Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szintvizsga elnökök felkészítése Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016.05.25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szintvizsga elnökök felkészítése Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016.05.25."— Előadás másolata:

1 Szintvizsga elnökök felkészítése Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016.05.25.

2 Szintvizsga jogszabályi háttere  2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szak - és Felnőttképzési Önkormányzati Szabályzata (SZÖSZ)  szakképzési kerettanterv  Szakmai és vizsgakövetelmény

3 Szintvizsga előkészítése  Szakképző iskolák értesítése a szintvizsga szervezéséről  A lehetséges szintvizsga helyszínek előzetes számbavétele  Szakképesítésenként a szintvizsgára kötelezett tanulók létszámának meghatározása  A tanulók jelentkeztetése a szintvizsgára  A vizsgahelyszín kijelölése

4 Szintvizsga előkészítése  A beérkezett adatlapok rögzítése az ISZIIR rendszerben, a vizsgacsoportok kialakítása – tanulók értesítése  A vizsgabizottság tagjainak felkérése, megbízása  A szintvizsga feladatainak kiválasztása  A szintvizsga lebonyolítására kijelölt helyszín bejárása – tárgyi feltételek biztosítása

5 A szintvizsgabizottság tagjai, feladatai  2 fő: elnök + tag (összeférhetetlenség!)  Elnök feladatai:  irányítja a szintvizsgabizottság munkáját  biztosítja a szintvizsga szabályos megtartását, zavartalan, tárgyilagos, a vizsgázót segítő nyugodt légkör megteremtését  ellenőrzi a szintvizsga előkészítését  vezeti a szintvizsgát és a szintvizsgabizottság értekezleteit

6 A szintvizsgabizottság tagjai, feladatai  ellenőrzi a szintvizsgázó személyazonosságát, jogosultság feltételeinek meglétét, egyéb iratokat  tájékoztatja a vizsgázókat  gondoskodik a szintvizsga tag bevonásával a szintvizsga értékeléséről, az eredmények dokumentálásról, a határozatok meghozataláról  aláírja a vizsgadokumentumokat

7 A szintvizsgabizottság tagjai, feladatai  Tag feladatai:  Ellenőriz (személyi és tárgyi feltételek, vizsgakörülmények)  Közreműködik (személyazonosság, egyéb iratok ellenőrzése)  gondoskodik a szintvizsga elnökkel együttműködve a szintvizsga értékeléséről  aláírja a vizsgadokumentumokat

8  Szintvizsgát segítő tanár:  segíti a szintvizsgabizottság tevékenységét, javaslatot tesz a vizsgázó teljesítményének értékelésére  Jegyző:  Adminisztratív teendők ellátása

9 A vizsgabizottság működése a vizsga folyamatában  Értekezlet megtartása (szintvizsga előtt, után, zavaró, gátló körülmény esetén)  Határozatképesség: teljes vizsgabizottság  Nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség  Titoktartási kötelezettség  Jegyzőkönyv (elnök, tag, jegyző írja alá)  Vizsga lefolytatása: teljes vizsgabizottság előtt

10 A szintvizsga lebonyolítása 1. Nyitó értekezlet: szintvizsga előkészítésének, a megoldandó feladatok minősítése, a vizsga időbeosztásának, a vizsgázók sorrendjének és az eredmény kihirdetés időpontjának megállapítása 2. Vizsgázók azonosítása 3. Munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás 4. Szintvizsga feladatok kiosztása, a feladatok végrehajtása 5. Az elkészült vizsgafeladatok értékelése

11 A szintvizsga lebonyolítása 6. Eredményhirdetés és értékelés 7. A szintvizsgán részt vevő tanuló részére igazolás kiállítása és átadása 8. Záró értekezlet 9. Iratok, jegyzőkönyvek elkészítése, lezárása 10. Irattározás, selejtezés (5 év)

12 A szintvizsga szervezése és lebonyolítása során keletkező iratok, dokumentumok  Jelentkezési lap (aláírás: szülő, iskola)  Tanulói adatlap (aláírja: elnök, tag, jegyző)  Jegyzőkönyv – 1 példány (elnök, tag, iskola, szakképesítés, időpont, helyszín, jegyző, jelentkezők, létszám, vizsgafeladatokról szóló határozat, eredmények, értékelés, egyéb határozatok, elégtelenre értékelt vizsgázók neve)

13 A szintvizsga szervezése és lebonyolítása során keletkező iratok, dokumentumok  Munkavédelmi jegyzőkönyv (aláírja: elnök, tag, jegyző, segítő tanár, tanulók) – 1 példány  Osztályozó ív (MKIK által készített) - aláírja: elnök, tag, jegyző, segítő tanár - Hitelesített másolatát kapja: iskola  Értékelő lap  Szintvizsga teljesítését igazoló igazolás

14 A szintvizsga értékelésre vonatkozó szabályok  1-től 5-ig terjedő osztályzat  Elégtelen: nem jelenik meg, megszakítja, szabálytalanság miatt  Javító, ill. pótlóvizsga: 1 alkalommal

15 A szintvizsga elnöki pályáztatás előírásai  MKIK pályázati felhívása – folyamatos benyújtás – jóváhagyás: MKIK Oktatási és Szakképzési Kollégiuma  Kinevezés: 5 évre (kiterjeszthető és meghosszabbítható)  Feltétel: szakirányú szakmai végzettség + gyakorlat, büntetlen előélet  Előny: érdekképviseleti tagság, szakmai vizsgaelnöki tisztség

16 A szintvizsga elnöki pályáztatás előírásai  szakmunkás bizonyítvány és mesterlevél, szakirányú technikusi oklevél, akkreditált felsőfokú szakmai bizonyítvány, tíz éves szakmai gyakorlat, vagy  szakirányú főiskolai, egyetemi diploma és öt éves szakmai gyakorlat  Módszertani, szakmai felkészítések, vizsga

17 A szintvizsga követelménye és feladatbankja  Gazdasági kamara dolgozza ki  Nyilvános  Általában 4 feladat + értékelőlap + vizsgabizottságnak tájékoztató  Feladatbank korrekciója

18 A szintvizsga és tanulószerződés megkötésének összefüggései  Új OKJ: tanulószerződés kötésének feltétele, tehát kötelező, 9. évfolyam: febr.-ápr., nappali tagozatosoknak, érettségizettek nem  2+2-es rendszer: nincs kötöttség  Előrehozott 3éves: nincs kötöttség  Régi OKJ: szakmai vizsgára bocsátás feltétele, amennyiben a kamara megszervezte a szintvizsgát, általában képzés félidejében, az érettségivel rendelkezőknek is

19 A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók szintvizsgájával kapcsolatos eljárásrend  Szakértői bizottság szakértői véleménye:  mozgásszervi, érzékszervi, látási, hallási, értelmi vagy beszédfogyatékos,  több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavar)  Hosszabb felkészülési idő, segédszemély, segédeszköz, írásbeli – szóbeli vizsgatevékenység

20 Kamarai garanciavállalás  Kiterjed a tanulószerződésre és az együttműködési megállapodásra  Tanuló iskolai tanműhelyben csak kamara által kiállított igazolással maradhat  9. évfolyam nyári gyakorlatától kezdve él  Sikeres szintvizsgával rendelkező tanulók

21 Érettségizett tanulókra vonatkozó szabályozás  3 éves duális képzésben részt vevő érettségizett tanuló esetén: 1. év: iskolai tanműhely, vagy KTM, utána tanulószerződés (NINCS SZINTVIZSGA)  2 éves (közismeret nélküli) duális képzésben részt vevő érettségizett tanuló esetén:NINCS SZINTVIZSGA

22 A felnőttoktatásra vonatkozó szabályozás  Csak nappali munkarendű felnőttoktatás esetén (érettségizett tanulók ott sem) = első szakma megszerzése  2. szakma megszerzése: csak esti vagy levelező munkarendben – nincs szintvizsga

23  Köszönöm a figyelmet! Mészárosné Szabó Anna Szakképzési osztályvezető BMKIK anna.szabo@bmkik.hu 30/7760305


Letölteni ppt "Szintvizsga elnökök felkészítése Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016.05.25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések