Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az aktív korúak ellátásának új rendszerével kapcsolatos szociális igazgatási tapasztalatok Miskolc, 2009. július 16. Krokavecz Györgyné osztályvezető Ózd.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az aktív korúak ellátásának új rendszerével kapcsolatos szociális igazgatási tapasztalatok Miskolc, 2009. július 16. Krokavecz Györgyné osztályvezető Ózd."— Előadás másolata:

1 Az aktív korúak ellátásának új rendszerével kapcsolatos szociális igazgatási tapasztalatok Miskolc, 2009. július 16. Krokavecz Györgyné osztályvezető Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztály Szociális és Egészségügyi Osztály

2 Az aktív korúak ellátásának új rendszerét megalapozó jogszabályi háttér Az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. CVII. törvény [amely egyebek mellett módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, és a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt (Hatályos: 2009. I.1-től)] Az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. CVII. törvény [amely egyebek mellett módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, és a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt (Hatályos: 2009. I.1-től)] A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII. törvény (Hatályos: 2009. VI.1-től) A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII. törvény (Hatályos: 2009. VI.1-től) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (Hatályos: 2009. I.1-től) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (Hatályos: 2009. I.1-től) Egyes kormányrendeleteknek az aktívkorúak ellátásával összefüggő módosításáról szóló 75/2009.(IV. 8.) Korm. rendelet (Hatályos: 2009. IV.11-től) Egyes kormányrendeleteknek az aktívkorúak ellátásával összefüggő módosításáról szóló 75/2009.(IV. 8.) Korm. rendelet (Hatályos: 2009. IV.11-től)

3 Hatáskörök A települési önkormányzat jegyzője rendelkezik hatáskörrel:  a rendelkezésre állási támogatás és  a rendszeres szociális segély megállapítása tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. §-a (3) bekezdésének ab) és ac) pontjai alapján,  munkaköri alkalmassági vizsgálat lebonyolítása a 63/ 2006. (III.27.) Korm. rendelet módosított 18. §-a alapján. módosított 18. §-a alapján. A települési önkormányzat rendelkezik hatáskörrel:  a közcélú munka megszervezése tekintetében, az Szt. 36. §-a (1) bekezdése alapján, bekezdése alapján,  rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodott személy közcélú foglalkoztatása érdekében megállapodás megkötése közcélú foglalkoztatása érdekében megállapodás megkötése vonatkozásában, az Szt. 37/C. § (4) bekezdése alapján-, vonatkozásában, az Szt. 37/C. § (4) bekezdése alapján-,  Közfoglalkoztatási terv készítése tekintetében, az Szt. 37/A. §-ának (1) alapján. alapján. A települési önkormányzat az Szt. 132. § (4) bekezdésében rendeletalkotásra kapott felhatalmazást. Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 26.-án tett eleget rendeletalkotási kötelezettségének. A települési önkormányzat az Szt. 132. § (4) bekezdésében rendeletalkotásra kapott felhatalmazást. Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 26.-án tett eleget rendeletalkotási kötelezettségének.

4 Ózd város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2007. (X.10.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása I. A Rendelet megállapítja a rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek együttműködésének eljárási szabályait: A Rendelet megállapítja a rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek együttműködésének eljárási szabályait: A) A Rendelet kimondja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre köteles. A) A Rendelet kimondja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre köteles. B) Ózd Város Önkormányzata az együttműködésre a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ - Családsegítés (a továbbiakban: Családsegítés) intézményi egységét jelölte ki. C) Az együttműködés keretében a támogatott személy köteles a) az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a Családsegítést felkeresni és nyilvántartásba vetetni magát, a) az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a Családsegítést felkeresni és nyilvántartásba vetetni magát, b) részt venni az egyéni élethelyzetéhez igazodó, beilleszkedést segítő program kidolgozásában, b) részt venni az egyéni élethelyzetéhez igazodó, beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) írásban megállapodást kötni a beilleszkedést segítő program megvalósítására a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül, c) írásban megállapodást kötni a beilleszkedést segítő program megvalósítására a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül, d) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban vállaltakat, d) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban vállaltakat, e) közreműködni a Családsegítés munkatársaival - legalább háromhavonta történő - személyes találkozás létrejöttében, e) közreműködni a Családsegítés munkatársaival - legalább háromhavonta történő - személyes találkozás létrejöttében, f) folyamatosan kapcsolatot tartani a Családsegítés munkatársaival. f) folyamatosan kapcsolatot tartani a Családsegítés munkatársaival.

5 Ózd város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2007 (X.10.) rendelet módosítása II. A Rendelet szabályozza a beilleszkedést segítő programok típusait A Családsegítés által biztosított – a támogatott személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó -, beilleszkedést segítő programok: életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, mentálhigiénés egyéni és csoportos foglalkozás, mentálhigiénés egyéni és csoportos foglalkozás, egyéni készség-, és képességfejlesztő foglalkozás, egyéni készség-, és képességfejlesztő foglalkozás, re-szocializációt célzó egyéni és csoportos foglalkozás, re-szocializációt célzó egyéni és csoportos foglalkozás, háztartási ismeretek elsajátítását célzó csoportos foglalkozás, háztartási ismeretek elsajátítását célzó csoportos foglalkozás, életvezetési tanácsadás, életvezetési tanácsadás, személyiségfejlesztő tréning, személyiségfejlesztő tréning, kommunikációs tréning, kommunikációs tréning, konfliktuskezelési tréning, konfliktuskezelési tréning, pályakorrekciós tanácsadás, pályakorrekciós tanácsadás, álláskeresési készségek erősítését célzó csoportos foglalkozás, álláskeresési készségek erősítését célzó csoportos foglalkozás, munkavégzésre történő felkészítést segítő és integráló program, munkavégzésre történő felkészítést segítő és integráló program, a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése. megszerzése.

6 Ózd város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2007 (X.10.) rendelet módosítása III. A Rendelet meghatározza az együttműködés megszegésének eseteit A) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha Rendelet által meghatározott együttműködési kötelezettségeinek bármelyikét nem teljesíti. B) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítés: a)három munkanapon belül írásban, vagy személyesen megkeresi az együttműködésre kötelezett személyt, a)három munkanapon belül írásban, vagy személyesen megkeresi az együttműködésre kötelezett személyt, b) az együttműködési kötelezettség megszegésének okát az együttműködésre kötelezett személy a megkeresést követő nyolc napon belüli igazolhatja, b) az együttműködési kötelezettség megszegésének okát az együttműködésre kötelezett személy a megkeresést követő nyolc napon belüli igazolhatja, c)a Családsegítés vizsgálja a mulasztás okát és amennyiben az együttműködésre kötelezett személy c)a Családsegítés vizsgálja a mulasztás okát és amennyiben az együttműködésre kötelezett személy ca)önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének, megkezdi illetve folytatja az együttműködést, ca)önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének, megkezdi illetve folytatja az együttműködést, cb) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, soron kívül értesíti a jegyzőt az együttműködés létrejöttének elmaradásáról, illetve megszegéséről. cb) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, soron kívül értesíti a jegyzőt az együttműködés létrejöttének elmaradásáról, illetve megszegéséről.

7 A 2008. évben rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultsági feltételeinek felülvizsgálata A felülvizsgálatot az Szt. 25. § (4) bekezdésére tekintettel – az egységes jogértelmezésre alapozott jogalkalmazás biztosítása érdekében - 2009. január közepén kezdtük meg. A felülvizsgálatot az Szt. 25. § (4) bekezdésére tekintettel – az egységes jogértelmezésre alapozott jogalkalmazás biztosítása érdekében - 2009. január közepén kezdtük meg. A felülvizsgálat keretében - a 63/2006. (III.27.) Korm rendelet 5. § (1) bekezdése alapján - átfogóan vizsgáltuk, hogy van-e vagyonnak minősülő gépjármű a jogosult tulajdonában. Ennek keretében megkerestük a helyi Okmányirodát, valamint a Vám-, és Pénzügyőrség Hivatalát. A felülvizsgálat keretében - a 63/2006. (III.27.) Korm rendelet 5. § (1) bekezdése alapján - átfogóan vizsgáltuk, hogy van-e vagyonnak minősülő gépjármű a jogosult tulajdonában. Ennek keretében megkerestük a helyi Okmányirodát, valamint a Vám-, és Pénzügyőrség Hivatalát. A jogosultak nagy számára, és a vagyonvizsgálatra tekintettel 2009. március 31-ig a felülvizsgálati eljárást hivatalból teljes körűen megindítottuk, de döntéshozatalra valamennyi ügyben csak 2009. április 30-ig került sor. A jogosultak nagy számára, és a vagyonvizsgálatra tekintettel 2009. március 31-ig a felülvizsgálati eljárást hivatalból teljes körűen megindítottuk, de döntéshozatalra valamennyi ügyben csak 2009. április 30-ig került sor. Első „körben” Első „körben” a magas összegű RSZS-ben részesülők kerültek felülvizsgálatra - majd folyamatosan kiközvetítésre közcélú foglalkoztatás érdekében-, valamint a magas összegű RSZS-ben részesülők kerültek felülvizsgálatra - majd folyamatosan kiközvetítésre közcélú foglalkoztatás érdekében-, valamint az elsődleges munkaerőpiacon keresőtevékenységet folytató, az Szt. 37/E. § -a alapján 50%-25%-os „továbbfolyósított” segélyben részesülők felülvizsgálatát végeztük el. az elsődleges munkaerőpiacon keresőtevékenységet folytató, az Szt. 37/E. § -a alapján 50%-25%-os „továbbfolyósított” segélyben részesülők felülvizsgálatát végeztük el.

8 Felülvizsgálat adatai 2008. december 31- é n rendszeres szoci á lis seg é lyben r é szes ü lők sz á ma: 2698 fő 2698 fő Fel ü lvizsg á lat ut á n RSZS-ben r é szes ü lők sz á ma 234 fő Fel ü lvizsg á lat ut á n RSZS-ben r é szes ü lők sz á ma 234 fő Fel ü lvizsg á lat ut á n R Á T-ban r é szes ü lők sz á ma 2212 fő Fel ü lvizsg á lat ut á n R Á T-ban r é szes ü lők sz á ma 2212 fő Ebből: - az Eszt. 51. § (14) bekezdése alapján Ebből: - az Eszt. 51. § (14) bekezdése alapján magasabb összegű RÁT-ra jogosult 680 fő magasabb összegű RÁT-ra jogosult 680 fő - 50-25%-os továbbfolyósításra jogosult 165 fő - 50-25%-os továbbfolyósításra jogosult 165 fő Megszűnt a jogosultság 252 fő Megszűnt a jogosultság 252 fő

9 A jogosultság megszűntetésének okai A fel ü lvizsg á lat sor á n nem v á llalta az egy ü ttműk ö d é st 72 fő A fel ü lvizsg á lat sor á n nem v á llalta az egy ü ttműk ö d é st 72 fő Ebből: - a munkav é gz é st nem v á llata 12 fő Ebből: - a munkav é gz é st nem v á llata 12 fő - a k é pz é st nem v á llalta 3 fő - a k é pz é st nem v á llalta 3 fő - egy é b ok 57 fő - egy é b ok 57 fő A felülvizsgálati eljárásban nem működött együtt: 41 fő A felülvizsgálati eljárásban nem működött együtt: 41 fő Jogosultsági feltételek hiánya – vagyon 73 fő Jogosultsági feltételek hiánya – vagyon 73 fő Egy főre jutó havi jövedelem magasabb mértéke 13 fő Egy főre jutó havi jövedelem magasabb mértéke 13 fő Elköltözött 17 fő Elköltözött 17 fő Határozatlan idejű pénzellátást választott 6 fő Határozatlan idejű pénzellátást választott 6 fő Határozott idejű pénzellátásban részesült 24 fő Határozott idejű pénzellátásban részesült 24 fő Munkanélküli járadékra lett jogosult 4 fő Munkanélküli járadékra lett jogosult 4 fő Szabadságvesztését tölti 2 fő Szabadságvesztését tölti 2 fő Meghalt 4 fő Meghalt 4 fő Összesen: 252 fő

10 Új kérelmek 2009. janu á r 1-e ut á n ú j k é relemre meg á llap í tott aktív korúak ellátására jogosultak száma ( janu á r 1- j ú nius 15 k ö z ö tt): R Á T-osok sz á ma 837 fő R Á T-osok sz á ma 837 fő RSZS-ek sz á ma 178 fő RSZS-ek sz á ma 178 fő Az új segélyezettek magas számának vélelmezett okai:  2008. II. félévben Ózd városban jelentős számú munkahely szűnt meg  A közhasznú foglalkoztatás megszűnése  A közcélú foglalkoztatásban való részvétel lehetősége

11 Vagyonvizsgálat I. Gépjármű tulajdonnal rendelkezik 587 fő Gépjármű tulajdonnal rendelkezik 587 fő Megszüntetésre került az ellátás vagyonnak minősülő vagyontárgy tulajdonlására tekintettel Megszüntetésre került az ellátás vagyonnak minősülő vagyontárgy tulajdonlására tekintettel 73 fő esetében 73 fő esetében Ezzel azonos a megtérítésre kötelezettek száma. Ezzel azonos a megtérítésre kötelezettek száma. Megtérítés összege: 87 EFt<1.276 EFt-ig terjed. Megtérítés összege: 87 EFt<1.276 EFt-ig terjed. Esetek: -nem nyilatkozott az ügyfél a tulajdonában lévő Esetek: -nem nyilatkozott az ügyfél a tulajdonában lévő gépjárműről, de volt 1,2,3 db!! gépjárműről, de volt 1,2,3 db!! - csak a kis értékű gépjárműről tett nyilatkozatot. - csak a kis értékű gépjárműről tett nyilatkozatot.

12 Vagyonvizsgálat II. A megtérítésre kötelezettek 70%-a elismerte, hogy az ellátást jogosulatlanul vette föl, de az Szt. 17. §-ának (4) bekezdésére hivatkozással méltányossági kérelmet terjesztett elő az ellátás csökkentése, elengedése, vagy részletekben történő megfizetése érdekében. 70%-a elismerte, hogy az ellátást jogosulatlanul vette föl, de az Szt. 17. §-ának (4) bekezdésére hivatkozással méltányossági kérelmet terjesztett elő az ellátás csökkentése, elengedése, vagy részletekben történő megfizetése érdekében. 30%-uk fellebbezésben megtámadta az elsőfokú döntést. A másodfokú hatóság az általa már elbírált határozatokat helyben hagyta, illetve az érdemi döntést nem változtatta meg. 30%-uk fellebbezésben megtámadta az elsőfokú döntést. A másodfokú hatóság az általa már elbírált határozatokat helyben hagyta, illetve az érdemi döntést nem változtatta meg.

13 Előleg I. Az Szt. 26/A. §-a alapján 2009. I. negyedévében 1180 fő részére 22 MFt előleg kifizetésére került sor a rendszeres szociális ellátás terhére. Bonyolult, aprólékos, és jelentős mértékű többletfeladatot ró az ügyintézőkre - az Szt. 26/A. §-a (4) bekezdése alapján - a közfoglalkoztatásból származó havi kereset összege terhére történő visszafizetés érvényesítése. Ebben az esetben a jogszabályban meghatározott hat egyenlő részletben történő levonást nem lehet végrehajtani.

14 Előleg II.  Nagy nehézséget okoz a 13 munkáltatónál foglalkoztatott segélyezett „követése”, a levonások nyilvántartása, rengeteg adminisztrációt és időt igényel.  Ugyanezek a gondok jelentkeznek a munkáltatók vonatkozásában is.  További problémát okoz a gyakori változás (dolgozik, RÁT-ot kap, majd ismét máshol alkalmazzák, ha zárásig nem érkezik meg a megszüntetésről az irat, csúszik a levonás, stb...)

15 Foglalkozás-egészségügy I. A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet módosított 18. §-a alapján a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat lebonyolítására háromoldalú megállapodást kötött Ózd város Jegyzője, Ózd város Jegyzője, az Ózdi Munkaügyi kirendeltség, és az Ózdi Munkaügyi kirendeltség, és Két – a munkaköri alkalmassági vizsgálat Két – a munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzésére jogosult – háziorvos, valamint az elvégzésére jogosult – háziorvos, valamint az Almási Balog Pál Kórház. Almási Balog Pál Kórház.

16 Foglalkozás-egészségügy II. A Megállapodás alapján: - A munkáltató küldi el – a külön jogszabályi melléklettel – a munkavállalót a munkaköri alkalmassági vizsgálatra; - A tárgyhóban elvégzett vizsgálatokról kiállított számlát és a vizsgált személyek névsorát az orvos megküldi a Jegyzőnek; - A névsor adatai egyeztetésre kerülnek a szociális nyilvántartás adataival; - Egyezés esetén a jegyző leigazolja a számlán a teljesítést; - A számla megküldésre kerül az Ózdi Munkaügyi Kirendeltségre, ahonnan továbbítják az É-mo.-i Munkaügyi Központba, ahol teljesítik a kifizetést.

17 A Szociális és Egészségügyi Osztály I. Ügyintézők száma: 11 fő Ügyintézők száma: 11 fő Végzettség szerint: Végzettség szerint: 1 fő egyetemi 1 fő egyetemi 6 fő főiskolai 6 fő főiskolai 3 fő felsőfokú 3 fő felsőfokú 1 fő középfokú (jelenleg képzésben) 1 fő középfokú (jelenleg képzésben) végzettséggel rendelkezik végzettséggel rendelkezik Ügyiratszám alakulása 2009. június 30-ig: Főszám: 10 926 db, Főszám: 10 926 db, ebből aktív korúak ellátása: 3 926 db ebből aktív korúak ellátása: 3 926 db Alszám: 29 934 db Alszám: 29 934 db ebből aktív korúak ellátása: 14 778 db ebből aktív korúak ellátása: 14 778 db Egy ügyintéző átlagosan 3715 db iratot intézett.

18 A Szociális és Egészségügyi Osztály II. 1 fő ügyintéző „közfoglalkoztatási ügyintéző” munkakörben végzi a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat: Közvetítés; Közvetítés; Megállapodások megkötése a foglalkoztatókkal/munkáltatókkal; Megállapodások megkötése a foglalkoztatókkal/munkáltatókkal; Kapcsolattartás Munkaügyi Kirendeltséggel, munkáltatókkal/ foglalkoztatókkal; Kapcsolattartás Munkaügyi Kirendeltséggel, munkáltatókkal/ foglalkoztatókkal; Munkaköri alkalmassági vizsgálatok adatainak egyeztetése; Munkaköri alkalmassági vizsgálatok adatainak egyeztetése; A normatív támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok; A normatív támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok; Előirányzat felhasználásának nyilvántartása; Előirányzat felhasználásának nyilvántartása; A Közfoglalkoztatási terv megvalósulásának figyelemmel kísérése. A Közfoglalkoztatási terv megvalósulásának figyelemmel kísérése.

19 Az „Út a munkához” program megvalósítását szolgáló igazgatási munka támogató környezete Az „Út a munkához” program keretében a közcélú foglalkoztatást kiemelt cél és feladat volt mind Polgármester úr, mint a helyi Képviselők körében. Az „Út a munkához” program keretében a közcélú foglalkoztatást kiemelt cél és feladat volt mind Polgármester úr, mint a helyi Képviselők körében. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által biztosított szakmai munka az egységes jogértelmezés és jogalkalmazás érdekében: képzés szervezése, szakmai kiadványok, napi on-line információs kapcsolat biztosítása. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által biztosított szakmai munka az egységes jogértelmezés és jogalkalmazás érdekében: képzés szervezése, szakmai kiadványok, napi on-line információs kapcsolat biztosítása. Az Igazgatási Mintahelyek aktív részvétele, kapcsolat biztosítása az SzMM munkatársaival, és a Mintahelyi Kollégák napi készenléte a szakmai segítségnyújtásra. Az Igazgatási Mintahelyek aktív részvétele, kapcsolat biztosítása az SzMM munkatársaival, és a Mintahelyi Kollégák napi készenléte a szakmai segítségnyújtásra.

20 Közfoglalkoztatási terv Ózd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 7/KH/2009.(III.12.) számú határozatával fogadta el Ózd város Közfoglalkoztatási tervét Ózd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 7/KH/2009.(III.12.) számú határozatával fogadta el Ózd város Közfoglalkoztatási tervét Tartalmi elemei teljes körűen megfelelnek az Szt. 37/A. §-ában foglaltaknak. Tartalmi elemei teljes körűen megfelelnek az Szt. 37/A. §-ában foglaltaknak. Módosítására 2009. szeptemberében sor kerül a foglalkoztatásba bevont létszám, a munkáltatók száma és a munkafeladatok változása okán. [Valamennyi elemében pozitív változás van folyamatban.] Módosítására 2009. szeptemberében sor kerül a foglalkoztatásba bevont létszám, a munkáltatók száma és a munkafeladatok változása okán. [Valamennyi elemében pozitív változás van folyamatban.]

21 Ózd város 2008. -2009. évi közfoglalkoztatási létszámadatai Lakosságszám 2009. január 1- én: 38 638 fő 2008. évben közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma éves átlagban: 156 fő közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma éves átlagban: 156 fő Közhasznú foglalkoztatásban résztvevők száma éves átlagban: 360 fő Közhasznú foglalkoztatásban résztvevők száma éves átlagban: 360 fő Közmunkaprogramban résztvevők száma éves átlagban: 240 fő Közmunkaprogramban résztvevők száma éves átlagban: 240 fő Összesen: 756 fő Összesen: 756 fő 2009. június 30-án közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma: 722 fő közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma: 722 fő Közfoglalkoztatás-szervezők száma: 14 fő Közfoglalkoztatás-szervezők száma: 14 fő Összesen: 736 fő Összesen: 736 fő

22 Közcélú foglalkoztatásban résztvevők számának alakulása 2009.01. 01. - 06. 30. között

23 Közcélú foglalkoztatásban résztvevő munkáltatók/foglalkoztatók 2009. június 1) Polgármesteri Hivatal 6 fő 2) Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 127 fő 3) Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda 50 fő (szociális és gyermekvédelmi intézmények) (szociális és gyermekvédelmi intézmények) 1) Egészségügyi Szolgáltató Iroda 4 fő 2) Ózdi Művelődési Intézmények 15 fő 3) Sportcentrum Kht. 22 fő 4) ÓZDINVEST Kft. (100%-os Önkormányzati tulajdonú 9 fő gazdasági társaság) gazdasági társaság) 1) Ózdszolg Kht. 471 fő 2) Vízmű Kft. 10 fő 3) Ózdi Rendőrkapitányság 8 fő 4) Közterületfelügyelet – Városőrség (megállapodás folyamatban) 5) Vöröskereszt Ózdi Szervezete (megállapodás folyamatban) 6) Katasztrófavédelem, polgárvédelem (megállapodás folyamatban Összesen: 722 fő Összesen: 722 fő

24 Közcélú foglalkoztatás keretében betöltött munkakörök Könyvtáros, karbantartó, portás, takarító, múzeumi adatrögzítő, segédmunkás, adminisztrátor, ped. asszisztens, dajka, éjjeli őr, személyi vagyonőr, fejlesztő pedagógus, konyhai kisegítő, villanyszerelő, lakatos, gépkocsivezető, gondozónő, ügyintéző, parkgondozó, kőműves, úttisztító, pedellus, pataktisztító, festő, kérdezőbiztos, jegypénztáros, rendezvényszervező, esztergályos, gépkocsi szerelő, csőszerelő,...

25 Tervezett munkák 2009. évre (nem teljes körű felsorolás) Külterületi út felújítása Külterületi út felújítása Járda építése Járda építése Közvilágítás kiépítése Közvilágítás kiépítése Bekötő út kiépítése Bekötő út kiépítése Tekepálya és öltözőinek felújítása Tekepálya és öltözőinek felújítása Szabadidős sportrendezvények Szabadidős sportrendezvények Csapadékvíz elvezető árok burkolása, felújítása Csapadékvíz elvezető árok burkolása, felújítása Patakmeder tisztítása Patakmeder tisztítása Patakmeder melletti támfal újjáépítése Patakmeder melletti támfal újjáépítése Árokburkolás Árokburkolás Iskola, óvoda kerítésének felújítása Iskola, óvoda kerítésének felújítása Tantermek padozatának felújítása Tantermek padozatának felújítása Tornaterem felújítása Tornaterem felújítása Óvoda homlokzatának felújítása Óvoda homlokzatának felújítása Iskolában étkező padozatának Iskolában étkező padozatának Autóbusz megállók felújítása Autóbusz megállók felújítása Pihenőpark kialakítása Pihenőpark kialakítása Útpadka felújítás Útpadka felújítás Korlátok, átjárók, hídkorlátok pótlása, felújítása Korlátok, átjárók, hídkorlátok pótlása, felújítása Életveszélyessé vált épületek bontása Életveszélyessé vált épületek bontása Játszótér eszközeinek felújítása Játszótér eszközeinek felújítása Parkosítás, utcabútorok kihelyezése... Parkosítás, utcabútorok kihelyezése...

26 Közfoglalkoztatás-szervezők I. Ózd város Önkormányzata pályázat útján 14 fő közfoglalkoztatás-szervező alkalmazására kapott lehetőséget. Foglalkoztatási területek: Ózdszolg kht. (városüzemeltetés) 10 fő Ózdszolg kht. (városüzemeltetés) 10 fő Ózdi Művelődési Intézmények 1 fő Ózdi Művelődési Intézmények 1 fő Alsófokú Oktatási Int. Gondnoksága 1 fő Alsófokú Oktatási Int. Gondnoksága 1 fő ÓZDINVEST Kft. 1 fő ÓZDINVEST Kft. 1 fő Polgármesteri Hivatal 1 fő Polgármesteri Hivatal 1 fő Összesen: 14 fő Összesen: 14 fő

27 Közfoglalkoztatás-szervezők II. Munkaterületek: Zöldfelület-gazdálkodás Zöldfelület-gazdálkodás Városüzemeltetés Városüzemeltetés Műszaki csoport Műszaki csoport Munkaügyi csoport Munkaügyi csoport Mélyépítő üzem Mélyépítő üzem Városi Múzeum Városi Múzeum A koordináció az intézményekben alkalmazott közcélú foglalkoztatásban résztvevőkkel kapcsolatos feladatellátás A koordináció az intézményekben alkalmazott közcélú foglalkoztatásban résztvevőkkel kapcsolatos feladatellátás

28 Közcélú foglalkoztatás dologi költségeinek tervezése Ózd város 2009. évi költségvetésében A közcélú foglalkoztatás dologi kiadásaiként kerültek tervezésre a képviselői keretből tervezett városüzemeltetési, városfejlesztési feladatok a képviselői keretből tervezett városüzemeltetési, városfejlesztési feladatok az intézményi felújítás, karbantartás az intézményi felújítás, karbantartás a városfejlesztési beruházások a városfejlesztési beruházásokelőirányzatai. Összesen: 78.8 MFt

29 A közcélú foglalkoztatásra rendelkezésre álló források Ózd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében A személyi kiadások önrészének fedezetére 700 MFt-ot, A személyi kiadások önrészének fedezetére 700 MFt-ot, A dologi kiadásokra 78,8 MFt-ot A dologi kiadásokra 78,8 MFt-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület. Pályázati – LEKI, TEKI, CÉDE – forrásból 20,8 MFT áll rendelkezésre a dologi kiadásokra.

30 A közcélú foglalkoztatás dologi előirányzatának felhasználása Ütemezve történik, igazodva a végrehajtott feladatokhoz és az előirányzat tényleges felhasználásához Ütemezve történik, igazodva a végrehajtott feladatokhoz és az előirányzat tényleges felhasználásához A felosztásról átruházott hatáskörben három bizottság dönt: A felosztásról átruházott hatáskörben három bizottság dönt: Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság Városüzemeltetési Bizottság Városüzemeltetési Bizottság Gazdaságfejlesztési Bizottság Gazdaságfejlesztési Bizottság

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Tel: 48/ 574 150 Elérhetőség: Tel: 48/ 574 150 E-mail: krokaveczne@ozd.hu E-mail: krokaveczne@ozd.hu


Letölteni ppt "Az aktív korúak ellátásának új rendszerével kapcsolatos szociális igazgatási tapasztalatok Miskolc, 2009. július 16. Krokavecz Györgyné osztályvezető Ózd."

Hasonló előadás


Google Hirdetések