Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY, OROSHÁZA. Szakmunkások középiskolája az orosházi Kossuth Lajos Közoktatási Intézményben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY, OROSHÁZA. Szakmunkások középiskolája az orosházi Kossuth Lajos Közoktatási Intézményben."— Előadás másolata:

1 KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY, OROSHÁZA

2 Szakmunkások középiskolája az orosházi Kossuth Lajos Közoktatási Intézményben

3 Egy kis iskolatörténet Ipari képzés tanoncképzés beindítása Thék Endre helyi asztalos tanoncotthont hozott létre szegény sorsú vidéki gyerekeknek A két világháború között hol nőtt, hol csökkent a létszám államosítás - Állami Szakirányú Iparostanonc Iskola

4 50-es évek – eltörölték a tanonc és inas elnevezéseket → iparostanuló a csökkenő létszám miatt megszűntették az iskolát újraindítás: vasas szakmák túlsúlya 60-as évek – Orosháza ipari fejlődése fellendült (Üveggyár) – létszámnövekedés önálló épületet kapott az iskola

5 1969. középfokú iskolává nyilvánítás → a szakmunkások szakközépiskolájában érettségi szerezhető 70-es, 80-as évek: új szakmák, meglévők átalakulása vagy megszűnése 90-es évek: osztályban közismereti tárgyak, pályaorientáció és szakmai alapozó 2004 óta moduláris képzés a osztályban, projektnapok

6 Mezőgazdasági képzés XX. század eleje – a polgári iskola tanrendjébe beépítve Felső Mezőgazdasági Iskola – „Mezgé” Önálló tantestület, de épülete még nincs államosítás – középfokú képzés → lehetőség érettségi megszerzésére

7 felsőfokú mezőgazdasági technikum kollégium épült hozzá megszűnt a technikusképzés → Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskola összevonás

8 számú Ipari Szakmunkásképző Intézet Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskola

9 2001. KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

10

11 Az iskola jelenlegi képzési rendszere Ipari szakmák ffémforgácsoló ggéplakatos ggázvezeték- és készülékszerelő vvillanyszerelő kkőműves sszobafestő, mázoló és tapétázó aasztalos vvarrómunkás nnőiruha-készítő

12 A „Tudáspark” és tanműhelyei

13 Mezőgazdasági szakmák ffalusi vendéglátó áállatgondozó Élelmiszeripari szakmák ppék Egyéb szolgáltatás ffodrász

14 Szakközépiskola  állattenyésztő és állategészségügyi szak („per 1-es osztály”)  mezőgazdasági gépész („per 2-es osztály”) → autószerelő  kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció („per 3-as osztály”)  vendéglátás (2008. szeptemberétől) Technikusképzés  mezőgazdasági, állattenyésztő, állategészségügyi technikus  mezőgazdasági gépésztechnikus  agrár közgazdasági és áruforgalmazó technikus

15 „Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány” Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakiskola orosházi tagozata székhelye Csongrád esti tagozat felnőttek, dolgozók a mi iskolánk dolgozói is tanítanak benne 55 fő jutott el az érettségiig

16 Felnőttképzés A Felnőttképzési Akreditációs Testület április 15-i dátummal engedélyezte iskolánknak a felnőttképzési szolgáltató tevékenységet Az akreditáció április 15-ig érvényes

17 Az „átjárhatóság” elve  Szakközépből → szakiskolába NNagyon gyenge teljesítményt nyújtó, érettségi tantárgyakból bukó tanulók AAz érettségi megszerzése után szakmai képzésre

18 Az „átjárhatóság” elve  Szakközépből → technikus osztályba zakiskolából → szakközépiskolába „Azok a tanulók, akik a szakiskolai tagozaton elvégezték a 10. osztályt, s tanulmányi eredményük legalább 4.0, folytathatják tanulmányaikat a szakközépiskolában. Választásuk szerint, vagy a három éves érettségit adó képzés 10. évfolyamán, vagy a normál szakközépiskolai képzés 10. évfolyamán.” (Pedagógiai Program)

19 „Szakmára épülő érettségit adó osztály” Társadalmi okok: mmegszűnt a „szakmunkások szakközépiskolája” ttársadalmi igény nő az érettségizettek számának növelésére Személyes okok: aa nappali rendszerű képzésben való bennmaradás aa továbbra is járó családi pótlék (és gyerektartás), kedvezményes étkeztetés aa szakmai végzettség + érettségi sokat érhet → az elhelyezkedési esélyeik nőnek ttovábbtanulás felső fokon (az élet során bármikor!)

20 Az iskola lépései összevonás → szakiskola és szakközépiskola egyben! első osztály indítása A Pedagógiai Program módosítása „A szakmunkások számára szervezett három éves érettségit adó képzésre történő bekerülés feltétele a osztály eredményes elvégzése, és a szakmunkás bizonyítvány.” A szakiskolai osztály beszámítása → 10. osztállyal kezdenek

21 A bekerülés feltételei Nincs írásbeli felvételi Szóbeli elbeszélgetés  a jelentkezés okairól  az érettségi megszerzésének céljáról  jövőbeni terveiről A beiratkozásra magukkal kell hozniuk: - A végzett szakmunkásoknak a 10. évfolyam elvégzését bizonyító középiskolai bizonyítványt, valamint a szakmai végzettséget igazoló okiratot. - a szakmával még nem rendelkezőknek a 10. osztályról szóló bizonyítványt

22 Honnan érkeznek tanulók? Saját tanítványaink Békés megye más szakiskoláiból Békés, Gyula, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Szarvas, Szabadkígyós Más megyékből Szolnok megye (Öcsöd) Hajdú-Bihar megye (Berettyóújfalu) Csongrád megye (Nagymágocs, Székkutas, Szeged)

23 Szociális összetétel A szakiskolákban tanulók többnyire halmozottan hátrányos helyzetűek  csonka családok  alkoholizmus  durva bánásmód, verés  szóbeli erőszak  megfélemlítés  új házas- vagy élettárs  új kapcsolatból féltestvér(ek) → szociális hátrányukat hozzák magukkal az érettségit adó osztályba Ingyen tankönyvre jogosult majdnem mindenki!  elvált  özvegy  rokkant nyugdíjas  gyesen lévő  munkanélküli  minimálbéren foglalkoztatott

24 Lemorzsolódás beiratkozottkiiratkozott "per 4-es"-ben folytatta Érettségit tett18

25 Lemorzsolódás beiratkozottkiiratkozott „per 4-es”-ben folytatta Érettségit tett22

26 Lemorzsolódás beiratkozottkiiratkozott "per 4-es"-ben folytatta Érettségit tett15

27 Lemorzsolódás 2005 – beiratkozottkiiratkozott "per 4-es"-ben folytatta Érettségit tesz 22

28 Lemorzsolódás beiratkozottkiiratkozott "per4-es"-ben folytatta beiratkozottkiiratkozott "per 4-es"-ben folytatta

29 A lemorzsolódás okai Beiratkozik, de nem jelenik meg Néhány hónap múlva rájön, hogy nem képes az érettségi teljesítésére Bukások (idegen nyelv és matematika) → per 4-esben folytatják Anyagi okok, szociális háttér → munkavállalás Lányoknál gyermekvállalás (magántanulói státusz) Igazolatlan hiányzás (ritkán)

30 Tanrend nappali rendszerű képzés hét mind az öt munkanapján tanítási szünetek rájuk is érvényesek minden diákköri rendezvényben részt vesznek minden óra 45 perces első óra 7 óra 30 perckor kezdődik perces szünetek

31 Tantárgyi rendszer nem létezik 9/4-es osztály, 10. évfolyamtól az érettségi tantárgyak oktatására koncentrálunk → nincs ének-zene, rajz és vizuális kultúra, társadalomismeret és etika, könyvtár- és médiaismeret szabadon választott idegen nyelv (angol és német) 10. osztály végén nyilatkozat az érettségi tantárgyakról ha jelentkezők száma eléri az öt főt, az iskola a 11. és 12. évfolyamon a választott tárgyakból heti 2-2 óra fakultációt szervez (biológia, fizika, földrajz, belügyi és rendvédelmi ismeretek)

32 Óraszámok A három év alatt ugyanolyan óraszám, mint a négy éves képzési rendszerben. A négy éves képzésben: 9. évfolyam irodalom 2 óra ; nyelv 2 óra évfolyam irodalom 3 óra; nyelv 1 óra Összesen: irodalom 11 óra; nyelv 5 óra A három éves képzésben: 10. évfolyam irodalom 2 óra; nyelv 2 óra 11. évfolyam irodalom 4 óra; nyelv 2 óra 12. évfolyam irodalom 5 óra; nyelv 1 óra Összesen: irodalom 11 óra; nyelv 5 óra

33 Érettségi eredmények % magyar nyelv és irodalom matematika ? történelem angol/német nyelv biológia belügyi rendészet fizika

34 Érettségi eredmények % magyar nyelv és irodalom matematika történelem angol/német nyelv biológia belügyi rendészet fizika

35 Érettségi eredmények % magyar nyelv és irodalom matematika történelem angol/német nyelv biológia belügyi rendészet fizika000000

36 Érettségi eredmények eredményeik semmivel sem maradnak el a normál szakközépiskolai osztályt végzett tanulók eredményétől rutinosabbak, mert már szakmai vizsgákat tettek nem rendelkeznek felmentéssel valamilyen részképesség zavar miatt tantárgyi bukás miatt néhányan a többi érettségi tárgyból előrehozott érettségit tettek 2007-ben először: 1 tizenegyedikes tanuló németből, 5 tizedikes pedig informatikából tett előrehozott érettségit

37 Speciális problémák idegen nyelvi érettségi  anyanyelvükön is nehezen fejezik ki magukat  szókincsük szegényes  általános iskolában gyenge teljesítmény  idegen nyelvből kevés megszólalási lehetőség matematika  korábbi kudarcok  matematikai gondolkodás elutasítása („nem értem”)

38 Speciális problémák Szociális háttér önálló élet (szülő nem él vagy nem gondoskodik a tanulóról; gyesen lévő magántanuló) → a szülői igazolások kérdését sem lehet mereven alkalmazni → a szülői értekezleteken kicsi részvételi arány állandó vagy ideiglenes munkavállalás a rossz anyagi háttér miatt az osztálykirándulások szervezése nehéz

39 Záró gondolatok Iskolánk kellő időben felismerte, mennyire fontos, hogy szakmai vizsgák után a tanulók még nappali tagozatos rendszerben szerezhessék meg az érettségit Sikeresek, keresettek ezek az osztályaink Ezekben az osztályokkal könnyebb bánni, mert a tanulók jó része érett fejjel, felnőtt gondolkodásmóddal érkezik Nem szabad őket gyerekként kezelnünk A szabadidő megszervezésében, a diákköri munkában nagyon aktívak A különleges problémák ellenére hálás feladat egy ilyen osztályt eljuttatni az érettségiig

40 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY, OROSHÁZA. Szakmunkások középiskolája az orosházi Kossuth Lajos Közoktatási Intézményben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések