Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új Munka Törvénykönyve 2012:I. tv. 2012. április 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új Munka Törvénykönyve 2012:I. tv. 2012. április 20."— Előadás másolata:

1 Az új Munka Törvénykönyve 2012:I. tv. 2012. április 20.

2 I. Az új Mt megalkotásának indokai Hatályos Mt. megalkotásának indoka Zöld Könyv követelményei Alaptörvényben foglaltak figyelembevétele Kúria jogfejlesztő tevékenységének beépítése

3 II. Általános rendelkezések 1. Értelmezési alapelvek 2. Általános magatartási követelmények 3. A személyhez fűződő jogok védelme 4. Az egyenlő bánásmód követelménye

4 III. A jognyilatkozatok 1. Az egyoldalú nyilatkozat 2. A kötelezettségvállalás 3. A munkáltatói szabályzat 4. A tájékoztatás 5. A feltétel - Ptk

5 IV. A jognyilatkozatok megtételének módja 1. A képviselet 2. Az alaki kötöttség 3. A jognyilatkozat közlése 4. A határidő és az időtartam számítása

6 V. A munka-és a pihenőidő 1. Fogalmak 2. A napi munkaidő 3. A munkaidőkeret 4. Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén 5. A munkaidő-beosztás szabályai 5. Munkaközi szünet

7 V. A munka-és a pihenőidő 6. Napi pihenőidő 7. Rendkívüli munkaidő 8. A szabadság 9. A szabadság kiadása 10. Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság 11. A munka- és pihenőidő nyilvántartása

8 VI. A munkáltató kártérítési felelőssége

9 VII. A munkavállaló kártérítési felelőssége 1. Felelősség a vétkesen okozott kárért 2. A megőrzési felelősség 3. Felelősség a leltárhiányért 4. A munkavállalói biztosíték – új jogintézmény! 5. A kártérítés mérséklése 6. Eltérő megállapodás

10 VIII. A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok 1. A határozott idejű munkaviszonyok 2. Munkavégzés behívás alapján 3. Munkakör megosztása 4. Több munkáltató által létesített munkaviszony 5. Távmunkavégzés 6. Bedolgozói jogviszony

11 VIII. A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok 7. Egyszerűsített foglalkoztatás vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony 8. A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony 9. A vezető állású munkavállaló 10. A cselekvőképtelen munkavállaló

12 IX. A munkaerő-kölcsönzés különös szabályai X. Az iskolaszövetkezet és a tagja közötti munkaviszony XI. A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások - versenytilalmi megállapodás - tanulmányi szerződés

13 A munkaviszony alanyai A munkáltató A munkáltató személyében bekövetkező változás, jogutódlás - az átadó munkáltató kötelezettsége - az átvevő munkáltató kötelezettsége - a munkavállaló felmondási lehetősége A munkavállaló

14 A munkaviszony létesítése A munkaszerződés - alapbér,munkakör,(mellőzhetetlen tartalom) - időtartam,munkahely,munkaidő,próbaidő, munkaviszony kezdete A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

15 A munkaszerződés teljesítése A munkáltató kötelezettsége A munkavállaló a.) kötelezettsége b.) utasításmegtagadási joga c.) mentesülése a munkavégzési kötelezettség alól d.) vétkes kötelezettségszegése következményei A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás: - más munkakörben, munkahelyen, munkáltatónál

16 A munkaszerződés módosítása Kötelező : -munkabérre,, munkakörre, részmunkaidőre Lehetséges

17 A munkaviszony megszűnése 1. a munkavállaló halálával 2.a munkáltató jogutód nélküli megszünésével 3.a határozott idő lejártával 4.jogállásváltozással 5.törvényben meghatározott más esetekben

18 A munkaviszony megszüntetése 1.közös megegyezéssel 2.felmondással a.) munkáltató felmondása Határozatlan idejű munkaviszonyban - felmondási tilalmak -felmondási korlátok Határozott idejű munkaviszonyban b.) a munkavállaló felmondása c.) a felmondási idő d.) a csoportos létszámcsökkentés e.) a végkielégítés 3. azonnali hatályú felmondással

19 Eljárás a munkaviszony megszünésekor A munkaviszony jogellenes megszüntetése a.) A munkáltató részéről b.) A munkavállaló részéről

20 A munkajogi igény érvényesítése a.)Fizetési felszólítással b.)Bíróság előtt c.) Az igényérvényesítés határideje: - az elévülés szabályai - a keresetindítás határideje

21 A munka díjazása 1.)az alapbér 2.) A munkabér fajtái: -időbér - teljesítménybér - a kettő összekapcslva 3.) Bérpótlékok:-vasárnapi - munkaszüneti napi - műszakpótlék - éjszakai -rendkívüli munkavégzésért járó - készenléti -ügyeleti

22 Díjazás munkavégzés hiányában 1.)Esetei 2.)A távolléti díj számítása


Letölteni ppt "Az új Munka Törvénykönyve 2012:I. tv. 2012. április 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések