Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FÉSZEKMELEG Dr. Veres Sándor Dr. Veresné Kovács Judit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FÉSZEKMELEG Dr. Veres Sándor Dr. Veresné Kovács Judit."— Előadás másolata:

1 FÉSZEKMELEG Dr. Veres Sándor Dr. Veresné Kovács Judit

2 Jézus és a kánaáni asszony Mt 15,23 Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: „Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik!”

3 Jézus a kánai menyegzőn Jn 2,3–5 Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk.” Mire Jézus azt mondta: „Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám.” Anyja így szólt a szolgákhoz: „Bármit mond nektek, tegyétek meg!”

4 Külső és belső Jézus „Izrael elveszett bárányaihoz” küldetett, azért jött, hogy atyja akaratát teljesítse (Jn 8,28– 29; Jn 14,9–11) Hogyan lehetséges akkor, hogy mégis meghallgatja a kánaáni asszonyt? A Mennyei Atya Jézust személyes képviselője- ként küldte a földre (Mt 3,17; Lk 9,35), hogyan képviselheti, ha földi édesanyjára hallgat? Mi kit képviselünk a házasságunkban? Kinek az akaratát követjük?

5 Jézus és az Atya egysége Jézus úgy teljesítette az Atya akaratát, hogy Isten Lelke vezetése (Mk 1,12) nyilvánvaló legyen. Az Úr akarata az, hogy Jézus emberként egy értéksorrendet fejezzen ki. A kánaáni asszony esetében: előbb az elveszett juhok (Mt 15,13– 14), aztán a pogányok. A sorrend megtartása fejezi ki az Atya elsőbbségét.

6 Mit látunk édesanyja esetében? „Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám.” Mikor jön el az az óra? – Jézus Mennyei Atyjára utal. Mondata jelentése: nemcsak édesanyja van, de Teremtője. Mária rosszul gondolkodott (ha Jézus Isten fia, hogyne tudná, hogy nincs boruk). Jézus válasza tehát helyreigazítja. Íme: „Bármit mond nektek, tegyétek meg!” EZ AZ ISTEN RENDJE

7 E rend minden további rend alapja Előbb a láthatatlan, aztán a látható Előbb az Isten, aztán az ember Előbb a férfi, aztán a nő Előbb az idős, aztán a fiatal A sorrend egyben felelősség!

8 Akkor hát kinek engedelmeskedett Jézus? Az ellentmondás látszólagos Amikor valamit nem értünk: Isten mindig valami újat akar kijelenteni Bizalom kell a részünkről, hogy megértsük

9 Az eddigiek összegzése 1. A fészek céljának akkor megfelelő és teherbíró, ha rendben (sorrendben) vannak benne a szükséges részek 2. A rend a fészek építésekor alakul ki: szerepek, felelősségek, kapcsolatok 3. A Lélek tovább ott munkálkodik, ahol a helyes sorrend megvan

10 Fészekmeleg: sorrend és szeretet kérdése Fészekmeleg ott alakul ki, ahol a helyes sorrendet megtartják (1Móz 2,24) Elhagyni: A fészket először meg kell építeni (struktúra – szerepek). Ragaszkodni: Aztán meg kell tölteni tartalommal (melegség, gyerekek) A helyes sorrend alapja: a férfi feje a feleségnek (Ef 5,23 ahogyan Krisztus is az egyháznak), az asszony a gyengébb edény (1Pt 3,7)

11 A férfi és a nő különbsége Alkati különbségek Nemi különbségek Szociális – lelki különbségek Hogyan lesz a két különbözőből egy? Isten az egység Istene, azt akarja, hogy a házaspár eggyé legyen

12 Különbségek Férfi Nő

13 A férfi és a nő közötti különbségek FÉRFIAK Fizikai felépítése: erőteljes Dominanciaigényüket nyíltabban kifejezik Téri feladatokban ügyesebbek Kognitív térképeikben inkább az irányok dominálnak Dobás, hajítás, tárgyak célba juttatása – ügyesek Testen kívüli térben ügyesebb mozgás A látásban egyformák Színtévesztés férfiaknál gyakoribb NŐK Gyengébb Rejtettebben dominálnak A tárgyak téri elhelyezkedésére való emlékezete jobb Inkább tereptárgyak jellemzik Finom mozgás, ujjak mozgatása – jobb Test közeli térben ügyesebb mozgás Nők érzékenyebbek az ingerekre, a látást kivéve Kifinomult színészlelés

14 A férfi és a nő különbsége FÉRFIAK Rosszabb a nonverbális kommunikációjuk, érzelmek felismerése Fogalmak értelmezésében, magyarázatában, értésében ugyanolyan jók, mint a nők Matematikai érvelés és matematikai probléma- megoldás jobb náluk NŐK Arckifejezés, testnyelv értelmezése, érzelmek felismerése jobb Korábban kezdenek beszélni, jobb a szótalálásuk és gyorsabb a beszédük A verbális emlékezetük jobb, mint a férfiaké Jobban olvasnak, és a helyesírásuk is jobb Arcokat és neveket jobban kötik egymáshoz Konkrét számolásban a nők a jobbak

15 Jártam a Holdon! Férfi: – Tényleg!? Mit láttál? Nő: – Tényleg!? Kivel voltál?

16 A férfi és a nő különbsége FÉRFIAK Csecsemőkorban is inkább az arcszerű, mobil szerkezetet figyeli Kisfiúk játéka inkább mozgásos, versengő, mechanikai vagy építő Gondolkodás inkább rendszerező jellegű „ha-akkor” problémamegoldás, Szerkezetek működése, javítása, létrehozása, új rendszerek kialakítása Kapcsolódásaiban kisebb az intimitásigény (tárgyszerű témák) NŐK Csecsemőkorban is inkább a női arcot nézi, mint a mesterségesen létrehozott mobil arcot (szerkezetet) Kislányok játékában több az együttműködést igénylő játék Gondolkodása érzelmileg jobban átitatott Empátiás készség (beleélő képesség, együttérzés, érzelmek megértése és kifejezése, együtt gondolkodás, törődés) Kapcsolatteremtés készsége (intim kapcsolatok igénye)

17 Echad Egy = „echad” héber szó = összetett egész 4Mózes 13,24 – „lemetszettek ott egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel” 1Mózes 11,6 – „egy nép, s az egésznek egy a nyelve (a Bábel tornyát építők)” 1Mózes 2,24 – „lesznek ketten egy test” 5Mózes 6,4 „Halld, Izrael: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!” Egy ember, akit testrészek alkotnak

18 A különbségek ellenére hogyan juthatunk egységre Tehát az egység: – több részből áll, mégis egy egységes egészet alkot – Isten természetére utal, azt tükrözi vissza

19 Istent tükrözni A házasságban eggyé válni Isten természetére emlékeztető egységet jelent

20 Istent tükrözni 1Móz 2,18 Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Isten hozzáillő segítőtárs megalkotásával fejezte ki az eggyé válás szükségességét. (1Móz 1,28: Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!) Mt 19,5 Majd így folytatta: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.”

21 Hogyan valósulhat meg az egység? A több különböző részből egységes egész egy közös Uralkodó egy közös értékrend, ami kívülről jön megváltozik a gondolkodásom megváltoznak a céljaim megváltoznak a indítékaim másképp kezdek el cselekedni

22 Az egység dimenziói Spirituális egység (szellemi harc): sorrend Lelki egység (intimitás): biztonság és védettség – a megnyugvás forrása Testi egység (beteljesült szexualitás: „lesznek ketten egy testté”) A fentiek megléte: fészekmeleg

23 A külső és a belső megfelelése kontra farizeusság Isten imádata: a sorrend megtartása Különösen fontos, hogy ezt kifelé hogyan kommunikálja a házaspár (egységben lép fel) Az kommunikálódik, ami valóban van Konfliktus azért támad (család, rokonok, barátok, ismerkedő társaság), mert hirtelen napvilágra jön az, ami odahaza rejtve van

24 Ruth és Boáz kapcsolata és a sorrend Isten: „Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.” Ruth 1,16 A munka: Ruth 2,2 „Hadd menjek ki a mezőre kalászt tépni!” A rokonság aztán Ruth 2,20 „hozzánk tartozó” 3,12 A váltság, majd „én vállalom” Ruth 3,13

25 Fészekmeleg és gyermeknevelés Mánóah és felesége: meddőség – gyengédség Angyali üzenet – sorrend: Isten, férfi és nő, gyermek Együttes odaszánás: „Akkor Mánóah könyörgött az Úrhoz, és ezt mondta: Kérlek, Uram! Istennek az az embere, akit küldöttél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik!”

26 Egység: biztonság „Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!” Jn 17,11

27 Biztonság és valahová tartozás Élettani szükségletek Biztonsági szükségletek Valahová tartozás, szeretet Önértékelés Önaktualizáció Hiányszükségletek Létszükségletek

28 Családi tevékenységek 1.Reggelihez terítés 2.Reggeli elkészítése 3.Étkezés után az asztal letakarítása 4.Mosogatás reggel 5.Beágyazás 6.Szennyes ruhák lerakása a szennyestartóba 7.Fürdőszoba felmosása 8.Köves helyiségek felmosása 9.Porszívózás 10.Portörlés 11.Elpakolás saját holmik között 12.Vasalás 13.Mosógépbe rakás 14.Mosógépből kiszedés, teregetés, elpakolás 15.Saját cipő kipucolása 16.Mások cipőjének kipucolása 17.Telefon felvétele 18.Napi kis bevásárlás – utánanézés, mire van szükség 19.Heti nagyobb élelmiszer-vásárlás 20.Tisztítóba vitel, hozás 21.Gépkocsi mosása 22.Családi ügyintézés 23.Postai feladatok 24.Rendkívüli beszerzés 25.Főzés 26.Sütés 27.Ellenőrzése ezeknek

29 FÉSZEKREND HétfőKeddSzerdaCsütör- tök PéntekSzom- bat Vasár- nap Apa 27 Anya Öcsi Hugi

30 NEVELÉSI LÉGKÖR Légkör Fegyelem MelegHideg KorlátozóMELEG KORLÁTOZÓ HIDEG KORLÁTOZÓ EngedékenyMELEG ENGEDÉKENY HIDEG ENGEDÉKENY

31 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 1Kor 16,14


Letölteni ppt "FÉSZEKMELEG Dr. Veres Sándor Dr. Veresné Kovács Judit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések