Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek 2005-ben Dr. Szentgyörgyi Andrea EU Tervezési és Tudásmenedzsment részlegvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek 2005-ben Dr. Szentgyörgyi Andrea EU Tervezési és Tudásmenedzsment részlegvezető."— Előadás másolata:

1 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek 2005-ben Dr. Szentgyörgyi Andrea EU Tervezési és Tudásmenedzsment részlegvezető

2 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása NFT források (2004-2006) 1200-1500 Mrd forint EU forrás és magyar társfinanszírozás fordítható fejlesztésekre.

3 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása Operatív Programok (2004-2006) 1.Humán Erőforrás-fejlesztés OP (HEFOP); 2.Gazdasági Versenyképesség OP (GVOP); 3.Regionális Fejlesztés OP (ROP); 4.Környezetvédelem és Infrastruktúra-fejlesztés OP (KIOP) 5.Agrár- és Vidékfejlesztés OP (AVOP).

4 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 154,64 Mrd forint (2004-2006); ERFA finanszírozás; Gazdasági versenyképesség növelését biztosító intézkedések; Gazdaság duális jellegének oldása a KKV-k fejlesztésével; 4 prioritás + technikai segítségnyújtás.

5 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása GVOP-prioritások (2004-2006) (forrás-Mrd forint) 1.Beruházás-ösztönzés (35,8 Mrd) 2.Kis- és középvállalkozások fejlesztése (43,4 Mrd) 3.Kutatás-fejlesztés, innováció (34,5 Mrd) 4.Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés (35 Mrd ) +Technikai segítségnyújtás ( 5,8 Mrd)

6 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása Az IT Információs Társadalom Kht. mint Közreműködő Szervezet (KSZ) A GVOP-4.prioritáshoz kapcsolódóan: Pályázattervezés Pályázatkezelés Ellenőrzés, monitoring tevékenység Tájékoztatás ( Ügyfélszolgálat, Regionális jelenlét, Konferenciák, Szemináriumok)

7 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 2004. évi pályázatok: (GVOP- 4.prioritás) 4.1.1. Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek 4.1.2. Üzleti partnerek közötti E-kapcsolat fejlesztése 4.2.1. Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalkozások számára 4.2.2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése 4.3.1. Önkormányzatok információ szolgáltató tevékenységének fejlesztése 4.3.2. Önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása 4.4.1. Szélessávú Internet-infrastruktúra kiépítésének és a szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein Nyertesek: 98 db 12 db 14 db 3 db 29 db 14 db 9 db Összesen: >15 Mrd Ft

8 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 2005-ben tervezett pályázatok (GVOP- 4.prioritás) 4.1.1. Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek 4.1.2. Üzleti partnerek közötti E-kapcsolat fejlesztése 4.2.1. Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalkozások számára 4.2.2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése 4.3.2. Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása (Évközben a pályázat újraindítása elképzelhető.) 4.4.1. Szélessávú Internet-infrastruktúra kiépítésének és a szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein 4.4.2. A Szélessávú hálózatok önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország kevésbé vonzó településein Összesen 13,4 Mrd Ft

9 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 2005-ben eddig megjelent pályázatok (GVOP- 4.prioritás) 4.1.E-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése 4.1.1. Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek 4.1.2. Elektronikus, ill. internetes üzleti megoldások támogatása a KKV-k és üzleti partnereik közötti kapcsolat fejlesztése érdekében 4.2.Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése 4.2.1. Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalkozások számára 4.2.2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése 4.4. Szélessávú elektronikus hírközlési infrastruktúra bővítése 4.4.1. Szélessávú Internet-infrastruktúra kiépítésének és a szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein 4.4.2. Szélessávú hálózatok önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország kevésbé vonzó településein

10 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása A kis- és középvállalkozások, mint elsődleges pályázói célcsoport A 2004. évi XXXIV. törvény alapján az alábbi feltételek szerint: összes foglalkoztatottak létszáma kevesebb mint 250 fő; éves nettó árbevétel legfeljebb 50 millió euro; mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió euro; egyéni vállalkozók esetén az utolsó személyi jövedelemadó-bevallásban szereplő összes bevétele nem haladhatja meg az 50 millió eurót; az állam, az önkormányzat és a fenti szempontok szerint felsorolt vállalkozásokon kívül eső vállalkozások tulajdoni részesedése nem haladhatja meg a 25%-ot.

11 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 4.1.E-gazdaság fejlesztése, e- kereskedelem ösztönzése Mire pályázhatunk? a kis- és középvállalkozások számára is megnyíljon a lehetőség a korszerű üzleti informatikai megoldások használatára, a termelés, a működés hatékonyságát és biztonságát javító, az információk feldolgozását és elérését támogató rendszerek alkalmazására. Kik pályázhatnak? Kis- és középvállalkozások (2004. évi XXXIV. törvény) Kamarák ( csak a 4.1.2.-es intézkedés esetében)

12 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 4.1.E-gazdaság fejlesztése, e- kereskedelem ösztönzése 4.1.1. Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek Alcélok: „A”Integrált üzleti rendszerek bevezetésének, korszerűsítésének, illetve bővítésének támogatása; „B”Vezetői döntéstámogató, ill. üzleti intelligencia rendszerek bevezetésének támogatása; „C”Munkafolyamat-irányítási, elektronikus iratkezelési rendszerek bevezetésének támogatása.

13 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 4.1.E-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése 4.1.2. Elektronikus, ill. internetes üzleti megoldások támogatása a KKV-k és üzleti partnereik közötti kapcsolat fejlesztése érdekében Alcélok: „A”Elektronikus piactér létesítése; „B”Vállalati elektronikus értékesítési és ügyfélszolgálati rendszer létrehozása; „C”Vállalatközi elektronikus üzletviteli rendszer kialakítása; „D”Csatlakozás elektronikus piacterekhez.

14 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 4.1.E-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése ( források, támogatási intenzitások) Pályázati kiírások Keretösszeg 2005-ben (mFt) Támogatás intenzitás Támogatási összeghatárok (mFt) Támogatott pályázatok várható száma (db) 4.1.1.2.50050% „A” 8 - 50 „B” 8 - 20 „C” 8 - 20 145 4.1.2.2.50050% „A” 8 - 50 „B” 4 - 40 „C” 4 - 50 „D” 2 - 5 129

15 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 4.2.Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése Mi az intézkedés célja? magyar és (külföldieknek szóló) idegen nyelvű adattartalmak és a hozzájuk kapcsolódó, nemzeti ajánlásokhoz igazodó metaadatok hatékony előállítása; a hozzáférés és szolgáltatás infrastrukturális lehetőségeinek megteremtése; megfelelő tartalom- előállítási infrastruktúra kialakítása; a digitális tartalmak bővítése és a kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése; az üzleti célú információ-felhasználás és kereslet növelése.

16 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 4.2.Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése Kik pályázhatnak? kis- és középvállalkozások (2004. évi XXXIV. törvény) kamarák; egyesületek, szövetségek, alapítványok, közalapítványok (kivéve önkormányzatok által létrehozott közalapítványok), köztestületek; közhasznú adatbázisokat kezelő intézmények; állami és non-profit szervezetek (kivéve önkormányzatok és szervezeteik); közgyűjtemények és közszolgáltatók.

17 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 4.2.Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése komponensen belül megpályázható intézkedések 4.2.1. Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalkozások számára Cél: Új, on-line tartalmak létrehozása és szolgáltatása. Meglévő tartalmak on-line hozzáférhetővé tétele, szolgáltatása, a hozzáférés javítása. 4.2.2. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése Cél: Közcélú, közérdekű üzleti, tudományos és kulturális tartalmak on-line elérhetővé tételének, szolgáltatásának, kereskedelmének, újrafelhasználásának elősegítése.

18 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 4.2.Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése (források, támogatási intenzitás) Pályázati kiírások Keretösszeg 2005-ben (mFt) Támogatás intenzitás Támogatási összeghatárok (mFt) Támogatott pályázatok várható száma 4.2.1.1.300 mFt50%5 - 10026 db 4.2.2.800 mFt50%5 - 10016 db

19 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 4.4. Szélessávú elektronikus hírközlési infrastruktúra bővítése Mi az intézkedés célja? A szélessávú Internet-hozzáférési infrastruktúra kiépítésének támogatása azokban a gazdaságilag elmaradott régiókban, ahol üzleti alapon ez eddig nem épült ki. Ez lehetővé teszi KKV-k, potenciális munkavállalók, illetve a biztosított közösségi végpontokon keresztül bárki számára a fejlődést, bekapcsolódást az üzleti folyamatokba.

20 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 4.4. Szélessávú elektronikus hírközlési infrastruktúra bővítése 4.4.1. Szélessávú Internet-infrastruktúra kiépítésének és a szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein Kik pályázhatnak? Regisztrált elektronikus hírközlési szolgáltató kis- és közepes vállalkozások (2004. évi XXXIV. törvény).

21 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 4.4. Szélessávú elektronikus hírközlési infrastruktúra bővítése 4.4.2. Szélessávú hálózatok önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország kevésbé vonzó településein Kik pályázhatnak? települési önkormányzatok, (helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény) települési önkormányzatok önkéntes társulásai, területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §-a szerinti társulásai (azaz jogi személyiséggel rendelkező társulások, amelyek költségvetési szervként működnek)

22 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása 4.4. Szélessávú elektronikus hírközlési infrastruktúra bővítése (források, támogatási intenzitások) Pályázati kiírások Keretösszeg 2005-ben (mFt) Támogatás intenzitás Támogatási összeghatárok (mFt) Támogatott pályázatok várható száma 4.4.1.1.600 mFt46%10 - 25040 db 4.4.2.4.700 mFt75%10 - 25044 db

23 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása Támogatás lehetséges forrásai önrész: a projekt elszámolható összköltségének és az igényelt támogatás összegének különbözete Saját forrás: az önrészen belül a pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25 %-át kitevő saját forrással kell rendelkeznie, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható bele. Az önrész elemei lehetnek: számlapénz; bankbetét; bankhitel; a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés; tagi (tulajdonosi) kölcsön; magánkölcsön; egyéb támogatás. Külső forrás: (pl. egyéb költségvetési vagy alapítványi támogatás is lehet)

24 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása Projekt megvalósításának feltételei A fejlesztésnek a megkezdésétől számított 2 éven belül szakmailag és pénzügyileg is meg kell valósulnia A bevezetett informatikai rendszert a támogatási szerződésben rögzített üzembe helyezési (befejezési) időponttól számítva, a megtérülési idő végéig de legalább 5 évig folyamatosan fenn kell tartani és működtetni

25 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása Biztosítékok bankgarancia; biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvényt, ingatlan jelzálogot,

26 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása Főbb kizáró okok csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás; 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása; a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy azt követően bármikor; az elmúlt két pénzügyileg lezárt év mindegyikében a rendelkezésre álló, jóváhagyott éves beszámoló vagy az adóbevallás alapján veszteségesen gazdálkodott; jóváhagyott, utolsó éves beszámolója alapján saját tőkéje negatív volt; együttes illetve konzorciális pályázatot nyújt be. A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházásra nem lehet igényelni. (kivitelezői szerződés vagy megrendelés időpontja=beruházás megkezdésének időpontja)

27 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása Egyéb a pályázáshoz szükséges útmutatók Letölthetők az IT Információs Társadalom Kht. honlapjáról (www.itkht.hu).www.itkht.hu Közbeszerzési, Jelzálog, Horizontális témákkal kapcsolatos, ÁFA, Tájékoztatás és nyilvánosság

28 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása Sikeres pályázást kívánunk! Beadás és értékelés: 2005. 03.01-től 2005.12.31-ig folyamatosan! A GVOP-2005-4.4.2. esetében: 2005.04.04-től 2005.12.31-ig folyamatosan!

29 Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek bemutatása Köszönöm a figyelmet! IT Információs Társadalom Kht. 1077 Budapest, Csengery u. 14-16. Ügyfélszolgálat: 40/2004-54 E-mail: info@itkht.hu Honlap: www.itkht.huwww.itkht.hu


Letölteni ppt "Kis- és középvállalkozások informatikai fejlődését támogató pályázati lehetőségek 2005-ben Dr. Szentgyörgyi Andrea EU Tervezési és Tudásmenedzsment részlegvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések