Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A császárság első századai. A Julius-Claudius dinasztia (Kr.u. 14-68)  Augustus †  sajátos forma alakul ki  adoptálás  Előnyős mindkét fél számára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A császárság első századai. A Julius-Claudius dinasztia (Kr.u. 14-68)  Augustus †  sajátos forma alakul ki  adoptálás  Előnyős mindkét fél számára."— Előadás másolata:

1 A császárság első századai

2 A Julius-Claudius dinasztia (Kr.u. 14-68)  Augustus †  sajátos forma alakul ki  adoptálás  Előnyős mindkét fél számára  Tiberius (Kr.u. 14-37)   követi politikáját  korlátlan uralkodó (önkényuralom)  Felségsértési perek  tisztogatások  rendeleti kormányzás  Testőrgárda további kiépítése  Utóda Caligula (Kiscsizma, Kr.u. 37-41) követi politikáját  uralkodásának a pretorianusok vetnek véget (pretorianus ~)

3   kijelölt utód  pretorianusok emelik császárrá  Claudiust (Kr.u. 41-54), jelentős uralkodó  Visszatér az augustusi politikához a senatussal közös kormányoz  Császári közigazgatás kiépítése, cs. kincstár, a fiscus létrehozása  Felszabadított rabszolgák bevonása az államapparátusba  Ostia kikötőjének megépítése  Polgárjog kiterjesztése (Gallia)  További hódítások: Britannia, Júdea, Mauretania  Néró (Kr.u. 54-68)  Visszatér az adoptálás  Még gyermek  anyja és Seneca kormányoznak  Később rémuralmat vezet be  gyilkosságok sorozat  Beteges szereplési vágy  Róma leégése  Nérót vádolják

4  Claudiusok alatti gyilkosságok  csak a vezetőréteget érinti  Birodalom nyugalomban élt  Provinciák romanizálódása elkezdődik  Hispánia, Gallia előrehalad  Pretorianusok zendülése  Néró öngyilkos lesz   kijelölt utód  polgárháború  senatus, pretorianusok, határ menti légiók vetélkednek  saját jelöltjükért

5 Claudius, mint isten Caligula uralmát a filmeseket is megihlette

6 Seneca filozófus, államférfi, költő, drámaíró. Tanítványa trónralépté- vel a birodalom egyik legelső em- berévé vált: consul, kiváló szónok, ügyes politikus. s 8 éves működése a birodalom virágzását jelentette. Seneca tanítványa, Néró. Arcán látszik a legyőzhetetlen isteni származás tudata

7  Néró †  polgárháború  júdeai légiók Vespasianust segítik a trónra (Kr.u. 69-79)  Visszatér az augustusi politikához  Provinciák bevonása a hatalomba (pl. hadsereg)  Judeai felkelés leverése (Kr.u. 66-70)  hódítások   Római jogot ad Hispániának  „A pénznek nincsen szaga”  Utóda, id. fia Titus (Kr.u. 79-81)  Majd utóda, Domitianus (Kr.u. 81-96)  Önkényuralmat vezet be  Összeesküvés  meggyilkolják  Flavius dinasztia ki † A Flaviusok (Kr.u. 69-96)

8 A fa és gyümölcse: Vespasianus és Domitianus (Flavius dinasztia)

9  Domitianus † (Kr.u. 96)  nincs kijelölt utód  Senatus választ császárt  idős senatort választanak  Nervát (Kr.u. 98-ig)  Visszatérés az augustusi politikához  Nerva † visszatérés az adoptációhoz  Traianus (Kr.u. 98-117) az utolsó hódító császár  Dák és parthus állam ellen folytat támadó hadjáratokat  101, 105-106  107. Dacia provincia  113-115  Mezopotámia és Arménia elfoglalása Az Antoninusok, a jó császárok százada (Kr.u. 96-192)

10

11 A Római Birodalom kiterjedése Kr. e. 133-ban (piros), Kr. e. 44-ben (narancssárga), Kr. u. 14-ben (sárga) és Kr. u. 117-ben (zöld).

12  Traianus †  adoptáció  Hadrianus (Kr.u. 117-138), a nagy szervező  Csökkenti a bir. területét, Mezopotámia és Arménia feladása  Védekezésre rendezkedik be (limes)  A nagy szervezés: egységesíti a kormányzást (magistratusok  )  Államszervezet bürokratizálódása (kinevezett tisztségviselők)  Császári tanács (consilium princeps)  Császári rendeletek törvényerejűek  Változás Hadrianus alatt  provinciabeliek poljog,  is katona lehet  hds. barbarizálodása  provinciabeli és itáliai arisztokrácia  a különbség Hadrianus (Kr.u. 117-138)

13 Hadrianus a hispániai Italicában szü- letett egy módos polgárcsaládban. Elődje, Traianus távoli rokona volt. Traianus hivatalosan soha nem ne- vezte meg utódját, csak halálos á- gyán nevezte meg Hadrianust fe- lesége szerint. Azonban ezt rajta, kí- vül senki nem tudta megerősíteni, és lehet, hogy Hadrianus csak neki kö- szönheti császári trónt. Alatta virág- zott Itália és a provinciák gazdasága.

14 Hadrian's Villa

15 Hadrianus fala Anglia és Skócia határán egykor és napjainkban

16

17  Hadrianus †  Antoninus Pius  A béke korszaka, a diplomácia nagymestere  Marcus Aurelius (Kr.u. 161-180)  Az első nagyobb támadás a birodalom ellen  Védekezés a parthusokkal szemben (Kr.u. 162-166)  Quad, markomann támadás (Kr.u. 167-175)  2. quad-markomann háború (Kr.u. 177-180)  Áttörik a limest  egy részüket letelepítik Noricumban, Pannóniában  Marcus Aurelius †  fia, Commodus követi (Kr.u. 180-192)  Szakít az augustusi politikával  Néróra emlékeztet  ur.-nak a praetorianusok vetnek véget Marcus Aurelius (Kr.u. 161-180)

18 Marcus Aurelius, (161-180) a filozófus (fő műve a Vallomások) császár, aki szívesebben töltötte idejét könyvtárban, könyvek között, mégis a leg- több időt a parthusok és germánok elleni védekezésessel kellett töltenie. A császár három arca

19 A császár hadvezére és gladiátora: szerepek változása

20 A császár és vetélytársa: egyszer lent egyszer fent…

21  28/1; 28/2; 28/3; 28/4; 28/7; 28/9


Letölteni ppt "A császárság első századai. A Julius-Claudius dinasztia (Kr.u. 14-68)  Augustus †  sajátos forma alakul ki  adoptálás  Előnyős mindkét fél számára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések