Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Láncügyletek áfa kezelése 2005. szeptember 19.. Láncügylet Definíció: ugyanazon termék több alkalommal történő továbbértékesítése oly módon, hogy a termék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Láncügyletek áfa kezelése 2005. szeptember 19.. Láncügylet Definíció: ugyanazon termék több alkalommal történő továbbértékesítése oly módon, hogy a termék."— Előadás másolata:

1 Láncügyletek áfa kezelése 2005. szeptember 19.

2 Láncügylet Definíció: ugyanazon termék több alkalommal történő továbbértékesítése oly módon, hogy a termék az értékesítési láncban az első eladótól közvetlenül a végső vevőhöz kerül 2005. évi XXVI. törvény 2005. június 24-i hatállyal módosította az áfa-törvény 14.§ (1) és (5) bekezdését

3 Közösségi adómentes ügyletek Áfa-törvény 29/A§ a) pontja : adómentes értékestés 3 konjuktív feltétele: Termék igazoltan elhagyja Mo területét, de más tagállam területére kerül (áfa értelemben vett Közösség területére) Olyan eladónak történjen az értékestés, mely más tagállamban nyilvántartásba vett (más közösségi adószámmal rendelkezik) A termék az értékestés közvetlen következményeként kerül másik tagállamba

4 Export ügyletek Áfa-törvény 11.§ (1) bekezdése szerint adómentesség 3 konjuktív feltétele: A terméket a vámhatóság végleges rendeltetéssel harmadik ország területére kiléptesse A kiléptetés az értékesítéstől (teljesítéstől) számított 3 hónapon belül megtörténjen Az kiléptetés az értékestés közvetlen következményeként történjen meg

5 Közvetlen következmény Az áfa összfázisú adó, minden értékesítési fázist adóztat Közvetlen következmény: csak az egyik értékesítés lehet adómentes az utolsó belföldi teljesítési helyű értékesítés a termék külföldre történő kivitele előtt teljesítési hely megállapítása minden egyes fázis esetében

6 Termékértékesítés teljesítési helye 14.§(1) ha a terméket a fuvarozásra feladják, a feladás helye Láncügyleteknél csak egy értékesítésre alkalmazható a 14.§ (1) Láncértékesítés során összes többi értékesítés teljesítési helye 14. § (5) bekezdés: 14.§ (1) bekezdés szerintit megelőző értékesítés feladás helye 14.§(1) bekezdés szerintit követő értékesítés rendeltetés helye

7 Példa C (SE) B (AT) A (HU)

8 Példa A fuvart A végzi vagy rendeli meg a saját nevében: A és B közötti értékesítés teljesítési helye 14.§(1) bekezdés (fuvar indulásának helye) B és C közötti termékértékesítés teljesítési helye 14.§ (5) bekezdés b) pont (fuvar rendeltetési helye) A adómentes értékesítés, B területi hatályon kívüli értékesítés

9 Példa C fuvaroz vagy rendeli meg a fuvart B és C közötti érétkesítés teljesítési helye 14.§ (1) bekezdés (fuvar indulásának helye) A és B közötti érétkesítés teljesítési helye 14.§ (5) bekezdés a) pont (fuvar indulásának helye) B adómentesen értékesít, A magyar adómérték felszámításával

10 Példa B fuvaroz vagy rendeli meg saját nevében a fuvart B vevői és eladói pozícióban is egyben törvényi vélelem, hogy vevői minőségében fuvaroztat A és B között 14.§ (1) bekezdés, B és C között 14.§ (5) bekezdés b) pont A adómentes értékesítés, B hatályon kívül

11 Példa B eladói minőségében történő fuvarozásának igazolása B és C között a 14.§ (1) bekezdése A és B között a 14.§ (5) bekezdés a) pontja B adómentes ügylet, A magyar adómérték felszámításával számláz

12 Példa B (AT) C (USA) A (HU) D(RO)

13 Példa A fuvaroz, fuvaroztat A és B között 14.§ (1) fuvar indulásának helye B és C, C és D között 14.§ (5) bekezdés b) pont (fuvar rendeltetésének helye) A exportőr, B és C értékesítése területi hatályon kívüli EV okmány B nevére

14 Példa D fuvaroz, fuvaroztat C és D közötti értékesítés 14.§ (1) fuvar indulásának helye A és B, B és C közötti értékesítés teljesítési helye 14.§ (5) a) pont (fuvar indulásának helye) A és B magyar adómértékkel számláz, C exportőr

15 Példa C fuvaroz, fuvaroztat törvényi vélelem vevői minőség mellett B és C között 14.§ (1) A és B között 14.§ (5) a) pont (fuvar indulásának helye) C és D között 14.§ (5) b) pont ( fuvar rendeltetése) B exportőr, A magyar adómértékkel értékesít

16 Egyéb változások 2005-ben 2005. évi XXVI. törvény

17 Termékimport (1) 2005. július 1-jétől főszabály a kivetés önadózás a VPOP engedélye alapján engedélyt kaphat az adóalany, ha a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. Személyi feltétel: belföldön nyilvántartásba vett adóalany, aki nem kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végez, nem választott alanyi adómentességet, vagy mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállást,

18 Termékimport (2) Tárgyi feltétel: megbízható vámadós a kérelem benyújtásának évét megelőzően legalább 1 éve belföldön nyilvántartásba vett adóalany, a tárgyévet megelőző évi export és azzal egy tekintet alá eső, valamint közösségi értékestésének adóalapja a tárgyévet megelőző évben eléri az összes belföldi teljesítésű értékesítés adóalapjának 67%, de minimum 10 Md Ft-ot, vagy

19 Termékimport (3) Tárgyi feltétel (folyt.) a tárgyévet megelőző évi export és azzal egy tekintet alá eső, valamint közösségi értékestésének adóalapja a tárgyévet megelőző évben eléri az összes belföldi teljesítésű értékesítés adóalapjának 20 Md Ft-ot. Az engedély tárgyév július 1-jétől következő év június 30- ig érvényes A kérelmet tárgyév március 31-ig lehet benyújtani az illetékes vámhatósághoz A megbízható vámadós jogállás elvesztése esetén a vámhatóság az engedélyt visszavonja

20 Termékimport (5) Átmeneti rendelkezések 2005-re: A bevétel szempontjából vizsgált időszak 2004. május 1-december 31, a teljesítendő értékhatárok: a 10 Md helyett – 6,6 Md Ft, a 20 Md helyett 13,3 Md Ft A kérelem benyújtásának határideje 2005. június 15-e

21 Termékimport (6) Előfordulhat, hogy az önellenőrzés, vagy utólagos adómegállapítás módosítja az adóalapot Az arányszámok, illetve az adóalap kalkulálásánál figyelembe kell venni a kérelem benyújtásáig beadott önellenőrzés, illetve a jogerőssé vált adóhatósági megállapítást, de azt követő változások a jogerős kérelmeket már nem érintik 2005. évre ezt azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kérelem benyújtását megelőző 30 napig beadott önellenőrzést, adómegállapítást kell figyelembe venni

22 Termékimport A kérelem tehát keresztféléves, így a 2005. július 1-jétől-2006. június 30-ig időszakra szóló kérelmet a 2004. május 1-től december 31-ig tartó időszak adatai alapján, 2006. július 1-jétől 2007. június 30-ig időszakra szóló kérelmet a 2005. január 1-től 2005. december 31-ig tartó időszak adatai alapján kell megállapítani.

23 Példa Adóalany az alábbi értékesítéseket végzi: Export 20 Md, közösségi 30 Md, belföldi adóköteles 50 Md A vizsgált arány: (20 (export)+30 közösségi)/20+30+50=50/100=0,5 (50%) Bár nincs meg a 67%-os arány, de az adóalany lehet önadózó, mivel hozza a minimum 20 Md Ft adóalapot (20+30)

24 Levonási jog Június 24-i hatállyal módosult az áfa-törvény 35. § (1) bekezdése Közösségen belüli beszerzések esetében a levonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele a 6. áfa irányelv 22. cikk (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelő bizonylat

25 Pénzügyi lízing Június 24-i hatállyal 2. számú melléklet 6. pont Ha pénzügyi lízing keretében értékesítik a terméket az mindenképpen 25%-os adómértékkel adózik


Letölteni ppt "Láncügyletek áfa kezelése 2005. szeptember 19.. Láncügylet Definíció: ugyanazon termék több alkalommal történő továbbértékesítése oly módon, hogy a termék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések