Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁJÉKOZTATÓ Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Veszprém Megyei Adóigazgatósága Veszprém, 2015. január 23. Előadók: -Kaiser Lászlóné, -Matuszné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁJÉKOZTATÓ Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Veszprém Megyei Adóigazgatósága Veszprém, 2015. január 23. Előadók: -Kaiser Lászlóné, -Matuszné."— Előadás másolata:

1 TÁJÉKOZTATÓ Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Veszprém Megyei Adóigazgatósága Veszprém, 2015. január 23. Előadók: -Kaiser Lászlóné, -Matuszné Bíró Katalin.

2  Az EKAER kialakításának előzményei  A rendszer célja, fókuszpontjai  A jogi szabályozás felépítése  A rendszer lényeges pontjai  Előzetes bejelentés  Ellenőrzési lehetőségek  Szankciók

3  Az ellenőrzési tapasztalatok évek óta azt mutatták, hogy az adóelkerülés, adócsalás jelensége az ÁFA adónemet érinti a legnagyobb mértékben.  A láncolatok létrehozásával elkövetett visszaélések főként a kereskedelmet érintették/érintik, azon belül is bizonyos termékköröket kifejezetten (ömlesztett, egyedileg nem azonosítható, nagy tömegben szállítható termékek)  A láncolatok felépítése elsősorban az áfa megfizetésének elkerülése érdekében történik, jellemzően az alábbi magatartások szerint (mélységi ellenőrzések tapasztalatai megerősítették): a CMR fuvarokmányokat tetszőlegesen cserélgetik, a már beazonosított, korábban látókörbe került vállalkozások eltűnnek a szállításokból, helyettük új vállalkozásokat alapítanak, vagy nem aktív cégek lépnek a régiek helyébe, az áru belföldi eltűntetése érdekében gyakorlatilag folyamatos az olyan fuvarokmányok ellenőrzéskori bemutatása, amelyeken a feladó és a címzett is külföldi, Magyarország pedig csak lerakóhelyként van feltüntetve.

4  Ami még jelentős problémát jelent A láncolatos kereskedelmi ügyletek jelentős részénél elválik egymástól:  Az áru útja  A számla útja  A pénz útja

5 Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő áruszállítások e-útdíj és egyéb kamerahálózat segítségével történő nyomon követését, valamint az elektronikusan – elemezhető formában – rögzített egyes fuvarozási adatok alapján működő NAV kockázatelemzési rendszer szerint szervezett ellenőrzést magában foglaló komplex árumozgás és árueredet ellenőrző rendszer.

6  A jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése  ÁFA-t érintő visszaélések visszaszorítása  A költségvetési bevételek biztosítása  Az EKAER biztosítéki rendszerének alkalmazásával az adókötelezettségek szabályszerű teljesítésére ösztönzés  Az árumozgások valós idejű ellenőrzésének megteremtése  Hatékonyabb együttműködés társhatóságokkal (Pl.: NÉBIH)  A rendszer bevezetésének hozadéka lehet továbbá az élelmiszerek útjának nyomon követhetőbbé válása

7  Előzetes bejelentés alapján valós idejű ellenőrzés megteremtése az alábbi árumozgási folyamatok esetén (Art. 22/E. § (1) bek.) : Közösségen belüli termékbeszerzés, Közösségen belüli termékértékesítés, Első belföldi adóköteles értékesítés.  Biztosíték nyújtási kötelezettség az azonosított kockázati pontokon. (Art. 22/E. § (5) bek.)  Hatósági zár alkalmazása kockázati tényezők felmerülése esetén. (Art. 88. § (6b) bek.)

8  Art.:  Bejelentési kötelezettségről általában  Bejelentésre kötelezettek köre  Bejelentéssel érintett termékkörök  Bejelentési kötelezettséggel érintett tevékenységi körök  Mentességi szabályok  Bejelentendő adatok (Art. 22/E. § (8) bek.)  A kockázati biztosíték  Szankciók  NGM rendeletek : 50/2014 ( XII.31. ), 51/2014 ( XII.31.)  A kockázatos termékek körének meghatározása  Az EKAER szám megállapításának rendje, a bejelentés, változás- bejelentés, kockázati biztosíték mértéke

9  Főszabály: Az Art. 22/E. §-a szerint bejelentési kötelezettség terheli az alábbi, közúti fuvarozással járó, útdíj-köteles gépjárművel végzett tevékenységeket:  az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,  Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, valamint  belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést Termékértékesítés, termékbeszerzés, első adóköteles értékesítés  Áfa tv. szerint. Egyéb célú behozatal / kivitel: Pl.: saját vagyon mozgatása, bérmunka céljából történő fuvarozás

10 DE!  Kockázatos élelmiszerek esetében akkor is fennáll, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles (3,5 tonnánál alacsonyabb össztömegű), és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot meghaladja,  Egyéb kockázatos termékek esetében, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.

11 Bejelentési kötelezettség alól mentesül (Art. 22/E. § (6) bekezdés):  a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárműve,  a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműve,  a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjármű,

12 Bejelentési kötelezettség alól mentesül (Art. 22/E. § (6) bekezdés):  a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengheni Megállapodás) és viszonosság körébe tartozó jármű,  a nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű,  a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellen őrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek közül többet szállító gépjármű.

13  Mentes a bejelentési kötelezettség alól, ha az útdíj- köteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó  Nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot, vagy az adó nélküli ellenértéke a 2 millió forintot nem haladja meg  Kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot, vagy adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot nem haladja meg  Egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg

14 EKAER szám a felsorolt tevékenységeknél az alábbi esetekben szükséges: FONTOS, hogy a terméket:  Ugyanazon megrendelő (címzett/átvevő) részére  Egy gépjárművel szállítják (a gépjármű egyszeri mozgása során)  Egy felrakodási helyről egy átvételi helyre Szállító gépjármű típusa: Fuvarozott termék: ÚtdíjkötelesNem útdíjköteles Kockázatos élelmiszer 200 kg –ot és 250 e Ft-ot meghalad 200 kg –ot, vagy 250 e Ft-ot meghalad Egyéb kockázatos termék 500 kg –ot és 1 millió Ft-ot meghalad 500 kg –ot, vagy 1 millió Ft-ot meghalad Nem kockázatos termék 2500 kg-ot és 2 millió Ft-ot meghalad -

15 Lehetséges érintettek köre (Art. 178. § 45, 46, 47, 51.):  Címzett: а terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzését vagy belföldi beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya.  Átvevő: а terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzése vagy belföldi értékesítése esetén, ha nem а címzett veszi át а terméket, vagy а terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzéstől eltérő egyéb célból történő behozatala esetén а terméket а kirakodási (átvételi) helyen átvevő személy.  Feladó: a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló, vagy első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya, valamint az általános forgalmi adó mentesség érvényesítése érdekében a belföldön nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője.  Felrakodó: a közúti fuvarozásához használt gépjárműre a termék felrakodását végző személy.

16  A bejelentési kötelezettség alá eső közúti szállítások kizárólag EKAER szám birtokában végezhetők  A kötelezettek bejelentése során EKAER szám kerül kiadásra.  EKAER szám: a bejelentés alapján képzett azonosító szám, amely egy adott termékegységet azonosít, melyet  Ugyanazon megrendelő részére,  Egy gépjárművel szállítanak (a gépjármű egyszeri mozgása során)  Egy felrakodási helyről egy átvételi helyre FONTOS!  Az EKAER szám egy bejelentést (termékegységet) azonosít, amely többféle terméket is magában foglalhat!  A megállapításától számított 15 napig érvényes!

17  Bejelentés az EKAER internetes felületén lehetséges!  Az adózó vagy képviseletére jogosultja számára az EKAER felületre történő belépéshez regisztráció szükséges. (Ügyfélkapus azonosítás!)  Az EKAER regisztrációt olyan személy jogosult elvégezni, aki a bejelentésre kötelezett képviseletére a rá vonatkozó szabályok szerint (pl. cégjogi szempontból) jogosult, azaz az adózó vagy törvényes képviselője, valamint az is aki a NAV-nál állandó meghatalmazottként szerepel, vagy az adóügyek elektronikus intézésre az adózó feljogosította, s mint ilyen rendelkezik ügyfélkapuval is.

18  A regisztrációt követően az EKAER felületre bejelentkezett adózó vagy képviseletére jogosultja az EKAER felületen további (másodlagos) hozzáféréseket hozhat létre/kezelhet, melyekkel az EKAER felületre belépő személyek a bejelentésre kötelezett nevében tudnak bejelentéseket tenni. FONTOS! A másodlagos hozzáférésekkel rendelkezők által tett bejelentések is az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősülnek!

19  Az adóhatóság – már az EKAER felületen – nem állapít meg EKAER számot annak a kötelezettnek, aki/amely  Adószáma jogerősen törölt  Kényszertörlés alatt áll  Technikai megszűnt adózó  Véglegesen megszűnt adózó

20 A bejelentésre kötelezett: címzett (termékbeszerzés) átvevő (egyéb cél) A bejelentendő/módosítható adatok köre:  feladó adatai (név, adóazonosító szám)  felrakodás címe,  címzett adatai (név, adóazonosító szám),  kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai  termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg)  a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél)  a termék ára:  adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén)  adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén)  gépjármű forgalmi rendszáma Fenti adatokat a termék fuvarozásának megkezdéséig kell bejelenteni! Módosítás: felrakodást követően, átvételi helyre érkezés bejelentéséig!

21 További kötelezettség:  Az EKAER szám fuvarozó/fuvarszervező rendelkezésére bocsátása  Kirakodási helyre érkezés bejelentése (címzett, átvevő a kirakodási helyre történő megérkezéskor de legkésőbb az ezt követő munkanapon, az EKAER felületen)

22 A bejelentésre kötelezett: feladó (termékértékesítés) felrakodó (egyéb cél) A bejelentendő/módosítható adatok köre:  feladó adatai (név, adóazonosító szám)  felrakodás címe,  címzett adatai (név, adóazonosító szám),  kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai  termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg)  a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél)  a termék ára:  adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén)  adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén)  gépjármű forgalmi rendszáma Fenti adatokat a termék felrakodásának megkezdéséig kell bejelenteni! Módosítás: az EKAER szám 15 napos érvényességi idején belül lehetséges!

23 További kötelezettség:  Az EKAER szám fuvarozó/fuvarszervező rendelkezésére bocsátása  Felrakodás tényleges időpontjának bejelentése (feladó, felrakodó a gépjárműre történő felrakodás megkezdésekor az EKAER felületen)

24 A bejelentésre kötelezett: feladó (első belföldi adóköteles termékértékesítés) A bejelentendő/módosítható adatok köre:  feladó adatai (név, adóazonosító szám)  felrakodás címe,  címzett adatai (név, adóazonosító szám),  kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai  termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg)  a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél)  a termék ára:  adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén)  adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén)  gépjármű forgalmi rendszáma Fenti adatokat a termék felrakodásának megkezdéséig kell bejelenteni! Módosítás: átvételi helyre érkezés bejelentéséig!

25 További kötelezettség:  Az EKAER szám fuvarozó/fuvarszervező rendelkezésére bocsátása  Kirakodási helyre érkezés bejelentése (címzett, átvevő vagy a feladó a kirakodási helyre történő megérkezéskor de legkésőbb az ezt követő munkanapon, az EKAER felületen)

26 Gépjármű rendszámának bejelentése:  FONTOS: Az EKAER szám kiadásának feltétele – a gépjármű rendszám adatán kívül – az adatok hiánytalan megadása.  A rendszám adatot az EU-HU irányban legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig, HU-EU és HU-HU irányban a gépjárműre történő felrakodás megkezdéséig kell pótolni!  A rendszámadat megadásának elmulasztása szankció szempontjából egy tekintet alá esik a bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztásával!!! Bejelentett adatok módosítása:  A bejelentés adatainak változását az arra okot adó körülmény bekövetkeztét követően haladéktalanul be kell jelenteni az EKAER felületen! (Pl.: vontató csere esetén a rendszám változást)

27  Kockázatos élelmiszerek esetén EKAER számot az az adózó kaphat, amelyik:  A FELIR rendszerben bejelentett élelmiszer vállalkozó  Élelmiszer vállalkozóként az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett  Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette  Kockázatos egyéb termékek esetén EKAER számot az az adózó kaphat, amelyik:  Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette

28 közúti fuvarozás EU más tagállama → Magyarország termékbeszerzés / egyéb célú behozatal Magyarország → EU más tagállama termékértékesítés / egyéb célú kivitel belföldi forgalomban - nem végfelhasználó részére - első adóköteles értékesítés kockázatos termék nem kockázatos termék kockázatos termék nem kockázatos termék kockázatos termék nem kockázatos termék útdíj- köteles súly és értékhatár felett B+KBBBB B súly vagy értékhatár alatt −−−−−− nem útdíj- köteles súly vagy értékhatár felett B+KB−B− − súly és értékhatár alatt −−−−−− B = bejelentés KB = kockázati biztosíték

29 A biztosíték összege teljesíthető (Art. 11. sz. melléklet IV. 7.):  elkülönített letéti számlára történő befizetéssel,  pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján. Mentesül а biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki  az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy ( Art. 178.§ 31. pont )  legalább két éve működik és szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint az I. és III. alcím szerinti bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt. (Art. 178. § 32. pont ) (Art. 11. sz. melléklet IV. 8.)

30 A biztosíték összege: I. А biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie а bejelentést megelőző 60 napban (ideértve а bejelentés napját is) teljesített bejelentések során megállapított, de már lezárt, és a még érvényes EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes adó nélküli értékének 15 százalékát. (Art. 11. sz. melléklet IV. 3.) HA az adózó a biztosítékköteles tevékenységek közül mindkettőt folytatja ( az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalát, valamint belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítését is végez ) tevékenységi körönként külön számítás, a magasabb teljesítendő kiegészítési kötelezettség teljesíthetősége érdekében: az EKAER felületén nyomon követhető II. jogkövetkezmény: HA biztosíték nem áll rendelkezésre » EKAER szám nem állapítható meg III. ! első alkalommal: 2015. január 31-én, az eddig az időpontig az EKAER-ben rögzített, biztosítékköteles bejelentések alapján Megfelelő összegű biztosíték nélkül újabb bejelentést tenni nem lehet! Az adózó folyamatosan tudja az EKAER felületen nyomon követni a rendelkezésre álló biztosíték összegét.

31 - elkülönített letéti számlára történő befizetéssel, - az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján  a rendelkezésre álló biztosíték számítása ha többféle módon teljesít az adózó: együttes (keret)  „megfizetettség” időpontja: elkülönített letéti számlán a befizetést jóváírták garanciát az állami adóhatóság nyilvántartásba vette (DE legkorábban az érvényesség kezdete)  információ az EKAER elektronikus felületén: - adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja + a teljeskörű adatbejelentési jogosultsággal rendelkező személy - adatok: - a biztosíték aktuális egyenlege, - a lekérdezés napját megelőző 60 nap alatt már bejelentett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 %-a, - a biztosíték megemelése nélkül még bejelenthető termék adó nélküli értékének 15 %-a

32 √ CSAK pénzforgalom √ az elkülönített letéti számla nem adószámla, következményei:  befizetés (adózóra vonatkozó megfizetési szabálytól függően: átutalás, EFER, POS)  az adózó átvezetéssel nem teljesítheti  az adózó átvezetést erről nem kezdeményezhet  kiutalás erről csupán bizonyos feltételek mellett → visszautalás  hatósági „rendelkezés” a számla felett kizárólag a biztosíték érvényesítése esetén → elszámolás  késedelmi pótlék alapját nem csökkenti  más eljárásokban a nettó adótartozás vizsgálata során nem vehető figyelembe az ide befizetett összeg  adózói adószámlán nem jelenik meg információ: EKAER felület + értesítések √ megfizetés napja = jóváírás napja (nem a „terhelési dátum” az irányadó, hanem a „jóváírás dátuma”)

33 I. A garantőr lehet: pénzügyi intézmény = hitelintézet és pénzügyi vállalkozás (Hpt. 7. § (1) bekezdés) pénzforgalmi intézmény (fogalma: Hpt. 6. § 86. pont) befektetési vállalkozás (fogalma Bszt. 4. § (2) bekezdés 10. pont) székhelye: Európai Unió tagállamában, illetőleg az EGT megállapodásban részes államban van II. a garanciáról szóló okirat kiállításának időpontjában: a) nem áll csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt, b) adószámát jogerősen nem függesztették fel, c) tevékenységét felügyeleti szerve nem függesztette fel, d) érvényes engedéllyel rendelkezik garancia vállalására

34  meghatározott összeg → egyértelműen az okiraton,  érvényessége: meghatározott határnapig, de legalább 60 napig → az érvényesség kezdő és végső időpontja  eredeti garancia  garantőr vállalja: √ az állami adóhatóság igénybejelentése alapján √ feltétel nélkül √ banki forgalom szabályozása szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül megfizeti a megbízó Art. 11. melléklete szerinti tartozását  a fizetési igény bejelentésének kizárólagos kedvezményezettje az állami adóhatóság,  az érvényesség idején belül visszavonhatatlan vagy kizárólag az állami adóhatóság jóváhagyásával visszavonható,  tartalmazza a garanciát nyújtó garantőr megnevezését, bankszámlaszámát, a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát nem magyar nyelven kiállított garancia: kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva

35 garantőr személyében rejlő, adózó érdekkörén kívül bekövetkező körülmény: speciális eljárás elektronikus felhívás a biztosíték pótlására ( új garancia vagy letéti számlára befizetés) felhívástól számított 8. napig: befizetés a 404 számlára VAGY a szerződés megkötéséhez szükséges eljárást megindítása + ennek és folyamatban létének igazolása az adóhatóság előtt » EKAER szám megállapítható a korábbi garancia mértékéig felhívástól számított 9. naptól a 60. napig: HA a) igazolta az eljárás megindítását » EKAER szám megállapítható a korábbi mértékéig b) nem igazolta » EKAER szám nem állapítható meg felhívástól számított 61. naptól: HA igazolta az eljárás megindítását ÉS a) teljesített befizetést / nyilvántartásba vettünk új garanciát » új biztosítéknak megfelelően járhat el b) nem teljesített befizetést / nem vettünk nyilvántartásba új garanciát » EKAER szám nem állapítható meg ! felülvizsgálat a 8. és 60. napot követően a lehető legkorábban, a garancia technikai lezárása kiemelten fontos a keretösszeg meghatározása miatt

36 Az árubeszerzés / értékesítés során keletkező közterhek megfizetését biztosítja elszámolással érintett adótartozások: állami adóhatóságnál nyilvántartott } adótartozás nettó módon számított sorrend: ha nem nyújt mindegyikre fedezetet, akkor kötött sorrendben (ld. Art. 11. számú melléklet IV. alcím 10. pontja) ha több módon teljesített az adózó: elsőként az elkülönített számla, ha több garancia: elsőként lejáró a biztosíték elszámolásával „teljesített” adófizetési kötelezettség: megfizetés napja = az adott adónemen a jóváírás napja (nem a terhelés)

37 √ kizárólag az adózó kérelmére √ lehetséges esetei: 1.-2. az adózó megszűnése a) cégnyilvántartásból való törlés →előterjesztő: a cég volt tulajdonosai b) egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése → előterjesztő: a magánszemély 3. a biztosíték nyújtásának kötelezettségével érintett tevékenység megszüntetése feltétel: a kérelem beérkezését megelőző 60 napban ilyen tevékenységet az adózó nem folytatott: adózói nyilatkozat erről! 4. az adózó a biztosíték nyújtását követően megfelel a mentességi feltételek valamelyikének √ adóhatósági felülvizsgálat √ határidő: a kérelem beérkezését követő 30 nap √ kérelem teljesítése: elkülönített számla: kiutalás garancia: hozzájárulás a garanciavállalás felmondásához visszatartási jog gyakorolható

38  Befogadó nyilatkozat: a kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozását végző személyt az adóhatóság nyilatkozattételre kötelezheti azon adózóról, amely javára a fuvarozást végzi, továbbá ellenőrizheti a termék eredetét és a tulajdonjogot igazoló dokumentumok meglétét. (Art. 88. § (6) - (6a) bek.)  Kiegészült: EKAER szám, fuvarozott termék (megnevezése, mennyisége, termék átvételének körülményei, kirakodásának címe), átvevő/feladó/címzett is nyilatkozattételre hívható fel.  Hatósági zár: ha kockázati tényezők igazolják, úgy a termék azonosságának biztosítása érdekében hatósági zár alkalmazható, amelynek sértetlensége belföldön ellenőrizhető (Art. 88. § (6b) bek.)

39  Mulasztási bírság: amennyiben megállapítható, hogy a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem teljesült a bejelentési kötelezettség, úgy a be nem jelentett termék vagy annak része igazolatlan eredetű árunak minősül és az áru értékének 40%-ig terjedő mértékben mulasztási bírság szabható ki az adózó terhére (Art. 172. § (19a) bek.)  A bírság biztosítékaként az áru lefoglalható, zár alá vehető vagy adózó költségére megőrzésre elszállíttatható. (Art. 173. § (1) bek.)

40


Letölteni ppt "TÁJÉKOZTATÓ Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Veszprém Megyei Adóigazgatósága Veszprém, 2015. január 23. Előadók: -Kaiser Lászlóné, -Matuszné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések