Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közmeghallgatás Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. október 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közmeghallgatás Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. október 14."— Előadás másolata:

1 Közmeghallgatás Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. október 14.

2 2015. október 15. – Megalakultunk! Sax László - elnök Sax Ibolya - alelnök Feldhoffer János Szabóné Bogár Erika - Oktatási és Kulturális Bizottság?

3 Mi is történt azóta? Nemzetiségi Délután Regionális Gála Farsangtemetés Májusfaállítás Hősök napja Májusfabontás Nyári tábor (2015. 07.06-10.) Szüreti rendezvény -DVD felvételek készülnek a fontosabb rendezvényekről (helyi könyvtárban kölcsönözhetőek!)

4 Sikeres pályázatok: -BMI: „Étel keréken” – Ford tranzit kisbusz (2015. március 2. – átadás) (6.850.000.- Ft, 25 % önrész) -BMI: ifjúsági tábor -Fúvószenekar hangszerpályázatának támogatása

5 Költségvetés 2015: 7.544.000.- Ft (eredeti előirányzat) -4.000.000.- Ft Pilisvörösvár Város Önkormányzata támogatása -3.418.000.- Ft feladatalapú támogatás -379.600.- Ft működési támogatás Ebből: egyesületek működési költsége, továbbképzések, partnerkapcsolati rendezvények, saját rendezvények, egyéb támogatások

6 „Támogatások éve” Egyesületeket érintő döntések: éves támogatás megítélése (német nemzetiségi civil keret felosztása) Német Nemzetiségi Fúvószenekar – 460.000.- Ft + 150.000.- Ft Német Nemzetiségi Vegyeskórus – 380.000.- Ft Német Nemzetiségi Táncegyüttes – 460.000.- Ft + 150.000.- Ft Falumúzeum (Művészetek Háza) – 250.000.- Ft Gradus Egyesület – 135.000.- Ft egyéb támogatás megítélése Német Nemzetiségi Fúvószenekar – 350.000.- Ft (Gerstetteni jubileumi rendezvényre) Német Nemzetiségi Táncegyüttes – ??? (Wenczl József emlékére kiadott könyv)

7 „Támogatások éve” Oktatási intézményeket érintő döntések: Továbbképzések támogatása Nemzetiségi óvónők képzésének támogatása (Janis Zita – tavaszi, őszi szemeszter (2 x 70.000.-Ft) „Játék és tánc a német nemzetiségi óvodákban és iskolákban” c. továbbképzés támogatása (2 fő a Német Nemzetiségi Óvodából, 2 fő a Német Nemzetiségi Általános Iskolából (4 x 35.000.-Ft) Pedagógusok nyelvtanulásának támogatása (Német Nemzetiségi Általános Iskola – 2 pedagógus (2 x 50.000.-Ft – tavasszal, 2 x 48.000.- Ft - ősszel) Nemzetiségi ruhák varratásának támogatása Német Nemzetiségi Óvoda – 100.000.- Ft Német Nemzetiségi Általános Iskola – 180.000.- Ft

8 „Támogatások éve” Oktatási intézményeket érintő döntések: Rendezvények támogatása Megyei Német Nyelvű Vers- és Prózamondó Verseny (Német Nemzetiségi Általános Iskola – 100.000. –Ft) Nemzetiségi hét (Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola: ???) PaThália Színjátszócsoport részvétele a Rakamazi Színjátszófesztiválon (36.000.- Ft) Egyéb Jó tanulók jutalmazása

9 „Támogatások éve” Egyéb támogatások: Betelepülési emlékmű – 761.400.- Ft Szüreti rendezvény (2015. 09.26.) – 228.000.- Ft (zenekar) Hutoto előadás (2015. 09.27.) – 46.000.- Ft + 20.000.- Ft „C” kategóriás táncoktatói képzés támogatása – 2 x 95.000.- Ft

10 Oktatás Intézményátvétel A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 24. § (1) bekezdése szerint nemzetiségi önkormányzat – a köznevelési törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint – köznevelési intézményt létesíthet és tarthat fenn, illetve az e törvényben meghatározott rendben átveheti a más szerv által létesített köznevelési intézmény fenntartói jogát. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2.§ (3) bekezdése mondja ki a nemzetiségi önkormányzatok köznevelési intézmény alapítási és fenntartási jogát. Fentiek alapján a települési nemzetiségi önkormányzat alapíthat, majd tarthat fenn óvodát és általános iskolát. Az elmúlt évek gyakorlata azonban esetükben nem az új intézmény alapítása a jellemző, hanem a nemzetiségi intézmény fenntartóváltással történő átvétele: A nemzetiségi törvény 25. § (2) bekezdése szerint „a települési nemzetiségi önkormányzat megkeresésére – az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértése esetén – az intézmény helyi önkormányzati, állami fenntartója átadhatja a települési nemzetiségi önkormányzatnak annak a köznevelési intézménynek a fenntartói jogát, amelyik alapító okirata alapján nemzetiségi feladatot lát el, és minden gyermek, tanuló részt vesz a nemzetiségi nevelésben, nevelésben-oktatásban, illetve ellátásban részesül. A kezdeményezéshez csatolni kell az érintett intézmény iskolaszékének, ennek hiányában szülői szervezetének (közösségének), a diákönkormányzatának a véleményét”.

11 Oktatás Intézményátvétel -Német Nemzetiségi Általános Iskola -Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola??? Miért? Jó színvonalú, német nemzetiségi oktatás biztosítása, kétnyelvű képzés fenntartása (erős, modern identitással, jó nyelvtudással rendelkező fiatalok) Fontos: pedagógusok, diákok is jól érezzék magukat nagyobb szakmai mozgástér, nagyobb önállóság talán pénzügyileg jobb helyzet nagyobb beleszólása az intézmény életébe (nemzetiségi és települési önk.)

12 Oktatás Intézményátvétel Hogyan tovább? - Szakmai, pénzügyi dokumentációk beszerzése, szakértő bevonásával hatástanulmány készíttetése - Oktatási koncepció átgondolása: Mindenki egyforma? / Különböző profilú intézmények? Kétnyelvű oktatás folytatása?

13 Oktatás -Bemutatóóra -Szakmai nap -Részvétel az egyéb rendezvényeken: Márton-napi felvonulás, nemzetiségi napok, beiskolázási szülői tájékoztató az óvodában -Kétnyelvű oktatás támogatása mindkét iskolában (népviseleti ruha, a Német nemzetiségi kétnyelvű oktatásba bekapcsolódó pedagógusok képzésének támogatása ) -Részvétel a rendezvényeken -Felterjesztés az ÉMNÖSZ által kiírt „Az év pedagógusa” díjra

14 Oktatás - Egyetértési / véleményezési jog gyakorlása: -óvodák alapító okiratának és SZMSZ-ének módosítása -óvodai beiratkozási időszak meghatározása -iskolai felvételi körzethatárokkal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása -Német Nemzetiségi Általános Iskola SZMSZ-ének, Ped. Programjának, Házirendjének, munkatervének elfogadása -Schiller Gimnázium: igazgatói pályázat véleményezése

15 PNNÖ működéséhez szükséges feladatok: Önkormányzati költségvetés készítése és elfogadása 2015-ös programterv és munkaterv elfogadása SZMSZ elfogadása Feladatalapú támogatással kapcsolatos teendők leegyeztetése 2014-es gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása 2014. évi munkáról szóló beszámoló Belső ellenőrzési jelentés elfogadása ÉMNÖSZ- tagság (Közgyűlés, szakmai nap: 2015.06.27.) Együttműködés a települési önkormányzattal - költségvetésének elfogadása - az együttműködési megállapodás felülvizsgálata - az önkormányzat munkatervének elfogadása - 2014. évi éves beszámoló elfogadása

16 Partnerkapcsolat: - 2015-ös partnerkapcsolati terv elfogadása: TRINA ORCHESTRA koncert Gröbenzell: 25 éves partnerkapcsolat Betelepülési emlékmű avatása (Gerstetten, Gröbenzell, Wehrheim) Gerstetteni Fúvószenekar (25 éves partnerkapcsolati jubileum)

17 Egyebek: Deutscher Kalender 2015 adományozása az intézményeknek, egyesületeknek Gávavencsellői Német Nemzetiségi Önkormányzat fogadása Pilisvörösváron (2015. május 22.) Pilisvörösvárért emlékéremre való felterjesztés: Fogarasy Attila Díszpolgári címre való felterjesztés: Gromon Andrásné Rendezvények a régióban

18 POZITÍV: - Szoros együttműködés: - oktatási intézmények - Művészetek Háza (közös programok) - egyesületek - települési önkormányzat ! - Nemzetiségi aktivitás – támogatandó! DE!!! - Nemzetiségi önkormányzat és az intézmények, egyesületek által megszervezendő rendezvények összehangolása! -Támogatási kérelmek beadása időben (év elején, de a rendezvények előtt – NNÖ ülés: minden hó utolsó szerdáján), önrész, egyéb pályázati lehetőségek kihasználása -Támogatási szerződések figyelmes elolvasása, visszaküldése, elszámolás

19 Tervek: Falumúzeum Német egyházi hagyományok ápolása (Christkindlspiel, Hl. Dreikönige stb.) További kisfilmek Pilisvörösvárról és nemzetiségi hagyományairól Pilisvörösvári német nemzetiségi témájú szakdolgozatok összegyűjtése (megjelentetése a honlapon) Mondókás könyv, receptkönyv Deutsche Bühne Ungarn meghívása Kirándulás szervezése nemzetiségi falvakba FIATALOK BEVONÁSA!!!

20 2. Programterv egyeztetése 2015. november 15.: Regionális Gála – Tököl 2015. november 22.: Nemzetiségi Délután (Fúvószenekar, Tánccsoport, Nosztalgia Dalkör, Német Nemzetiségi Vegyeskórus, Ligeti Cseperedő Óvoda, Vásár Téri Iskola, Schiller Gimnázium, Pilis Brass Band) 2016. február 10.: Farsangtemetés 2016. április 30. (szombat): Májusfaállítás (Fúvószenekar, Táncegyüttes, Nosztalgia Dalkör, Német Nemzetiségi Óvoda, Templom Téri Általános Iskola) 2016. május 28. (szombat): Hősök Napja (Temető: Nosztalgia Dalkör, Feldh. János (trombita); Hősök tér: Vegyeskórus, Zenekar?, Templom Téri Iskola) 2016. május 31. (kedd): Májusfabontás (Fúvószenekar, Táncegyüttes,Német Nemzetiségi Vegyeskórus,, Vásár Téri Általános Iskola) 2016. ????????: Nyári tábor 2016. Július 22-30.: TRINA tábor 2016. augusztus 13-15.: Vörösvári Napok 2016. szeptember 24.: Szüreti felvonulás és bál 2016. november ??.: Regionális Gála 2016. november 20.: Nemzetiségi Délután (Fúvószenekar, Tánccsoport, Nosztalgia Dalkör, Német Nemzetiségi Vegyeskórus, Német Nemzetiségi Óvoda, Templom Téri Iskola, Schiller Gimnázium, Pilis Brass Band)

21 -www.facebook.com/Landesselbstverwaltungwww.facebook.com/Landesselbstverwaltung -- Aktuális információk! -www.ldu.huwww.ldu.hu -- Ldu adatbáziskezelő

22 Vielen Dank für die Unterstützung und erfolgreiche Zusammenarbeit !


Letölteni ppt "Közmeghallgatás Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. október 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések