Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS Képzési szerkezet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS Képzési szerkezet."— Előadás másolata:

1 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS Képzési szerkezet

2 Hivatalos információk  www.felvi.hu www.felvi.hu  felsőoktatási intézmények (intézményi honlapok, nyílt napok … stb.) Egyéb, a választást, döntést segítő információk:  Felvi Tájoló 2016  www.felvi.hu szolgáltatásai: szakleírások, intézmények, interaktív rangsor, pályaorientációs tesztek (személyes tanácsadási lehetőség), fórumok, segítő alkalmazások (pl. kalkulátorok) www.felvi.hu

3 Felvételi eljárás menetrendje: 2016. szeptemberben induló képzések Jelentkezési E-felvételivel:201 6. február 15. E-felvételi hitelesítési határideje: 201 6. február 23. Dokumentumok végső benyújtási határideje (érettségi, nyelvvizsga, felsőfokú végzettség), valamint adatmódosítás, egyszeri sorrendmódosítás határideje: 201 6. július 12. Ponthatárok kihirdetése: 201 6. július 26. Pótfelvételi eljárás (előreláthatólag): 201 6. augusztus

4 Jelentkezés benyújtása Hogyan lehet jelentkezni? Elektronikus úton (e-felvételi), a www.felvi.hu weboldalon.www.felvi.hu regisztráció űrlap kitöltés véglegesítése hitelesítés: Ügyfélkapun keresztül vagy hitelesítő adatlapot kinyomtatva, Oktatási Hivatalnak elküldve (1380 Bp. Pf. 1190) Díjmentes alapjelentkezés: – 3 képzés megjelölése Kiegészítő díj: 2000,- Ft/hely Legfeljebb 6 jelentkezési hely jelölhető meg!

5 E-felvételi folyamata I. 1.Regisztráció a www.felvi.hu honlapon => Az Én felvimwww.felvi.hu

6 E-felvételi folyamata II. 2.E-felvételi menüpont => biztonsági kód (a regisztrációkor megadott e- mail címre érkezik automatikusan az első bejelentkezés alkalmával)

7 E-felvételi folyamata III. 3.Adatok rögzítése (jelentkezési lap pontjainak megfelelően ellenőrzött felületeken – űrlapokon)

8 E-felvételi folyamata IV. 4.Dokumentumok feltöltése elektronikusan 5.Kiegészítő eljárási díj befizethető:  banki átutalás formájában  internetes tranzakcióra alkalmas bankkártyával 6. E-felvételi hitelesítése ( határideje a jelentkezési határidőt követő egy hét): >Ügyfélkapu segítségével (egyszeri okmányirodai regisztrációt igényel) > vagy ún. hitelesítő adatlap segítségével

9 Mire figyeljünk jelentkezéskor?  A kötelezően kitöltendő mezőket mindenképp töltsük ki  A postacímen kívül egyéb elérhetőségeket igyekezzünk megadni (vonalas és/vagy mobiltelefonszám, e-mail cím – utóbbinak a jelentkezési időszak után is lehet jelentősége)  Pontosan és az aktuális meghirdetésekből tájékozódjunk, a jelentkezési helyek megadásakor a teljes szaknevet adjuk meg!  Csak olyan meghirdetést választhatunk, amelyet adott eljárásban, adott intézmény valóban meg is hirdetett!  A kitöltési útmutatónak megfelelően töltsük ki a mezőket! (jelentkezési lap)

10 Jelentkezéskor mit kell benyújtani? Jelentkezéshez csatolni kell: a jelentkezéskor rendelkezésre álló és a felvételi kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat  végzettséget igazoló dokumentumot,  pontszámításhoz szükséges,  többletpontokat igazoló dokumentumokat  minden egyéb, adott felsőoktatási intézmény által kért dokumentumot:  egyszerű fénymásolatban  egy példányban  A4-es formátumban A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok a felvételi eljárás folyamán pótolhatók legkésőbb 2016. július 12-ig !

11 A jelentkezési sorrend  A képzés minden paraméterét pontosan kell megadni! intézmény/kar betűkódja, szak, képzési szint-munkarend-finanszírozási forma betűjele  A szak teljes nevét az esetleges (zárójeles kiegészítésekkel) együtt kell feltüntetni!  A sorrend saját preferencia-sorrendünket tükrözze!

12 A felvételi pontok számítása: alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen A jelentkező igazolt eredményeiből, a legkedvezőbb pontszámítási módszer alkalmazásával történik a felvételi összpontszám kiszámítása. Felvételi összpontszám (max. 500 pont): Tanulmányi pontok (max. 200 pont) Érettségi pontok (max. 200 pont) Többletpontok (max. 100 pont)

13 A felvételi összpontszám számítási módjai: alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen 1)Tanulmányi pont és érettségi pont összege (max. 400), + többletpont (max. 100 pont). 2)Érettségi pont kétszerese (max. 400), + többletpontok (max. 100 pont). - automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb módon történik a pontszámítás. Művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjain a tanulmányi pont (max. 200 pont) +gyakorlati vizsga (max. 200 pont), intézményi döntéstől függően gyakorlati vizsga (max. 200 pont) eredményének kétszerese, Egyes szakokon kizáró jellegű alkalmassági vizsga (pl. művészeti képzési terület szakjai, tanító…stb.) szervezhető, amelynek eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.

14 Tanulmányi pont (max. 200 pont) 1. Középiskolai eredmények (max. 100 pont): Öt tantárgy : magyar nyelv és irodalom (átlaga kerekítés nélkül!), történelem, matematika, egy választott idegen nyelv és egy választott természettudományos tárgy ) utolsó tanult két év végi eredménye ine k összege X 2 Választott tárgy: bármely legalább két évig (vagy két legalább egy évig) tanult természettudományos tárgy 2. Érettségi eredmények (max. 100 pont): A négy kötelező és egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményéből számolt átlageredmény egész számra kerekítve.

15 Érettségi pont (max. 200 pont) KÉT érettségi tárgy százalékos eredménye (tárgyanként max. 100 pont) Az előírt, választható tárgyak közül: a jelentkező számára kedvezőbb eredményekből történik a pontszámítás

16 Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 328 pont Egy példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 77 pont 164 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 333 pont Tanulmányi pontok: 169 pontÉrettségi pontok: 164 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve Gazdálkodási és menedzsment Érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy (meghatározott) idegen nyelv vagy matematika vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy 11.12. magyar45 történelem55 matematika34 angol55 fizika55

17 Egy példa Érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező ÉS biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 316 pont Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 77 pont 158 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 327 pont Tanulmányi pontok: 169 pontÉrettségi pontok: 158 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve Műszaki képzési terület (pl. környezetmérnök) 11.12. magyar45 történelem55 matematika34 angol55 fizika55

18 Többletpontok A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. Minden szakon kötelezően adandó többletpontok:  Nyelvtudásért: max. 40 többletpont  emelt szintű érettségiért legalább 45%-os eredmény- tárgyanként: 50, max. 100 többletpont  előnyben részesítés okán: max. 40 többletpont Képzési területenként adható többletpontok:  tanulmányi versenyen elért adott eredményért  művészeti versenyen elért eredményért  szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés alapján  sporteredményért

19 Kötelező többletpontok Nyelvtudás (max. 40 többletpont): B2 típusú komplex28 többletpont C1 típusú komplex40 többletpont Emelt szintű érettségiért (max. 100 többletpont): legalább 45%-os érettségi vizsgaeredmény tárgyanként 50 többletpont - ha ezen érettségi vizsgatárgy(ak) eredményéből kerülnek kiszámításra a jelentkező érettségi pontjai. Esélyegyenlőség okán (max. 40 többletpont): Hátrányos helyzet: 40 többletpont Fogyatékosság miatt: 40 többletpont Gyermekgondozásért: 40 többletpont A jogosultsághoz dokumentum másolat!

20 Képzési területenként adható többletpontok, ha a képzési terület intézményei erről közösen így döntöttek. Tanulmányi verseny OKTV (1-10. helyezés: 100 pont, 11-20. helyezés: 50 pont, 21-30. helyezés: 25 pont), ha érettségi pontot adó tárgyból ért el meghatározott helyezést. Művészeti versenyeredmény alapján ( 20 pont) Szakirányú szakképesítés alapján OKJ szerinti emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért vagy technikusi képesítő bizonyítványért. (30 pont) Sporteredmény Olimpiai, paralimpiai, siketlimpiai és sakkolimpiai sportágban: világ- és Európa-bajnokságon (30 pont) vagy az országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon (16 pont) elért legalább 3. helyezésért. (Az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján. ) országos diákolimpia legalább 3. hely (10 pont)

21 Felvételi pontok számítása: felsőfokú szakképzésen Felvételi összpontszám: 1. Tanulmányi és érettségi pontok összeadása + kötelező többletpont. 2. Érettségi pontok kétszerezése + kötelező többletpont. 3. Csak felsőfokú szakképzés: Tanulmányi pontok kétszerezése + kötelező többletpont Felsőfokú szakképzésben az érettségi pontok számítása a jelentkező által igazolt érettségi eredmények közül bármelyik két legjobb érettségi vizsgaeredményből történik! Többletpont: emelt szintű érettségiért, nyelvtudásért, előnyben részesítésért, valamint tanulmányi verseny eredményért (kivéve OSZTV), illetve sporteredményért kapható.

22 Pontszámítás 2016 Összegzés Jogszabályi minimum ponthatár többletpontok nélkül számított felvételi összpontszám – kivétel ez alól az emelt szintű érettségiért adható többletpont, amely beszámítható – alapképzés és egységes, osztatlan képzés esetében a 280 pont, költségtérítéses képzésben 240 pont, felsőfokú szakképzés esetében pedig a 240 pont. Felvételi összpontszám: maximum 500 pont Többletpontok: maximum 100 pont, emelt szintű érettségiért tárgyanként 50 pont Tanulmányi pontok: a választott tárgynak kötelezően természettudományos tárgynak kell lennie, amely egy legalább két évig tanult tárgy utolsó két tanult év eredménye, vagy két különböző, legalább egy évig tanult természettudományos tárgy két eredménye lehet. Érettségi pontok: egyes képzések esetében kötelező az emelt szintű érettségi vizsga

23 www.felvi.hu info@felvi.hu Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS Képzési szerkezet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések