Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkajog a Kamarában-haladó kurzus 2011. április 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkajog a Kamarában-haladó kurzus 2011. április 28."— Előadás másolata:

1 Munkajog a Kamarában-haladó kurzus 2011. április 28.

2 Munkavégzésre irányuló jogviszonyok létrehozás, módosítás, megszüntetés Avagy milyen szerződést kössünk?

3 Típusválasztás szabadsága Alkotmány 70/B. § PTK A szerződés a felek akaratának kölcsönös, egybehangzó kifejezésével jön létre. 205. §(1) Ált. szabadon döntenek, kívánnak-e szerződést kötni, ill. tartalmáról, kivéve, ha jogszabály kötelez. A szerződéses szabadság korlátja, tilos –jogszabályba ütközik, annak megkerülésével kötöttek –Jó erkölcsbe ütközik.

4 Típusválasztás szabadsága A szerződéses szabadság nem érinthetetlen: –bírósági ítélet –jogszabály –alkotmánybíróság

5 Jogviszonyok elhatárolása Előzmények 7001/2005.(MK.170.)FMM-PM együttes irányelv a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról Vizsgálat ÖSSZESSÉGÉBEN ÉS VALÓS TARTALMUNK SZERINT!

6 A munkaviszony jellemzői Elsődleges minősítő jegyek: –a tevékenység jellege, a munkakörként történő feladat meghatározás –személyes munkavégzési kötelezettség –foglalkoztatási, illetve rendelkezésre állási kötelezettség –alá- fölérendeltségi viszony

7 A munkaviszony jellemzői Másodlagos minősítő jegyek: –irányítási,m utasítási, ellenőrzési jog –a munkavégzés helye –az elvégzett munka díjazása –a munkáltató munkaeszközeinek, erőforrásainak és nyersanyagainak felhasználása –a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása –írásbeliség

8 Tipikus munkaviszony A két fél között (munkáltató, munkavállaló) közvetlenül teljes munkaidőben határozatlan időre létrejött függő munka.

9 Atipikus munkaviszonyok határozott idejű Mt.79. §, MK 6. Áf., 99/700 keretirányelv részmunkaidős Mt. 78/A. §, LB MK 19Áf., 97/81 EK irányelv távmunka Mt. X/A. fejezet munkaerő-kölcsönzés Mt. XI. fejezet, 96/71 EK irányelv, 91/383 EGK irányelv, 2008/104 EK irányelv Egyszerűsített foglalkoztatás 2010. évi LXXV. tv. vezető állású munkavállalók Mt. X. fejezet tanulószerződéssel foglalkoztatottak 1993. Évi LXXVI tv. A szakképzésről bedolgozói jogviszony diákmunka az ISZ-ben 2006. évi X. tv., 123/2006 (V. 19.) Korm.r. outsoursing

10 Munkavégzésre irányuló jogviszonyok létrehozása Avagy kössünk szerződést!

11 A szerződés hatálya Területi hatály Mt. 1-2. § MK+ideiglenes jelleggel külföldön Személyi hatály fő szabály szerint, + 18. év alattiak a PTK alapján kötött szerződéseire is munkaerő-kölcsönzés alanyaira is költségvetési szervekkel, önkormányzatokkal fennálló jogviszonyokban csak részben.

12 A szerződés hatálya Tárgyi Időbeni a munkába állás napja ennél később: kezdődhet a munkaviszony pihenőnapokkal?

13 Érvényesség, érvénytelenség Érvénytelen: ha valamilyen formai/tartalmi ok miatt a szerződés nem alkalmas az abban meghatározott cél elérésére. Érvényességi követelmények: –Alanyi kellékek –ki lehet munkáltató –ki lehet munkavállaló –mi volt a felek akarata

14 Érvényesség, érvénytelenség Alaki kellékek –írásba foglalás, a felek azonosítása a munkáltató kötelessége, de érvénytelenségre csak 30 napon belül lehet hivatkozni –tartalmi kellékek kötelezők –személyi alapbér (tetszőleges időbér) –munkavégzés helye, ahol teljesíteni kell –munkakör, végzendő feladat, esetleg szakma

15 Érvényesség, érvénytelenség –Természetes kellékek általánostól eltérés esetén kell megállapodni –Esetleges kellékek bármi, de jogszabállyal, KSZ-szel ellentétben nem állhat (kivéve eltérés a munkavállaló javára) pl. próbaidő kikötése

16 Milyen szerződést kössünk? Határozott, vagy határozatlan? Próbaidős? Mikor keletkezik a megkötött munkaszerződésből munkaviszony? A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége: –irányadó munkarend, a munkabér egyéb elemei, bérfizetés napja, munkába lépés napja, rendes szabadság mértékének számítási módja, kiadása, irányadó felmondási szabályok, a munkáltató KSZ hatálya alá tartozik-e, képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezése, működik- e ÜT, kp-i ÜT, üzemi megbízott, munkaköri feladatok, szükséges iskolai végzettség,

17 Feladatok Köthet-e munkaszerződést munkavállalóként egyéni vállalkozó?

18 Feladatok Köthető-e munkaszerződés II. csoportos rokkant személlyel, akitől viszont – állapotára tekintettel – nem várunk el konkrét munkavégzést?

19 Feladatok Mi jelentősége van a munkaszerződésben a munkáltatói jogkör gyakorlója megnevezésének? Milyen összefüggés van/lehet a munkáltatói jogkör gyakorlója és a munkahelyi vezető között?

20 Feladatok A munkaszerződést az egyik fél nem írta alá. –Mi a JOGI helyzet? –Mi a helyzet HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS szempontjából?

21 Feladat Mi a személyi alapbér szerződésben rögzített garanciális jelentősége? Lehet munkaszerződésben nettó 400 Ft/ó munkabérben megállapodni?

22 Feladatok Lehet-e olyan munkakör a munkaszerződésben: team menedzser?

23 Feladatok Mit jelent(het), ha az alábbiakat munkaszerződésben olvassa? A teljesítés helye: Győr, Budapest, Pozsony, Debrecen,

24 Feladatok Mi a különbség a munkajogviszony keletkezése és kezdő időpontja között? Miért lényeges ez?

25 Feladatok A munkavállalóval napi 4 órás részmunkaidőre szerződtünk. A munkáltató Cafeteria szabályzata alapján minden dolgozónak napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít a munkáltató. Jár-e ez a részmunkaidősnek?

26 Feladatok Terhes kismama dolgozónk helyettesítésére veszünk fel dolgozót. Milyen időtartamra célszerű a helyettessel szerződni? Mik az egyes konstrukciók buktatói?

27 Feladatok Keressünk olyan konkrét jogos munkáltatói érdeket, amely alátámasztja a határozott idejű munkajogviszony sorozatos hosszabbítását (újabb és újabb határozott időre)!

28 Feladatok Felvettünk egy munkavállalót határozatlan időre 60 napos próbaidővel ügyvezetői asszisztens munkakörbe. Kiderül, hogy erre a munkakörre nem alkalmas, ezért az 58. napon közöljük vele, hogy nem akarjuk elküldeni, de más munkakörben alkalmaznánk (postabontó, telefonközpontos) a továbbiakban. Emiatt módosítjuk a munkaszerződését, melyben 30 nap próbaidőt kötünk ki, hiszen a postabontó munkakörben is szeretnénk kipróbálni. Mi a véleménye erről a munkáltatói lépésről?

29 Feladatok Értelmezze a PRÓBAMUNKA definícióját! Mely esetekben végezhető ez a munkaviszony időtartamán kívül?

30 A munkajogviszonyok módosítása Avagy mindig aktuális?

31 A módosítás szükségessége Tartós jogviszony –körülmények megváltozása gazdasági szükségesség –módosítás igénye

32 A módosítás lényege a megkötésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni írásbeliség a kötelező kellékek változása, de módosításnak nem minősülő átmeneti munkáltatói intézkedések: kiküldetés kirendelés átirányítás

33 A módosítás technikája Határozott, vagy határozatlan időre egyaránt történhet. Mikor módosítsunk?

34 A munkavállaló személyéhez kapcsolódó módosítások –Személyi alapbér korrekciója (a visszatérő munkavállalóknak) –Munkakör bővítése, összevonások –Munkakör korrekció terhesség esetén

35 A munkáltató székhelyének, telephelyének változása –ha a munkavégzés helye is változik és a – napi utazási idő tömegközlekedéssel 1.5,, ill 1 órával nő – ha a változás a munkavállaló számára személyi, családi, vagy egyéb körülményeire, költségeire tekintettel aránytalan, vagy jelentős sérelemmel jár

36 Feladatok Milyen lehetőségei/teendői vannak a munkáltatónak a munkavállaló munkaviszonyát illetően, ha átmenetileg –kevés a munka? –más településen kell dolgozni? –2 műszak helyett 3 műszakos termelésre áll át? –helyettesíteni kell egy másik munkakörű kollégát?

37 Feladatok Felemelhető-e a munkavállalói kártérítési felelősség mértéke a munkaviszony 5. hónapjában 500.000 Ft-ra?

38 Feladatok 21 éve munkaviszonyban álló munkavállalónk munkaszerződésében 60 napos felmondási idő szerepel. A munkavállaló kérésére szerződés- módosítással ez –rövidíthető-e 30 napra? –hosszabbítható-e 90 napra?

39 Feladatok GYES-ről 6 év után visszatérő munkavállaló irányába milyen teendői vannak a munkáltatónak?

40 A munkaviszony megszűnése, megszüntetése Avagy válás a munkaviszonyban

41 Megszűnés, vagy megszüntetés? –A megszűnés tényállásai a munkavállaló halála a munkáltató jogutód nélküli megszűnése a határozott idő lejárta a munkáltató közszférába történő átvétele bírói ítélet (közügyektől eltiltás, vagy foglalkozástól eltiltás)

42 Megszűnés, vagy megszüntetés? A megszüntetés tényállásai –közös akaratnyilvánítás –valós? A szándék kiderüljön! –kötelező írásbeliség –tartalmazzon időpontot –bármely jog és kötelezettség rendezhető –megszüntetés egyoldalú jognyilatkozattal, azaz a felmondások

43 A megszüntetés tényállásai –Rendes felmondás –csak határozatlan idejű munkaviszony esetén munkavállalói: –kötelező az írásbeliség, de indokolni nem kell –derüljön ki a megszüntetés szándéka –derüljön ki a címzett –a munkáltatói jogkört gyakorló személy fel kell benyújtani munkáltatói: –írásban, indoklási kötelezettséggel –kioktatás a felmondási/felmentési időről, jogorvoslati lehetőségről, annak módjáról, határidejéről

44 A munkáltatói rendes felmondás –A végkielégítés (a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén is) kölcsönzésben nincs –A munkáltatói rendes felmondás indoka (kölcsönzésben problémás a Mt. 193/J korlátozásai): valós okszerű világosan kiderüljön nem kell indokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül

45 Felmondási korlátozások A munkáltatói rendes felmondás egyoldalúan nem vonható vissza, és nem köthető feltételhez Öregségi nyugdíjjogosultság előtt 5 éven belül csak különösen indokolt esetben

46 Felmondási tilalmak Rendes felmondás nem közölhető (kivéve, nyugdíjas, vezető állású munkavállaló) –betegség miatti keresőképtelenség, max.BSZ lejáratát követő 1 év –GYÁP –közeli hozzátartozó ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság időtartama –terhesség, szülést követő 3 hónap, szülési szabadság –egyebek

47 Felmondási, felmentési idők A felmondási idő időtartama –30 naptól 1 évig –munkaerő-kölcsönzés Felmondási idő alatti munkavégzés –a munkavállaló rendes felmondása esetén –a munkáltató rendes felmondása esetén A munkaviszony megszűnésének napja

48 Csoportos létszámcsökkentés Fokozottabb védelem, munkáltatói többletkötelezettség 30 napon belüli megszüntetések (rendes felmondással és közös megállapodás)

49 A megszüntetés tényállásai - Rendkívüli felmondás –lényeges kötelezettség –szándékos, vagy súlyos gondatlansággal –jelentős mértékű megszegése, vagy –olyan magatartás tanúsítása, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi

50 A munkavállaló kötelezettségei

51 A munkáltató kötelezettségei

52 A megszüntetés tényállásai A rendkívüli felmondás –csak írásban –indoklás szükséges –a megszűnés azonnali hatályú

53 Rendkívüli felmondás Munkáltatói a rendes felmondás szabályai nem alkalmazhatók Munkavállalói mint a munkáltatói rendes fm (ha a munkavállaló jogvitát kezdeményez, t.i. a munkáltató a kötelezettségszegését nem valószínű, hogy elismeri) átlagkereset, végkielégítés, felmerült kár

54 Próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés Feltétele: legyen kikötött próbaidő, és még tartson a jognyilatkozat közlésekor. Bármely fél, indoklás nélkül. Írásban történjen. Derüljön ki a megszüntetés módja. Azonnali hatállyal megszünteti a munkaviszonyt.

55 Határozott idejű munkajogviszony speciális megszüntetése A rendes felmondás „helyett” ha 1 évi, vagy ha a határozott időből egy évnél rövidebb idő van van hátra, a hátralévő időre járó átlagkereset kifizetésével.

56 Eljárás a munkaviszony megszűnése/megszüntetése esetén A munkavállaló átadási, elszámolási kötelezettsége feltételeinek biztosítása tartalma A munkáltató fizetési, igazolás kiadási kötelezettsége mikor (a megszűnés/megszüntetés módjától is függ) igazolások tartalma (MIL) működési bizonyítvány munkavállaló kérésére

57 A munkaviszony jogellenes megszüntetése A munkáltató részéről –nincs tételes felsorolás –eredmény: visszahelyezés a munkakörbe,vagy anyagi kompenzáció 2-12 havi átlagkereset

58 A munkaviszony jogellenes megszüntetése A munkavállaló részéről –ha nem foglalja írásba az egyoldalú megszüntető jognyilatkozatát –ha a rá vonatkozó felmondási idő letelte előtt kilép –ha felmondási jognyilatkozata nem felel meg a szabályoknak, vagy megszegi a munkakör átadására vonatkozó szabályokat –ha határozott idejű munkaviszony esetén nem megfelelő módon szünteti meg azt a felmondási időre járó átlagkereset

59 Feladatok Örökölhető-e a –munkavállalói státusz? Miért? –természetes személy munkáltatói státusza? Miért?

60 Feladatok Az alábbi jogok (juttatások) közül melyik illeti meg a tárgyhó 15-én elhunyt munkavállaló örökösét: –munkabér –étkezési utalvány –tárgyhónapban kihordási idő miatt cserélendő munkaruha (overál)

61 Feladatok A vállalkozói igazolvány visszaadása megszünteti-e a munkaviszonyt? Válaszát indokolja!

62 Feladatok Több éve munkaviszonyban álló munkavállalót, ha jogerősen letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság közlekedési baleset okozása miatt. Mi történik a munkaviszonnyal, ha –a balesetet sofőr munkakörben a munkáltató gépjárművével okozta és az ítélet foglalkozástól való eltiltást is tartalmaz? – könyvelő munkakörben dolgozik?

63 Feladatok Mit tenne munkáltatóként az alábbi munkavállalói nyilatkozattal? „Tisztelt Munkáltató! Én, Kovács István a munkaszerződésemet közös megegyezéssel felmondom.” aláírás

64 Feladatok Mit tehet a munkáltató, ha a munkavállaló azzal a kéréssel fordul hozzá, hogy határozott időre szóló munkaviszonyát 3 hónappal a lejárata előtt szeretné megszüntetni?

65 Feladatok Átadhatja-e ügyvéd a munkavállalónak a rendes felmondást? Válaszát indokolja!

66 Feladatok Mi a baj az alábbi - munkavállaló által tett – jognyilatkozattal? „A mai napon felmondok.” aláírás

67 Feladatok Munkáltatói rendes felmondást közölt a munkavállalóval, de annak átadása után rájött, hogy az indoklásban részletezettek nem pontosak, nem helytállóak, ezért a felmondást: –módosítaná, –visszavonná. Lehet-e, és hogyan?

68 Feladatok Milyen teendője van GYES mellett 2009. decembertől teljes munkaidőben dolgozó munkavállalójával 2011. márciusban a munkáltatónak?

69 Feladatok Hogyan küszöbölhető ki annak kockázata (nagy biztonsággal), hogy a munkavállaló, akinek a munkáltató a mai napon átadott egy rendes felmondást, másnap bemutasson egy keresőképtelenségről szóló állományba vételi lapot, miszerint más 2 napja keresőképtelen ezért neki rendes felmondással jogszerűen felmondani nem lehet?

70 Feladatok Mikor közölhető legkorábban rendes felmondás azzal a munkavállalóval, aki keresőképtelen? –6 napja –20 napja –2 hónapja Mikor kezdődhet a felmondási idő a fenti esetekben?

71 Feladatok Munkáltató rendes felmondás esetében annak átadása után legkésőbb mennyivel kell, hogy a felmondási idő elkezdődjön?

72 Feladatok Munkavállalói rendes felmondás alapján a dolgozó felmondási idejét tölti, amikor munkahelyi lopáson érik (bizonyított, és elismerte). Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak?

73 Feladatok Kérheti-e a munkavállaló a felmentési idő vége előtti időpontra a munkaviszonya megszüntetését? Melyik félnek miért előnyös ez?

74 Feladatok Bűncselekmény alapos gyanúja megalapozhat-e munkáltatói rendkívüli felmondást?

75 Feladatok Lehet-e jogszerű a munkáltató NEM azonnali hatályú rendkívüli felmondása a pénztáros munkakörben dolgozó felé, annak beismert sikkasztása alapján. T.i. néhány napig nem tudja őt pótolni, ezért szigorú felügyelet és elszámoltatás mellett 1 hétig még dolgoztatná?

76 Feladatok Mi az a működés bizonyítvány? Célja, tartalma?

77 Feladatok Mi a munkáltató teendője, ha a munkavállaló által megadott címről „elköltözött” jelzéssel visszaérkeznek a munkaviszony végén kiadandó igazolások?

78 Köszönöm szíves figyelmüket! Torma Beáta munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó Pannon-Work csoport torma.bea@pannonwork.hu 70/9452-218


Letölteni ppt "Munkajog a Kamarában-haladó kurzus 2011. április 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések