Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános kémia előadás Gyógyszertári asszisztens képzés Kémiai alapfogalmak,anyagi rendszerek leírása, oldatok összetétele I. Szerkesztette: dr. Kalmár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános kémia előadás Gyógyszertári asszisztens képzés Kémiai alapfogalmak,anyagi rendszerek leírása, oldatok összetétele I. Szerkesztette: dr. Kalmár."— Előadás másolata:

1 Általános kémia előadás Gyógyszertári asszisztens képzés Kémiai alapfogalmak,anyagi rendszerek leírása, oldatok összetétele I. Szerkesztette: dr. Kalmár Éva és Dr. Kormányos Balázs

2 www.pharm.u-szeged.hu Intézetek Gyógyszeranalitikai intézet Oktatott tárgyak Asszisztensek/ Ált. kém.

3 Alapfogalmak Atom:atommagból és elektronokból áll. Az atommag protonokból és töltés nélküli neutronokból épül fel. Az atommag körül elektronfelhőt alkotva találhatók a negatív töltésű elektronok. Az atommagban levő pozitív töltésű protonok (p+) száma megegyezik a negatív töltésű elektronok (e-) számával, ezért az atomnak nincs elektromos töltése, semleges.

4 Alapfogalmak Rendszám: az atomban található protonok száma. Tömegszám: az atomban található protonok és neutronok számának összessége. Az atommag az atomnak csak kis térfogatát foglalja el.

5 Alapfogalmak Az elemi részecske neve Jele Valódi tömeg Relatív tömeg Relatív töltés Protonp 1,627*10 -27 kg 1+1 Neutronn 1,674*10 -27 kg 10 Elektrone 9,109*10 -31 kg 0,0005

6 Alapfogalmak Elem: az az anyagfajta, amelyben csak azonos rendszámú atomok találhatók. Vegyület: két vagy több elem eltérő rendszámú atomjaiból épül fel jól meghatározott arányban. Izotóp: azonos protonszámú, de eltérő tömegszámú atomok az adott elem izotóp atomjai. Pl.: szén, jód, hidrogén

7 Alapfogalmak Mól,anyagmennyiség (n): 1 mol annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 0,012 kg szén-12-ben. Moláris tömeg (M): a tömeg és az anyagmennyiség hányadosa.

8 Alapfogalmak Molekula: az a legkisebb egység, amelyet a vegyületekben elkülönítve,még az arra jellemző kémiai tulajdonságokat hordozza. Ion: olyan elektromos töltéssel rendelkező részecskék, amelyek semleges atomokból vagy molekulákból egy vagy több elektron felvétele, vagy leszakítása után képződnek. Anion-elektron felvétel-negatív töltés Kation-elektron leadás-pozitív töltés

9 A periódusos rendszer Dimitrij Mengyelejev orosz vegyész rendszerezte az elemeket atomtömegeik szerint.

10 A periódusos rendszer Az elemek periódusos rendszere

11 A periódusos rendszer A periódusos rendszerben vízszintes sorokat, periódusokat, és függőleges oszlopokat, csoportokat különböztetünk meg. A periódusokban növekvő rendszám szerint találjuk az elemeket. A különböző csoportokban található elemek kémiai tulajdonságaikban hasonlóságot mutatnak. (lásd majd:szervetlen kémia)

12 Anyagi rendszerek leírása Anyagok rendszerezése: 1. kémiai összetétel 2. fizikai állapot szerint 1. Kémiai összetétel atom = legkisebb építőelem (atommag, elektronhéj) - proton, neutron, elektron - rendszám (A pl. 1 H), tömegszám (Z), izotópok ( 12 C, 13 C, 14 C) - vegyjel, elemek rendszerezése, periódusos rendszer - kémiai (tapasztalati) képlet (az összetevők aránya) - molekulaképlet (a molekulában jelen levő atomok számát mutatja) - ionok (anion pl.:NO 3 -, kation Ca 2+, tapasztalati képlet Ca(NO 3 ) 2 ) - szerkezeti képlet pl.: O=C=O

13 Alapfogalmak Anyagmennyiség: a mól Def.: 1 mol az az anyagmennyiség ahány atom van 12 g tiszta 12 C nuklidban. Ez 6,022 x 10 23 db részecskét jelent. Atomtömeg (A), relatív atomtömeg (A r ) Molekulatömeg (moláris tömeg (M)), relatív molekulatömeg (M r ) H 2 O jelentése: - fizikai és kémiai tulajdonságok - 1 mol víz - 1 molekula víz - a vízmolekulában 2 H és 1 O atom van - 1 mol vízben 2 mol H és 1 mol O atom van - 18 g vízben 2 g H és 16 g O van

14 Alapfogalmak Egy komponensűTöbb komponensű ElemekVegyületekKeverékek azonos rendszámú atomok alkotják pl.: Fe, H 2, O 2, C több elem alkotja meghatározott összetételű pl.: CaCO 3, C 6 H 12 O 6 több elemből épülnek fel összetételük változó fizikai módszerekkel szétválaszthatók kémiailag tiszta anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaik állandóak A vegyületek csak kémiai módszerekkel bonthatók elemeikre. kémiailag nem tiszta anyagok Homogén: elegyek (oldat) Heterogén: keverék Anyagok csoportosítása:

15 Alapfogalmak HomogénHeterogén nincs határfelület pl.: NaCl oldat jól meghatározott határfelület (fázishatár) ZnO szuszpenzió (szilárd ZnO, folyékony víz) A vizsgálatokat mindig a rendszeren végezzük. A világ többi része a környezet. Rendszerek csoportosítása :

16 Anyagi rendszerek halmazállapotai Gáz Folyadék Szilárd lecsapódás párolgás fagyás olvadás szublimáció lecsapódás Plazma

17 Anyagi rendszerek halmazállapotai Olvadáspont: az a hőmérséklet, amelyen a szilárd anyag egyensúlyban van a folyadékkal. Forráspont: az a hőmérséklet, amelyen a folyadék a saját gőzével egyensúlyban van. Szublimációs pont: az a hőmérséklet, amelyen a szilárd anyag a gőzével egyensúlyban van.

18 Anyagi rendszerek halmazállapotai amorf/üvegszerű szilárd dermedés lágyulás folyadék kristályosodás zsírok, viaszok, üveg

19 Anyagi rendszerek állapotai Gázok állapothatározói: p, V, T pV=nRT R: 8,314 J/(mol K)


Letölteni ppt "Általános kémia előadás Gyógyszertári asszisztens képzés Kémiai alapfogalmak,anyagi rendszerek leírása, oldatok összetétele I. Szerkesztette: dr. Kalmár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések