Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyatékosügy és szakemberképzés; új felsőoktatási válaszok az ELTE BGGYF Karán Dr. Márkus Eszter mb. oktatási főigazgató-helyettes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyatékosügy és szakemberképzés; új felsőoktatási válaszok az ELTE BGGYF Karán Dr. Márkus Eszter mb. oktatási főigazgató-helyettes"— Előadás másolata:

1 Fogyatékosügy és szakemberképzés; új felsőoktatási válaszok az ELTE BGGYF Karán Dr. Márkus Eszter mb. oktatási főigazgató-helyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Budapest, 2008

2 2008-06-19márkus, e.2 Történeti vázlat  Gyógypedagógiai tanárképzés 1900 óta  1900-1968 minden szak(terület)  1968-1992 kötelező szak: oligofrénpedagógia + választható szakok: hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia  1992 reformképzés hét, szabadon párosítható szakterületen (tanár és terapeuta szakágak)  2003 kredit-rendszerű képzés  2006 „Bologna-rendszerű” többszintű (BA, MA) képzés hét szakirányon

3 2008-06-19márkus, e.3

4 2008-06-19márkus, e.4 Egyetemi szintű gyógypedagógus-képzés  Több éves tervezés  2004- Kiegészítő egyetemi képzés, esti tagozaton: 4 félév (104 kredit).  Elméleti gyógypedagógia  A gyógypedagógia szakirányú ismeretei  A társtudományok ismeretei  Specializáció  2005- Egyetemi képzés nappali tagozaton (egy választott főiskolai szakkal – tanári szakággal párhuzamosan, 10 félév)

5 2008-06-19márkus, e.5 Képző-intézmények  Bárczi 1900 óta  2000-ig önálló, egyedüli képző-intézmény  Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola  Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola  2000 óta egyre bővülő körben  ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar  További három intézmény (NYME Győr, KE Kaposvár, SZTE Szeged)

6 2008-06-19márkus, e.6 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR Bölcsészettudományi Kar Informatikai Kar Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar

7 A magyar felsőoktatás átalakulása, a Bologna folyamat Fótiné Hoffmann Éva, 2006 nyomán

8 2008-06-19márkus, e.8 Bolognai Nyilatkozat 1999. Az Európai Felsőoktatási Térség kialakítása C é lok:  a sz é les k ö rű oktat ó i, kutat ó i, hallgat ó i mobilit á s  az oktat á si (elsősorban felsőoktat á si) rendszerek ö sszehangol á sa  a k ö lcs ö n ö s elismer é s kereteinek kidolgoz á sa  a v é gzetts é gek, fokozatok é rtelmez é s é nek, é rt é kel é s é nek harmoniz á l á sa

9 2008-06-19márkus, e.9 Közösségi célok  Az eur ó pai versenyk é pess é g t á mogat á sa  A munkaerő orsz á gok k ö z ö tti mobilit á s á nak előseg í t é se  A munkav á llal ó k mozg á s á t g á tl ó t é nyezők elh á r í t á sa  A tehets é ges fiatalok Eur ó p á ban tart á sa  Az agyelsz í v á s megakad á lyoz á sa, m á s r é gi ó k (harmadik orsz á gok) fiataljainak Eur ó p á ba vonz á sa.

10 2008-06-19márkus, e.10 Felsőoktatási célok EurópaiFelsőoktatási Térség Térség Mobilitás Értékek Áttekinthetőség Minőség-biztosítás

11 2008-06-19márkus, e.11 Duális képzési szerkezet

12 2008-06-19márkus, e.12 Lineáris képzési szerkezet ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA (6-8 FV) MESTERKÉPZÉS (2-4 FV)

13 2008-06-19márkus, e.13 A jelen pedagógusképzése! Tanító:  4 éves főiskolai képzés, általános iskola 1- 6. osztályára készít fel Tanár:  egy vagy kétszakos tanári képzés, főiskolai (4 év) általános iskolára jogosít  egyetemi (5) éves képzés, középiskolára ad jogosítványt.

14 2008-06-19márkus, e.14 A jövő pedagógusképzése Tanító  változatlan 4 éves alapképzés  BA: egyszakos alapszak, amelyhez egy második szak ismeretei és előtanulmányként pedagógiai és pszichológiai tárgyak is felvehetők. NEM tanár! Tanár  Egy vagy két szak szakmai moduljait és a tanári mesterség elemeit tanulja, egy- vagy kétszakos tanári oklevelet kap, gyakorlati képzést követően (60-150 kredit, bemenettől függően).

15 2008-06-19márkus, e.15TANÁR Alapszak (BA) 6-8 fv/180-240 kr 2 szak 5 fv/150 kr 1 szak 4 fv/ 120 kr Nem tanári MA mellett v. után 1 szak 3 fv/90 kr 1 szak 2 fv/60 kr (művészeti) Főisk. tanári végz.esetén 1 szak 2 fv/60 kr 2 szak 3 fv/90 kr Újabb oklevél Tanári MA után 2 fv/60 kr Egy. v. főisk. tanári után 2 fv/60 kr Pedagógus- képzés után 3 fv/90 kr

16 2008-06-19márkus, e.16 A gyógypedagógia változásai  „Szükséglet-központú” nevelés  Rendszerszemlélet – életívet átfogó gyógypedagógiai segítségnyújtás  Elfogadás – új értékek  Pedagógiai optimizmus  Célok és tartalmak  Tanulás-, kommunikáció-elmélet, szenzomotoros fejlesztés

17 2008-06-19márkus, e.17

18 2008-06-19márkus, e.18 A gyógypedagógus-képzés kimenetei 7 félév 210 kredit 1 félév 30 kredit gyakorlat 3 félév 90 kredit BA MA Szakirányú továbbképzés 2-4 félév 60-120 kredit

19 2008-06-19márkus, e.19 Gyógypedagógia alapképzési szak (BA-szint)  210 + 30 kredit  7+1 félév  7 szakirány  szakember neve: gyógypedagógus valamely szakirányon  elő-specializációk: közoktatási és klinikai (a mesterképzés előkészítésére)

20 2008-06-19márkus, e.20 Választható szakirányok gyógypedagógia alapszakon  értelmileg akadályozottak pedagógiája  hallássérültek pedagógiája  látássérültek pedagógiája  logopédia  pszichopedagógia  szomatopedagógia  tanulásban akadályozottak pedagógiája

21 2008-06-19márkus, e.21 Gyógypedagógia mesterképzési szak (MA szint)  3 félév  90 kredit  Szakember neve: okleveles gyógypedagógus  Választható szakirányok:  Gyógypedagógiai terápia  Fogyatékos személyek társadalmi integrációja  Tanári mesterszak – modulok (50 kredit)  Gyógypedagógus tanár  Gyógypedagógia-tanár

22 2008-06-19márkus, e.22

23 2008-06-19márkus, e.23

24 2008-06-19márkus, e.24 Továbbképzések I.  Szakképzések és akkreditált pedagógus továbbképzések  Jelnyelvi tolmácsképzés  Gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)  Sindelar-Zsoldos program I-II.  Waldorf-pedagógiai alapismeretek  Logopédiai diagnosztika  Személyiségfejlesztés zeneterápiával  A matematika tanulás zavarai  Komplex képzés a pedagógiai szakszolgálatoknál  Hallásakusztikus képzés

25 2008-06-19márkus, e.25 Továbbképzések II.  Szakirányú továbbképzések  Gyógypedagógus szakvizsga  Gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáció  Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus  Zeneterapeuta  Autizmus spektrumzavarok pedagógiája  Fogyatékos emberek együttnevelési (integrációs) pedagógiája  Rehabilitációs foglalkoztató terápia  Rehabilitációs úszásoktatás  Súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek gyógypedagógiája  Szomatopedagógia  Adaptált testkultúra és sport

26 2008-06-19márkus, e.26 Továbbképzések III. - Tervek  Szakirányú továbbképzések  Foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadás  Gyógypedagógia, andragógia, szociális munkás, szociálpedagógia, emberi erőforrások alapképzési (BA) szakokra épülően  Gyógypedagógia alapszak további szakirányai  (Értelmileg akadályozottak pedagógiája hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája)  Individuálpszichológia – Gyermekjátékdráma

27 2008-06-19márkus, e.27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Fogyatékosügy és szakemberképzés; új felsőoktatási válaszok az ELTE BGGYF Karán Dr. Márkus Eszter mb. oktatási főigazgató-helyettes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések