Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkáltató munkavédelmi kötelezettségei Összeállította: Dr. Váró György.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkáltató munkavédelmi kötelezettségei Összeállította: Dr. Váró György."— Előadás másolata:

1 A munkáltató munkavédelmi kötelezettségei Összeállította: Dr. Váró György

2  A MUNKÁLTATÓ FOGALMA A munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. Munkáltatónak kell tekinteni: munkaerőt kölcsönvevő foglalkoztató kirendelt munkavállalót foglalkoztató szakképzés keretében gyakorlati oktatást folytató önfoglalkoztatású egyéni vállalkozó  munkavégzés hatókörében tartózkodókat veszélyezteti társadalmi munka szervezői magyar adószámmal nem rendelkező külföldi munkáltató esetén, aki a tényleges irányítást gyakorolja

3  MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉG /1 Alapelvek A felelősség a munkavállalók ez irányú felelősségével összhangban valósul meg A felelősség a végrehajtás módszertani szabadságán alapul Részei objektív a vállalkozás tényén alapszik nem hárítható át (pl. a munkavállalóra) elsődleges, a munkavállalói felelősség csak kiegészíti esetleg megosztja általános a munkavédelmi szabályok teljességére vonatkozik

4  MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉG /2 Irányai Munkavállaló információ nyújtása védelem biztosítása munkakörnyezet kialakítása kárfelelősség vállalása adatvédelem biztosítása Hatóság ellenőrzés eltűrése együttműködés biztosítása információ nyújtása döntések (szankciók) végrehajtása Külső személyek tevékenység összehangolása (más munkáltatókkal) munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmének biztosítása szerződésben foglalt munkavédelmi kötelezettségek betartása szerződésen kívüli általános kötelezettségek érvényesítése

5 1. AZ INFORMÁCIÓ ÁTADÁSA  Kötelezettségek 1. AZ INFORMÁCIÓ ÁTADÁSA Iránya munkavállaló munkavédelmi képviselő (bizottság, testület) munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakember hatóságok létesítésben közreműködők (beruházó, tervező, kivitelező) Formája utasítások (szóbeli vagy írásbeli)  kezelési  technológiai  műveleti  karbantartási munkavédelmi oktatás (előzetes, időszakos, rendkívüli) üzemeltetési dokumentáció (pl. gépkönyv) tájékoztatás

6 2. A VÉDELEM BIZTOSÍTÁSA  Kötelezettségek 2. A VÉDELEM BIZTOSÍTÁSA Formái kollektív szervezéses egyéni Kiválasztása kollektív: munkabiztonsági-, munkaegészségügyi- és műszaki szakember egyéni: munkabiztonsági- és munkaegészségügyi szakember Az alkalmazás feltételei műszaki egészségügyi ergonómiai szervezési Biztosítása: természetbeni

7 3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA /1  Kötelezettségek 3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA /1 Munkára való alkalmasság Pályaalkalmasság ( csak meghatározott munkakörökben) Szakképzettség és gyakorlat Sérülékeny csoportba tartozás figyelembevétele Létszám biztosítása Munka irányítása Munkával való megbízás feltételei egészségi alkalmasság (pályaalkalmasság) ismeret készség és képesség jártasság

8 3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA /2  Kötelezettségek 3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA /2 Munkavállaló alkalmazásának feltételei megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik foglalkoztatása az egészségét, testi épségét ne befolyásolja foglalkoztatása utódaira veszélyt ne jelentsen mások egészségét, testi épségét ne fenyegesse az adott munkára (feladatra) alkalmasnak bizonyult

9 4. MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK /1  Kötelezettségek 4. MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK /1 Kockázatértékelés elvégzése (Mvt. és a Felügyeletek útmutatója szerint) Megelőzési stratégia készítése Belső rendelkezés (szabályozás) kidolgozása (pl. MVSZ) Belső ellenőrzés végrehajtása (rendszeresség) Munkahelyi munkavédelmi program készítése (munkavédelmi képviselői kezdeményezésre) Munkavállalók munkavédelmi ismereteiről történő meggyőződés

10 4. MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK /2  Kötelezettségek 4. MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK /2 Munkabaleset eljárási szabályainak végrehajtása bejelentés kivizsgálás nyilvántartás Munkavédelmi megfelelőség biztosítása minőségi követelmények munkavédelmi üzembe helyezés (veszélyes gépek esetén) időszakos biztonsági felülvizsgálat (veszélyes gépek esetén) soron kívüli ellenőrzés (közvetlen veszélyeztetés vagy baleset esetén) ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálat (nem veszélyes gépek esetén)

11 5. SZERVEZÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI FELADATOK /1  Kötelezettségek 5. SZERVEZÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI FELADATOK /1 Munkavégzés összehangolása (különböző munkáltatók esetén) munkavállalók védelme munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme felelős kijelölése Mentési terv (rendellenes körülmények esetére) készítése gyakoroltatása (végrehajtása) Elsősegélynyújtás, orvosi sürgősségi ellátás megszervezése személyi tárgyi szervezési feltételek biztosítása

12 5. SZERVEZÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI FELADATOK /2  Kötelezettségek 5. SZERVEZÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI FELADATOK /2 Munkabiztonsági szakember foglalkoztatása Foglalkozás-egészségügyi szolgálat igénybevétele (saját vagy szerződéses) Munkabiztonsági és/vagy munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok ellátása Hatósági döntések végrehajtása Intézkedés a munkavédelmi érdekképviselet kezdeményezésére Dohányzási tilalom betartása nemdohányzók érdekében technológia miatt

13 6. MUNKAVÉGZÉS HATÓKÖRÉBEN TARTÓZKODÓK VÉDELME  Kötelezettségek 6. MUNKAVÉGZÉS HATÓKÖRÉBEN TARTÓZKODÓK VÉDELME Biztonsági és egészségvédelmi jelzések alkalmazása Be- vagy leesési veszély, illetve leeső tárgyak elleni védelem kialakítása Káros munkakörnyezeti tényezők hatása elleni védelem zaj rezgés por vegyi anyagok sugárzás Egyéni védőeszközök alkalmazása Rendellenes körülmények kialakulása esetén a mentés biztosítása Biztonsági berendezések szükségszerű alkalmazása Munkaeszközök használatának szabályozása

14 1. ELLENŐRZÉS  A kötelezettségek megtartásának elősegítése 1. ELLENŐRZÉS Jogosultság OMMF MBH Közös jogosultságok tájékoztatás kérése ellenőrzés tartása munkahelyre történő belépés adatok kérése vizsgálatok végzése konzultáció tartása tanácsadás Hatáskör közös (Mvt) egyedi (külön jogszabály) Illetékesség (területi elv) régió

15 2. INTÉZKEDÉS  A kötelezettségek megtartásának elősegítése 2. INTÉZKEDÉS Figyelemfelhívás (kisebb nemmegfelelőség esetén) Közigazgatási határozat (hiányosságok megszüntetésére) Felfüggesztés munkaeszköz munkahely tevékenység Munkavállaló munkától való eltiltása Vizsgálatok elvégzésének elrendelése Egyéb eljárások lefolytatása, illetve kezdeményezése fegyelmi (cég) szabálysértési (felügyelő a helyszínen) büntető (bíróság)

16 3. SZANKCIONÁLÁS /1  A kötelezettségek megtartásának elősegítése 3. SZANKCIONÁLÁS /1 Szabálysértési bírságolás egyes meghatározott tényállások esetén egyszeri alkalommal lehetséges összege: max. 100.000 Ft Végrehajtási bírságolás többszöri alkalommal lehetséges összege: max. 100.000 Ft Munkavédelmi bírságolás a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben alkalmazható telephelyenként kiszabható régió vezető szabja ki (igazgató)

17 3. SZANKCIONÁLÁS /2  A kötelezettségek megtartásának elősegítése 3. SZANKCIONÁLÁS /2 Munkavédelmi bírságolás esetei  munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása  időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása  soron kívüli ellenőrzés elmulasztása  kockázatértékelés elmulasztása (csak a legmagasabb veszélyességi osztály esetén)  biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya  előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok hiánya (csak veszélyes munkahely, munkaeszköz, technológia esetén)  foglalkoztatási tilalom megszegése  megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás  rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a mérések elmulasztása esetén


Letölteni ppt "A munkáltató munkavédelmi kötelezettségei Összeállította: Dr. Váró György."

Hasonló előadás


Google Hirdetések