Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁJÉKOZTATÓ Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Veszprém Megyei Adóigazgatósága Veszprém, 2015. január 23. Előadók: -Kaiser Lászlóné, -Matuszné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁJÉKOZTATÓ Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Veszprém Megyei Adóigazgatósága Veszprém, 2015. január 23. Előadók: -Kaiser Lászlóné, -Matuszné."— Előadás másolata:

1 TÁJÉKOZTATÓ Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Veszprém Megyei Adóigazgatósága Veszprém, január 23. Előadók: -Kaiser Lászlóné, -Matuszné Bíró Katalin.

2  Az EKAER kialakításának előzményei  A rendszer célja, fókuszpontjai  A jogi szabályozás felépítése  A rendszer lényeges pontjai  Előzetes bejelentés  Ellenőrzési lehetőségek  Szankciók

3  Az ellenőrzési tapasztalatok évek óta azt mutatták, hogy az adóelkerülés, adócsalás jelensége az ÁFA adónemet érinti a legnagyobb mértékben.  A láncolatok létrehozásával elkövetett visszaélések főként a kereskedelmet érintették/érintik, azon belül is bizonyos termékköröket kifejezetten (ömlesztett, egyedileg nem azonosítható, nagy tömegben szállítható termékek)  A láncolatok felépítése elsősorban az áfa megfizetésének elkerülése érdekében történik, jellemzően az alábbi magatartások szerint (mélységi ellenőrzések tapasztalatai megerősítették): a CMR fuvarokmányokat tetszőlegesen cserélgetik, a már beazonosított, korábban látókörbe került vállalkozások eltűnnek a szállításokból, helyettük új vállalkozásokat alapítanak, vagy nem aktív cégek lépnek a régiek helyébe, az áru belföldi eltűntetése érdekében gyakorlatilag folyamatos az olyan fuvarokmányok ellenőrzéskori bemutatása, amelyeken a feladó és a címzett is külföldi, Magyarország pedig csak lerakóhelyként van feltüntetve.

4  Ami még jelentős problémát jelent A láncolatos kereskedelmi ügyletek jelentős részénél elválik egymástól:  Az áru útja  A számla útja  A pénz útja

5 Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő áruszállítások e-útdíj és egyéb kamerahálózat segítségével történő nyomon követését, valamint az elektronikusan – elemezhető formában – rögzített egyes fuvarozási adatok alapján működő NAV kockázatelemzési rendszer szerint szervezett ellenőrzést magában foglaló komplex árumozgás és árueredet ellenőrző rendszer.

6  A jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése  ÁFA-t érintő visszaélések visszaszorítása  A költségvetési bevételek biztosítása  Az EKAER biztosítéki rendszerének alkalmazásával az adókötelezettségek szabályszerű teljesítésére ösztönzés  Az árumozgások valós idejű ellenőrzésének megteremtése  Hatékonyabb együttműködés társhatóságokkal (Pl.: NÉBIH)  A rendszer bevezetésének hozadéka lehet továbbá az élelmiszerek útjának nyomon követhetőbbé válása

7  Előzetes bejelentés alapján valós idejű ellenőrzés megteremtése az alábbi árumozgási folyamatok esetén (Art. 22/E. § (1) bek.) : Közösségen belüli termékbeszerzés, Közösségen belüli termékértékesítés, Első belföldi adóköteles értékesítés.  Biztosíték nyújtási kötelezettség az azonosított kockázati pontokon. (Art. 22/E. § (5) bek.)  Hatósági zár alkalmazása kockázati tényezők felmerülése esetén. (Art. 88. § (6b) bek.)

8  Art.:  Bejelentési kötelezettségről általában  Bejelentésre kötelezettek köre  Bejelentéssel érintett termékkörök  Bejelentési kötelezettséggel érintett tevékenységi körök  Mentességi szabályok  Bejelentendő adatok (Art. 22/E. § (8) bek.)  A kockázati biztosíték  Szankciók  NGM rendeletek : 50/2014 ( XII.31. ), 51/2014 ( XII.31.)  A kockázatos termékek körének meghatározása  Az EKAER szám megállapításának rendje, a bejelentés, változás- bejelentés, kockázati biztosíték mértéke

9  Főszabály: Az Art. 22/E. §-a szerint bejelentési kötelezettség terheli az alábbi, közúti fuvarozással járó, útdíj-köteles gépjárművel végzett tevékenységeket:  az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,  Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, valamint  belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést Termékértékesítés, termékbeszerzés, első adóköteles értékesítés  Áfa tv. szerint. Egyéb célú behozatal / kivitel: Pl.: saját vagyon mozgatása, bérmunka céljából történő fuvarozás

10 DE!  Kockázatos élelmiszerek esetében akkor is fennáll, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles (3,5 tonnánál alacsonyabb össztömegű), és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a forintot meghaladja,  Egyéb kockázatos termékek esetében, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.

11 Bejelentési kötelezettség alól mentesül (Art. 22/E. § (6) bekezdés):  a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárműve,  a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműve,  a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjármű,

12 Bejelentési kötelezettség alól mentesül (Art. 22/E. § (6) bekezdés):  a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengheni Megállapodás) és viszonosság körébe tartozó jármű,  a nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű,  a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellen őrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek közül többet szállító gépjármű.

13  Mentes a bejelentési kötelezettség alól, ha az útdíj- köteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó  Nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot, vagy az adó nélküli ellenértéke a 2 millió forintot nem haladja meg  Kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot, vagy adó nélküli ellenértéke a forintot nem haladja meg  Egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg

14 EKAER szám a felsorolt tevékenységeknél az alábbi esetekben szükséges: FONTOS, hogy a terméket:  Ugyanazon megrendelő (címzett/átvevő) részére  Egy gépjárművel szállítják (a gépjármű egyszeri mozgása során)  Egy felrakodási helyről egy átvételi helyre Szállító gépjármű típusa: Fuvarozott termék: ÚtdíjkötelesNem útdíjköteles Kockázatos élelmiszer 200 kg –ot és 250 e Ft-ot meghalad 200 kg –ot, vagy 250 e Ft-ot meghalad Egyéb kockázatos termék 500 kg –ot és 1 millió Ft-ot meghalad 500 kg –ot, vagy 1 millió Ft-ot meghalad Nem kockázatos termék 2500 kg-ot és 2 millió Ft-ot meghalad -

15 Lehetséges érintettek köre (Art § 45, 46, 47, 51.):  Címzett: а terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzését vagy belföldi beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya.  Átvevő: а terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzése vagy belföldi értékesítése esetén, ha nem а címzett veszi át а terméket, vagy а terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzéstől eltérő egyéb célból történő behozatala esetén а terméket а kirakodási (átvételi) helyen átvevő személy.  Feladó: a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló, vagy első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya, valamint az általános forgalmi adó mentesség érvényesítése érdekében a belföldön nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője.  Felrakodó: a közúti fuvarozásához használt gépjárműre a termék felrakodását végző személy.

16  A bejelentési kötelezettség alá eső közúti szállítások kizárólag EKAER szám birtokában végezhetők  A kötelezettek bejelentése során EKAER szám kerül kiadásra.  EKAER szám: a bejelentés alapján képzett azonosító szám, amely egy adott termékegységet azonosít, melyet  Ugyanazon megrendelő részére,  Egy gépjárművel szállítanak (a gépjármű egyszeri mozgása során)  Egy felrakodási helyről egy átvételi helyre FONTOS!  Az EKAER szám egy bejelentést (termékegységet) azonosít, amely többféle terméket is magában foglalhat!  A megállapításától számított 15 napig érvényes!

17  Bejelentés az EKAER internetes felületén lehetséges!  Az adózó vagy képviseletére jogosultja számára az EKAER felületre történő belépéshez regisztráció szükséges. (Ügyfélkapus azonosítás!)  Az EKAER regisztrációt olyan személy jogosult elvégezni, aki a bejelentésre kötelezett képviseletére a rá vonatkozó szabályok szerint (pl. cégjogi szempontból) jogosult, azaz az adózó vagy törvényes képviselője, valamint az is aki a NAV-nál állandó meghatalmazottként szerepel, vagy az adóügyek elektronikus intézésre az adózó feljogosította, s mint ilyen rendelkezik ügyfélkapuval is.

18  A regisztrációt követően az EKAER felületre bejelentkezett adózó vagy képviseletére jogosultja az EKAER felületen további (másodlagos) hozzáféréseket hozhat létre/kezelhet, melyekkel az EKAER felületre belépő személyek a bejelentésre kötelezett nevében tudnak bejelentéseket tenni. FONTOS! A másodlagos hozzáférésekkel rendelkezők által tett bejelentések is az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősülnek!

19  Az adóhatóság – már az EKAER felületen – nem állapít meg EKAER számot annak a kötelezettnek, aki/amely  Adószáma jogerősen törölt  Kényszertörlés alatt áll  Technikai megszűnt adózó  Véglegesen megszűnt adózó

20 A bejelentésre kötelezett: címzett (termékbeszerzés) átvevő (egyéb cél) A bejelentendő/módosítható adatok köre:  feladó adatai (név, adóazonosító szám)  felrakodás címe,  címzett adatai (név, adóazonosító szám),  kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai  termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg)  a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél)  a termék ára:  adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén)  adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén)  gépjármű forgalmi rendszáma Fenti adatokat a termék fuvarozásának megkezdéséig kell bejelenteni! Módosítás: felrakodást követően, átvételi helyre érkezés bejelentéséig!

21 További kötelezettség:  Az EKAER szám fuvarozó/fuvarszervező rendelkezésére bocsátása  Kirakodási helyre érkezés bejelentése (címzett, átvevő a kirakodási helyre történő megérkezéskor de legkésőbb az ezt követő munkanapon, az EKAER felületen)

22 A bejelentésre kötelezett: feladó (termékértékesítés) felrakodó (egyéb cél) A bejelentendő/módosítható adatok köre:  feladó adatai (név, adóazonosító szám)  felrakodás címe,  címzett adatai (név, adóazonosító szám),  kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai  termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg)  a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél)  a termék ára:  adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén)  adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén)  gépjármű forgalmi rendszáma Fenti adatokat a termék felrakodásának megkezdéséig kell bejelenteni! Módosítás: az EKAER szám 15 napos érvényességi idején belül lehetséges!

23 További kötelezettség:  Az EKAER szám fuvarozó/fuvarszervező rendelkezésére bocsátása  Felrakodás tényleges időpontjának bejelentése (feladó, felrakodó a gépjárműre történő felrakodás megkezdésekor az EKAER felületen)

24 A bejelentésre kötelezett: feladó (első belföldi adóköteles termékértékesítés) A bejelentendő/módosítható adatok köre:  feladó adatai (név, adóazonosító szám)  felrakodás címe,  címzett adatai (név, adóazonosító szám),  kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai  termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg)  a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél)  a termék ára:  adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén)  adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén)  gépjármű forgalmi rendszáma Fenti adatokat a termék felrakodásának megkezdéséig kell bejelenteni! Módosítás: átvételi helyre érkezés bejelentéséig!

25 További kötelezettség:  Az EKAER szám fuvarozó/fuvarszervező rendelkezésére bocsátása  Kirakodási helyre érkezés bejelentése (címzett, átvevő vagy a feladó a kirakodási helyre történő megérkezéskor de legkésőbb az ezt követő munkanapon, az EKAER felületen)

26 Gépjármű rendszámának bejelentése:  FONTOS: Az EKAER szám kiadásának feltétele – a gépjármű rendszám adatán kívül – az adatok hiánytalan megadása.  A rendszám adatot az EU-HU irányban legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig, HU-EU és HU-HU irányban a gépjárműre történő felrakodás megkezdéséig kell pótolni!  A rendszámadat megadásának elmulasztása szankció szempontjából egy tekintet alá esik a bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztásával!!! Bejelentett adatok módosítása:  A bejelentés adatainak változását az arra okot adó körülmény bekövetkeztét követően haladéktalanul be kell jelenteni az EKAER felületen! (Pl.: vontató csere esetén a rendszám változást)

27  Kockázatos élelmiszerek esetén EKAER számot az az adózó kaphat, amelyik:  A FELIR rendszerben bejelentett élelmiszer vállalkozó  Élelmiszer vállalkozóként az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett  Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette  Kockázatos egyéb termékek esetén EKAER számot az az adózó kaphat, amelyik:  Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette

28 közúti fuvarozás EU más tagállama → Magyarország termékbeszerzés / egyéb célú behozatal Magyarország → EU más tagállama termékértékesítés / egyéb célú kivitel belföldi forgalomban - nem végfelhasználó részére - első adóköteles értékesítés kockázatos termék nem kockázatos termék kockázatos termék nem kockázatos termék kockázatos termék nem kockázatos termék útdíj- köteles súly és értékhatár felett B+KBBBB B súly vagy értékhatár alatt −−−−−− nem útdíj- köteles súly vagy értékhatár felett B+KB−B− − súly és értékhatár alatt −−−−−− B = bejelentés KB = kockázati biztosíték

29 A biztosíték összege teljesíthető (Art. 11. sz. melléklet IV. 7.):  elkülönített letéti számlára történő befizetéssel,  pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján. Mentesül а biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki  az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy ( Art. 178.§ 31. pont )  legalább két éve működik és szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint az I. és III. alcím szerinti bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt. (Art § 32. pont ) (Art. 11. sz. melléklet IV. 8.)

30 A biztosíték összege: I. А biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie а bejelentést megelőző 60 napban (ideértve а bejelentés napját is) teljesített bejelentések során megállapított, de már lezárt, és a még érvényes EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes adó nélküli értékének 15 százalékát. (Art. 11. sz. melléklet IV. 3.) HA az adózó a biztosítékköteles tevékenységek közül mindkettőt folytatja ( az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalát, valamint belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítését is végez ) tevékenységi körönként külön számítás, a magasabb teljesítendő kiegészítési kötelezettség teljesíthetősége érdekében: az EKAER felületén nyomon követhető II. jogkövetkezmény: HA biztosíték nem áll rendelkezésre » EKAER szám nem állapítható meg III. ! első alkalommal: január 31-én, az eddig az időpontig az EKAER-ben rögzített, biztosítékköteles bejelentések alapján Megfelelő összegű biztosíték nélkül újabb bejelentést tenni nem lehet! Az adózó folyamatosan tudja az EKAER felületen nyomon követni a rendelkezésre álló biztosíték összegét.

31 - elkülönített letéti számlára történő befizetéssel, - az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján  a rendelkezésre álló biztosíték számítása ha többféle módon teljesít az adózó: együttes (keret)  „megfizetettség” időpontja: elkülönített letéti számlán a befizetést jóváírták garanciát az állami adóhatóság nyilvántartásba vette (DE legkorábban az érvényesség kezdete)  információ az EKAER elektronikus felületén: - adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja + a teljeskörű adatbejelentési jogosultsággal rendelkező személy - adatok: - a biztosíték aktuális egyenlege, - a lekérdezés napját megelőző 60 nap alatt már bejelentett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 %-a, - a biztosíték megemelése nélkül még bejelenthető termék adó nélküli értékének 15 %-a

32 √ CSAK pénzforgalom √ az elkülönített letéti számla nem adószámla, következményei:  befizetés (adózóra vonatkozó megfizetési szabálytól függően: átutalás, EFER, POS)  az adózó átvezetéssel nem teljesítheti  az adózó átvezetést erről nem kezdeményezhet  kiutalás erről csupán bizonyos feltételek mellett → visszautalás  hatósági „rendelkezés” a számla felett kizárólag a biztosíték érvényesítése esetén → elszámolás  késedelmi pótlék alapját nem csökkenti  más eljárásokban a nettó adótartozás vizsgálata során nem vehető figyelembe az ide befizetett összeg  adózói adószámlán nem jelenik meg információ: EKAER felület + értesítések √ megfizetés napja = jóváírás napja (nem a „terhelési dátum” az irányadó, hanem a „jóváírás dátuma”)

33 I. A garantőr lehet: pénzügyi intézmény = hitelintézet és pénzügyi vállalkozás (Hpt. 7. § (1) bekezdés) pénzforgalmi intézmény (fogalma: Hpt. 6. § 86. pont) befektetési vállalkozás (fogalma Bszt. 4. § (2) bekezdés 10. pont) székhelye: Európai Unió tagállamában, illetőleg az EGT megállapodásban részes államban van II. a garanciáról szóló okirat kiállításának időpontjában: a) nem áll csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt, b) adószámát jogerősen nem függesztették fel, c) tevékenységét felügyeleti szerve nem függesztette fel, d) érvényes engedéllyel rendelkezik garancia vállalására

34  meghatározott összeg → egyértelműen az okiraton,  érvényessége: meghatározott határnapig, de legalább 60 napig → az érvényesség kezdő és végső időpontja  eredeti garancia  garantőr vállalja: √ az állami adóhatóság igénybejelentése alapján √ feltétel nélkül √ banki forgalom szabályozása szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül megfizeti a megbízó Art. 11. melléklete szerinti tartozását  a fizetési igény bejelentésének kizárólagos kedvezményezettje az állami adóhatóság,  az érvényesség idején belül visszavonhatatlan vagy kizárólag az állami adóhatóság jóváhagyásával visszavonható,  tartalmazza a garanciát nyújtó garantőr megnevezését, bankszámlaszámát, a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát nem magyar nyelven kiállított garancia: kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva

35 garantőr személyében rejlő, adózó érdekkörén kívül bekövetkező körülmény: speciális eljárás elektronikus felhívás a biztosíték pótlására ( új garancia vagy letéti számlára befizetés) felhívástól számított 8. napig: befizetés a 404 számlára VAGY a szerződés megkötéséhez szükséges eljárást megindítása + ennek és folyamatban létének igazolása az adóhatóság előtt » EKAER szám megállapítható a korábbi garancia mértékéig felhívástól számított 9. naptól a 60. napig: HA a) igazolta az eljárás megindítását » EKAER szám megállapítható a korábbi mértékéig b) nem igazolta » EKAER szám nem állapítható meg felhívástól számított 61. naptól: HA igazolta az eljárás megindítását ÉS a) teljesített befizetést / nyilvántartásba vettünk új garanciát » új biztosítéknak megfelelően járhat el b) nem teljesített befizetést / nem vettünk nyilvántartásba új garanciát » EKAER szám nem állapítható meg ! felülvizsgálat a 8. és 60. napot követően a lehető legkorábban, a garancia technikai lezárása kiemelten fontos a keretösszeg meghatározása miatt

36 Az árubeszerzés / értékesítés során keletkező közterhek megfizetését biztosítja elszámolással érintett adótartozások: állami adóhatóságnál nyilvántartott } adótartozás nettó módon számított sorrend: ha nem nyújt mindegyikre fedezetet, akkor kötött sorrendben (ld. Art. 11. számú melléklet IV. alcím 10. pontja) ha több módon teljesített az adózó: elsőként az elkülönített számla, ha több garancia: elsőként lejáró a biztosíték elszámolásával „teljesített” adófizetési kötelezettség: megfizetés napja = az adott adónemen a jóváírás napja (nem a terhelés)

37 √ kizárólag az adózó kérelmére √ lehetséges esetei: az adózó megszűnése a) cégnyilvántartásból való törlés →előterjesztő: a cég volt tulajdonosai b) egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése → előterjesztő: a magánszemély 3. a biztosíték nyújtásának kötelezettségével érintett tevékenység megszüntetése feltétel: a kérelem beérkezését megelőző 60 napban ilyen tevékenységet az adózó nem folytatott: adózói nyilatkozat erről! 4. az adózó a biztosíték nyújtását követően megfelel a mentességi feltételek valamelyikének √ adóhatósági felülvizsgálat √ határidő: a kérelem beérkezését követő 30 nap √ kérelem teljesítése: elkülönített számla: kiutalás garancia: hozzájárulás a garanciavállalás felmondásához visszatartási jog gyakorolható

38  Befogadó nyilatkozat: a kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozását végző személyt az adóhatóság nyilatkozattételre kötelezheti azon adózóról, amely javára a fuvarozást végzi, továbbá ellenőrizheti a termék eredetét és a tulajdonjogot igazoló dokumentumok meglétét. (Art. 88. § (6) - (6a) bek.)  Kiegészült: EKAER szám, fuvarozott termék (megnevezése, mennyisége, termék átvételének körülményei, kirakodásának címe), átvevő/feladó/címzett is nyilatkozattételre hívható fel.  Hatósági zár: ha kockázati tényezők igazolják, úgy a termék azonosságának biztosítása érdekében hatósági zár alkalmazható, amelynek sértetlensége belföldön ellenőrizhető (Art. 88. § (6b) bek.)

39  Mulasztási bírság: amennyiben megállapítható, hogy a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem teljesült a bejelentési kötelezettség, úgy a be nem jelentett termék vagy annak része igazolatlan eredetű árunak minősül és az áru értékének 40%-ig terjedő mértékben mulasztási bírság szabható ki az adózó terhére (Art § (19a) bek.)  A bírság biztosítékaként az áru lefoglalható, zár alá vehető vagy adózó költségére megőrzésre elszállíttatható. (Art § (1) bek.)

40


Letölteni ppt "TÁJÉKOZTATÓ Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Veszprém Megyei Adóigazgatósága Veszprém, 2015. január 23. Előadók: -Kaiser Lászlóné, -Matuszné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések