Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános kémia előadás Gyógyszertári asszisztens képzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános kémia előadás Gyógyszertári asszisztens képzés"— Előadás másolata:

1 Általános kémia előadás Gyógyszertári asszisztens képzés
Kémiai alapfogalmak,anyagi rendszerek leírása, oldatok összetétele I. Szerkesztette: dr. Kalmár Éva és Dr. Kormányos Balázs

2 Intézetek Gyógyszeranalitikai intézet Oktatott tárgyak Asszisztensek/ Ált. kém.

3 Alapfogalmak Atom:atommagból és elektronokból áll.
Az atommag protonokból és töltés nélküli neutronokból épül fel. Az atommag körül elektronfelhőt alkotva találhatók a negatív töltésű elektronok. Az atommagban levő pozitív töltésű protonok (p+) száma megegyezik a negatív töltésű elektronok (e-) számával, ezért az atomnak nincs elektromos töltése, semleges.

4 Alapfogalmak Rendszám: az atomban található protonok száma.
Tömegszám: az atomban található protonok és neutronok számának összessége. Az atommag az atomnak csak kis térfogatát foglalja el.

5 Az elemi részecske neve
Alapfogalmak Az elemi részecske neve Jele Valódi tömeg Relatív tömeg Relatív töltés Proton p 1,627*10-27 kg 1 +1 Neutron n 1,674*10-27 Elektron e 9,109*10-31 0,0005 -1

6 Alapfogalmak Elem: az az anyagfajta, amelyben csak azonos rendszámú atomok találhatók. Vegyület: két vagy több elem eltérő rendszámú atomjaiból épül fel jól meghatározott arányban. Izotóp: azonos protonszámú, de eltérő tömegszámú atomok az adott elem izotóp atomjai. Pl.: szén, jód, hidrogén

7 Alapfogalmak Mól,anyagmennyiség (n): 1 mol annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 0,012 kg szén-12-ben. Moláris tömeg (M): a tömeg és az anyagmennyiség hányadosa.

8 Alapfogalmak Molekula: az a legkisebb egység, amelyet a vegyületekben elkülönítve,még az arra jellemző kémiai tulajdonságokat hordozza. Ion: olyan elektromos töltéssel rendelkező részecskék, amelyek semleges atomokból vagy molekulákból egy vagy több elektron felvétele, vagy leszakítása után képződnek. Anion-elektron felvétel-negatív töltés Kation-elektron leadás-pozitív töltés

9 A periódusos rendszer Dimitrij Mengyelejev orosz vegyész rendszerezte az elemeket atomtömegeik szerint.

10 A periódusos rendszer Az elemek periódusos rendszere

11 A periódusos rendszer A periódusos rendszerben vízszintes sorokat, periódusokat, és függőleges oszlopokat, csoportokat különböztetünk meg. A periódusokban növekvő rendszám szerint találjuk az elemeket. A különböző csoportokban található elemek kémiai tulajdonságaikban hasonlóságot mutatnak. (lásd majd:szervetlen kémia)

12 Anyagi rendszerek leírása
Anyagok rendszerezése: 1. kémiai összetétel 2. fizikai állapot szerint 1. Kémiai összetétel atom = legkisebb építőelem (atommag, elektronhéj) proton, neutron, elektron rendszám (A pl. 1H), tömegszám (Z), izotópok (12C, 13C, 14C) vegyjel, elemek rendszerezése, periódusos rendszer kémiai (tapasztalati) képlet (az összetevők aránya) molekulaképlet (a molekulában jelen levő atomok számát mutatja) ionok (anion pl.:NO3-, kation Ca2+, tapasztalati képlet Ca(NO3)2) szerkezeti képlet pl.: O=C=O

13 Alapfogalmak Anyagmennyiség: a mól
Def.: 1 mol az az anyagmennyiség ahány atom van 12 g tiszta 12C nuklidban. Ez 6,022 x 1023 db részecskét jelent. Atomtömeg (A), relatív atomtömeg (Ar) Molekulatömeg (moláris tömeg (M)), relatív molekulatömeg (Mr) H2O jelentése: fizikai és kémiai tulajdonságok 1 mol víz 1 molekula víz a vízmolekulában 2 H és 1 O atom van 1 mol vízben 2 mol H és 1 mol O atom van 18 g vízben 2 g H és 16 g O van

14 Alapfogalmak Egy komponensű Több komponensű Elemek Vegyületek
Anyagok csoportosítása: Egy komponensű Több komponensű Elemek Vegyületek Keverékek azonos rendszámú atomok alkotják pl.: Fe, H2, O2, C több elem alkotja meghatározott összetételű pl.: CaCO3, C6H12O6 több elemből épülnek fel összetételük változó fizikai módszerekkel szétválaszthatók kémiailag tiszta anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaik állandóak A vegyületek csak kémiai módszerekkel bonthatók elemeikre. kémiailag nem tiszta anyagok Homogén: elegyek (oldat) Heterogén: keverék

15 Alapfogalmak A vizsgálatokat mindig a rendszeren végezzük. A világ többi része a környezet. Rendszerek csoportosítása: Homogén Heterogén nincs határfelület pl.: NaCl oldat jól meghatározott határfelület (fázishatár) ZnO szuszpenzió (szilárd ZnO, folyékony víz)

16 Anyagi rendszerek halmazállapotai
Plazma Gáz lecsapódás párolgás Folyadék szublimáció lecsapódás fagyás olvadás Szilárd

17 Anyagi rendszerek halmazállapotai
Olvadáspont: az a hőmérséklet, amelyen a szilárd anyag egyensúlyban van a folyadékkal. Forráspont: az a hőmérséklet, amelyen a folyadék a saját gőzével egyensúlyban van. Szublimációs pont: az a hőmérséklet, amelyen a szilárd anyag a gőzével egyensúlyban van.

18 Anyagi rendszerek halmazállapotai
folyadék dermedés lágyulás amorf/üvegszerű zsírok, viaszok, üveg kristályosodás szilárd

19 Anyagi rendszerek állapotai
Gázok állapothatározói: p, V, T pV=nRT R: 8,314 J/(mol K)


Letölteni ppt "Általános kémia előadás Gyógyszertári asszisztens képzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések