Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Termékmegjelenítés a médiaszabályozásban. I. Előzmények, alkalmazandó szabályok AMSZ Irányelv A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Termékmegjelenítés a médiaszabályozásban. I. Előzmények, alkalmazandó szabályok AMSZ Irányelv A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól."— Előadás másolata:

1 Termékmegjelenítés a médiaszabályozásban

2 I. Előzmények, alkalmazandó szabályok AMSZ Irányelv A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXV. törvény (Mttv.) A Médiatanács ajánlása a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról

3 II. Hová tartozik a termékmegjelenítés ? A termékmegjelenítés a kereskedelmi közlemény egyik formája  Kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés

4 III. T e r m é k m e g j e l e n í t é s Fogalma:  a kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében – egy műsorszámban jelenik meg. (eredeti javaslat: „a műsorszám tartalmába beépülve” kimaradt) Mttv. 30.§  A médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés – a 30.§ (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – tilos. (hasonlóan az AVMS irányelvhez)  Alapelv: Amit reklámozni engednek az ágazati és egyéb jogszabályok, azok termékmegjelenítés formájában is szerepelhetnek.

5 Milyen műsorszámokban lehetséges?  a filmszínházban történő bemutatásra szánt filmalkotás, a médiaszolgáltatásban való közzététel céljából készült filmalkotás és filmsorozat, a sportműsorszám és a szórakoztató műsorszám esetén,  az a) pontban foglaltaktól eltérő műsorszámokban akkor, ha a médiaszolgáltatót vagy a műsorszám készítőjét az érintett áru gyártója vagy forgalmazója, illetve szolgáltatás nyújtója vagy közvetítője – sem közvetve, sem közvetlenül – nem részesíti anyagi juttatásban, azon túl, hogy az árut vagy szolgáltatást a termékmegjelenítés céljából ingyenesen rendelkezésre bocsátja.

6 A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek (Mttv. 31.§)  tartalmuk – és lineáris médiaszolgáltatás esetén annak műsorrendje – nem befolyásolható oly módon, hogy az hatással legyen a médiaszolgáltató felelősségére és szerkesztői függetlenségére,  nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybe vételére.  nem adhatnak a műsor tartalmából egyébként nem következő, indokolatlan hangsúlyt a megjelenített terméknek.

7 Műsorszámok, amelyekben t i l o s a termékmegjelenítés, termékek, amelyek n e m jelenhetnek meg 1.) M ű s o r s z á m o k N e m tehető közzé termékmegjelenítés a hírműsorszámban és politikai tájékoztatóban:  Az Mttv. 30.§ (2) bekezdés b) pontban foglalt eset kivételével a kifejezetten tizennégy év alatti kiskorúaknak szóló,  nemzeti ünnepek hivatalos eseményeiről tudósító,  a vallási, illetve egyházi tartalmú műsorszámban.

8 2.) T e r m é k e k, szolgáltatások  dohánytermék, cigaretta vagy más, olyan vállalkozástól származó termék, amelynek elsődleges tevékenysége cigaretta vagy egyéb dohánytermék gyártása vagy értékesítése,  Az Mttv., illetve más jogszabályok alapján nem reklámozható termék,  olyan gyógyszerkészítmény, illetve gyógyászati termék, eljárás, amely kizárólag orvosi rendelvényre vehető igénybe.

9 2.) T e r m é k e k, szolgáltatások (folyt.)  a gazdasági reklámtevékenység (Grtv.) alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény 7-9 §§ szerinti (nem teljes) felsorolás:  Tilos az olyan reklám, amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz.  Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja.  Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz (kérdés: fikció, autós-üldözés).  Tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.  Tilos az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutat be.  Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja.

10 2.) T e r m é k e k, szolgáltatások Mttv. 23.§-25. § (folyt.) A médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közlemény közvetlenül nem szólíthat fel kiskorúakat valamely áru megvásárlására vagy bérbevételére, illetve szolgáltatás igénybevételére, közvetlenül nem szólíthat fel kiskorúakat arra, hogy rábeszéljék szüleiket vagy másokat a reklámozott áru megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére, nem használhatja ki a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik és más személyek iránti bizalmát, továbbá a kiskorúak tapasztalatlanságát és hiszékenységét, indokolatlanul nem ábrázolhat kiskorút veszélyes helyzetekben, Az alkoholtartalmú italokra vonatkozó, médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közlemény nem célozhat kifejezetten kiskorúakat, nem ábrázolhat alkoholt fogyasztó kiskorút, nem ösztönözhet az ilyen italok mértéktelen fogyasztására, nem ábrázolhatja a túlzott alkoholfogyasztást pozitív, az alkoholfogyasztástól való tartózkodást negatív megvilágításban,

11 2.) T e r m é k e k, szolgáltatások Mttv. 23.§-25. § (folyt.) Az alkoholtartalmú italokra vonatkozó, médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közlemény kiemelkedő fizikai teljesítményt vagy járművezetést nem mutathat be alkoholtartalmú italok fogyasztásának hatásaként, nem kelthet olyan benyomást, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerekhez, nem állíthatja, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztásának serkentő, nyugtató vagy bármilyen jótékony egészségügyi hatása van, illetve, hogy az alkoholtartalmú italok a személyes problémák megoldásának egyik eszközét jelentik, nem kelthet olyan benyomást, hogy az alacsony alkoholtartalmú italok fogyasztása esetén a túlzott alkoholfogyasztás elkerülhető, illetve, hogy a magas alkoholtartalom az ital pozitív tulajdonsága.

12 A t e r m é k m e g j e l e n í t é s m ó d j a 1.) T a r t a l m i k ö v e t e l m é n y e k A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:  tartalmuk – és lineáris médiaszolgáltatás esetén annak műsorrendje – nem befolyásolható oly módon, hogy az hatással legyen a médiaszolgáltató felelősségére és szerkesztői függetlenségére,  nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybe vételére,  nem adhatnak a műsor tartalmából egyébként nem következő, indokolatlan hangsúlyt a megjelenített terméknek.

13 2.) F o g a l m i e l ő í r á s  A nézőket egyértelműen tájékoztatni kell a termékmegjelenítés tényéről. A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám elején és végén, valamint a műsorszámot megszakító reklámokat követően a műsorszám folytatásakor a termékmegjelenítésre – optikai vagy akusztikus módon – fel kell hívni a figyelmet.  Médiatanács ajánlása szerint ez 5 mp.  A tájékoztatási kötelezettség nem terjed ki azon műsorszámokra, amelyeket nem maga a médiaszolgáltató vagy tulajdonosának befolyásoló részesedése mellett működő más médiaszolgáltató vagy műsorkészítő vállalkozás készített vagy rendelt meg.

14 Értelmezendő kérdések, fogalmak (NMHH Ajánlás) Milyen műsorszámokban milyen módon lehet termékmegjelenítést alkalmazni:  Mi számít szórakoztató műsorszámnak ?  A sportközvetítés és a hozzá kapcsolódó; vagy önálló sport tematikájú műsorszám elhatárolása;  Hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám (fogalmak, alkalmazása)  Mit jelen a kifejezetten 14 év alatti kiskorúaknak szóló műsorszám fogalma ?  Hogyan értelmezzük „a termékmegjelenítés céljából ingyenesen történő rendelkezésre bocsátás” fogalmát ?  Hol húzódik a határ a témakommunikáció és a termékmegjelenítés között?

15 Alkalmazási kérdések, gyakorlati problémák  Mi a különbség a szponzor műsorszámban (azzal egyidejűleg) történő bemutatása és a termékmegjelenítés között?  Mi a helyzet azokkal a műsorokkal, amelyek kifejezetten egy adott terméket vagy szolgáltatás-fajtát mutatnak be. (autós műsorok)  Ha jelzi a médiaszolgáltató, hogy a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és az Mttv. 31.§ (1) c.) pontját megszegi a termékmegjelenítéssel, – azaz pl. indokolatlan hangsúlyt kap a termék bemutatása - akkor pl. a GVH az Fttv. (a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII tv.) alapján indíthat-e eljárást – álcázott reklám miatt - vagy nem, mert jelzett kereskedelmi tartalomról beszélünk?  Hogyan lehet a reklámtilalmakat betartani az egyes tartalmakban ?

16 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Termékmegjelenítés a médiaszabályozásban. I. Előzmények, alkalmazandó szabályok AMSZ Irányelv A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól."

Hasonló előadás


Google Hirdetések