Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása 2016. május 26. Hajdúböszörmény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása 2016. május 26. Hajdúböszörmény."— Előadás másolata:

1 Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása 2016. május 26. Hajdúböszörmény

2 A gyermekek napközbeni ellátását érintő változások célja  Új, rugalmasabb szabályok bevezetése  Egyszerűbb ellátási formák  Cél: a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása minden településen elérhető legyen, ahol erre igény jelentkezik  Az átalakítás szükségességének okai -Barcelonai célkitűzés, -Kormányzati célkitűzés, -GYED extra, -Területi egyenlőtlenségek (10 e fő alatti települések ellátatlansága)

3 Gyermekek napközbeni ellátását érintő változások 2017. január 1-jétől A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (a továbbiakban: Gyvt.) módosítása értelmében egységes szabályozás lép életbe a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozóan. Új fejezet: „Gyermekek napközbeni ellátása”. 2017. január 1-jétől a gyermekek napközbeni ellátásának formái: 1. bölcsődei ellátás 2. napközbeni gyermekfelügyelet 3. alternatív napközbeni ellátás keretében biztosítható. A „bölcsődei ellátás” összefoglaló elnevezés, mely külön alcímet kap a fejezeten belül.

4 Ellátás tartalmát érintő változások Eddigi szabályozás szerint: 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező településeken volt csak kötelező a bölcsődei ellátás biztosítása 2017. január 1-jétől: minden olyan településen kötelező lesz a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol: -arra legalább 5 gyermek napközbeni felügyeletére igény jelentkezik, vagy -a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt

5 Bölcsődei ellátás Családi bölcsőde Bölcsőde Munkahelyi bölcsőde Mini bölcsőde Bölcsődei ellátás

6 Bölcsőde Intézményi kereteken belül biztosítja a gyermekek napközbeni felügyeletét, ellátását. Ellátható gyermekek életkora:20 hetes kortól 3 éves korig Ellátható gyermekek száma: egy bölcsődei csoportban 12-14 fő látható el. Egy bölcsődei csoportban 2 fő szakképzett kisgyermeknevelő biztosítja a nevelés-gondozás feltételeinek megvalósulását és az ő munkájukat segíti 1 fő bölcsődei dajka. A bölcsőde sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is biztosíthatja. Bölcsődét önkormányzati, egyházi, és civil fenntartó is létrehozhatja

7 Mini bölcsőde Elsősorban kisebb településeken, akár az óvoda épületében is létrehozható, szintén intézményi keretek között. Ellátható gyermekek életkora:20 hetes kortól 3 éves korig. Ellátható gyermekek száma: egy mini bölcsődei csoportban legfeljebb 7 fő, vagy ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét 8 fő látható el. A mini bölcsődei csoportban 1 fő szakképzett kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka biztosítja a nevelés-gondozás feltételeinek megvalósulását. A mini bölcsőde sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is biztosíthatja. Mini bölcsődét önkormányzati, egyházi és nem állami (civil) fenntartó is létrehozhat.

8 Családi bölcsőde Családi bölcsőde egy családias jellegű szolgáltatás, melyet jellegénél fogva elsősorban a szolgáltatást nyújtó saját otthonában, vagy más, e célra kialakított helyiségben lehet létrehozni. Ellátható gyermekek életkora:20 hetes kortól 3 éves korig, Ellátható gyermekek száma:egy családi bölcsődében legfeljebb 5- 7 fő látható el. A családi bölcsődében az ellátást egy 100 órás tanfolyami képzést elsajátított személy, vagy 1 fő szakképzett kisgyermeknevelő biztosíthat. Ha ötnél több gyermek ellátása történik szükséges plusz 1 fő segítő személy alkalmazása is. A családi bölcsődében ellátható sajátos nevelési igényű gyermek is. Családi bölcsődét alapvetően nem állami (civil), egyházi fenntartó hozhat létre, de nem kizárt az önkormányzati fenntartó sem.

9 Munkahelyi bölcsőde Munkahelyi bölcsődét már egyszerűbb feltételek mellett nem intézményi kereteken belül a munkahelyen lehet létrehozni, vagy a foglalkoztató tulajdonában lévő ingatlanban, vagy az általa bérelt ingatlanban. Ellátható gyermekek életkora:20 hetes kortól 3 éves korig, Ellátható gyermekek száma: egy munkahelyi bölcsődei csoportban 5-7 fő látható el. A munkahelyi bölcsődében ellátást egy 100 órás tanfolyami képzést elsajátított személy, vagy 1 fő szakképzett kisgyermeknevelő biztosíthat. Ha ötnél több gyermek ellátása történik szükséges 1 fő segítő személy alkalmazása is. A munkahelyi bölcsődében sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása is történhet. Munkahelyi bölcsődét csak munkáltató, foglalkoztató hozhat létre.

10 Napközbeni gyermekfelügyelet A napközbeni gyermekfelügyelet létrehozható akár a szolgáltatást biztosító saját otthonában, vagy bérelt ingatlanban, vagy munkahelyen, de bizonyos esetekben a szülő, törvényes képviselő otthonában is biztosítható a szolgáltatás. Ellátható gyermekek életkora:20 hetes kortól 14 éves korig, sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetében 16 éves korig. Ellátható gyermekek száma: egy napközbeni gyermekfelügyeleti csoportban legfeljebb 7 fő látható el. A napközbeni gyermekfelügyeleti formában ellátást egy 100 órás tanfolyami képzést elsajátított személy, vagy 1 fő szakképzett kisgyermeknevelő biztosíthat. Ha ötnél több gyermek ellátása történik szükséges plusz 1 fő segítő személy alkalmazása is. Napközbeni gyermekfelügyelet keretén belül ellátható sajátos nevelési igényű gyermek is. Napközbeni gyermekfelügyeletet biztosíthat önkormányzati, egyházi, nem állami (civil), de munkáltató is

11 Pályázati lehetőségek Pályázati lehetőségek Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” 15,455 Mrd forint keretösszeggel megyei jogú városainak számára. A felhívásra 2016. február 29-e óta lehet beadni a pályázatokat. TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 37,672 Mrd forint keretösszeggel a régiók 18 megyéje számára. A felhívásra 2016 március 21-től lehet beadni a pályázatokat. A pályázati felhívások 2015. január 8-án megjelentek.

12 Pályázati lehetőségek Pályázati lehetőségek Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 932 millió Ft. Az egyes területi szereplő területén felhasználható forrás összegét a vonatkozó területspecifikus melléklet tartalmazza (Budapest Főváros 2.017 millió Ft, Érd Megyei Jogú Város 800 millió Ft, Pest megye 5.115 millió Ft). A pályázati felhívás 2016. március 3-án került meghirdetésre. A felhívásra Budapest és Pest megye valamennyi települése nyújthat be pályázatot. Támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 11-től november 30-ig lehetséges (területspecifikusan eltérő határidővel).

13 Továbbtanulás ösztönzése A 3 év alatti gyermekekkel való foglalkozás mind pszichológiai, mind pedagógiai szempontból professzionális felkészültséget igényel és a fő hangsúly már nem a gondozási feladatokra irányul, hanem a fejlesztő, nevelő, szocializációs tevékenységekre, valamint a korai felismerésre ugyanúgy, mint az óvodai ellátásnál. A bölcsődében, mint a koragyermekkori intervenció egyik fontos intézményrendszerében foglalkoztatott szakemberek, a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők a pedagógus életpálya rendszerébe kerültek 2016. január 1-től. A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak 2009-ben indult először és a képzési területe a pedagógusképzéshez tartozik. A csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a 0-5 éves korig tartó életkorban a nevelési, fejlesztési módszereket és a gondozási tevékenységeket egyaránt. Jelenleg 11 felsőfokú képző intézmény (Budapest, Hajdúböszörmény, Baja, Eger, Szarvas, Kaposvár, Nyíregyháza, Sopron, Szombathely, Szekszárd, Jászberény) indít csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakot (nappali és levelező tagozaton), melynek eredményeként évente mintegy 700 fő végezhet csecsemő- és kisgyermeknevelőként és tud majd elhelyezkedni bölcsődében.

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Beregnyei Beáta kisgyermekkori referens Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Népesedéspolitikai Főosztály Családtámogatási és Gyermekjóléti Osztály 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel.: 06-1-795-4988 e-mail: beata.beregnyei@emmi.gov.hu


Letölteni ppt "Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása 2016. május 26. Hajdúböszörmény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések