Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevő."— Előadás másolata:

1 A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevő szakértők részére

2 Jogszabályi háttér 1.  évi LXXVI. törvény A szakképzési törvény Vizsgaszervezési jogosultság  18/2004. (V. 28.) OM rendelet  20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet Szakmai vizsgaszabályzatok Szakmai és vizsgakövetelmények Vizsga- és vizsgáztatási díj  21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet, 28/2003. (X. 18.) OM rendelet, 18/2005. (VII.1.) OM rendelet.  1/2001. (I. 16.) OM rendelet 2/2004. (I.30.) OM rendelet.

3 Jogszabályi háttér 2. A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó jogszabály A szakmai vizsga meghatározása, a vizsgaszervezők köre, a szakmai vizsga lebonyolítása, a szakmai vizsga alóli felmentés, mentesítés szabályai, a vizsgabizottság és tagjainak kinevezése, a szakmai vizsga dokumentumai, adatszolgáltatás, jogorvoslati lehetőség, a vizsga ellenőrzése. a szakmai vizsgára bocsátás feltételei, a szakmai vizsga részei és tantárgyai, a vizsgarészek alóli felmentés feltételei, a vizsgarészek és vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira vonatkozó szabályok, a vizsgatevékenységek és a szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

4 Jogszabályi háttér 3. A szakmai vizsgaszervezési jogosultság A szakmai vizsgaszabályzat A szakmai vizsgadíjról, vizsgáztatási díjról szóló rendelet Szakképzési törvény 13. § (alanyi jog, feljogosított intézmény) 34/2003. (XII.21.) OM rendelet (keretszabályok, feltételek, pályázat, régió) 18/2004. (X.18.) OM rendelet (a jogosultságokat tartalmazó jogszabály) Meghatározza a vizsgázó által fizetendő díjat: vizsgadíj, továbbá a vizsgabizottságnak, jegyzőnek, kérdező, felügyelő tanárnak fizetendő vizsgáztatási díjat.

5 Változás a szakmai vizsgáztatás rendszerében 1.

6 Változás a szakmai vizsgáztatás rendszerében 2. Átmeneti időszak –20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet: BELÉPŐ –26/2001. (VII. 27.) OM rendelet: KIFUTÓ Az átmeneti időszak jellemzői, időtartama –Képzés befejezése a kezdéskori feltételekkel –Új szvk hatályba lépése szabályoz –Tárcánként eltérő belépési időpont –Felkészülési idő a bevezetéshez –Váltás legkésőbb december 31-ig

7 A vizsgaszabályzat változásának okai Új, moduláris OKJ Az eddigi gyakorlat tapasztalatainak átültetése, új keretszabályok A szakmai vizsgák kontrolljának erősítése

8 Az új vizsgaszabályzat a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet felépítése Általános rendelkezések A vizsga előkészítése, lebonyolítása Ellenőrzés A vizsgabizottság és működése Vizsgatevékenységek (írásbeli, interaktív, szóbeli, gyakorlati) Értékelés Vizsga iratok

9 Az új vizsgaszabályzat új elemei 1. Jelentkezés a szakmai vizsgára –írásban –azonosítás: nem csak szig. A vizsgaidőpontok –őszi vizsgaidőszak bővült –országosan egységes minden szaktárcánál A szakmai vizsga bejelentése – vizsgarend –vizsgacsoport szakkép. v. vizsgarész –szaktárca v. megállapodás alapján kamara

10 Az új vizsgaszabályzat új elemei 2. A vizsgabizottság, a vizsgabizottság munkájában közreműködők: –megbízás írásban –helyettesítés –kijelölés, felkérés „hatályosulása” A feladatok biztosítása: –Magyar nyelven –Elektronikus úton is lehet –Legalább 3 nappal a vizsga előtt

11 A VIZSGATEVÉKENYSÉGEK JELLEMZŐI Az új vizsgaszabályzat új elemei 3. A VIZSGATEVÉKENYSÉGEK JELLEMZŐI  A szakképesítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos, vagy azt pontosan modellező tevékenység  Írásbeli - - elektronikusan vagy papíron rögzített vizsgaproduktum  Interaktív - - számítógép használat  Gyakorlati - a definíció !  Szóbeli - - információ közlés

12 Az új vizsgaszabályzat új elemei 4. A vizsga lebonyolítása, a vizsgabizottság működése: –A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat –A vizsgaprogram Változások az értékelés és az eredmények meghatározása terén: –Új értékelési rendszer a moduláris felépítés miatt A szakmai vizsga iratai –Új bizonyítvány és törzslap –Modulzáró vizsga igazolás A szakmai vizsga ellenőrzése –Típusai: hatósági, szakmai Adatszolgáltatás a vizsgáról –Elnöki jelentés bekerült a jogszabályba, részletes tartalom megadással

13 A vizsgabizottság feladatai a szakmai vizsgán 1. A szakmai vizsgát megelőző teendők A határidők kiemelt fontossága –lebonyolítási szabályzat, –vizsgaprogram, –gyakorlati feladat jóváhagyása –felmentésekről döntés – vizsgára bocsátás feltételei –nyitó értekezlet –vizsgáztatási dokumentumok meglétének ellenőrzése

14 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat A szakmai vizsga vizsgaszabályzaton alapuló egyedi szabályait tartalmazza  Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség  Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás  Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése

15 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat kötelező elemei  Központi vizsgaidőponttól eltérés, vizsga hosszabbítás rögzítése (van?, milyen?)  Vizsgatevékenységek megkezdése tárgyi feltételeinek megléte (ki ellenőriz?)  Vizsgatevékenységek megkezdésének személyi feltételei (ki van jelen?)  Feladatok értékelése (hogyan?)  A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők tevékenységének szabályozása

16 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat nem kötelező elemei (példák) Vizsgarészek, vizsgatevékenységek összevonása A vizsgáztatási feladatok vizsgabizottsági tagok (és az elnök) egymás közötti elosztása, (ki a felelős az adott területen folyó munkáért) Mely esetekben kell a teljes bizottság jelenléte, döntése

17 VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT (minta) a Vizsgaszervező intézmény Ács-állványozó vizsgájához Általános szabályok: -A szakmai vizsga időtartama a vizsga-programban részletezettek szerint 4 nap. -Az azonos típusú vizsgatevékenységek lehetőség szerint (a jogszabály biztosította időkeretek figyelembevételével) összevonásra kerülnek. -Az írásbeli dolgozatokat az írásbeli napját követő napig kell kijavítani és a következő napon elküldeni az elnöknek. - A rendelkezésre álló részeredmények véglegesítése céljából a vizsgabizottság a szakmai vizsga 4. napján reggel értekezletet tart. - A bizottság minden tagja jelen van a gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységek esetén. A szóbeli vizsgatevékenységnél lehetőség van a vizsgacsoport kettéosztott vizsgáztatására. A vizsgatevékenységekhez kapcsolódó szabályok: Írásbeli: Az írásbeli vizsgatevékenység a vizsgaszervező képviselője és a felügyelő jelenlétében kezdhető meg. A feladatok kezelése a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 18. § (3) bekezdése szerint történik. A vizsgabizottság kamarai delegáltja az írásbeli vizsgatevékenységet ellenőrzi. Gyakorlati: A gyakorlati vizsgatevékenység a kamarai delegált jelenlétében kezdhető meg. A feladatok végrehajtása előtt a kamarai vizsgabizottsági tag ellenőrzi a a biztonságos munkavégzés feltételeinek és a vizsgafeltételeknek a meglétét,

18 [ VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT folyt.] felügyeli a bizottság munkáját segítő szakértő által tartott, a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról szóló tájékoztatót. A feladatok végrehajtása alatt – a bizottság jelen lévő tagjain túl – 2 szakértő felügyeli a vizsgát, a biztonságos munkavégzést. A szakértők a vizsgázók számára segítséget nem nyújthatnak, csak balesetveszély esetén léphetnek közbe. Szóbeli: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgaelnök jelenlétében kezdhető meg. A vizsgázót a kérdező tanár felelteti a kihúzott tétel alapján. A vizsgacsoport megosztása esetén két helyen történhet a vizsgáztatás úgy, hogy az egyidejűleg vizsgázók ne zavarhassák egymást. Ennek betartása, betarttatása és a szóbeli vizsgatevékenység szabályos lebonyolításának felügyelete az elnök elsődleges feladata. Értékelés: Írásbeli feladatok: a javítási útmutató alapján készült javító tanári javaslatot az elnök ellenőrzi, jóváhagyja. Gyakorlati feladatok: a) a kamarai képviselő értékel; b) felügyelő szakértő javasol, kamarai tag értékel; c) bizottság értékel. Szóbeli feladatok: kérdező tanár javaslatára a) az elnök értékel, b) a bizottság értékel. Rendkívüli esemény esetén az azt észlelő vizsgabizottsági tag kezdeményezi a vizsga felfüggesztését és a teljes bizottság dönt az eseménnyel kapcsolatos további teendőkről és a vizsga folytatásáról. Az eseményt és a megtett intézkedéseket a vizsgajegyzőkönyvben és az elnöki jelentésben is szerepeltetni kell.

19 A vizsgaprogram  Vizsgázók „időbeosztása”, megjelenési kötelezettségek, helyek  a vizsga forgatókönyve  Eligazodást, ellenőrzést segítő dokumentum

20 A vizsgaprogram (példa) 1. Ács-állványozó szakképesítés

21 A vizsga program (példa) 3. Ács- állványozó szakképesít és Megjelenés a kezdés előtt 10 perccel ! Az egyes vizsgatevékenységek helyszíneinek megadása

22 A vizsgaprogram (további példák) Ács-állványozó vizsga 2 csoportban

23 A azonosító számú Ács- állványozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítójamegnevezése Építőipari közös feladatok I Hagyományos zsaluzat készítése Rendszerzsaluzat építése, bontása Hagyományos állványzat készítése Cső- és keretesállványzat építése, bontása Faszerkezet építése Általános vállalkozási feladatok

24 A vizsgaprogram (példa) Ács-állványozó szakképesítés vizsgainformációs tábla Keretszabályok: - vizsga 3 (4) nap, 1 nap 1 vizsgázó vizsgaideje max. 6 óra, - Szóbeli 8-18 óra, gyakorlati 7-19 óra között bonyolítható Az modulok közösek az állványozó szakképesítés szakmai követelmény moduljaival

25 A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Építőipari közös feladatok I azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés

26 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:írásbeli Időtartama: 45 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

27 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 45% 3. feladat 25%

28 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Hagyományos zsaluzat készítése

29 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kapott dokumentáció alapján zsalutáblák készítése, egyszerű zsalutat építése, bontása (csoportos feladat) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Építészeti műszaki rajz alapján zsaluzati rajz készítése, hagyományos zsaluzatok felhasználási területei, technológiája A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:írásbeli Időtartama: 45 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40%

30 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Rendszerzsaluzat építése, bontása Rendszerzsaluzat szerelése, bontása zsalukiosztási rajz és anyagkigyűjtés alapján(csoportos feladat) A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Rendszerzsaluzatok típusai, felhasználási területei A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30%

31 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Hagyományos állványzat készítése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Műszaki tervdokumentáció alapján hagyományos állványzat építése (csoportos feladat) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:gyakorlati Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Állványzati rajz készítése (hagyományos állványzat), szakmai megbeszélés az állványzatkészítésről Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30%

32 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Cső- és keretesállványzat építése, bontása A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Csőállványzat készítése kapott dokumentáció alapján, állványzatkészítés lépéseinek ismertetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:gyakorlati Időtartama: 165 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100%

33 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés 6. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Faszerkezet építése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kötőácsmunkák (ideiglenes/végleges ácsszerkezetek, fedélszékek, faanyagú födémszerkezetek, függesztő és feszítőművek stb.) részfeladatainak elvégzése (csoportos feladat), technológiai folyamat ismertetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 240 perc

34 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vegyes ácsmunkák (egyszerű berendezési tárgyak, fakerítések, kapuk, ácstokok, padlásfeljáró-lépcsők stb.) részfeladatainak elvégzése (csoportos feladat), anyagkiválasztás szempontjainak ismertetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 135 perc

35 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Építészeti terv, dokumentáció alapján megadott ácsmunkához vázlat készítése, anyagszükséglet számítása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:írásbeli Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 45% 2. feladat 35% 3. feladat 20%

36 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés 7. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Általános vállalkozási feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Számla-, nyugtakibocsátás A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 30 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vállalkozásindítás, piackövetés A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50%

37 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: A azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 5

38 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE , , ,5 70 8,1 8,6 7, ,5 83,8 ~ 84

39 %Jeles (5) %Jó (4) %Közepes (3) %Elégséges (2) 0-50 %Elégtelen (1) A százalékos teljesítmények és az osztályzatok kapcsolata

40 A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 1. Teendők a szakmai vizsga megkezdésekor Vizsgaprogram kifüggesztése, kihirdetése Tájékoztatás a vizsga menetéről Feltételek meglétének vizsgálata Személyazonosság ellenőrzés Biztonságos feltételek, nyugodt körülmények ellenőrzése, biztosítása

41 A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 2. Az egyes vizsgatevékenységekhez kapcsolódó teendők, feladatok munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi tájékoztató Értékelési dokumentumok folyamatos vezetése Írásbeli vizsgatevékenység eredményének ellenőrzése A vizsga koordinálása Részeredmények véglegesítése közbenső bizottsági értekezlete(ke)n

42 A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 3. A szakmai vizsga befejezése Részeredmények összesítése Végeredmény meghatározása Dokumentumok kitöltése (bizonyítvány, törzslap, vizsgajegyzőkönyv, osztályozó ív) Bizonyítvány kiadása

43 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 1.  Értékelés vizsgatevékenységenként, vizsgarészenként %-osan, súlyozva (szvk)  50%-os teljesítmény alatt elégtelen  Minősítés egyetlen osztályzattal  Javító vizsga a teljes vizsgarészből  Részszakképesítés szerezhető

44 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 2. Az értékelő lap

45 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 3. 1 feladat (vizsgatevékenység) eredménye Vizsgatevékenység (produktum 1.) eredménye %-ban Értékelés útmutató alapján Feladat súlyarány, vizsgaré- szen belül Súlyarány, vizsgarészek között ** Szvk-ban = (produk- tum 1.) vizsga eredmé- nye %-ban Írásbeli 80% * * * * 30% 10% = = gyakorlati 100% 100% 15% 2,4%

46 A szakmai vizsga iratai A törzslap –A. Tü r. sz., A. Tü. 571/a. r. sz. (régi) –A. Tü r. sz., A. Tü. 576/a. r. sz. (új) A bizonyítvány –A. Tü r.sz. (régi) –A. Tü r.sz. (új) Az osztályozóív Igazolás a modulzáró vizsgáról Vizsgaösszesítő adatlap

47 Építőipari közös feladatok I. Hagyományos zsaluzat készítése Rendszerzsaluzat építése, bontása Hagyományos állványzat készítése Cső- és keretesállványzat építése, bontása Faszerkezet építése Általános vállalkozási feladatok Ács, állványozó _____ 80, , ,5 70 ____ ____________ ___ 84 Jeles (5)

48 Ács, állványozó ______ Építőipari közös feladatok I. 80, Hagyományos zsaluzat készítése Rendszerzsaluzat építése, bontása 76, Hagyományos állványzat készítése Cső- és keretesállványzat építése, bontása Faszerkezet építése 82, Általános vállalkozási feladatok 70 Jeles (5) „A szakmai vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, Ács-állványozó. szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kapott.”

49 A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 5. A szakmai vizsgát követő feladatok Vizsgaelnök Elnöki jelentés küldés Részletes, jogszabályban foglalt feltételek Elmaradás esetén szankció Vizsgaszervező Vizsgaösszesítő adatlap küldés Szankció

50 Vizsgadíj és vizsgáztatási díjak [ 1/2001. (I.16.) OM rendelet ] Vizsgadíj: vizsga igazolt költségei Vizsgáztatási díj: Bizottság tagjai Minimálbérhez igazodik Vizsgaelnök: 3% - 4,5% (fő) VB tag:2% - 3,5% (fő) Felügyelő tanár:2% - 3% (óra) Helyettes: 4% (nap) Jegyző: 0,8% - 1,2% (fő) Igazgató:200% - 100% - 50% (fő)

51 A szakmai vizsga ellenőrzése 1. A hatósági ellenőrzés Ki végzi: hatóság Feladata: a vizsga szabályos lefolytatásának ellenőrzése Ellenőrzés területe, hatálya: jogszabályok betartásának vizsgálata Következmények: vizsga felfüggesztés, bizonyítvány bevonás, vizsgajog megvonás, névjegyzékből törlés

52 A szakmai vizsga ellenőrzése 2. A szakmai ellenőrzés Feladata: a szakmai vizsgán közreműködők szakmai tevékenységének ellenőrzése Ellenőrzés területe, hatálya:a vizsga lebonyolítás és mérés, értékelés feladatainak végrehajtása Következmények: szakmai visszacsatolás, példák, jobbító javaslatok

53 A VIZSGAELNÖK FELADATAI (1) A szakképzésrõl szóló törvény értelmében a szakképesítésért felelõs szaktárca közvetlenül – vagy az általa mûködtetett költségvetési szerv vezetõje útján bízza meg a szakmai vizsgabizottság elnökét. A szaktárca közvetlenül – vagy az általa mûködtetett költségvetési szerv vezetõje útján – évente egy alkalommal dönt a szakértõi névjegyzékbe és a vizsgaelnöki névjegyzékbe történõ felvételrõl, valamint elkészíti és kiadja a szakértõi névjegyzéketés a vizsgaelnöki névjegyzéket, továbbá gondoskodik a vizsgaelnökök, szakértõkfelkészítésérõl, továbbképzésérõl. Ha a szakképesítésért felelõs miniszter a vizsgabizottság elnökét az általa mûködtetett költségvetési szerv útján bízza meg, a szakmai vizsga elõkészítésérõl szóló jelentést – a szakképesítésért felelõs miniszter rendelkezése alapján – a költségvetési szervhez kell megküldeni.

54 A VIZSGAELNÖK FELADATAI (2) Ha a szakképesítésért felelõs miniszter és az országos gazdasági kamara között létrejött megállapodás szerint az adott szakképesítések vizsgaelnökeinek kijelölését a kamara látja el, akkor a szakmai vizsga elõkészítésérõl szóló jelentést a szakképesítésért felelõs miniszter által – a honlapján mindenki által hozzáférhetõ módon – közzétett megállapodásban foglaltak szerint, az abban megjelölt helyre kell küldeni. A vizsgabizottságnak nem lehet elnöke az, aki a vizsgaszervezõnél oktat, illetve aki azzal a képzést folytató intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban van vagy volt a vizsgát megelõzõ egy évben, amelyben a vizsgázó vizsgára való felkészítése folyt. Az elnök feladata a szakmai vizsga jogszerû és szakszerû megtartásának, zavartalan lebonyolításának biztosítása. A vizsgaelnöknek a szakmai vizsga elõtt fel kell, hogy készüljön a vizsga korrekt vezetésére.

55 A VIZSGAELNÖK FELADATAI (3) A vizsgabizottság elnökének feladatai: a szakmai vizsga megkezdése elõtt ellenõrzi az iskolarendszeren kívüli képzés esetében a vizsgaszervezõ, a munkaügyi központ által kiadott, az adott szakképesítésre nyilvántartásba vételét igazoló tanúsítvány érvényességi idejét; a vizsga elõkészítésének, a szakmai feltételeknek, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek ellenõrzése, az elõkészítés és a vizsga lebonyolítása tapasztalatainak megfogalmazása a jegyzõkönyv számára; a szakmai vizsga megkezdése elõtt ellenõrzi, és a bizottság döntése alapján jóváhagyja a vizsga szervezési és lebonyolítási szabályzatát és a vizsgaprogramot;

56 A VIZSGAELNÖK FELADATAI (4) ellenõrzi a szakmai vizsga vizsgafeladatainak tárolását, a vizsga elõkészítését, a szükséges szakmai feltételek, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét; vezeti a szakmai vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit, jóváhagyja azok jegyzõkönyveit; ellenõrzi – a jelentkezési iratok alapján – a vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét, a vizsgával kapcsolatos iratokat; a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatnak megfelelõen gondoskodik az írásbeli és interaktív dolgozatok és az elkészült gyakorlati vizsgamunkák értékelésérõl; tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgarészek, vizsgafeladatok elõtt az õket érintõ döntésekrõl, valamint a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról;

57 A VIZSGAELNÖK FELADATAI (5) elkészíti a vizsga elõkészítésével, lebonyolításával, a vizsgáztatás feltételeivel, a vizsgázók felkészültségével, a vizsgafelmentéssel kapcsolatos döntéssel, a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésével, a jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó írásos jelentését, és mellékeli hozzá a gyakorlati vizsgatevékenység keretében végrehajtott vizsgafeladatot vagy annak leírását az értékelési útmutatóval együtt, amelyeket a szakmai vizsga befejezését követõ egy héten belül megküld megbízójának; ellenõrzi az interaktív feladat megkezdése elõtt a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre feljogosított taggal együtt a tárgyi feltételek meglétét, a biztonságos munkavégzés feltételeit (a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelõs személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervezõ írásos engedélyével jelen lehet); jóváhagyja a gyakorlati vizsgafeladatokat a felkért vizsgabizottsági taggal egyetértésben (a feladatnak, illetve a javítási-értékelési útmutatónak alkalmasnak kell lennie a rész-szakképesítéshez szükséges kompetenciák mérésére, illetve értékelésére is);

58 A VIZSGAELNÖK FELADATAI (6) ellenőrzi a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre feljogosított taggal a gyakorlati vizsgatevékenységhez, a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek – ideértve a munkavédelmi, tûzvédelmi és egészségvédelmi feltételeket is – megléte esetén kezdhetõ meg, illetõleg folytatható; kihirdeti a szakmai vizsga eredményét – a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében – majd röviden értékeli a szakmai vizsgát; kezdeményezheti az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység javasolt értékelésének megváltoztatását, akkor, ha a dolgozat javításánál az értékelési útmutatóban foglaltakat nem vették figyelembe, vagy a dolgozatban téves javítást, illetõleg ki nem javított hibát talált.

59 A VIZSGAELNÖK FELADATAI (7) Az elnök a munkája során a jogszabályi előírásokat alkalmazza. Ezek közül néhány fontosabb: a szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés szabályai (a szakmai vizsgabizottság hogyan, mikor hozza meg a döntését, hogyan közli azt az érintettel, stb.); a szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének feladatait meghatározó szabályok. Forrás: KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ, MKIK – NSZFI, Budapest, 2007

60 Jogszabályi háttér – Jogszabályok 20 / (V.21) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 21 / 2007 (V.21) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgakövetelményeinek kiadásáról

61 Jogszabályi háttér – Jogszabályok HEFOP A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése Szakmai és vizsgakövetelmények Rendeletben kiadott SZVK-k (Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszer)

62 Köszönöm türelmüket!


Letölteni ppt "A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések