Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

D ÉR Á DÁM – L ENCSÉS Á KOS A Z ADATBÁZIS - KÍNÁLAT ÉS AZ INTÉZMÉNYI ÖNRÉSZEK MEGHATÁROZÁSA AZ EISZ- BEN 2016. március 31. Networkshop 25. országos konferencia,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "D ÉR Á DÁM – L ENCSÉS Á KOS A Z ADATBÁZIS - KÍNÁLAT ÉS AZ INTÉZMÉNYI ÖNRÉSZEK MEGHATÁROZÁSA AZ EISZ- BEN 2016. március 31. Networkshop 25. országos konferencia,"— Előadás másolata:

1 D ÉR Á DÁM – L ENCSÉS Á KOS A Z ADATBÁZIS - KÍNÁLAT ÉS AZ INTÉZMÉNYI ÖNRÉSZEK MEGHATÁROZÁSA AZ EISZ- BEN 2016. március 31. Networkshop 25. országos konferencia, Debrecen

2 Ú J INTÉZMÉNYTÍPUSOK AZ EISZ- BEN Államigazgatási intézmények (6 intézmény) Egészségügyi intézmények (24 intézmény) Felsőoktatási intézmények (50 intézmény) Közkönyvtárak (21 intézmény) Levéltárak (7 intézmény) Magyar Tudományos Akadémia intézetei (16 intézmény) Múzeumok (13 intézmény) Nonprofit kutatóintézetek (12 intézmény) Szakkönyvtárak (9 intézmény)

3 A Z ÖNRÉSZSZÁMÍTÁS JELENLEGI MÓDSZEREI A. Egyenlő elosztás függetlenül az intézmény méretétől, költségvetésétől stb. Tipikusan kevés előfizetővel rendelkező szakadatbázisok, pl. Grove, Project MUSE. B. Egyenlő elosztás 2–4 kategória szerint, pl. Akadémiai Kiadó folyóiratai, MLA/LRC. C. Kiadói árszabás, pl. JSTOR, MathSciNet. D. EISZ-képlet szerinti elosztás. Tipikusan költségesebb adatbázisoknál, pl. SpringerLink, ScienceDirect.

4 EISZ KONZULTÁCIÓSOROZAT AZ INTÉZMÉNYEKKEL A JELENLEGI SZÁMÍTÁSI MÓDSZERREL KAPCSOLATBAN o Nehezen tervezhető, nehezen átlátható, nehezen kommunikálható a fenntartó felé o Azonos típusú intézményeknél nagyságrendi különbségek lehetnek o A statisztika figyelembe vétele o Nincs egységes nyilvántartás o Eltérő típusú intézmények felhasználói méretének összehasonlítása

5 A Z IDEÁLIS ÖNRÉSZSZÁMÍTÁSI ELJÁRÁS LEGFONTOSABB ISMÉRVEI Átlátható, tervezhető Könnyen kommunikálható a fenntartók, gazdasági vezetők, döntéshozók felé Újonnan belépő intézmények önrészét könnyen meg lehet állapítani Azonos típusú intézmények azonos összeget fizetnek Nem történik évről évre jelentős változás egy-egy intézmény esetén Az adatbázisok (és az állami támogatás) legjobb felhasználására törekszik Elfogadható az előfizető intézmények többsége számára Elfogadható a fenntartó szervezetek számára (NKFIH, Emmi, MTA) A lehető legkevesebb intézmény lép ki az előfizetői körből

6 A Z INTÉZMÉNY MÉRETÉNEK MEGHATÁROZÁSA (OFTE, HFTE) OFTEHFTE Levéltár szakmai munkakörben dolgozó munkatársak száma ügyfelek száma éves szinten/10 Kórház orvosok száma Államigazgatási intézmény szakmai munkakörben dolgozó munkatársak száma/10 szakmai munkakörben dolgozó munkatársak száma + külső felhasználók száma éves szinten Kutatóintézet, nem nyilvános szakkönyvtár szakmai munkakörben dolgozó munkatársak száma szakmai munkakörben dolgozó munkatársak száma + külső könyvtári felhasználók száma éves szinten Megyei könyvtár, városi könyvtár, FSZEK szakmai munkakörben dolgozó munkatársak száma felhasználók száma éves szinten/100 Múzeum szakmai munkakörben dolgozó munkatársak száma szakmai munkakörben dolgozó munkatársak száma + külső könyvtári felhasználók száma éves szinten Nyilvános szakkönyvtár, országos szakkönyvtár szakmai munkakörben dolgozó munkatársak száma felhasználók száma éves szinten/10 Felsőoktatási intézmény OFTEHFTE

7 H OGYAN VEGYÜK FIGYELEMBE A HASZNÁLATI ADATOKAT ?

8 J AVASOLT ÖNRÉSZSZÁMÍTÁSI MODELLEK 0. modell – a jelenleg érvényes eljárás 1. modell – Méretmodell 2. modell – Használati modell 3. modell – Kategóriák szerinti önrészek N EM JAVASOLT, DE KIDOLGOZOTT ÖNRÉSZSZÁMÍTÁSI MODELLEK 4. modell – Tagdíjrendszer 5. modell – Visszacsatolási modell 6. modell – Arányosított kategorizálás 7. modell – 50–50 modell

9 M ÉRETMODELL ÉS H ASZNÁLATI MODELL Mindkettő a jelenleg érvényes eljárás „áthangolása”. Méretmodell: önrész = Használati modell: önrész =

10 K ATEGÓRIÁK SZERINTI ÖNRÉSZEK Intézménytípus 1. kategória Múzeum, levéltár, megyei és városi könyvtár; 40 fő alatti kutatóintézet, 200 hallgató alatti főiskola, kórház 2. kategória Főiskola, kutatóintézet, országos szakkönyvtár, szakkönyvtár, államigazgatási intézmény, FSZEK 3. kategória 2000 hallgató alatti egyetem, MTA egyes kutatóintézetei 4. kategória Egyetem 5. kategória Kutatóegyetem, MTA és kutatóintézetei egyben

11 K ATEGÓRIÁK SZERINTI ÖNRÉSZEK Valamennyi modell közül talán ez a leginkább átlátható és tervezhető változat. Ezt a legkönnyebb kommunikálni a fenntartók és döntéshozók felé. Országos rendszert tükröz: nem egyedi árakkal dolgozik. A ScienceDirect előfizetési díjainak alakulása 44 intézmény esetén összesen 702 560 000 forint intézményi önrésznél (MINTASZÁMÍTÁS): KategóriaIntézményi önrész 1. kategória (Múzeum, levéltár, megyei és városi könyvtár; 40 fő alatti kutatóintézet, 200 hallgató alatti főiskola, kórház) 715 438 Ft 2. kategória (Főiskola, kutatóintézet, országos szakkönyvtár, szakkönyvtár, államigazgatási intézmény, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) 2 146 314 Ft 3. kategória (2000 hallgató alatti egyetem, MTA egyes kutatóintézetei) 6 438 941 Ft 4. kategória (Egyetem) 19 316 823 Ft 5. kategória (Kutatóegyetem, MTA kutatóintézetei egyben) 57 950 468 Ft

12 A RÁNYOSÍTOTT KATEGORIZÁLÁS Intézményi méret és adatbázis-használati statisztika nagysága szerint hozzuk létre a kategóriákat. Az intézményeket összesen 25 különböző kategóriába soroljuk a módszerrel. Intézményi kategória = (intézményi használati kategória)²+(intézményi méret kategória)³ 50–50 MODELL

13 V ISSZACSATOLÁSI MODELL Az intézmények által együttesen fizetendő önrész elosztása 80/20 arányban történik. Az előfizetői díj 80%-a a korábban meghatározott képlet szerint kerül kiszámításra. Az előfizetői díj 20%-a szintén a képlet alapján kerül elosztásra, de csak a használati növekedési arány középértéke alá eső intézmények számára. Összességében az intézmények jelentős használatnövekedést elérő fele arányaiban kevesebbet fizet, mint az intézmények másik fele.

14 A Z IDEÁLIS ÖNRÉSZSZÁMÍTÁSI ELJÁRÁS LEGFONTOSABB ISMÉRVEI ( ISMÉTLÉS ) Átlátható, tervezhető Könnyen kommunikálható a fenntartók, gazdasági vezetők, döntéshozók felé Újonnan belépő intézmények önrészét könnyen meg lehet állapítani Azonos típusú intézmények azonos összeget fizetnek Nem történik évről évre jelentős változás egy-egy intézmény esetén Az adatbázisok (és az állami támogatás) legjobb felhasználására törekszik Elfogadható az előfizető intézmények többsége számára Elfogadható a fenntartó szervezetek számára (NKFIH, Emmi, MTA) A lehető legkevesebb intézmény lép ki az előfizetői körből

15 A Z IDEÁLIS ÖNRÉSZSZÁMÍTÁSI ELJÁRÁS LEGFONTOSABB ISMÉRVEI ( ISMÉTLÉS ) Átlátható, tervezhető Könnyen kommunikálható a fenntartók, gazdasági vezetők, döntéshozók felé Újonnan belépő intézmények önrészét könnyen meg lehet állapítani Azonos típusú intézmények azonos összeget fizetnek Nem történik évről évre jelentős változás egy-egy intézmény esetén Az adatbázisok (és az állami támogatás) legjobb felhasználására törekszik Elfogadható az előfizető intézmények többsége számára Elfogadható a fenntartó szervezetek számára (NKFIH, Emmi, MTA) A lehető legkevesebb intézmény lép ki az előfizetői körből

16 Adatbázisok 20122013201420152016 Intézmények száma EISZ támogatás % Intézmények száma EISZ támogatás % Intézmények száma EISZ támogatás % Intézmények száma EISZ támogatás % Intézmények száma EISZ támogatás % 1 Academic Search Complete 6625% 2 ACM Digital Library 825%1125%1225%1025%910% 3 Akadémiai Kiadó Folyóiratai 3590%4190%4190%5490%6790% 4 Akadémiai Kiadó MERSZ 710% 5 Akadémiai Kiadó Szótárai 2625%3175%2975%3775%46100% 6 Arcanum Digitális Tudománytár 148100% 7 ART SOURCE 30% 8 Business Source Premier 80% 9CABi825%8 4 5 610% 10 Cambridge University Press 1725%1525%1210% 11EconLit+fulltext1225%1225%7 1025%1010% 12EBSCOHost8990%9090%9390%9390% 13FSTA525%5 7 7 510% 14GroveArt625%6 9 9 810% 15GroveMusic625%6 8 1025%1010% 16JCR/SI 3870%3870% 17JHCD 950%910% 18JSTOR2490%3990%4990%4775%5525% 19 Lippincott Williams and Wilkins 40%4 410% 20MathSciNet1225%1225%1225%1225%1210% 21MLA-LRC525%5 9 6 710% 22Nature1225% 1225%1325%1310% 23ProjectMUSE 710% 24Reaxys325%350% 25 Science Direct 5090%4575%4767%4869%4950% 26ScienceMagazine1025%1025%1125%1025%810% 27SciFinder 525%5 5 610% 28SCOPUS 1480%1863%2050%2050% 29SpringerLink4090%4275%3875%3850%4550% 30 Web of Science 3775%3875%3875%3875%3050% 31 Zoological Records 325%

17 PROJEKT INDIKÁTOROK 20122013201420152016Megjegyzés Előfizetett adatbázisok száma 1920222326 A beszerzett adatbázisok száma 2012 óta 37%-kal nőtt. Tagintézmények száma 92138140147161 Az intézményi kör létszáma 2012 óta 75%- kal nőtt. Központi támogatás 1 426 000 000 A központi támogatás összege nem változott. Intézményi önrész főkönyvi kivonat szerint 297 192 694582 151 965813 768 9001 006 505 9711 665 517 964 A befizetett intézményi önrészek összege (nettó Ft) 2012 óta 460%-kal nőtt. (a 2016. évi érték előfizetői megállapodásban rögzített összeg) Adatbázis- beszerzésre fordított összeg főkönyvi kivonat szerint 1 605 416 9022 121 542 9372 291 381 8252 527 797 5332 955 163 595 Az adatbázis beszerzésre fordított összeg 2012 óta 84%-kal nőtt. Teljes projekt költségvetés 1 723 192 6942 008 151 9652 239 768 9002 432 505 9713 091 517 964 A teljes projekt költségvetés 2012 óta 79%-kal nőtt. 2015-ben nem került kifizetésre 4 számla: 347 720 000.- Ft értékben Támogatás intenzitása 83%71%64%59%46%

18

19

20 2016. ÉVI MUNKATERV Április–május: Tavaszi Információs Napok Április: igényfelmérés, adategyeztetés Május: árajánlatok bekérése a szolgáltatóktól Június 3. (péntek): programtanácsi ülés Döntés a beszerzési és költségvetési tervről Döntés a jogi keretmegállapodásról Szeptember: megrendelő nyilatkozatok és keretmegállapodás kiküldése az előfizető intézményeknek Október–december: közbeszerzések

21 L ETÖLTÉSEK SZÁMA A TELJES SZÖVEGŰ ADATBÁZISOKBÓL 2015- BEN

22

23 INTÉZMÉNYI HASZNÁLATI STATISZTIKA A TELJES KONZORCIUM ARÁNYÁBAN

24

25 JSTOR ESSENTIAL COLLECTION

26

27 T OVÁBBI TERVEK Együttműködés az MTA Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályával Intézményi kategóriabeosztás módszertanának kidolgozása Az egyes intézmények adatbázis-előfizetéseinek és tartalomhasználatának hasznosulása a tudományos kibocsátás tükrében Intézményi kommunikáció javítása és az intézmények közötti együttműködés elősegítése Felhasználóképzés Kiadói nyilvántartások felülvizsgálata és naprakészen tartása

28 2016. ÉVI MUNKATERV Április–május: Tavaszi Információs Napok Április: igényfelmérés, adategyeztetés Május: árajánlatok bekérése a szolgáltatóktól Június 3. (péntek): programtanácsi ülés Döntés a beszerzési és költségvetési tervről Döntés a jogi keretmegállapodásról Szeptember: megrendelő nyilatkozatok és keretmegállapodás kiküldése az előfizető intézményeknek Október–december: közbeszerzések

29 D ÉR Á DÁM D ER.A DAM @ KONYVTAR. MTA. HU L ENCSÉS Á KOS L ENCSES.A KOS @ KONYVTAR. MTA. HU HTTP :// EISZ. MTAK. HU EISZ @ KONYVTAR. MTA. HU K ÖSZÖNJÜK A FIGYELMET !


Letölteni ppt "D ÉR Á DÁM – L ENCSÉS Á KOS A Z ADATBÁZIS - KÍNÁLAT ÉS AZ INTÉZMÉNYI ÖNRÉSZEK MEGHATÁROZÁSA AZ EISZ- BEN 2016. március 31. Networkshop 25. országos konferencia,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések