Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (EKAER) 2015. Június 4. Babári Sándor Matuszné Bíró Katalin.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (EKAER) 2015. Június 4. Babári Sándor Matuszné Bíró Katalin."— Előadás másolata:

1 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (EKAER) 2015. Június 4. Babári Sándor Matuszné Bíró Katalin

2  A jogi szabályozás felépítése  A rendszer lényeges pontjai  Kötelezetti kör  Mentesség  Bejelentés  Regisztráció, jogosultság  Kockázati biztosíték  Ellenőrzési lehetőségek  Szankciók

3  A jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése  ÁFA-t érintő visszaélések visszaszorítása  Az árumozgások valós idejű ellenőrzésének megteremtése  A rendszer bevezetésének hozadéka lehet továbbá az élelmiszerek útjának nyomon követhetőbbé válása

4 Art.:  Bejelentési kötelezettségről általában  Szankciók NGM rendeletek : 5/2015 (II.27.), 51/2014 (XII.31)  Bejelentésre kötelezettek köre  Bejelentéssel érintett termékkörök  Bejelentési kötelezettséggel érintett tevékenységi körök  Mentességi szabályok  Bejelentendő adatok  A kockázati biztosíték  A kockázatos termékek körének meghatározása  Az EKAER szám megállapításának rendje, a bejelentés, változás- bejelentés, kockázati biztosíték mértéke

5  Főszabály: Az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet szerint bejelentési kötelezettség terheli a közúti fuvarozással járó alábbi tevékenységeket:  az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,  Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, valamint  belföldön nem közvetlenül végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést Termékértékesítés, termékbeszerzés, első adóköteles értékesítés  Áfa tv. szerint. Egyéb célú behozatal / kivitel: Pl.: saját áru szállítása, bérmunkára behozatal, raktározás DE! Vannak mennyiségre, értékre és gépjármű típusra vonatkozó szűkítő feltételek!!!

6 FONTOS, hogy a terméket:  Ugyanazon megrendelő (címzett) részére  Egy gépjárművel szállítják (a gépjármű egyszeri mozgása során)  Több felrakodási hely, több lerakodási hely lehetséges Szállító gépjármű típusa: Fuvarozott termék: ÚtdíjkötelesNem útdíjköteles Kockázatos termék 500 kg -ot vagy 1 millió Ft-ot meghalad Nem kockázatos termék 2500 kg-ot vagy 5 millió Ft-ot meghalad - EKAER szám a felsorolt tevékenységeknél az alábbi esetekben szükséges:

7 Bejelentési kötelezettség alól mentesülnek az alábbi gépjárművekkel végzett közúti fuvarozások  a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárműve,  a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműve,  a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjármű,

8 Bejelentési kötelezettség alól mentesülnek az alábbi gépjárművekkel végzett közúti fuvarozások  a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengheni Megállapodás) és viszonosság körébe tartozó jármű,  A humanitárius szervezet által kiállított igazolással (nyilatkozat) közlekedő, nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű.

9 Bejelentési kötelezettség alól mentesül az alábbi termékek közúti fuvarozása  alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol, biodízel, E85  vámfelügyelet alatt álló termék  bejelentésköteles hulladékok szállítása (1013/2006/EK rendelet)  fémkereskedelmi engedélyköteles termék  a külön jogszabályban meghatározott gyógyszerek (2005. évi XCV. tv. 1. § 1. pont)  postai küldeményként feladott termék

10 Címzett:  belföldi vagy belföldre irányuló közúti fuvarozás esetén a termékbeszerzést megvalósító általános forgalmi adóalany  Európai Unió más tagállamába irányuló közúti fuvarozás esetén a terméket beszerző személy, szervezet  egyéb cél (kivitel-behozatal) esetén a terméket a kirakodási (átvételi) címen átvevő személy, szervezet, (belföldre irányuló közúti fuvarozás esetén a végfelhasználó kivételével)  kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant jogszerűen használó adózó, ha az eltér az előzőektől Feladó:  termékértékesítést megvalósító általános forgalmi adóalany, illetve a belföldön nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője  egyéb célú kivitel esetén az az általános forgalmi adó alany, akinek az érdekében a termék kivitele megvalósult, illetve egyéb célú behozatal esetén az a személy, szervezet, akinek az érdekében a termék behozatala megvalósult

11 Az adatok bejelentésére kötelezettek: Címzett Feladó Feladó vagy Címzett A fuvarozás adatait legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig kell bejelenteni! Első belföldi adóköteles értékesítés esetén nem kockázatos termék esetében a címzettnek kell a bejelentést megtenni, amennyiben az árut elszállítja vagy elszállíttatja. Kockázatos termékek esetében minden esetben a feladó a bejelentésre kötelezett! EKAER szám az igényléstől számított 15 napig érvényes!

12 A bejelentés megtétele legkésőbb: Fuvarozás megkezdéséig Módosítás: átvételi helyre érkezés bejelentéséig, kivéve a belföldről Európai Unió más tagállamába irányuló szállítást, ahol a módosításra az EKAER 15 napos érvényességi idején belül lehetőség van. A bejelentés adatainak változását az arra okot adó körülmény bekövetkeztét követően haladéktalanul be kell jelenteni az EKAER felületen! (Pl.: vontató csere esetén a rendszám változást) Bejelentő kötelezettsége: Az EKAER szám fuvarozó/fuvarszervező rendelkezésére bocsátása

13 módosítható A bejelentendő/módosítható adatok köre:  feladó adatai (név, adóazonosító szám)  felrakodás címe,  címzett adatai (név, adóazonosító szám),  kockázatos termék belföldre fuvarozása esetén  címzett (jogszerű használó) adatai (név, adóazonosító szám)  kirakodás (átvétel) címe bruttó tömeg (10% eltérés),  termékek adatai (kereskedelmi név, VTSZ, bruttó tömeg (10% eltérés), veszélyes termék fuvarozása esetén UN szám, opcionálisan a termék cikkszáma)  a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél) értéke  kockázatos termék értéke:  adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén)  adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén) forgalmi rendszáma  gépjármű forgalmi rendszáma

14 Regisztráció Az EKAER internetes felületére történő bejelentkezés Az adózó vagy képviseletére jogosultja számára az EKAER felületre történő belépéshez regisztráció szükséges. (Ügyfélkapus azonosítás!)  elsődleges felhasználó  felhasználói jogosultságok megadása, visszavonása  Elsődleges felhasználó: ügyfélkapuval azonosított regisztráció és belépés (képviselő)  Másodlagos felhasználó: azonosítás csak felhasználónév és jelszóval FONTOS! A másodlagos hozzáférésekkel rendelkezők által tett bejelentések is az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősülnek!

15 Üzemszünet Bejelentést tenni az EKAER internetes felületén lehetséges!  Karbantartás  az állami adóhatóság honlapján előzetesen közzétételre kerül  Üzemzavar  az állami adó- és vámhatóság a honlapján haladéktalanul közleményt tesz közzé  Internet szolgáltatás elégtelensége  nem a helyhez kötött nehézség (pl.: pince), hanem az igazolható szolgáltatói szintű kimaradás Szankció az akadály ideje alatt nincs, de a megszűnését követő munkanapon a bejelentést teljesíteni kell!

16  Kockázatos élelmiszerek esetén EKAER számot az az adózó kaphat, amelyik:  A FELIR rendszerben bejelentett élelmiszer vállalkozó  Élelmiszer vállalkozóként az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett  Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette  Kockázatos egyéb termékek esetén EKAER számot az az adózó kaphat, amelyik:  Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette

17 közúti fuvarozás EU más tagállama → Magyarország termékbeszerzés / egyéb célú behozatal Magyarország → EU más tagállama termékértékesítés / egyéb célú kivitel belföldi forgalomban - nem végfelhasználó részére - első adóköteles értékesítés kockázatos termék nem kockázatos termék kockázatos termék nem kockázatos termék kockázatos termék nem kockázatos termék útdíj- köteles súly vagy értékhatár felett B+KBBBB B súly és értékhatár alatt −−−−−− nem útdíj- köteles súly vagy értékhatár felett B+KB−B− − súly és értékhatár alatt −−−−−− B = bejelentés KB = kockázati biztosíték

18 A biztosíték összege teljesíthető:  elkülönített letéti számlára történő befizetéssel,  pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján. Mentesül а biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki  az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy ( Art. 178.§ 31. pont )  legalább két éve működik és szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint az I. és III. alcím szerinti bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt. (Art. 178. § 32. pont )

19 A biztosíték összege: I. А biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie а bejelentést megelőző 45 napban (ideértve а bejelentés napját is) teljesített bejelentések során megállapított, de már lezárt, és a még érvényes EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes adó nélküli értékének 15 százalékát. HA az adózó a biztosítékköteles tevékenységek közül mindkettőt folytatja ( az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalát, valamint belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítését is végez ) tevékenységi körönként külön számítás, a magasabb teljesítendő kiegészítési kötelezettség teljesíthetősége érdekében: az EKAER felületén nyomon követhető II. jogkövetkezmény: HA biztosíték nem áll rendelkezésre » EKAER szám nem állapítható meg III.befizetéseknél közlemény rovat kitöltése ajánlott!! Megfelelő összegű biztosíték nélkül újabb bejelentést tenni nem lehet! Az adózó folyamatosan tudja az EKAER felületen nyomon követni a rendelkezésre álló biztosíték összegét.

20 - elkülönített letéti számlára történő befizetéssel, - az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján  a rendelkezésre álló biztosíték számítása ha többféle módon teljesít az adózó: együttes (keret)  „megfizetettség” időpontja: elkülönített letéti számlán a befizetést jóváírták garanciát az állami adóhatóság nyilvántartásba vette (DE legkorábban az érvényesség kezdete)  információ az EKAER elektronikus felületén: - adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja + a teljeskörű adatbejelentési jogosultsággal rendelkező személy - adatok: - a biztosíték aktuális egyenlege, - a lekérdezés napját megelőző 45 nap alatt már bejelentett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 %-a, - a biztosíték megemelése nélkül még bejelenthető termék adó nélküli értékének 15 %-a

21 √ CSAK pénzforgalom √ az elkülönített letéti számla nem adószámla, következményei:  befizetés (adózóra vonatkozó megfizetési szabálytól függően: átutalás, EFER, POS)  az adózó átvezetéssel nem teljesítheti  az adózó átvezetést erről nem kezdeményezhet  kiutalás erről csupán bizonyos feltételek mellett → visszautalás  hatósági „rendelkezés” a számla felett kizárólag a biztosíték érvényesítése esetén → elszámolás  késedelmi pótlék alapját nem csökkenti  más eljárásokban a nettó adótartozás vizsgálata során nem vehető figyelembe az ide befizetett összeg  adózói adószámlán nem jelenik meg információ: EKAER felület + értesítések √ megfizetés napja = jóváírás napja (nem a „terhelési dátum” az irányadó, hanem a „jóváírás dátuma”)

22 I. A garantőr lehet: pénzügyi intézmény = hitelintézet és pénzügyi vállalkozás (Hpt. 7. § (1) bekezdés) pénzforgalmi intézmény (fogalma: Hpt. 6. § 86. pont) befektetési vállalkozás (fogalma Bszt. 4. § (2) bekezdés 10. pont) székhelye: Európai Unió tagállamában, illetőleg az EGT megállapodásban részes államban van II. a garanciáról szóló okirat kiállításának időpontjában: a) nem áll csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt, b) adószámát jogerősen nem függesztették fel, c) tevékenységét felügyeleti szerve nem függesztette fel, d) érvényes engedéllyel rendelkezik garancia vállalására

23  meghatározott összeg → egyértelműen az okiraton,  érvényessége: meghatározott határnapig, de legalább 60 napig → az érvényesség kezdő és végső időpontja  eredeti garancia  garantőr vállalja: √ az állami adóhatóság igénybejelentése alapján √ feltétel nélkül √ banki forgalom szabályozása szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül megfizeti a megbízó Art. 11. melléklete szerinti tartozását  a fizetési igény bejelentésének kizárólagos kedvezményezettje az állami adóhatóság,  az érvényesség idején belül visszavonhatatlan vagy kizárólag az állami adóhatóság jóváhagyásával visszavonható,  tartalmazza a garanciát nyújtó garantőr megnevezését, bankszámlaszámát, a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát nem magyar nyelven kiállított garancia: kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva

24 garantőr személyében rejlő, adózó érdekkörén kívül bekövetkező körülmény: speciális eljárás elektronikus felhívás a biztosíték pótlására ( új garancia vagy letéti számlára befizetés) felhívástól számított 8. napig: befizetés a 404 számlára VAGY a szerződés megkötéséhez szükséges eljárást megindítása + ennek és folyamatban létének igazolása az adóhatóság előtt » EKAER szám megállapítható a korábbi garancia mértékéig felhívástól számított 9. naptól a 60. napig: HA a) igazolta az eljárás megindítását » EKAER szám megállapítható a korábbi mértékéig b) nem igazolta » EKAER szám nem állapítható meg felhívástól számított 61. naptól: HA igazolta az eljárás megindítását ÉS a) teljesített befizetést / nyilvántartásba vettünk új garanciát » új biztosítéknak megfelelően járhat el b) nem teljesített befizetést / nem vettünk nyilvántartásba új garanciát » EKAER szám nem állapítható meg ! felülvizsgálat a 8. és 60. napot követően a lehető legkorábban, a garancia technikai lezárása kiemelten fontos a keretösszeg meghatározása miatt

25 Az árubeszerzés / értékesítés során keletkező közterhek megfizetését biztosítja elszámolással érintett adótartozások: állami adóhatóságnál nyilvántartott } adótartozás nettó módon számított sorrend: ha nem nyújt mindegyikre fedezetet, akkor kötött sorrendben ha több módon teljesített az adózó: elsőként az elkülönített számla, ha több garancia: elsőként lejáró a biztosíték elszámolásával „teljesített” adófizetési kötelezettség: megfizetés napja = az adott adónemen a jóváírás napja (nem a terhelés)

26 √ kizárólag az adózó kérelmére √ lehetséges esetei: 1.-2. az adózó megszűnése a) cégnyilvántartásból való törlés →előterjesztő: a cég volt tulajdonosai b) egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése → előterjesztő: a magánszemély 3. a biztosíték nyújtásának kötelezettségével érintett tevékenység megszüntetése feltétel: a kérelem beérkezését megelőző 45 napban ilyen tevékenységet az adózó nem folytatott: adózói nyilatkozat erről! 4. az adózó a biztosíték nyújtását követően megfelel a mentességi feltételek valamelyikének √ adóhatósági felülvizsgálat √ határidő: a kérelem beérkezését követő 15 nap √ kérelem teljesítése: elkülönített számla: kiutalás garancia: hozzájárulás a garanciavállalás felmondásához visszatartási jog gyakorolható

27  Mulasztási bírság: amennyiben megállapítható, hogy a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem teljesült a bejelentési kötelezettség, úgy a be nem jelentett termék vagy annak része igazolatlan eredetű árunak minősül és az áru értékének 40%-ig terjedő mértékben mulasztási bírság szabható ki az adózó terhére  A bírság biztosítékaként az áru lefoglalható, zár alá vehető vagy adózó költségére megőrzésre elszállíttatható.

28


Letölteni ppt "Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (EKAER) 2015. Június 4. Babári Sándor Matuszné Bíró Katalin."

Hasonló előadás


Google Hirdetések