Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az OH OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának tájékoztatója Intézmény-fenntartók részére 2007/2008. tanév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az OH OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának tájékoztatója Intézmény-fenntartók részére 2007/2008. tanév."— Előadás másolata:

1 Az OH OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának tájékoztatója Intézmény-fenntartók részére 2007/2008. tanév

2 Régiónk intézményhálózata

3 Folyamatok Intézmény megszűnés jogutóddal jogutód nélkül Intézmény összevonás  int. fenntartói társulások (normatíva, foglakoztatás)  kistérségi megállapodások (normatíva, Okt. Biz., intézk.terv)  8 évf-nál kevesebbel működő isk. Intézmény átadás  Alapítványoknak, egyházaknak (Kt.133.§(5)) (Kt. 82.§ (6)-(10)) Szakértő kérése  Aránytalan teher vizsgálata ( Kt. 121.§ (3); Kt. 91.§ (9)) Alapító okirat módosítása :férőhelyek? maximális létszám?

4 Keretösszeg: 992.870.000,-Ft Tanulószerződéssel, - illetve a mezőgazdaság szakmacsoportba tartozó szakképesítések, továbbá a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák esetében együttműködési megállapodással - gyakorlati képzést folytató mikro-, kis- és középvállalkozások gyakorlati képzőhelyeinek tárgyi eszközfejlesztése. A régióban hiány-szakképesítésként megjelölt -ács-állványozó, kőműves, esztergályos, géplakatos -, valamint asztalos, villanyszerelő, szerkezetlakatos és hegesztő szakmák képzésének eszközfejlesztése a szakképző intézményeknél. A gazdaság igényeihez igazodó képzési kínálat eszközfejlesztésének támogatása, a szükséges eszközrendszerek korszerűsítése, bővítése. Az új Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések – amelyek szakmai és vizsgakövetelménye jogszabályban megjelent, illetve a pályázat beadási határidejéig megjelenik – gyakorlati képzésének tárgyi eszközfejlesztése. 2007. évi decentralizált keret

5 Decentralizált keret Pályázók2006.2007. szakképző iskola13599 önkormányzati fenntartású 9967 alapítványi fenntartású 3126 egyházi fenntartású 44 magániskola -2 főiskola, egyetem206 egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet2821 Összesen183126

6 Decentralizált keret 2006.2007. Beérkezett pályázatok száma183126 Támogatott pályázatok száma (RFKB)82 (44,8 %)87 (69 %) Forráshiány miatt nem támogatott pályázatok (RFKB) 5 (2,7 %)- Formai hiba miatt nem támogatható pályázatok (RFKB) 96 (52,5 %)39 (31 %)

7 Decentralizált keret - Miniszteri döntésre javasolt pályázatok száma (db) 2007.

8 Decentralizált keret - Régiók által miniszteri döntésre javasolt támogatási összeg (Ft) 2007.

9 „ A Közoktatásban sosincs elég pénz, mindig több kellene….” Min. eszk. és felszerelés jegyzék teljesítése (2008. aug. 31.) 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet Óvodai férőhelyek biztosítása (2008. szept.01.; 2010 aug. 31.) Kt. 85.§ (4) Kt. 121.§ (1) Egyénre szabott felzárkóztató oktatás Kt.126.§(4) (kijelölt isk.-nál egyéni foglalkozások) Kt. 35.§(4) (fejlesztő foglalkozások)

10 Szabályozás Módosítást tartalmazó Magyar Közlönyök: 2007. év 87. szám: Kt. módosítás 91. szám: Tk. piac rendje, Kjt. 92. szám: Szak- és felnőttképzés 102. szám: NAT 105. szám: 138/1992. Korm. Rendelet 2006. év 97. szám: Kt. módosítás

11 OKM honlapján tájékoztató anyagok: Összefoglaló az 138/1992. Korm. rendelet főbb pontjairól ( 2007.aug.03.) Intézményátszervezés, intézménybezárás a közoktatásban – egyes fogalmak tisztázása (2007. június 27.) Gyakran ismételt kérdések a közoktatási intézmények átszervezéséről (2007. július 10.)

12 Helyi szabályozók Közokt. Intézkedési terv + esélyegyenlőségi terv Kt. 132.§ (6) – szempontok Kt. 89/A (12) – pályázati feltétel 2007. dec.31. Teljesítményértékelés Munkaerő-gazdálkodási rendszer (terv, nyilvántartás, együttműködés: Kt.121.§ (1) 25. pont (nem közokt. Int-kel m.e.gazd) Kt. 53.§ (4) (közös napközi,tan.szoba)) Gyakornoki szabályzat PP átdolgozása

13 Ellenőrzések Belső ellenőrzés (MIP) Fenntartói ellenőrzés Hatósági ellenőrzések:  Oktatási Hivatal: Új területekkel bővült az OH hatásköre Az eddig ellenőrzendő területekben tartalmi változások Változás a szankcionálásban

14 Eddigi fő ellenőrzési területek - A minimális (kötelező) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megtartása, (engedélyezés, ellenőrzés) - Maximális osztály-, és csoportlétszám, (engedélyezés, ellenőrzés) - a gyermek-és tanulói balesetvédelem, - a tanulói óraterhelés, -az egyenlő bánásmód követelménye, -alkalmazási feltételek, -tanügyi dokumentumok (Állami, Pátria, Grafika) -állami vizsga ellenőrzése, -Nem önkorm.int. költségvetési támogatás igénylése

15 Új területek a hatósági ellenőrzésben 2007. szeptember 1-től Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, adatok nyilvánosságra hozatala Az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítása A kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátása 2008. szeptember 1-től A szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

16 SNI-s és az enyhe értelmi fogyatékos általános iskolás roma tanulók a kistérségekben KistérségÖsszes SNIEnyhe ért. aránySNI arányIntegrált Ceglédi10575,41%9,25%402 Nagykátai4584,46%7,79%176 Aszódi1674,38%5,27%44 Dabasi3784,25%9,45%218 Monori4124,00%4,89%77 Gödöllői5022,81%5,69%204 Váci5492,59%8,83%74 Ráckevei7452,44%6,49%461 Gyáli1852,23%2,99%46 Szobi701,81%6,02%70 Budaörsi3031,67%2,45%75 Veresegyházi841,59%2,98%35 Szentendrei2111,55%3,64%109 Pilisvörösvári2411,45%3,72%164 Dunakeszi1520,79%2,80%109 Pest megye (összes):55142,86%5,53%2264 Országos (összes):606543,12%7,01%29933

17 Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, adatok nyilvánosságra hozatala Adatszolgáltatás: KIR 20/1997.(II.13.)Korm. rendelet 12/B.§-tól 12/E.§, 3. sz., 4.sz. mellékletek Tanulói jogviszony, foglalkoztatási jogviszony, feladatok, feladatellátási helyek változása A mindenkori tanév rendjében meghatározott tevékenységekkel (felvételi, érettségi, mérés,stb.) kapcsolatos adatszolgáltatások Új: Kt. A tanuló fejlődésének nyomonkövetése – Kt. 2.sz. melléklet – (középiskolák kötelezettsége – minden év október 31.) Pályakövetési rendszer – Kt. 42.§(6) bekezdés – részletszabályok Korm. rendelet Nyilvánosságra hozatal: Általános szabályozás: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény – közérdekű, közérdekből nyilvános adatok Konkrét előírások a Kt.-ben (pl.) Személyazonosításra alkalmatlan módon: Mérés-értékelés eredménye – (OKM honlapon) Pályakövetéssel kapcsolatos adatok – 42.§(6) bekezdés, 2.sz. melléklet Tanuló fejlődésének nyomonkövetése – 2. sz. melléklet 11/1994.MKM rendelet 8.§ Pedagógiai program, SZMSZ, házirend

18 A kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátása Gyvt., Kt. előírásai a gyermek szociális helyzetével, a felvételi körzethatárokkal OKM-mel kötött megállapodás, egyoldalú nyilatkozat alapján kötelező felvételt biztosító intézményekkel kapcsolatos előírások (Kt. 24.§, 65-68.§, 82.§(6)-(10) bekezdései,90.§

19 Lehetséges intézkedéseink a feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében 2007. szeptember 1. előtt hatályos Figyelemfelhívás – intézményvezető Indítványozás az OKM- nél (közig.hivatal, jegyző, főjegyző) Felügyeleti bírság 100.000 Szabálysértési eljárás Új elemek 2007. szeptember 1-től jegyzőnél, főjegyzőnél közvetlen kezdeményezés Kifizető szervnél felülvizsgálat, folyósítás felfüggesztésének kezdeményezése Intézkedés a gyermek, tanuló másik intézménybe való felvétele, átvétele érdekében Felügyeleti bírság 1.000.000 Bíróságnál semmisség, érvénytelenség megállapítása érdekében eljárás indítása

20 Tanév rendje Tanítási idő: 180/181 nap – 5 ill. 6 tanítás nélküli munkanap (ebből 1 nap szervezetek döntése) Szorgalmi idő: 2007. szeptember 3. – 2008 június13. A szorgalmi idő befejező és kezdő időpontja nem módosítható! Őszi szünet: 2007. október 29. – október 31. (8 nap) Téli szünet: 2007. december 22. – 2008. január 2. (12 nap) Tavaszi szünet: 2008. március 21. – március 25. (5 nap) A szünetek kezdő és befejező napja módosítható. + szünet adható A tanulók felügyeletéről gondoskodni kell!

21 Középfokú felvételi eljárás a 2007/2008. tanévben Szabályozók: Közoktatási törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. sz. melléklete (a középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és az eljárás szabályai) a 2007/2008. tanév rendjéről szóló 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet 3. számú melléklete (a felvételi eljárás ütemezése a 2007/2008. tanévben) Középiskola saját felvételi tájékoztatója

22 Felvételi eljárás Határidők betartatása a tanév rendje szerint kötelező! Jelentkezés a központi írásbelire: 2007. december 7. Jelentkezés a középfokú intézményekbe: 2008. február 15. Általános felvételi eljárás: 2008. február 18. – március 7. A kijelölt felvételi időszakot nem előzheti meg egyetlen felvételi sem! Különösen figyelmet kérünk az alábbi határidők betartására: 2007. október 12. tagozatkódok megadása 2007. október 31. iskolai felvételi tájékoztatók megjelentetése, nyilvánosságra hozatala 2008. április 10. végleges felvételi jegyzék megküldése a Felvételi Központnak

23 Felvételi eljárás Központi írásbeli a régióban 136 iskolát érintett 6 évfolyamos: 28 iskola 8 évfolyamos: 20 iskola 9. évfolyamra: 117 → növekvő tendencia Nyelvi előkészítőt a régióban 190 középiskola indított. E tanévben 6.690 fő tanuló kezd nyelvi előkészítőben. (Növekedés az elmúlt tanévhez képest a régiónkban több, mint 1.000 fő)

24 Az emelt szintű vizsgázók száma tantárgyanként

25 2005.2006.2007. Emelt szintű tantárgyi bizottság286432459 Vizsgaközpont678874 Felügyelő tanár1106 fő2006 fő1590 fő Javító tanár481 fő851 fő861 fő Multiplikátor / Javításvezető145 fő57 / 156 fő68 / 98 fő Tantárgyi bizottsági tag562 fő819 fő897 fő Tantárgyi bizottsági elnök286 fő409 fő428 fő Az emelt szintű vizsgákban közreműködők Köszönjük az együttműködést, a vizsgaszervezés sikerességéhez való hozzájárulást! Sokan többféle feladatot is elláttak!

26 Emelt szintű vizsgaközpontok

27

28 Mérés év évf. 2001.2002.2003. 2004.2005.2006.2007.2008. 1.++ ++ 4. X  X 5.X 6. X  XXXX 7. 8.XXXX 9.X 10. X  XXXX 11.X X kompetencia mérések  nyelvi mérés + diagnosztikai mérés

29 Diagnosztikus mérés: – október 15-ig az érintettek meghatározása – október 31-ig létszámjelentés az OH OKÉV-nek (régiónak!) –december 14-ig mérés elvégzése 2008. május 28. Országos mérés Teljeskörű! Kötelező! (Tanítási nap) Az erdei iskolát ne erre az időpontra szervezzék!

30 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Iskolai szinten Tehetséggondozás Felzárkóztatás Differenciálás

31 Országos kompetenciamérés A 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 2007. áprilisi módosítása szerint: Az Oktatási Hivatal felhívja az iskola fenntartójának figyelmét arra, hogy kezdeményeznie kell az általa fenntartott iskolában az intézkedési terv elkészítését, ha az adott évben elvégzett mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában az iskola bármely telephelyére – és a 10. évfolyamon bármely képzési típusra - járó tanulók nem érték el az előírt minimumot. Az előírt minimum e rendelet alkalmazásában azt jelenti, hogy a központilag feldolgozott eredmények alapján a felmért évfolyamokra meghatározott 1. képességszintet a tanulók legalább fele nem érte el szövegértésből és legalább huszonöt százaléka nem érte el matematikából,

32 A jelentések ábrái – A diákok eloszlása a képesség-skálán és a képességszinteken Szövegértés 50% és matematika 25%

33 Jogszabályok által meghatározott kötelező jelleg - eddig miniszteri rendeletekben - Jogszabályváltozás – törvényi szint: Ktv. 99.§ (5) A … mérésnek minden tanévben ki kell terjednie a közoktatás negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán minden tanuló esetében az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatára. (6) Az országos mérés, értékelés összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján közzé kell tenni, és a mérés, értékelés során szerzett intézményi szintű adatokat - a további feldolgozhatóság céljából - hozzáférhetővé kell tenni. A mérés eredménye intézkedést vonhat maga után Tájékoztató jellegű a nyilvánosság felé is

34 Független vizsgabizottság 2006/2007. tanévben: 27 tanuló / 32 vizsga (21 sikeres, 5 sikertelen, 6 folyamatban) Vizsgaidőszakok: - Félévkor - Érettségizők tanév végén - Tanév végén - Javítóvizsga Szabályozó: 11/1994. MKM rendelet OH OKÉV eljárásrendje Tananyag: tanterv-részlet helyett használhatóbb a tanmenet, jelölve a ténylegesen megtanítottakat!

35 A tanévre jó munkát kívánunk!


Letölteni ppt "Az OH OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának tájékoztatója Intézmény-fenntartók részére 2007/2008. tanév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések