Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Kárpát-medence Kincsei Egerben Gazdasági konferencia és üzletember találkozó Kárpát - medencei üzleti együttműködést segítő pályázatok 2009. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Kárpát-medence Kincsei Egerben Gazdasági konferencia és üzletember találkozó Kárpát - medencei üzleti együttműködést segítő pályázatok 2009. szeptember."— Előadás másolata:

1 A Kárpát-medence Kincsei Egerben Gazdasági konferencia és üzletember találkozó Kárpát - medencei üzleti együttműködést segítő pályázatok 2009. szeptember 16., Eger

2 Európai Területi Együttműködés (ETE) (tagállamok) Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) (tagjelölt, potenciális tagjelölt) Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) (tartósan EU-n kívül) támogatásával 2007-2013 között Magyarország részvételével megvalósuló határmenti programok

3 A megvalósítás legfontosabb alapelvei A határmenti együttműködési programokban -a két ország határmenti megyéi működnek együtt, -a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében Határon átnyúló hatás: Csak olyan pályázatok nyerhetnek támogatást, melyekben a támogatásra jogosult magyar és külföldi partnerek közösen pályáznak, s a következő négy együttműködési kritérium közül legalább kettőt teljesítenek:  közös fejlesztés  közös végrehajtás  közös projektcsapat  közös finanszírozás

4 A megvalósítás legfontosabb alapelvei  Közös költségvetés – egy program-egy számla elv: tagállamok szerinti megbontás nélkül  Nyílt pályázati rendszer (nincsenek előre definiált projektek)  Vezető Partner elv alkalmazása: a Lead Partner (=fő kedvezményezett) felelős a projekt végrehajtásáért a projektszintű nemzetközi konzorcium megbízásából  Határon átnyúló hatás legyen definiálható, mérhető, fenntartható, kimutatható  Közös döntéshozatali mechanizmus: Közös Monitoring Bizottság

5 Kik lehetnek a pályázatok kedvezményezettjei? A különböző programok között kismértékű eltérés lehet, de jellemzően:  közintézmények, közjogi intézmények és  magánjog hatálya alatt létesült intézmények, amelyek nem profitorientált szervezetként a határ két oldalán, a támogatásra jogosult területen tevékenykednek. Pl. helyi- és megyei önkormányzatok, az állami- és önkormányzati intézmények, non-profit szervezetek, kistérségi társulások, fejlesztési ügynökségek, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, nemzeti parkok, egyetemek, kamarák, turisztikai szervezetek, munkaügyi központok, stb.

6 Kedvezményezettek A határrégióban működnek Nem profitorientált szervezetek Határon túli partnerrel rendelkeznek Megfelelő pénzügyi stabilitással rendelkeznek

7 Vezető partner elv Vezető Kedvezményezett:  Az összes partner választja meg  Partnerségi Megállapodást köt a projekt partnerekkel (ellátandó feladatok, koordináció, jelentéstétel, finanszírozás stb.  Aláírja az ERFA Támogatási Szerződést az IH-val  Kapcsolattartóként képviseli a projektet az intézményrendszer felé  Felel a teljes projekt megvalósításáért, a partnerek közötti kommunikáció megszervezéséért  Feladata, a támogatás hatékony, eredményes és szabályszerű felhasználásnak biztosítsa  megkapja a teljes ERFA/IPA támogatást és átutalja a megfelelő összeget a partnereinek  megbizonyosodik arról, hogy az egyes partnerek kiadásait az erre felhatalmazott nemzeti ellenőrző szervezet igazolta. Ugyanakkor: A partnerek felelősséget vállalnak az általuk elszámolt kiadások szabályosságáért!

8 Területi együttműködés ERFA illetve IPA forrásból Millió Euró Magyarország- Szlovákia176 Magyarország - Románia224 Magyarország - Szerbia50 Magyarország – Horvátország52 Ausztria - Magyarország82 Szlovénia - Magyarország29 Költségvetés az egyes programokban 2007- 2013

9 Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program MAGYARORSZÁG - Győr-Moson - Komárom-Esztergom - Budapest - Pest -Nógrád -Heves -Borsod-Abaúj-Zemplén -Szabolcs-Szatmár-Bereg SZLOVÁKIA - Pozsony (kerület) - Nagyszombat - Nyitra - Besztercebánya - Kassa

10 Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program

11 Finanszírozás: ERFA Megoszlás: 85% 10 % 5% RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 2007-2013: 207 millió EUR (176 millió ERFA + Nemzeti Társfinanszírozás) 1.Gazdaság és társadalom (41% pénzügyi súlya) 2. Környezet- és természetvédelem, elérhetőség (53%) 3. Technikai segítségnyújtás (6%)

12 Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program Első pályázati felhívás  2008 decemberében zárult  63,5 millió euró ERFA (+10% nemzeti=95%) (általánosságban 5% önerő)  Beavatkozási területek többségét lefedte (kiv.: eü, IT, K+F)  Egykörös és kétkörös  246 pályázat / 106 egykörös nyertes (2009 április)  Legnépszerűbb: turizmus, P2P www.husk-cbc.eu

13 Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program Második pályázati felhívás Meghirdetés: 2009. június 29. Benyújtási határidő: 2009. szeptember vége Kb. 50 millió euró ERFA  Minden beavatkozási terület  Egykörös  Időtartam: 12/24 hónap  Benyújtás egy helyre: Közös Technikai Titkárság (Budapest) www.husk-cbc.eu

14 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program MAGYARORSZÁG - Szabolcs-Szatmár- Bereg - Hajdú-Bihar - Békés - Csongrád ROMÁNIA - Szatmár (Satu Mare) - Bihar (Bihor) - Temes (Timis) - Arad (Arad)

15 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1.Prioritás: Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása 1.1 A határon átnyúló közlekedési létesítmények fejlesztése 1.1.2 Útépítés/felújítás 1.1.2 Vasútfejlesztés 1.1.3 Tervek és tanulmányok készítése 1.2 A határon átnyúló kommunikáció fejlesztése 1.2.1. Határon átnyúló s zélessávú Internet infrastruktúra kiépítése 1.2.2. Közösségi kapcsolódási programok kialakítása 1.2.3. A határon átnyúló hírközlés 1.2.4. Tervek, tanulmányok készítése 1.3 Környezetvédelem 1.3.1 Természetvédelem 1.3.2 Vízgazdálkodás 1.3.3 Szennyezések csökkentése - hulladékgazdálkodás 1.3.4. Tervek, tanulmányok készítése

16 Prioritások – 2. Prioritás 2. Prioritás: Társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határmenti térségben: 2.1 Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása 2.1.1 Üzleti infrastruktúra fejlesztése 2.1.2. Üzleti együttműködés támogatása 2.1.3. Turizmusfejlesztés 2.2. Együttműködés ösztönzése a kutatásfejlesztés (K+F) és innováció területén 2.2.1 Közös kutatási infrastruktúra fejlesztése 2.2.2. Közös kutatási projektek 2.2.3 A K+F tevékenységekben érintett szektorok közti együttműködés segítése 2.2.4 Tanulmányok, tervek kidolgozása 2.3 Együttműködés a munkaerőpiacon, oktatásban – készségek, ismeretek közös fejlesztése 2.3.1 Oktatási intézmények közötti együttműködés 2.3.2 Munkaerőpiac együttműködés 2.4 Egészségügy és közös veszélyelhárítás 2.4.1 Közös egészségügy i infrastruktúra fejlesztése, veszélyelhárítás 2.4.2 Közös intézményfejlesztés, koordináció és képzés 2.5 Közösségek közötti együttműködés 2.5.1 Közösségek közötti együttműködés

17 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program A finanszírozás forrásai ERFA + nemzeti társfinanszírozás – magyar pályázók esetében Maximum 95% partnerenként ERFA + nemzeti társfinanszírozás – román pályázók esetében Maximum 98% partnerenként Saját hozzájárulás - magyar pályázók esetén Minimum 5% partnerenként Saját hozzájárulás - román pályázók esetén Minimum 2% partnerenként RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERET: 2007-2013: 248 242 869 EUR 211 006 439 EUR ERFA 37 236 430 EUR nemzeti társfinanszírozás (Magyarország, Románia)

18 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1. Pályázati felhívás  időpont: 2008. október 15. – 2009. január 30.  egylépcsős pályázati modell  kiírt támogatási összeg: 16,7 millió EUR ERFA  kiírt területek: tervek, tanulmányok elkészítése közlekedési infrastruktúra, kommunikáció, környezetvédelem, K+F területén ; természetvédelem  turizmus, hírközlés, üzleti, K+F, oktatási, munkaerő-piaci együttműködés, közös intézményfejlesztés, közösségek közötti együttműködés - > SZOFT PROJEKTEK.  beérkezett pályázatok: 196 db  döntés: 2009. június 24-25.  támogatott pályázatok: 90 db  támogatás összege: 12,83 M EUR  szerződéskötés: várhatóan 2009 októberétől

19 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2. Pályázati felhívás  kétlépcsős modell  első lépcső (projekt koncepciók): 2008. december 3. – 2009. február 16.  második lépcső (teljes pályázatok) meghirdetése: várhatóan 2009 szeptember - október  t ámogatási összeg : 104,9 millió EUR ERFA  k iírt területek: infrastruktúra-fejlesztés  útépítés és vasútfejlesztés; szélessávú internet, természetvédelmi, vízgazdálkodási, hulladékgazdálkodási, üzleti, kutatási és egészségügyi infrastruktúra  beérkezett projekt koncepciók: 157 db  a második lépcsőre javasolt pályázatok száma: 120 db  teljes pályázat benyújtása: a meghirdetéstől számított 3., 6. és 9. hónap (3+3+3)

20 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 3. Pályázati felhívás  időpont: várhatóan 2009 szeptember - október  egylépcsős pályázati modell  szoft projektek  kiírás várható összege: kb. 21,5 millió EUR ERFA (még nem született végleges döntés)  várhatóan kiírásra kerülő területek: tervek, tanulmányok készítése: közlekedés, határon átnyúló kommunikáció, környezetvédelem és K+F; közösségi kapcsolódási programok kialakítása, határon átnyúló hírközlés, természetvédelem – szoft, üzleti együttműködés, turizmus, közös kutatási projektek; együttműködés K+F, az oktatás, a munkaerőpiac, az egészségügy és a veszélyelhárítás területén; közösségek közötti együttműködés.

21 Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarországon: Bács-Kiskun és Csongrád megyék Szerbiában: Nyugat-Bácska Észak-Bácska Észak-Bánát Dél-Bácska Közép-Bánát Dél-Bánát Szerémség: Utóbbi kettő: Max. 20 % tám.

22 Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2. prioritás: Gazdaság, oktatás és kultúra 2.1. Gazdasági együttműködés, turizmus és K&F 2.1.1. Képzések és határon átnyúló üzleti partnerkeresés 2.1.2. Határon átnyúló kulturális útvonalak létrehozása, kulturális örökségvédelem 2.1.3. A régió terület- és ágazati fejlesztéséről szóló közös tanulmányok 2.1.4. Termékorientált közös kutatás- fejlesztés és innováció 2.2. Oktatási és kulturális együttműködések 2.2.1. Oktatási együttműködés 2.2.2. Emberek közötti (people-to- people) együttműködés 1. prioritás: Infrastruktúra és környezet 1.1. Infrastruktúra fejlesztés 1.1.1. Határon átnyúló, településeket összekötő útszakaszok építése, felújítása 1.1.2. Határon átnyúló közlekedési útvonalak tervezése, a helyi tömegközlekedés összehangolása 1.2. Közös felelősségvállalás a környezetért 1.2.1. Határon átnyúló vízgazdálkodási tevékenységek 1.2.2. Állategészségügyi monitoring, a környezet minőségét javító tevékenységek

23 Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program  Pályázati felhívás várható megjelenése: 2009. október eleje (egyeztetés alatt)  Beadási határidő: 2009. december 31. (egyeztetés alatt)  Elérhető forrás: 16,6 millió EUR  Projektek időtartama: min. 6 – max. 18 hónap  Projektvégrehajtás megkezdése: csak a projekt JMSC jóváhagyása után  Bővebb információ: www.nfu.hu www.hu-srb-ipa.com

24 Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarországon: Zala megye Somogy megye Baranya megye Horvátországban: Međjimurska megye Koprivničko ‑ Križevačka megye Virovitičko ‑ Podravska megye Osječko-Baranjska megye Csatlakozó területek: Varaždinska megye Bjelovarsko-Bilogorska megye Požesko-Slavonska megye Vukovarsko-Srijemska megye (max 20%)

25 Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program A program hosszú távú célja a határrégió két oldala közötti intenzív társadalmi- gazdasági kapcsolatokon alapuló kultúra és a tudásalapú fejlődés támogatása, a természeti és kulturális örökség sikeres menedzselésének elősegítése 2.prioritás: Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés 2.1. Együttműködő gazdaság Határon átnyúló üzleti partnerkeresés A határon átnyúló munkaerő-áramlás elősegítése Közös kutatás, fejlesztés és innováció (K+F+I) Közös helyi tervezés, stratégiák, programok 2.2. Közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés Határon átnyúló oktatási-, képzési- és csereprojektek Emberek közötti kapcsolatépítés (people-to-people) Kétnyelvűséghez kapcsolódó tevékenységek 1. prioritás: Fenntartható környezet és turizmus 1.1. Fenntartható és vonzó környezet Tájkép fejlesztés a Mura-Dráva-Duna területen Környezeti tervezési tevékenységek és élőhely-rekonstrukció 1.2. Fenntartható turizmus a Mura- Dráva-Duna folyóterületen Regionális turisztikai termékterv kidolgozása Az aktív- és az öko-turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés A kulturális örökség tematikus útvonalainak fejlesztése A folyóterület egységes turisztikai termékként való népszerűsítése Magánbefektetések ösztönzése

26 Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program  1. Pályázati felhívás megjelenése: 2009. március 26.  Beadási határidő: 2009. június 24.  Elérhető forrás: 11,7 millió EUR  Mire kapható támogatás? A határ menti térségben támogatás nyerhető el környezetvédelmi projektekre, a gazdasági és társadalmi összefogást erősítő programokra, de akár K+F tevékenységekre és határon átnyúló oktatási, képzési és csereprogramokra is.  Támogatásra jogosultak: Non-profit szervezetek, többek közt helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, oktatási intézmények, kamarák  Beérkezett pályázatok száma: 67 darab  Döntés: 2009. október-november  Legközelebbi pályázati kiírás: 2010-ben várható  Bővebb információ: www.nfu.hu www.hu-hr-ipa.comwww.nfu.huwww.hu-hr-ipa.com

27 Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Program Támogatható terület: Magyarország: Szabolcs-Szatmár- Bereg, Borsod-Abaúj- Zemplén Szlovákia: Kassa, Eperjes Románia: Szatmár, Máramaros, Szucsava Ukrajna: Kárpátalja, Ivano-Frankivszk, Csernovic A közösség külső határai mentén elhelyezkedő, egyelőre tartósan az EU-n kívül maradó partnerországok érintett területi egységeivel (NUTS III szint) való együttműködést támogatja.

28 Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Program 1. prioritás: Gazdasági és társadalmi fejlődés 1.1. Határon átnyúló turizmus fejlesztése 1.2. A KKV-k közötti és az üzleti együttműködés fejlődésének támogatása 2. prioritás: Környezeti minőség javítása 2.1. Környezetvédelem, a természetes erőforrások fenntartható felhasználása és menedzsmentje 2.2. Felkészülés a vészhelyzetek közös kezelésére 3. prioritás: Határok hatékonyságának növelése 3.1. Határátkelőhelyek közlekedési infrastruktúrájának és felszerelésének fejlesztése 4. prioritás: Emberek közötti együttműködés 4.1. Intézményi együttműködés 4.2. Kis léptékű emberek közötti (people to people) együttműködés

29 Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Program Program jóváhagyása: 2008. szeptember 23. Első pályázati felhívás: 2009. június 16. –Beadási határidő: 2009. szeptember 22. Minden terület lefedve, kivéve a 3. prioritás, határok hatékonyságának növelése Finanszírozás: 68,6 M EUR - ENPI közösségi forrás (vissza nem térítendő támogatás) –ebből az első felhívás: 13,3 M EUR

30 Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Program 3 tagállam és Ukrajna közötti határ menti együttműködés támogatása → ukrán partner minden projektben! Finanszírozás: –HU, SK, RO partner: max. 90 % ENPI + 5% nemzeti társfinanszírozás + min. 5% saját hozzájárulás –UA partner: max. 90 % ENPI + min. 10 % saját hozzájárulás 80% előleg biztosított Program nyelve: angol Információ: www.huskroua-cbc.netwww.huskroua-cbc.net

31 A program célterülete: Magyarország Vas megye Zala megye Szlovénia Pomurje és Podravje régiók Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program

32 1. PRIORITÁSI TENGELY2. PRIORITÁSI TENGELY AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLET VONZEREJÉNEK NÖVELÉSE FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Közös idegenforgalmi desztináció fejlesztése Területfejlesztési együttműködés Kultúra megőrzése és fejlesztése Megelőző egészségápolás Határon átnyúló közlekedési kapcsolatok javítása Környezetvédelem és környezetgazdálkodás Hatékony energiafelhasználás 3. PRIORITÁSI TENGELY TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

33 Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 1. Pályázati felhívás: 2008. június 27 – október 30. Mindkét prioritás minden beavatkozási területének minden tevékenységére lehetett pályázni. Rendelkezésre álló forrás:14 millió euro ERFA (1. Prioritás: 7 197 806 euro ERFA 2. Prioritás: 6 802 194 euro ERFA) Finanszírozás mértéke: 85 % ERFA + 15 % nemzeti társfinanszírozás (ezen belül 5 % önerő) Projekt mérete:min. 50 ezer euro. max. 2 millió euro ERFA Beérkezett pályázatok száma:54 (összes igényelt ERFA 46 554 480 euro, ami 332.5 %) Támogatásban részesült pályázatok száma:20 (10-10 projekt mindkét prioritásban) ERFA Támogatási Szerződések ünnepélyes aláírása:2009. szeptember 29. 2. Pályázati felhívás:tervezett időpont 2010 II. félév www.si-hu.eu

34 A program célterülete: Magyarország Győr-Moson-Sopron megye Vas megye Zala megye Ausztria Wien Wiener Umland Südteil Niederösterreich-Süd Burgenland Oststeiermark Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program

35 1. PRIORITÁS: INNOVÁCIÓ, INTEGRÁCIÓ ÉS VERSENYKÉPESSÉG A gazdasági együttműködés támogatása -Kutatás és fejlesztés -KKV együttműködés és marketing -Szabadidős tevékenységek, turizmus és kulturális örökség fejlesztése -Business to business tevékenységek -Klaszterek és területek fejlesztése A munkaerő tartós növekedésének fokozása -munkaerő-piaci együttműködés -Humán erőforrás menedzsment (oktatás, képzés, képesítés) -Társadalmi integráció és esélyegyenlőség A szociális infrastruktúra és közszolgáltatások minőségének biztosítása -Szociális és egészségügyi szolgáltatások, vészhelyzet menedzsment -közszolgáltatások

36 Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2. PRIORITÁS: FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS ELÉRHETŐSÉG Az ökomobilitás, közlededés és regionális elérhetőség javítása -Logisztika, információs és kommunikációs rendszerek -Határon átnyúló összeköttetések és regionális elérhetőség A határon átnyúló kormányzati rendszer erősítése -Önkormányzatok együttműködése -Területfejlesztés a mezőgazdasági és városi övezetekben -People-to-people tevékenységek -Regionális és helyi határon átnyúló együttműködési hálózatok A természeti erőforrások menedzsmentjének javítása -Bioszféra menedzsment -Megújuló energia és energiahatékonyság -Kockázat-megelőzés, vízgazdálkodás és hulladék menedzsment -Környezetvédelem és környezeti tudatosság

37 Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program Pályázati felhívás:Nincsenek pályázati felhívások 2008. január 25. (Programnyitó konferencia) utántól folyamatos pályázati rendszerben lehet pályázatot benyújtani Mindkét prioritás minden beavatkozási területének minden tevékenységére lehet pályázni. Projekt tervek:benyújtására van lehetőség, a Regionális koordinátorok állapítják meg, hogy a projekt terv kidolgozásra érdemes-e, ill. ha a kidolgozott projekt támogatásban részesül, a költségek a projekt terv benyújtásának időpontjától elszámolhatóak Forrásfelhasználás:a források folyamatos lekötését, felhasználását a Közös Monitoring Bizottság felügyeli Finanszírozás mértéke: 85 % ERFA + 15 % nemzeti társfinanszírozás (ezen belül 5 % önerő) Projekt mérete:min. 25 ezer euro ERFA maximális projekt méret nincs meghatározva Eddig beérkezett pályázatok száma: 69 Támogatásban részesült pályázatok száma:39 (48 276 109 euro ERFA) Ez a rendelkezésre álló programszintű ERFA forrás 62,41 %-ának lekötését jelenti Pályázatokat legközelebb 2010. elejétől lehet benyújtani. Támogatások odaítélésének következő tervezett időpontja 2010. közepe. www.at-hu.net

38  A program tartalmának, szabályozóinak, pályázati kiírás alapos megismerése;  Lehetséges projektek beazonosítása;  Partnerek felkutatása, közös célok meghatározása;  Partnerek közötti előzetes feladatmegosztás átgondolása (vezető partner!);  Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök számbavétele (önerő!);  A tervezett projekt közös végiggondolása, előkészítése, feladatok felosztása, partnerségi megállapodásban történő rögzítése. Hogyan készüljenek a pályázók?

39 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatóság www.nfu.hu.nfu.hu +36 1 474 9216; viktoria.tolgyesi@nfu.gov.hu dr. Tölgyesi Viktória főosztályvezető-helyettes európai uniós szakjogász


Letölteni ppt "A Kárpát-medence Kincsei Egerben Gazdasági konferencia és üzletember találkozó Kárpát - medencei üzleti együttműködést segítő pályázatok 2009. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések