Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÁLLALKOZÁSOK MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA. Jogi szabályozás (Ptk. szerint) A kártérítésről: „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÁLLALKOZÁSOK MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA. Jogi szabályozás (Ptk. szerint) A kártérítésről: „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni”"— Előadás másolata:

1 VÁLLALKOZÁSOK MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

2 Jogi szabályozás (Ptk. szerint) A kártérítésről: „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni” A felelősségbiztosításról: “Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.”

3 A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK FELELŐSSÉGI VISZONYAI GAZDÁLKODÓ SZERVEZET Vezető tisztségviselők (Gt.) Munkavállalók (Mt.) Vásárlók Tulajdonosok Beszállítók Hatóságok Harmadik személy(ek)

4 A felelősségbiztosításokról általánosságban 1.Felelősségbiztosítási káresemény: a kártérítési kötelezettség bekövetkezése 2.„Állandó jelzők”: biztosított tevékenység személyi sérüléses és dologi károk levonásos önrészesedés káronként kártérítési limitek területi hatály

5 A felelősségbiztosításokról általánosságban az időszak alatt bekövetkezett, észlelt és bejelentett károk kizárások (pl. terror, harci csel.következményi károk, kizárólag lelki sérülés stb.) hármas kapcsolat: biztosított biztosító károsult

6 „Házon belüli” viszonyok  Munkavállalóknak okozott károk  munkáltatói felelősségbiztosítás: a munkavállaló munkabaleset miatti kárai  Munkavállalók okozta károk: nem térülnek / munkavállalói felelősség/ A felelősségbiztosításokról

7 MUNKAVÁLLALÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

8 Új munka törvénykönyve 2012. Július 1-én lépett hatályba  szigorúbb szabályozás a munkavállaló kártérítési felelősségére Eddigi szabályozás - Gondatlan károkozás esetén: havi átlagkereset 50%-a munkaszerződésben: 1,5 havi átlagkereset kollektív szerződésben: 6 havi átlagkereset - Szándékos károkozás esetén: teljes kár Új szabályozás -Enyhén gondatlan károkozás esetén: 4 havi távolléti díj kollektív szerződésben: 8 havi távolléti díj - Súlyosan gondatlan és szándékos károkozás esetén: teljes kár

9 Munkavállalói felelősségbiztosítás MUNKAVÁLLALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Munkavállaló károkozása 2 irányú: Munkáltatónak okozott kár 3. személynek okozott kár A munkáltató a kárt kifizeti, majd a munkajog szabályai szerint a munkavállalóval szemben megtérítési igénnyel lép(het) fel.

10 Munkavállalói felelősségbiztosítás BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY Másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése, melyet a biztosított munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott és amely kárért a munkajog szabályai szerint a munkáltatóval szemben kártérítési felelősséggel tartozik. FEDEZETT KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK a) Dologi kár: valamilyen tárgy megsemmisül, megsérül, használhatatlanná válik. b) Személyi sérüléses kár: valaki meghal, egészségkárosodást vagy testi sérülést szenved. Nem fedezi a biztosítás a tisztán vagyoni károkat! Tisztán vagyoni károk: nem személyi sérüléses károk, nem dologi károk és nem is ezekre vezethetőek vissza. Pl. leltárhiány, munkavállaló késedelme miatt kötbér kiszabása a munkáltatóval szemben.

11 Munkavállalói felelősségbiztosítás 2012.-ben Sárvár mellett felborult egy Mercedes TLF 4000 AT típusú tűzoltó gépjármű. A baleset egy kettős útkanyarulatban következett be, a jármű haladása során megbillent. A gépjárművezető ellenkormányozni próbált, de nem tudta elkerülni, hogy oldalára dőljön a gépjármű. A gépjárműben jelentős anyagi kár keletkezett. A gépjárművezető munkavállalóval szemben a munkáltató fegyelmi eljárást indított a munkáltató kártérítési igénnyel lépett fel. A munkavállalói felelősség biztosítás fedezetet nyújtott a fenti eljárásra és kártérítési összegre.

12 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

13 Munkáltatói gondoskodás új formái a munkavállalók, a vezetők, a tulajdonosok érdekében Magán egészségfinanszírozás

14 Mennyi időnk van gyógyulni? Ingyenes-e a magyar állami egészségügyi ellátás? Miért nem szeretjük az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni? ? ? Legnagyobb kincs az egészség

15 elavult tárgyi, infrastrukturális feltételek elégtelen finanszírozási háttér beláthatatlan várakozási idők Kiszámíthatatlan szolgáltatási színvonal bizonytalan paraszolvencia óriási adósságállomány a beszállítók (gyógyszer gyártók, orvosi eszköz beszállítók, stb.) felé állandósuló gyógyszer- és eszközhiány az intézményekben (olcsó, de gyengébb minőségű termékek) teljes morális válság (humán erőforrás krízis: rezidensek, szakorvosok, házi orvosok, szakdolgozók részéről, + belső érdekellentétek stb.) ………….. A magyar egészségügy helyzete

16 Magán egészségfinanszírozás Munkáltatók, tulajdonosok ideális megoldása A szakképzett lojális munkavállalók megtartása Költségként elszámolható, adó és járulék mentes

17 SZOLGÁLTATÁSI ÉLMÉNY FOLYAMATOS NINCS BEUTALÓ NINCS VÁRÓLISTA NINCS PARASZOLVENCIA NINCS EGYÉB KÖLTSÉG Korlátlan magánklinikai ellátás fix biztosítási díjért, vállalkozói bevételből Magán egészségfinanszírozás

18 Köszönjük a figyelmüket!


Letölteni ppt "VÁLLALKOZÁSOK MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA. Jogi szabályozás (Ptk. szerint) A kártérítésről: „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések