Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pannon-Víz Zrt. 2014. március 26.. A Győri Vízvezetéki Részvénytársaság Fent: Bierbauer Lipót, Khuen-Héderváry Károly, lent:Kautz Gusztáv, Zechmeister.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pannon-Víz Zrt. 2014. március 26.. A Győri Vízvezetéki Részvénytársaság Fent: Bierbauer Lipót, Khuen-Héderváry Károly, lent:Kautz Gusztáv, Zechmeister."— Előadás másolata:

1 Pannon-Víz Zrt. 2014. március 26.

2 A Győri Vízvezetéki Részvénytársaság Fent: Bierbauer Lipót, Khuen-Héderváry Károly, lent:Kautz Gusztáv, Zechmeister Károly

3

4 Víztorony építése: Koller János helyi építőmester, mint legolcsóbb ajánlattevő, Víztorony faburkolatának készítése és tetőfedése: a Hets testvérek. Épült 1884. áprilisában, üzemel 1884. júniustól. Korabeli fénykép a Xantus János múzeum gyűjteményéből.

5 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról (hatálybalépés: 2011.12.31.) 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (hatálybalépés: 2013.03.01.)

6 Felhasználók felhasználó: a víziközmű-szolgáltatást szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet nem lakossági felhasználó – minden más felhasználó

7 Szerződéskötés Felhasználási helyenként közszolgáltatási szerződést kell kötni. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó között a közszolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön.

8 Közműfejlesztési hozzájárulás közműfejlesztési kvóta: víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt ingatlanhoz a víziközmű-szolgáltató által a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett részére biztosított vagy biztosítandó kapacitás, amelynek mértékegysége: m 3 /nap A nem lakossági Felhasználó által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott víziközmű- szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetve minősége igényelt javításához a Szolgáltató részére víziközmű- fejlesztési hozzájárulást kell fizetni

9 A közműfejlesztés mértéke, számítása A közműfejlesztés mértékét a szükséges vízmű/szennyvíztisztító telep, a hálózat valamint a gépi és irányítástechnikai fejlesztések együttes összege határozza meg. A közműfejlesztési kontingens legkisebb egysége 0,1 m3/nap. 100 /liter = 0,1 /m3 150.000,- Ft/m3 + 27 % áfa x 0,10 / m3 =19.050.- Ft 200.000,- Ft/m3 + 27 % áfa x 0,10 /m3 = 25.400,- Ft Összesen:44.450,- Ft Gépi és irányítástechnikai fejlesztések minden esetben fizetendő értéke: Ivóvíz:150.000,- Ft/m3/nap+ ÁFA Szennyvíz: 200.000,- Ft/m3/nap+ ÁFA Csapadékvíz (egyesített rendszeren) 200.000,- Ft/m3/nap+ ÁFA Tűzi víz:3.600,- Ft/l/perc + ÁFA Vízmű/szennyvíztisztító telep fejlesztése A vízmű és szennyvíztisztító telepek esetében a szükséges technológiai fejlesztésekre a mindenkor érvényes gépi és irányítástechnikai fejlesztésekre megállapított közműfejlesztési összeg kétszeresét kell megfizetni a 3 m3/nap feletti kontingens igények esetében. A 3 m3/nap feletti kontingens igények esetében csak a 3 m3/nap feletti mennyiség után kell a telepi fejlesztést megfizetni. Egy telephely (egy helyrajzi szám) vonatkozásában a benyújtott igény a korábban megvásárolt kontingens értékekkel összeadódik a mennyiségi korlát meghatározásánál. A lakóingatlanokat (lakás, családi ház) 300 l/nap/lakás fajlagos vízigénnyel kell figyelembe venni.

10 Leolvasás, számlázás nem lakossági felhasználók esetében Havonta leolvasás alapján, nagyfogyasztók esetében egy évre előre közölt időpontban energetikus vagy más megbízott személlyel közösen. 20 m3/hó alatti felhasználók esetében félévente, köztes időszakban részszámlák készülnek. Hatályos jogszabályok alapján a számlát a fizetési határidő előtt legalább 8 nappal kézbesíteni kell.

11 Távleolvasás

12 Szolgáltatási díjak A kéttényezős ipari vízdíj fogyasztásfüggő díja 135 Ft + 27% Áfa / m3, alapdíja pedig a következők szerint változik: átalánydíjas felhasználási helyen 700 Ft + 27 % Áfa / hó NA13-as átmérő esetében 700 Ft + 27 % Áfa / hó NA20-as átmérő esetében 2.820 Ft + 27 % Áfa / hó NA25-as átmérő esetében 4.240 Ft + 27 % Áfa / hó NA30-as átmérő esetében 5.640 Ft + 27 % Áfa / hó NA40-as átmérő esetében 7.060 Ft + 27 % Áfa / hó NA50-as átmérő esetében 9.880 Ft + 27 % Áfa / hó NA80-as átmérő esetében12.710 Ft + 27 % Áfa / hó NA100-as átmérő esetében14.100 Ft + 27 % Áfa / hó NA150-as átmérő esetében15.520 Ft + 27 % Áfa / hó NA200-as átmérő esetében16.920 Ft + 27 % Áfa / hó

13 A nem lakossági felhasználók víz és szennyvíz szolgáltatási díjai: Nem lakossági vízdíj:218,4 Ft/m 3 + ÁFA Nem lakossági szennyvízdíj: 453,3 Ft/m 3 + ÁFA

14 Számlamagyarázat

15 Marcalvárosi torony Szőgye Vízmű Révfalu Vízmű 10 000 tározó Erzsébet torony Szabadhegy torony

16

17

18

19 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 38. § (1) 33 Föld alatti és földfeletti tűzcsapok esetében (a továbbiakban: tűzcsapok) az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a kérelem 33 benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett vízhozam mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor a vízhozam mérés csak a vízhálózatból kiveendő vízmennyiségre vonatkozik.

20

21

22

23

24

25

26

27

28


Letölteni ppt "Pannon-Víz Zrt. 2014. március 26.. A Győri Vízvezetéki Részvénytársaság Fent: Bierbauer Lipót, Khuen-Héderváry Károly, lent:Kautz Gusztáv, Zechmeister."

Hasonló előadás


Google Hirdetések