Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK III. HŐHÍDMEGSZAKÍTÓK, KÜLÖNLEGES FÖDÉMEK BOLTOZATOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK III. HŐHÍDMEGSZAKÍTÓK, KÜLÖNLEGES FÖDÉMEK BOLTOZATOK."— Előadás másolata:

1 Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK III. HŐHÍDMEGSZAKÍTÓK, KÜLÖNLEGES FÖDÉMEK BOLTOZATOK

2  HŐHÍDMEGSZAKÍTÓK FOGALMAK: - Hőhíd: többdimenziós hőáram (geometriai forma, különböző hővezetésű anyagok összeépítése, egyenlőtlen felületi hőmérséklet) - Hőhíd következményei: páralecsapódás (harmatpont), elszíneződés, penészesedés, nagy hőveszteség ÉPSZ1 EA/COFÖDÉMEK III.2

3 - Hőáram nagysága: a hőhídon keresztüli hőveszteség számítható: q = k l x l i hőhíd hossza (m) hőáram (W/m 2 K 0 ) vonalmenti hőátbocsátási tényező (w/mK 0 ) - Leggyakoribb előfordulási helyek: 1. Födémekhez statikai működés miatt kapcsolódó szerkezetek (lemezek, gerendák,erkélyek, loggiák, előtetők) 2. Falsarkok, fal-födém, fal-koszorú csatlakozások, fal- nyílászáró kapcsolatok, fal hézagok… stb ÉPSZ1 EA/COFÖDÉMEK III.3

4 - Műszaki megoldások (védekezés a hőhídak ellen): 1. Födémhez szerkezetileg (statikailag)csatlakozó szerkezeteknél: lemezeknél: megszakítással, körbe hőszigeteléssel, hőhídmegszakítóval gerendáknál: körbe hőszigeteléssel (hőhídmegszakító!) 2. Koszorúnál, nyílás kiváltóknál: koszorú, áthidaló: zsaluzatba rakott hőszigeteléssel+ a külső térelhatároló fal hőszigetelése 3. Egyéb megoldások: Építészeti megjelenés hangsúlyozásánál és tartószerkezeti szempontból: ritkán osztott koszorúval és kiváltóval (nagy falvastagság esetén 38. 44, 45 cm) ÉPSZ1 EA/COFÖDÉMEK III.4

5 - ÉPSZ1 EA/COFÖDÉMEK III.5 Födémmezőből kiálló erkély széleken fal lehatárolás nélkül, Körbe hőszigeteléssel, visszakötve lemez megszakítással Fél monolit gerendával gerendára-bordára terhelve Gerenda-borda félmonolit gerenda kettőzéssel Gerenda-borda vb. Gerendával, gerenda széthúzással

6 - Hőhídmegszakító lényege: külső lemez és a belső födém (fél monolit) között szerves statikai kapcsolat biztosítása, hőszigetelő keményhab közbeiktatásával és nemesacél tüskézéssel ÉPSZ1 EA/COFÖDÉMEK III.6 Általános elrendezése Izotermák alakulása megszakítóval megszakító nélkül

7 ÉPSZ1 EA/COFÖDÉMEK III.7 Csatlakozás szerkezeti elrendezése Általános tervezési paraméterek

8 ÉPSZ1 EA/COFÖDÉMEK III.8 Födémmezőből kiálló erkély, egyik oldalon részben fal lehatárolással Fél monolit gerendával, gerenda iránya merőleges erkélylemez teherhordási irányára - Hőhídmegszakító alkalmazása, példa

9 ÉPSZ1 EA/COFÖDÉMEK III.9 - Beépítési példák, szerkezeti elrendezés

10 ÉPSZ1 EA/COFÖDÉMEK III.10 Alaprajzi elrendezés

11 ÉPSZ1 EA/COFÖDÉMEK III.11 Födémtől független erkély, teherhordó fal szélességű Lemez konzolos gerendákra terhelve Lemez kisebb fesztáv irányban nagyobb fesztáv irányban terhelve, falra-gerendára (kiváltóra)

12 Épsz. 1Korszerű födémek12  SPECIÁLIS FÖDÉMEK Rejtett sűrűbordás födémek POLISZTIROLHAB pallókkal 1.1 födémrendszerek lényege, statikai működése: - alul felül sík, rejtett sűrűbordás-fejlemezes monolit vb. födém, bennmaradó zsaluzattal - geometriai kialakítás: bennmaradó zsaluzat - vasalása: előre gyártott rácsgerenda 1.2 födémrendszerek ált. jellemzői, tervezési előírásai: - pallók anyaga: ps. - födém építése: nem igényel darut, nincs gép igény - építés: a pallókat építés közben alá kell támasztani Födémrendszer ált. elrendezése (pld. Neopor-Pro Koncept r.)

13 Épsz. 1Korszerű födémek13 - rácsgerenda és hálós vasalás bekötése a koszorúba - fesztáv: 3-12 m - változó födém vastagságok építhetők - nagyobb teherbírás: magasabb előre gyártott acél rácsgerendával és sűrűbb hálós felbeton vasalással - födémrendszerek Akusztikai vizsgálata: lég és lépéshangszigetelésre a kisebb önsúlynál csak úsztatott padlóval felel csak meg - a födémrendszerek konzolosan is építhetők (egyedi méretezés) - egy rendszerben (falelem is ps. elem) történő építésnél a konzolok teljesen hőhídmentesen kialakíthatók - Tűzvédelem: csak önkioltó ps-habbal vagy tűzvédő burkolással felelnek csak meg Födémrendszer ált. elrendezése merevítő lemezes ps. pallókkal (JS-típusú)

14 Épsz. 1Korszerű födémek14 Polisztirol pallós sűrűbordás födémmel megépített épületek: Egy szintes családi ház Többszintes lakó épület fsz.-en üzletekkel

15 Épsz. 1Boltozatok15  BOLTOZATOK A boltozatok alakját íves felületekből származtatjuk. Hengerfelületből származik: 1.Dongaboltozat; 2.Kolostorboltozat; 3.Teknőboltozat; 4.Római keresztboltozat; 5.Román keresztboltozat. Donga boltozat Kolostor boltozat Teknő boltozat Római keresztboltozat Román keresztboltozat

16 Épsz. 1Boltozatok16 Gömb, illetőleg forgásfelületből származik: 1.Kupola boltozat; 2.Cseh boltozat; 3.Cseh-süveg boltozat; 4.Csegelyes kupola; 5.Tamburos kupola. Csegelyes kupola Cseh boltozat Kupola boltozatCsehsüveg boltozat Tamburos kupola

17 Épsz. 1Boltozatok17 Boltozati alakzatokkal kapcsolatos fogalmak: 1.Vezérgörbe: görbe vonal, melynek a mozgásából származik a boltozat Dongánál – egyenes, ferde vagy íves haladó. mozgást végez Gömb ill. forgás felületű boltozatoknál, függőleges és vízszintes tengely körül forog. Egyenes mozgás vezérgörbe Ferde mozgás Íves mozgás17Függőleges tengely körüli forgatás Függőleges t.

18 Épsz. 1Boltozatok18 3.Boltsüveg: a boltozati mezőt alkotó egyes boltozati felület, (boltozat teste, héja). 4.Gerinc: legmagasabban lévő pontokat összekötő egyenes vagy görbe vonal. 5.Homlokív: a boltozat ill. boltsüveg felületeknek a függőleges falfelületekkel való metszésvonala. 6.Átlósív: boltozati felületek összemetszéséből adódó átlós helyzetű görbe vonal Boltsüveg Vaknegyed Metszősíkok Alapnégyzet Gerinc Átlósív Homlokív vaknegyed, boltsüveg fogalma: ha a négyszög alaprajz fölé emelt donga boltozatot átlós síkokkal metszünk, homlokíves nyitott boltsüveg részeket és tömör dongarészből álló vaknegyedeket kapunk

19 Épsz. 1Boltozatok19 Boltozatok szerkezete és megépítése Szerkezeti fogalma - alakja miatt a falvastagság irányában elnyújtott boltöv, ezért a boltövnél megismert fogalmak itt is azonosak Boltozatok anyaga - a történeti szerkezeteknél a tégla és a faragott kő - a jelenleg, (közleked. létes.) előregyártott vasbeton (kétirányú bordás, kazettás) - modern építészetben kis vastagságú héjboltozatok, (mon.vb., tojáshéj erőjátéka alapján, nincs vállnyomásuk) - állboltozatoknál, cementrabitzot használják - a kis nyílásközű lapos ívű dongaboltozat az un. a téglából falazott poroszsüveg-boltozat Vállvonal Intradosz Boltozati tengely Boltváll Hátfalazat Extradosz Bolt. héj Bolt. heveder Nyílásköz Ívmagasság Épületszerkezeti fogalmak Gyámfal

20 Épsz. 1Boltozatok20 Boltozatok ábrázolása - boltozatokat általában alaprajzaikkal, kereszt- és hosszmetszetükkel és átlós irányú metszeteikkel ábrázolják - konkrétabban: az m 1:100-as terveken a boltozatokat az alaprajzokon a leforgatott homlokíveikkel és az átlós ívek berajzolásával szükséges jelölni - az m 1:50-es terveken a fentiek mellett be kell rajzolni a nyomköröket ( falazási rétegek) vezérgörbéket, felfekvési( boltváll )és áthatási szerkesztési vonalakat is, amelyek a megépítéshez elengedhetetlenül szükségesek Átlósív Boltmező falazási rétegvonalak Erősítő hevederívek Leforg. homlokívek Homlokívek Boltmező fecskefarkú falazása Csehboltozat kiviteli ábrázolása

21 Épsz. 1Boltozatok21 5. Poroszsüveg boltozat épületszerkezeti összefüggései szerkezete, falazása: - 1-2.5-3.0 m-nél kisebb nyílásközű lapos ívű donga - gyámfalra haránt boltövre, acél gerendákra építették - Falazási módja: Kupás falazás – a nagyobb dongaszerű falazási móddal azonos, (bezsaluzott mintaállvány) Fecskefarkú falazás – minden téglasor önálló boltöv, szomszédos téglasorok a záradéknál fűrészfogasan kapcsolódnak, (mintaállvány nélkül, 1-1 mintaív felhasználásával) Gyűrűs falazás – élére állított téglasorok, önálló boltövek, a boltövek azonnal részt vesznek a boltozat erőjátékában, a boltozat két végén egy időben kezdik a falazásukat, a boltozati mező közepén merőleges kifalazás (alakozó ív) - a fecskefarkú és a gyűrűs falazás jól vakolható Gyámfal Haránt boltöv Kupás falazás Fecskefarkú falazás Gyűrűs falazás Merőleges kifalazás Haránt boltöv Minta állvány

22 Épsz. 1Boltozatok22 Boltozatok statikai vizsgálata Statikai működésük: - háromszorosan határozatlan szerkezet (támaszerők nagysága, iránya, és helye ismeretlen) - erősokszög, a boltozat támaszvonala - az utolsó erő a támaszerővel a vállnyomással egyenlő - a vállnyomás vízszintes komponense (lapos boltozatoknál) kis boltozati nyílás esetén is nagy, ezért a leterheléséről gondoskodni kell - támaszvonal a keresztmetszeten belül marad, nyomófeszültségek ébrednek - a boltozatban csak nyomás léphet fel, -felbillenés ellen akkor felel meg a boltozat, ha vállnyomásból származó eredő az alapkeresztmetszet (magidom) belső 1/3-ban ébred Magidom Támasz erő Függőleges komponense Vízszintes Komp. Támaszerő Vállnyomás Szerkesztett Kötél görbe Támaszvonal Segéd szerkesztés Donga boltozat erőjátéka

23 Épsz. 1Boltozatok23 - leterhelés számításánál nem vehetők figyelembe a hasznos terhelések, fedélszék terhe, földnyomás - a boltozatok bontását a boltmezővel kell kezdeni, utána a leterhelő falakat - a boltnyomás vagy vállnyomás felvehető vastag gyámfalakkal, támpillérekkel és vonórudakkal Vastag gyámfalakkalTámpillérekkelVonórúddal Vonórúd beépítése Feszítés lehetősége Vonórúd kikötése


Letölteni ppt "Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK III. HŐHÍDMEGSZAKÍTÓK, KÜLÖNLEGES FÖDÉMEK BOLTOZATOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések