Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az OH OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának tájékoztatója Intézmény-fenntartók részére 2007/2008. tanév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az OH OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának tájékoztatója Intézmény-fenntartók részére 2007/2008. tanév."— Előadás másolata:

1 Az OH OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának tájékoztatója Intézmény-fenntartók részére 2007/2008. tanév

2 Régiónk intézményhálózata

3 Folyamatok Intézmény megszűnés jogutóddal jogutód nélkül Intézmény összevonás  int. fenntartói társulások (normatíva, foglakoztatás)  kistérségi megállapodások (normatíva, Okt. Biz., intézk.terv)  8 évf-nál kevesebbel működő isk. Intézmény átadás  Alapítványoknak, egyházaknak (Kt.133.§(5)) (Kt. 82.§ (6)-(10)) Szakértő kérése  Aránytalan teher vizsgálata ( Kt. 121.§ (3); Kt. 91.§ (9)) Alapító okirat módosítása :férőhelyek? maximális létszám?

4 Keretösszeg: ,-Ft Tanulószerződéssel, - illetve a mezőgazdaság szakmacsoportba tartozó szakképesítések, továbbá a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák esetében együttműködési megállapodással - gyakorlati képzést folytató mikro-, kis- és középvállalkozások gyakorlati képzőhelyeinek tárgyi eszközfejlesztése. A régióban hiány-szakképesítésként megjelölt -ács-állványozó, kőműves, esztergályos, géplakatos -, valamint asztalos, villanyszerelő, szerkezetlakatos és hegesztő szakmák képzésének eszközfejlesztése a szakképző intézményeknél. A gazdaság igényeihez igazodó képzési kínálat eszközfejlesztésének támogatása, a szükséges eszközrendszerek korszerűsítése, bővítése. Az új Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések – amelyek szakmai és vizsgakövetelménye jogszabályban megjelent, illetve a pályázat beadási határidejéig megjelenik – gyakorlati képzésének tárgyi eszközfejlesztése évi decentralizált keret

5 Decentralizált keret Pályázók szakképző iskola13599 önkormányzati fenntartású 9967 alapítványi fenntartású 3126 egyházi fenntartású 44 magániskola -2 főiskola, egyetem206 egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet2821 Összesen183126

6 Decentralizált keret Beérkezett pályázatok száma Támogatott pályázatok száma (RFKB)82 (44,8 %)87 (69 %) Forráshiány miatt nem támogatott pályázatok (RFKB) 5 (2,7 %)- Formai hiba miatt nem támogatható pályázatok (RFKB) 96 (52,5 %)39 (31 %)

7 Decentralizált keret - Miniszteri döntésre javasolt pályázatok száma (db) 2007.

8 Decentralizált keret - Régiók által miniszteri döntésre javasolt támogatási összeg (Ft) 2007.

9 „ A Közoktatásban sosincs elég pénz, mindig több kellene….” Min. eszk. és felszerelés jegyzék teljesítése (2008. aug. 31.) 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet Óvodai férőhelyek biztosítása (2008. szept.01.; 2010 aug. 31.) Kt. 85.§ (4) Kt. 121.§ (1) Egyénre szabott felzárkóztató oktatás Kt.126.§(4) (kijelölt isk.-nál egyéni foglalkozások) Kt. 35.§(4) (fejlesztő foglalkozások)

10 Szabályozás Módosítást tartalmazó Magyar Közlönyök: év 87. szám: Kt. módosítás 91. szám: Tk. piac rendje, Kjt. 92. szám: Szak- és felnőttképzés 102. szám: NAT 105. szám: 138/1992. Korm. Rendelet év 97. szám: Kt. módosítás

11 OKM honlapján tájékoztató anyagok: Összefoglaló az 138/1992. Korm. rendelet főbb pontjairól ( 2007.aug.03.) Intézményátszervezés, intézménybezárás a közoktatásban – egyes fogalmak tisztázása (2007. június 27.) Gyakran ismételt kérdések a közoktatási intézmények átszervezéséről (2007. július 10.)

12 Helyi szabályozók Közokt. Intézkedési terv + esélyegyenlőségi terv Kt. 132.§ (6) – szempontok Kt. 89/A (12) – pályázati feltétel dec.31. Teljesítményértékelés Munkaerő-gazdálkodási rendszer (terv, nyilvántartás, együttműködés: Kt.121.§ (1) 25. pont (nem közokt. Int-kel m.e.gazd) Kt. 53.§ (4) (közös napközi,tan.szoba)) Gyakornoki szabályzat PP átdolgozása

13 Ellenőrzések Belső ellenőrzés (MIP) Fenntartói ellenőrzés Hatósági ellenőrzések:  Oktatási Hivatal: Új területekkel bővült az OH hatásköre Az eddig ellenőrzendő területekben tartalmi változások Változás a szankcionálásban

14 Eddigi fő ellenőrzési területek - A minimális (kötelező) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megtartása, (engedélyezés, ellenőrzés) - Maximális osztály-, és csoportlétszám, (engedélyezés, ellenőrzés) - a gyermek-és tanulói balesetvédelem, - a tanulói óraterhelés, -az egyenlő bánásmód követelménye, -alkalmazási feltételek, -tanügyi dokumentumok (Állami, Pátria, Grafika) -állami vizsga ellenőrzése, -Nem önkorm.int. költségvetési támogatás igénylése

15 Új területek a hatósági ellenőrzésben szeptember 1-től Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, adatok nyilvánosságra hozatala Az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítása A kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátása szeptember 1-től A szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

16 SNI-s és az enyhe értelmi fogyatékos általános iskolás roma tanulók a kistérségekben KistérségÖsszes SNIEnyhe ért. aránySNI arányIntegrált Ceglédi10575,41%9,25%402 Nagykátai4584,46%7,79%176 Aszódi1674,38%5,27%44 Dabasi3784,25%9,45%218 Monori4124,00%4,89%77 Gödöllői5022,81%5,69%204 Váci5492,59%8,83%74 Ráckevei7452,44%6,49%461 Gyáli1852,23%2,99%46 Szobi701,81%6,02%70 Budaörsi3031,67%2,45%75 Veresegyházi841,59%2,98%35 Szentendrei2111,55%3,64%109 Pilisvörösvári2411,45%3,72%164 Dunakeszi1520,79%2,80%109 Pest megye (összes):55142,86%5,53%2264 Országos (összes):606543,12%7,01%29933

17 Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, adatok nyilvánosságra hozatala Adatszolgáltatás: KIR 20/1997.(II.13.)Korm. rendelet 12/B.§-tól 12/E.§, 3. sz., 4.sz. mellékletek Tanulói jogviszony, foglalkoztatási jogviszony, feladatok, feladatellátási helyek változása A mindenkori tanév rendjében meghatározott tevékenységekkel (felvételi, érettségi, mérés,stb.) kapcsolatos adatszolgáltatások Új: Kt. A tanuló fejlődésének nyomonkövetése – Kt. 2.sz. melléklet – (középiskolák kötelezettsége – minden év október 31.) Pályakövetési rendszer – Kt. 42.§(6) bekezdés – részletszabályok Korm. rendelet Nyilvánosságra hozatal: Általános szabályozás: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény – közérdekű, közérdekből nyilvános adatok Konkrét előírások a Kt.-ben (pl.) Személyazonosításra alkalmatlan módon: Mérés-értékelés eredménye – (OKM honlapon) Pályakövetéssel kapcsolatos adatok – 42.§(6) bekezdés, 2.sz. melléklet Tanuló fejlődésének nyomonkövetése – 2. sz. melléklet 11/1994.MKM rendelet 8.§ Pedagógiai program, SZMSZ, házirend

18 A kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátása Gyvt., Kt. előírásai a gyermek szociális helyzetével, a felvételi körzethatárokkal OKM-mel kötött megállapodás, egyoldalú nyilatkozat alapján kötelező felvételt biztosító intézményekkel kapcsolatos előírások (Kt. 24.§, §, 82.§(6)-(10) bekezdései,90.§

19 Lehetséges intézkedéseink a feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében szeptember 1. előtt hatályos Figyelemfelhívás – intézményvezető Indítványozás az OKM- nél (közig.hivatal, jegyző, főjegyző) Felügyeleti bírság Szabálysértési eljárás Új elemek szeptember 1-től jegyzőnél, főjegyzőnél közvetlen kezdeményezés Kifizető szervnél felülvizsgálat, folyósítás felfüggesztésének kezdeményezése Intézkedés a gyermek, tanuló másik intézménybe való felvétele, átvétele érdekében Felügyeleti bírság Bíróságnál semmisség, érvénytelenség megállapítása érdekében eljárás indítása

20 Tanév rendje Tanítási idő: 180/181 nap – 5 ill. 6 tanítás nélküli munkanap (ebből 1 nap szervezetek döntése) Szorgalmi idő: szeptember 3. – 2008 június13. A szorgalmi idő befejező és kezdő időpontja nem módosítható! Őszi szünet: október 29. – október 31. (8 nap) Téli szünet: december 22. – január 2. (12 nap) Tavaszi szünet: március 21. – március 25. (5 nap) A szünetek kezdő és befejező napja módosítható. + szünet adható A tanulók felügyeletéről gondoskodni kell!

21 Középfokú felvételi eljárás a 2007/2008. tanévben Szabályozók: Közoktatási törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. sz. melléklete (a középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és az eljárás szabályai) a 2007/2008. tanév rendjéről szóló 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet 3. számú melléklete (a felvételi eljárás ütemezése a 2007/2008. tanévben) Középiskola saját felvételi tájékoztatója

22 Felvételi eljárás Határidők betartatása a tanév rendje szerint kötelező! Jelentkezés a központi írásbelire: december 7. Jelentkezés a középfokú intézményekbe: február 15. Általános felvételi eljárás: február 18. – március 7. A kijelölt felvételi időszakot nem előzheti meg egyetlen felvételi sem! Különösen figyelmet kérünk az alábbi határidők betartására: október 12. tagozatkódok megadása október 31. iskolai felvételi tájékoztatók megjelentetése, nyilvánosságra hozatala április 10. végleges felvételi jegyzék megküldése a Felvételi Központnak

23 Felvételi eljárás Központi írásbeli a régióban 136 iskolát érintett 6 évfolyamos: 28 iskola 8 évfolyamos: 20 iskola 9. évfolyamra: 117 → növekvő tendencia Nyelvi előkészítőt a régióban 190 középiskola indított. E tanévben fő tanuló kezd nyelvi előkészítőben. (Növekedés az elmúlt tanévhez képest a régiónkban több, mint fő)

24 Az emelt szintű vizsgázók száma tantárgyanként

25 Emelt szintű tantárgyi bizottság Vizsgaközpont Felügyelő tanár1106 fő2006 fő1590 fő Javító tanár481 fő851 fő861 fő Multiplikátor / Javításvezető145 fő57 / 156 fő68 / 98 fő Tantárgyi bizottsági tag562 fő819 fő897 fő Tantárgyi bizottsági elnök286 fő409 fő428 fő Az emelt szintű vizsgákban közreműködők Köszönjük az együttműködést, a vizsgaszervezés sikerességéhez való hozzájárulást! Sokan többféle feladatot is elláttak!

26 Emelt szintű vizsgaközpontok

27

28 Mérés év évf X  X 5.X 6. X  XXXX 7. 8.XXXX 9.X 10. X  XXXX 11.X X kompetencia mérések  nyelvi mérés + diagnosztikai mérés

29 Diagnosztikus mérés: – október 15-ig az érintettek meghatározása – október 31-ig létszámjelentés az OH OKÉV-nek (régiónak!) –december 14-ig mérés elvégzése május 28. Országos mérés Teljeskörű! Kötelező! (Tanítási nap) Az erdei iskolát ne erre az időpontra szervezzék!

30 Iskolai szinten Tehetséggondozás Felzárkóztatás Differenciálás

31 Országos kompetenciamérés A 3/2002. (II. 15.) OM rendelet áprilisi módosítása szerint: Az Oktatási Hivatal felhívja az iskola fenntartójának figyelmét arra, hogy kezdeményeznie kell az általa fenntartott iskolában az intézkedési terv elkészítését, ha az adott évben elvégzett mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában az iskola bármely telephelyére – és a 10. évfolyamon bármely képzési típusra - járó tanulók nem érték el az előírt minimumot. Az előírt minimum e rendelet alkalmazásában azt jelenti, hogy a központilag feldolgozott eredmények alapján a felmért évfolyamokra meghatározott 1. képességszintet a tanulók legalább fele nem érte el szövegértésből és legalább huszonöt százaléka nem érte el matematikából,

32 A jelentések ábrái – A diákok eloszlása a képesség-skálán és a képességszinteken Szövegértés 50% és matematika 25%

33 Jogszabályok által meghatározott kötelező jelleg - eddig miniszteri rendeletekben - Jogszabályváltozás – törvényi szint: Ktv. 99.§ (5) A … mérésnek minden tanévben ki kell terjednie a közoktatás negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán minden tanuló esetében az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatára. (6) Az országos mérés, értékelés összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján közzé kell tenni, és a mérés, értékelés során szerzett intézményi szintű adatokat - a további feldolgozhatóság céljából - hozzáférhetővé kell tenni. A mérés eredménye intézkedést vonhat maga után Tájékoztató jellegű a nyilvánosság felé is

34 Független vizsgabizottság 2006/2007. tanévben: 27 tanuló / 32 vizsga (21 sikeres, 5 sikertelen, 6 folyamatban) Vizsgaidőszakok: - Félévkor - Érettségizők tanév végén - Tanév végén - Javítóvizsga Szabályozó: 11/1994. MKM rendelet OH OKÉV eljárásrendje Tananyag: tanterv-részlet helyett használhatóbb a tanmenet, jelölve a ténylegesen megtanítottakat!

35 A tanévre jó munkát kívánunk!


Letölteni ppt "Az OH OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának tájékoztatója Intézmény-fenntartók részére 2007/2008. tanév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések