumához kapcsolódik, kapcsolódhat vagy kapcsolódnia kellene, ami azt is jelenti, hogy a TÁMOP minden egyes prioritásának beavatkozásaihoz illeszkedhet - 1. foglalkoztathatóság prioritástól (munkaerő-piaci programoktól) az 5.-ig (a társadalmi befogadásig) LLG szempontjából a prioritási tengelyek csak a célcsoport munkaerő- piaci helyzetében vagy életkorukban különböznek, de mindegyiknek szüksége van tanácsra.

14 V. Számítások és becslések – javaslat lehetséges mérésre hazai feltételek mellett A kompetencia vizsgálatokkal, oktatáskutatási, pszichológiai kutatásokkal kapcsolat egyes tárcákhoz kötődő fejlesztési programok közötti kapcsolatok feltárása, ráfordítások és megtérülések elemzése. Kísérlet a szerteágazó tanácsadási tevékenység terjedelmének a mérésére (elérhető adatok feltárása) Javaslat arra, hogy mit mérjünk Milyen indikátorral és milyen módszerrel lehet a pályaorientáció hatását, az indikátor tényleges megvalósulását vizsgálni, eredményeit mérni (minőségbiztosítás) Számítások, tesztek, eredmények interpretálása Nemzetközi tapasztalatok leírása Hazai gyakorlat leírása ki lehet választani azokat a hatásokat, amelyek a magyar pályaorientációs intézkedések szempontjából relevánsak és fontosak, indikátorokat is, amelyeket az eredmények érdekében monitorozni kell.

15 V. Számítások és becslések – javaslat lehetséges mérésre hazai feltételek mellett A programok számszerűsített költség-haszon értékelése a minőség- ellenőrzés alapvető eleme. Ahhoz, hogy releváns és mérhető hatásokat azonosítsunk, nem csak egy-egy projekt vagy program gyakorlatából indulhatunk ki, hanem olyan kutatási eredményekből is, amelyek empirikus módszerekkel jutottak el a tanácsadás hatásait, működését értékelő megállapításokhoz. konkrét beavatkozás esetében is vizsgálható annak a hatásnak az érvényesülése Amennyiben az is ismert, hogy ez milyen adatok alapján és milyen módszerrel született meg, akkor egy konkrét beavatkozás esetében is vizsgálható annak a hatásnak az érvényesülése. kompetencia mérhetőségének kialakítása és alkalmazása a minőség-ellenőrzés, projekt költség/haszon értékelésében Életpálya-építési kompetencia mérhetőségének kialakítása és alkalmazása a minőség-ellenőrzés, projekt költség/haszon értékelésében Javaslat jövőbenipályaorientációs projekt indikátorok kialakításának keretére Javaslat jövőbeni pályaorientációs projekt indikátorok kialakításának keretére (TÁMOP 222 / II.)


Letölteni ppt "A pályaorientációs / karrier tanácsadás hatékonyságának és költségráfordításainak vizsgálata gazdasági szempontból Kutatási terv Kutatásvezető: Hárs Ágnes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések