Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevő."— Előadás másolata:

1 A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevő szakértők részére

2 Jogszabályi háttér 1.  1993. évi LXXVI. törvény A szakképzési törvény Vizsgaszervezési jogosultság  18/2004. (V. 28.) OM rendelet  20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet Szakmai vizsgaszabályzatok Szakmai és vizsgakövetelmények Vizsga- és vizsgáztatási díj  21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet, 28/2003. (X. 18.) OM rendelet, 18/2005. (VII.1.) OM rendelet.  1/2001. (I. 16.) OM rendelet 2/2004. (I.30.) OM rendelet.

3 Jogszabályi háttér 2. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó jogszabály A szakmai vizsga meghatározása, a vizsgaszervezők köre, a szakmai vizsga lebonyolítása, a szakmai vizsga alóli felmentés, mentesítés szabályai, a vizsgabizottság és tagjainak kinevezése, a szakmai vizsga dokumentumai, adatszolgáltatás, jogorvoslati lehetőség, a vizsga ellenőrzése. a szakmai vizsgára bocsátás feltételei, a szakmai vizsga részei és tantárgyai, a vizsgarészek alóli felmentés feltételei, a vizsgarészek és vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira vonatkozó szabályok, a vizsgatevékenységek és a szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

4 Jogszabályi háttér 3. A szakmai vizsgaszervezési jogosultság A szakmai vizsgaszabályzat A szakmai vizsgadíjról, vizsgáztatási díjról szóló rendelet Szakképzési törvény 13. § (alanyi jog, feljogosított intézmény) 34/2003. (XII.21.) OM rendelet (keretszabályok, feltételek, pályázat, régió) 18/2004. (X.18.) OM rendelet (a jogosultságokat tartalmazó jogszabály) Meghatározza a vizsgázó által fizetendő díjat: vizsgadíj, továbbá a vizsgabizottságnak, jegyzőnek, kérdező, felügyelő tanárnak fizetendő vizsgáztatási díjat.

5 Változás a szakmai vizsgáztatás rendszerében 1.

6 Változás a szakmai vizsgáztatás rendszerében 2. Átmeneti időszak –20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet: BELÉPŐ –26/2001. (VII. 27.) OM rendelet: KIFUTÓ Az átmeneti időszak jellemzői, időtartama –Képzés befejezése a kezdéskori feltételekkel –Új szvk hatályba lépése szabályoz –Tárcánként eltérő belépési időpont –Felkészülési idő a bevezetéshez –Váltás legkésőbb 2008. december 31-ig

7 A vizsgaszabályzat változásának okai Új, moduláris OKJ Az eddigi gyakorlat tapasztalatainak átültetése, új keretszabályok A szakmai vizsgák kontrolljának erősítése

8 Az új vizsgaszabályzat a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet felépítése Általános rendelkezések A vizsga előkészítése, lebonyolítása Ellenőrzés A vizsgabizottság és működése Vizsgatevékenységek (írásbeli, interaktív, szóbeli, gyakorlati) Értékelés Vizsga iratok

9 Az új vizsgaszabályzat új elemei 1. Jelentkezés a szakmai vizsgára –írásban –azonosítás: nem csak szig. A vizsgaidőpontok –őszi vizsgaidőszak bővült –országosan egységes minden szaktárcánál A szakmai vizsga bejelentése – vizsgarend –vizsgacsoport szakkép. v. vizsgarész –szaktárca v. megállapodás alapján kamara

10 Az új vizsgaszabályzat új elemei 2. A vizsgabizottság, a vizsgabizottság munkájában közreműködők: –megbízás írásban –helyettesítés –kijelölés, felkérés „hatályosulása” A feladatok biztosítása: –Magyar nyelven –Elektronikus úton is lehet –Legalább 3 nappal a vizsga előtt

11 A VIZSGATEVÉKENYSÉGEK JELLEMZŐI Az új vizsgaszabályzat új elemei 3. A VIZSGATEVÉKENYSÉGEK JELLEMZŐI  A szakképesítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos, vagy azt pontosan modellező tevékenység  Írásbeli - - elektronikusan vagy papíron rögzített vizsgaproduktum  Interaktív - - számítógép használat  Gyakorlati - a definíció !  Szóbeli - - információ közlés

12 Az új vizsgaszabályzat új elemei 4. A vizsga lebonyolítása, a vizsgabizottság működése: –A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat –A vizsgaprogram Változások az értékelés és az eredmények meghatározása terén: –Új értékelési rendszer a moduláris felépítés miatt A szakmai vizsga iratai –Új bizonyítvány és törzslap –Modulzáró vizsga igazolás A szakmai vizsga ellenőrzése –Típusai: hatósági, szakmai Adatszolgáltatás a vizsgáról –Elnöki jelentés bekerült a jogszabályba, részletes tartalom megadással

13 A vizsgabizottság feladatai a szakmai vizsgán 1. A szakmai vizsgát megelőző teendők A határidők kiemelt fontossága –lebonyolítási szabályzat, –vizsgaprogram, –gyakorlati feladat jóváhagyása –felmentésekről döntés – vizsgára bocsátás feltételei –nyitó értekezlet –vizsgáztatási dokumentumok meglétének ellenőrzése

14 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat A szakmai vizsga vizsgaszabályzaton alapuló egyedi szabályait tartalmazza  Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség  Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás  Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése

15 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat kötelező elemei  Központi vizsgaidőponttól eltérés, vizsga hosszabbítás rögzítése (van?, milyen?)  Vizsgatevékenységek megkezdése tárgyi feltételeinek megléte (ki ellenőriz?)  Vizsgatevékenységek megkezdésének személyi feltételei (ki van jelen?)  Feladatok értékelése (hogyan?)  A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők tevékenységének szabályozása

16 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat nem kötelező elemei (példák) Vizsgarészek, vizsgatevékenységek összevonása A vizsgáztatási feladatok vizsgabizottsági tagok (és az elnök) egymás közötti elosztása, (ki a felelős az adott területen folyó munkáért) Mely esetekben kell a teljes bizottság jelenléte, döntése

17 VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT (minta) a Vizsgaszervező intézmény Ács-állványozó vizsgájához Általános szabályok: -A szakmai vizsga időtartama a vizsga-programban részletezettek szerint 4 nap. -Az azonos típusú vizsgatevékenységek lehetőség szerint (a jogszabály biztosította időkeretek figyelembevételével) összevonásra kerülnek. -Az írásbeli dolgozatokat az írásbeli napját követő napig kell kijavítani és a következő napon elküldeni az elnöknek. - A rendelkezésre álló részeredmények véglegesítése céljából a vizsgabizottság a szakmai vizsga 4. napján reggel értekezletet tart. - A bizottság minden tagja jelen van a gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységek esetén. A szóbeli vizsgatevékenységnél lehetőség van a vizsgacsoport kettéosztott vizsgáztatására. A vizsgatevékenységekhez kapcsolódó szabályok: Írásbeli: Az írásbeli vizsgatevékenység a vizsgaszervező képviselője és a felügyelő jelenlétében kezdhető meg. A feladatok kezelése a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 18. § (3) bekezdése szerint történik. A vizsgabizottság kamarai delegáltja az írásbeli vizsgatevékenységet ellenőrzi. Gyakorlati: A gyakorlati vizsgatevékenység a kamarai delegált jelenlétében kezdhető meg. A feladatok végrehajtása előtt a kamarai vizsgabizottsági tag ellenőrzi a a biztonságos munkavégzés feltételeinek és a vizsgafeltételeknek a meglétét,

18 [ VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT folyt.] felügyeli a bizottság munkáját segítő szakértő által tartott, a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról szóló tájékoztatót. A feladatok végrehajtása alatt – a bizottság jelen lévő tagjain túl – 2 szakértő felügyeli a vizsgát, a biztonságos munkavégzést. A szakértők a vizsgázók számára segítséget nem nyújthatnak, csak balesetveszély esetén léphetnek közbe. Szóbeli: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgaelnök jelenlétében kezdhető meg. A vizsgázót a kérdező tanár felelteti a kihúzott tétel alapján. A vizsgacsoport megosztása esetén két helyen történhet a vizsgáztatás úgy, hogy az egyidejűleg vizsgázók ne zavarhassák egymást. Ennek betartása, betarttatása és a szóbeli vizsgatevékenység szabályos lebonyolításának felügyelete az elnök elsődleges feladata. Értékelés: Írásbeli feladatok: a javítási útmutató alapján készült javító tanári javaslatot az elnök ellenőrzi, jóváhagyja. Gyakorlati feladatok: a) a kamarai képviselő értékel; b) felügyelő szakértő javasol, kamarai tag értékel; c) bizottság értékel. Szóbeli feladatok: kérdező tanár javaslatára a) az elnök értékel, b) a bizottság értékel. Rendkívüli esemény esetén az azt észlelő vizsgabizottsági tag kezdeményezi a vizsga felfüggesztését és a teljes bizottság dönt az eseménnyel kapcsolatos további teendőkről és a vizsga folytatásáról. Az eseményt és a megtett intézkedéseket a vizsgajegyzőkönyvben és az elnöki jelentésben is szerepeltetni kell.

19 A vizsgaprogram  Vizsgázók „időbeosztása”, megjelenési kötelezettségek, helyek  a vizsga forgatókönyve  Eligazodást, ellenőrzést segítő dokumentum

20 A vizsgaprogram (példa) 1. Ács-állványozó szakképesítés

21 A vizsga program (példa) 3. Ács- állványozó szakképesít és Megjelenés a kezdés előtt 10 perccel ! Az egyes vizsgatevékenységek helyszíneinek megadása

22 A vizsgaprogram (további példák) Ács-állványozó vizsga 2 csoportban

23 A 33 582 01 1000 0000 azonosító számú Ács- állványozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítójamegnevezése 0459-06Építőipari közös feladatok I. 0460-06Hagyományos zsaluzat készítése 0461-06Rendszerzsaluzat építése, bontása 0462-06Hagyományos állványzat készítése 0463-06Cső- és keretesállványzat építése, bontása 0464-06Faszerkezet építése 0886-06Általános vállalkozási feladatok

24 A vizsgaprogram (példa) Ács-állványozó szakképesítés vizsgainformációs tábla Keretszabályok: - vizsga 3 (4) nap, 1 nap 1 vizsgázó vizsgaideje max. 6 óra, - Szóbeli 8-18 óra, gyakorlati 7-19 óra között bonyolítható 1. 2. Az 1.4.5.7. modulok közösek az állványozó szakképesítés szakmai követelmény moduljaival

25 A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0459-06 Építőipari közös feladatok I. 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés

26 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:írásbeli Időtartama: 45 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

27 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 45% 3. feladat 25%

28 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0460-06 Hagyományos zsaluzat készítése

29 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kapott dokumentáció alapján zsalutáblák készítése, egyszerű zsalutat építése, bontása (csoportos feladat) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Építészeti műszaki rajz alapján zsaluzati rajz készítése, hagyományos zsaluzatok felhasználási területei, technológiája A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:írásbeli Időtartama: 45 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40%

30 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0461-06 Rendszerzsaluzat építése, bontása Rendszerzsaluzat szerelése, bontása zsalukiosztási rajz és anyagkigyűjtés alapján(csoportos feladat) A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Rendszerzsaluzatok típusai, felhasználási területei A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30%

31 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0462-06 Hagyományos állványzat készítése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Műszaki tervdokumentáció alapján hagyományos állványzat építése (csoportos feladat) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:gyakorlati Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Állványzati rajz készítése (hagyományos állványzat), szakmai megbeszélés az állványzatkészítésről Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30%

32 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0463-06 Cső- és keretesállványzat építése, bontása A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Csőállványzat készítése kapott dokumentáció alapján, állványzatkészítés lépéseinek ismertetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:gyakorlati Időtartama: 165 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100%

33 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés 6. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0464-06 Faszerkezet építése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kötőácsmunkák (ideiglenes/végleges ácsszerkezetek, fedélszékek, faanyagú födémszerkezetek, függesztő és feszítőművek stb.) részfeladatainak elvégzése (csoportos feladat), technológiai folyamat ismertetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 240 perc

34 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vegyes ácsmunkák (egyszerű berendezési tárgyak, fakerítések, kapuk, ácstokok, padlásfeljáró-lépcsők stb.) részfeladatainak elvégzése (csoportos feladat), anyagkiválasztás szempontjainak ismertetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 135 perc

35 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Építészeti terv, dokumentáció alapján megadott ácsmunkához vázlat készítése, anyagszükséglet számítása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:írásbeli Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 45% 2. feladat 35% 3. feladat 20%

36 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés 7. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Számla-, nyugtakibocsátás A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 30 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vállalkozásindítás, piackövetés A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50%

37 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: A 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: 10 2. vizsgarész: 10 3. vizsgarész: 10 4. vizsgarész: 15 5. vizsgarész: 15 6. vizsgarész: 35 7. vizsgarész: 5

38 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 80 90 65 80 90 75 80 75 100 80 60 80 90 80,75 86 76,5 80 100 82,5 70 8,1 8,6 7,6 12 15 29 3,5 83,8 ~ 84

39 81-100 %Jeles (5) 71-80 %Jó (4) 61-70 %Közepes (3) 51-60 %Elégséges (2) 0-50 %Elégtelen (1) A százalékos teljesítmények és az osztályzatok kapcsolata

40 A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 1. Teendők a szakmai vizsga megkezdésekor Vizsgaprogram kifüggesztése, kihirdetése Tájékoztatás a vizsga menetéről Feltételek meglétének vizsgálata Személyazonosság ellenőrzés Biztonságos feltételek, nyugodt körülmények ellenőrzése, biztosítása

41 A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 2. Az egyes vizsgatevékenységekhez kapcsolódó teendők, feladatok munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi tájékoztató Értékelési dokumentumok folyamatos vezetése Írásbeli vizsgatevékenység eredményének ellenőrzése A vizsga koordinálása Részeredmények véglegesítése közbenső bizottsági értekezlete(ke)n

42 A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 3. A szakmai vizsga befejezése Részeredmények összesítése Végeredmény meghatározása Dokumentumok kitöltése (bizonyítvány, törzslap, vizsgajegyzőkönyv, osztályozó ív) Bizonyítvány kiadása

43 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 1.  Értékelés vizsgatevékenységenként, vizsgarészenként %-osan, súlyozva (szvk)  50%-os teljesítmény alatt elégtelen  Minősítés egyetlen osztályzattal  Javító vizsga a teljes vizsgarészből  Részszakképesítés szerezhető

44 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 2. Az értékelő lap

45 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 3. 1 feladat (vizsgatevékenység) eredménye Vizsgatevékenység (produktum 1.) eredménye %-ban Értékelés útmutató alapján Feladat súlyarány, vizsgaré- szen belül Súlyarány, vizsgarészek között ** Szvk-ban = (produk- tum 1.) vizsga eredmé- nye %-ban 0459-06 Írásbeli 80% * * * * 30% 10% = = 0463-06 gyakorlati 100% 100% 15% 2,4%

46 A szakmai vizsga iratai A törzslap –A. Tü. 571. r. sz., A. Tü. 571/a. r. sz. (régi) –A. Tü. 576. r. sz., A. Tü. 576/a. r. sz. (új) A bizonyítvány –A. Tü. 570. r.sz. (régi) –A. Tü. 575. r.sz. (új) Az osztályozóív Igazolás a modulzáró vizsgáról Vizsgaösszesítő adatlap

47 0459-06 0460-06 0461-06 0462-06 0463-06 0464-06 0886-06 Építőipari közös feladatok I. Hagyományos zsaluzat készítése Rendszerzsaluzat építése, bontása Hagyományos állványzat készítése Cső- és keretesállványzat építése, bontása Faszerkezet építése Általános vállalkozási feladatok 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó _____ 80,75 86 76,5 80 100 82,5 70 ____ ____________ ___ 84 Jeles (5)

48 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó ______ 84 0459-06 Építőipari közös feladatok I. 80,75 0460-06 Hagyományos zsaluzat készítése 86 0461-06 Rendszerzsaluzat építése, bontása 76,5 0462-06 Hagyományos állványzat készítése 80 0463-06 Cső- és keretesállványzat építése, bontása 100 0464-06 Faszerkezet építése 82,5 0886-06 Általános vállalkozási feladatok 70 Jeles (5) „A szakmai vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, Ács-állványozó. szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kapott.”

49 A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 5. A szakmai vizsgát követő feladatok Vizsgaelnök Elnöki jelentés küldés Részletes, jogszabályban foglalt feltételek Elmaradás esetén szankció Vizsgaszervező Vizsgaösszesítő adatlap küldés Szankció

50 Vizsgadíj és vizsgáztatási díjak [ 1/2001. (I.16.) OM rendelet ] Vizsgadíj: vizsga igazolt költségei Vizsgáztatási díj: Bizottság tagjai Minimálbérhez igazodik Vizsgaelnök: 3% - 4,5% (fő) VB tag:2% - 3,5% (fő) Felügyelő tanár:2% - 3% (óra) Helyettes: 4% (nap) Jegyző: 0,8% - 1,2% (fő) Igazgató:200% - 100% - 50% (fő)

51 A szakmai vizsga ellenőrzése 1. A hatósági ellenőrzés Ki végzi: hatóság Feladata: a vizsga szabályos lefolytatásának ellenőrzése Ellenőrzés területe, hatálya: jogszabályok betartásának vizsgálata Következmények: vizsga felfüggesztés, bizonyítvány bevonás, vizsgajog megvonás, névjegyzékből törlés

52 A szakmai vizsga ellenőrzése 2. A szakmai ellenőrzés Feladata: a szakmai vizsgán közreműködők szakmai tevékenységének ellenőrzése Ellenőrzés területe, hatálya:a vizsga lebonyolítás és mérés, értékelés feladatainak végrehajtása Következmények: szakmai visszacsatolás, példák, jobbító javaslatok

53 A VIZSGAELNÖK FELADATAI (1) A szakképzésrõl szóló törvény értelmében a szakképesítésért felelõs szaktárca közvetlenül – vagy az általa mûködtetett költségvetési szerv vezetõje útján bízza meg a szakmai vizsgabizottság elnökét. A szaktárca közvetlenül – vagy az általa mûködtetett költségvetési szerv vezetõje útján – évente egy alkalommal dönt a szakértõi névjegyzékbe és a vizsgaelnöki névjegyzékbe történõ felvételrõl, valamint elkészíti és kiadja a szakértõi névjegyzéketés a vizsgaelnöki névjegyzéket, továbbá gondoskodik a vizsgaelnökök, szakértõkfelkészítésérõl, továbbképzésérõl. Ha a szakképesítésért felelõs miniszter a vizsgabizottság elnökét az általa mûködtetett költségvetési szerv útján bízza meg, a szakmai vizsga elõkészítésérõl szóló jelentést – a szakképesítésért felelõs miniszter rendelkezése alapján – a költségvetési szervhez kell megküldeni.

54 A VIZSGAELNÖK FELADATAI (2) Ha a szakképesítésért felelõs miniszter és az országos gazdasági kamara között létrejött megállapodás szerint az adott szakképesítések vizsgaelnökeinek kijelölését a kamara látja el, akkor a szakmai vizsga elõkészítésérõl szóló jelentést a szakképesítésért felelõs miniszter által – a honlapján mindenki által hozzáférhetõ módon – közzétett megállapodásban foglaltak szerint, az abban megjelölt helyre kell küldeni. A vizsgabizottságnak nem lehet elnöke az, aki a vizsgaszervezõnél oktat, illetve aki azzal a képzést folytató intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban van vagy volt a vizsgát megelõzõ egy évben, amelyben a vizsgázó vizsgára való felkészítése folyt. Az elnök feladata a szakmai vizsga jogszerû és szakszerû megtartásának, zavartalan lebonyolításának biztosítása. A vizsgaelnöknek a szakmai vizsga elõtt fel kell, hogy készüljön a vizsga korrekt vezetésére.

55 A VIZSGAELNÖK FELADATAI (3) A vizsgabizottság elnökének feladatai: a szakmai vizsga megkezdése elõtt ellenõrzi az iskolarendszeren kívüli képzés esetében a vizsgaszervezõ, a munkaügyi központ által kiadott, az adott szakképesítésre nyilvántartásba vételét igazoló tanúsítvány érvényességi idejét; a vizsga elõkészítésének, a szakmai feltételeknek, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek ellenõrzése, az elõkészítés és a vizsga lebonyolítása tapasztalatainak megfogalmazása a jegyzõkönyv számára; a szakmai vizsga megkezdése elõtt ellenõrzi, és a bizottság döntése alapján jóváhagyja a vizsga szervezési és lebonyolítási szabályzatát és a vizsgaprogramot;

56 A VIZSGAELNÖK FELADATAI (4) ellenõrzi a szakmai vizsga vizsgafeladatainak tárolását, a vizsga elõkészítését, a szükséges szakmai feltételek, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét; vezeti a szakmai vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit, jóváhagyja azok jegyzõkönyveit; ellenõrzi – a jelentkezési iratok alapján – a vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét, a vizsgával kapcsolatos iratokat; a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatnak megfelelõen gondoskodik az írásbeli és interaktív dolgozatok és az elkészült gyakorlati vizsgamunkák értékelésérõl; tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgarészek, vizsgafeladatok elõtt az õket érintõ döntésekrõl, valamint a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról;

57 A VIZSGAELNÖK FELADATAI (5) elkészíti a vizsga elõkészítésével, lebonyolításával, a vizsgáztatás feltételeivel, a vizsgázók felkészültségével, a vizsgafelmentéssel kapcsolatos döntéssel, a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésével, a jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó írásos jelentését, és mellékeli hozzá a gyakorlati vizsgatevékenység keretében végrehajtott vizsgafeladatot vagy annak leírását az értékelési útmutatóval együtt, amelyeket a szakmai vizsga befejezését követõ egy héten belül megküld megbízójának; ellenõrzi az interaktív feladat megkezdése elõtt a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre feljogosított taggal együtt a tárgyi feltételek meglétét, a biztonságos munkavégzés feltételeit (a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelõs személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervezõ írásos engedélyével jelen lehet); jóváhagyja a gyakorlati vizsgafeladatokat a felkért vizsgabizottsági taggal egyetértésben (a feladatnak, illetve a javítási-értékelési útmutatónak alkalmasnak kell lennie a rész-szakképesítéshez szükséges kompetenciák mérésére, illetve értékelésére is);

58 A VIZSGAELNÖK FELADATAI (6) ellenőrzi a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre feljogosított taggal a gyakorlati vizsgatevékenységhez, a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek – ideértve a munkavédelmi, tûzvédelmi és egészségvédelmi feltételeket is – megléte esetén kezdhetõ meg, illetõleg folytatható; kihirdeti a szakmai vizsga eredményét – a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében – majd röviden értékeli a szakmai vizsgát; kezdeményezheti az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység javasolt értékelésének megváltoztatását, akkor, ha a dolgozat javításánál az értékelési útmutatóban foglaltakat nem vették figyelembe, vagy a dolgozatban téves javítást, illetõleg ki nem javított hibát talált.

59 A VIZSGAELNÖK FELADATAI (7) Az elnök a munkája során a jogszabályi előírásokat alkalmazza. Ezek közül néhány fontosabb: a szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés szabályai (a szakmai vizsgabizottság hogyan, mikor hozza meg a döntését, hogyan közli azt az érintettel, stb.); a szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének feladatait meghatározó szabályok. Forrás: KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ, MKIK – NSZFI, Budapest, 2007 http://www.isziir.hu/docs/MKIK_NSZFI_kezikonyv_(egesz_abrakkal).pdf

60 Jogszabályi háttér www.nive.hu – Jogszabályok 20 / 2007. (V.21) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 21 / 2007 (V.21) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgakövetelményeinek kiadásáról

61 Jogszabályi háttér www.nive.hu – Jogszabályok HEFOP 3.2.1 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése Szakmai és vizsgakövetelmények Rendeletben kiadott SZVK-k www.isziir.hu (Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszer)

62 Köszönöm türelmüket!


Letölteni ppt "A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések