Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Máténé Mogyorósi Andrea

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Máténé Mogyorósi Andrea"— Előadás másolata:

1 Készítette: Máténé Mogyorósi Andrea
Szakmai ismeret I/1. Készítette: Máténé Mogyorósi Andrea

2 Fogmű és fogpótlás Fogmű: minden olyan fogászati megoldás,amely a fogakkal van kapcsolatban Fogpótlás : minden olyan protetikai megoldás,ami a hiányzó maradó fogakat pótolja

3 Fogpótlások csoportosítása
RÉGI Jelenlegi Kivehető: protézisek Rögzített: koronák , hidak Részleges: részleges protézis,korona,híd Teljes protézis

4 Fogpótlásokkal szemben támasztott követelmények:
Ne legyen egészségkárosító hatása Kizárólag minőségbiztosítással és technológiával rendelkező anyagból készülhetnek Funkcióképesség Esztétikai követelmény Fonetika Szocializációs problémáját is megoldja a páciensnek Higiéniai(plakk és rettenció mentes felület)

5 Fogpótlások anyagai: Alapanyagok:
-Fogászati műanyag: fogszínű, rózsaszínű, clear, -Fogászati ötvözetek: nemes – és nemesfémmentes -kerámia műfogak Segédanyagok: lenyomatanyagok, gipszek,izoláló szerek, viaszok, dublírozó anyagok, Kapocsanyagok,polírozó anyagok

6 A foghiány következményei
Rágóképesség csökkenése Fogvándorlás Túlterhelése a maradék fogazatnak Táplálkozási problémák Fonetikai nehézségek Esztétikai hátrányok Életminőség változás Állkapocsízület változás

7 Teljes és részleges fogpótlás munkafolyamata
FOGORVOSI RENDELŐ FOGTECHNIKAI LABOR Anamnézis, szájvizsgálat,anatómiai lenyomatvétel, Részlegesnél antagonista lenyomat Egyéni kanál befunkcionálása után Funkciós lenyomatvétel Az anatómiai minta készítése Egyéni kanál készítés

8 Rendelő Labor Funkciós minta készítése Harapási sablon készítése
Harapási magasság ,valamint a maxilla és mandibula egymáshoz való viszonyának meghatározása Információs jelölések berajzolása Fogszín és fogforma meghatározása Funkciós minta készítése Harapási sablon készítése -A minták haraptatásnak megfelelően artikulátorba való rögzítése -Fogpróba elkészítése

9 Rendelő Labor A fogpróba ellenőrzése -------------------
A protézis szájba helyezése Folyamatos kontroll A próbafogsor végleges elkészítése Reartikulálás <

10 A lenyomat A lenyomat: a szájképletek pontos negatív mása, ami tartalmazza a fogpótlás elkészítéséhez szükséges anatómiai területeket. A lenyomatvétel fogorvosi tevékenység! Kivehető fogpótlás lenyomat fajtái: A, tanulmányi lenyomat: különleges protetikai megoldások esetén van rá szükség,a tervezés eszköze B, anatómiai lenyomat:- gyári kanállal veszik -közepes minőségű lenyomatanyagból készül pl.lenyomat gipsz,alginátok, közepes keménységű szilikon -Túldimenzionált -szájmozgatás nélkül készül

11 C,Funkciós lenyomat: -egyéni kanállal,ami a páciens személyre szabot lenyomat kanala. -Jó minőségű lenyomatanyagból készül,lágy szilikon vagy lenyomat paszta -A lenyomat egyértelműen meghatározza a készítendő protézis alaplemezének kiterjesztését és szélének vastagságát. -Funkciós mozgások közben készül, hiszen a páciens a fogsorát különböző mozgások végzése közben használja. -Csak teljes alsó - és felső fogsor esetén használják D, antagonista lenyomat: ellenoldali fogazat lenyomata -abban az esetben készül,ha a páciensnek csak alsó vagy csak felső pótlás készül -gyári kanállal -anyaga lehet kemény szilikon,alginát esetleg viasz

12 A minta A minta : a szájképlet pontos pozitív mása,ami tartalmazza a fogpótlás elkészítéséhez szükséges anatómiai területeket. Két részből áll: differens->közvetlenül szükséges a fogpótlás elkészítéséhez(3.-ad oszt. gipsz), indifferens-> alátalpalás (ua.a gipsz vagy alabástrom) Típusai: tanulmányi, anatómiai , funkciós és antagonista.

13 A mintakészítés szabályai
Minta értékelése(megtalálhatók –e rajta a szükséges anatómiai képletek, nincs –e elhúzódva) Lenyomat fertőtlenítése, szárítása Mintagipsz keverése Felöntés vibrátoron Alátalpalás Lefejtés(gipszkeményedés után) Faragás(szögletesen, vagy parabolikusan)

14 Funkciós mintakészítés:
-mandzsettázás a funkciós széleket éppségben tartja -lefejtés után kialakul a funkciós árok,ami egyértelműen meghatározza a protézis szélét A mandzsettát a funkciós széltől kb.3 mm magasságban a funkciós széllel párhuzamosan kell felragasztani Szabályos gipszelés -Lefejtéskor a funkciós árkot nem szabad megsérteni Antagonista mintakészítés: ha a lenyomat viasz, akkor a lenyomatot a mintáról nem lefejtjük, hanem forrázzuk.

15 Egyéni kanál készítés EK: A páciens személyre szóló lenyomat kanala,ami kizárólagosan az ő számára készül és tartalmazza a fogpótlás elkészítéséhez szükséges anatómiai területeket. Anyagai: EK sellak, önkötő műanyag(Duracrol), fényre polimerizálódó műanyag,normál polimerizátum Követelmények az EK-val szemben: 1. Pontosan illeszkedjen a száj anatómiai képleteihez 2. Ne billegjen 3. Ne legyenek éles szélei 4. Megfelelő hely biztosítása az elmozduló képletek számára 5. Lehetőség szerint átlátszó anyagból készüljön-> ellenőrzés(nyálkahártya és a kanál viszonya)

16 Duracrol egyéni kanál készítése
Duracrol: önkötő műanyag (por és folyadék ) Anatómiai minták elkészítése EK határainak át- vagy berajzolása Gipsz –műanyag izolálása Duracrol bekeverése nedves és tiszta üvegtégelyben, használati utasítás szerint érlelni hagyjuk lefedés nélkül Amikor nem húz szálat a műanyag, akkor kiemeljük a tégelyből, alaposan átgyúrjuk és két izolált üveglap között egyenletesen elvékonyítjuk Adaptálás a mintára

17 Berajzolás mentén körbevágjuk,a maradékból elkészítjük a kanálnyelet
A kanálnyelek száma,elhelyezkedése, formája mindig a fogorvossal történt egyeztetés alapján kell, hogy készüljön A kanálnyelet folyadékkal a kanálhoz ragasztjuk A kanalat mikor a műanyag kezd melegedni óvatosan leemeljük,majd visszahelyezzük a mintára és hagyjuk meg keményedni Kidolgozás: széleket elgömbölyítjük Az elmozduló képletek helyét kiszabadítjuk Billenésmentesség ellenőrzése

18 Fényre polimerizálodó egyéni kanál készítése
Anatómiai mintakészítés, berajzolás vagy átrajzolás, az alámenős részek vagy a fogak blokkolása viasszal Gipsz –műanyag izolálás Kanálanyag fényvédő fóliák között kerül forgalomba A mintára adaptáljuk körbevágjuk, a maradékból elkészítjük a kanálnyelet és a kanálhoz adaptáljuk A felületét védőlakkal lekenjük,ami polimerizálás közben megvédi a felületét a kiszáradástól(polimerizálás után lemossuk) Fénypolimerizálás(hideg fény mellett megfelelő idő alatt,nyomás nélkül) kidolgozzuk

19 Mélyhúzott egyéni kanál készítése
Anatómiai minta készítése,át-v. berajzolás Alámenős területek, vagy fogak kiblokkolása képlékeny műanyaggal,parabolikusra csiszolt mintán A mintát fém granulátumba rögzítjük,fölé helyezzük a helyfenntartót (gumi ->lágy szilikon esetén,vagy szivacs ->lenyomat paszta esetén) A helyfenntartó fölé helyezzük a kanál anyagot, majd az elektromos fűtőszál segítségével felmelegítjük, képlékennyé tesszük, és vákuum alatt elvégezzük a mélyhúzást Utána mintát és a helyfenntartót eltávoltítjuk,a kanalat kidolgozzuk és egy előre gyártott kanálnyelet ragasztunk rá

20 Normál polimerizátum egyéni kanál készítés
Anatómiai minta elkészítése, át-vagy berajzolás Minta vízbe áztatása, izolálás Egyéni kanál megmintálása viaszból Beágyazás küvettába kanálnyéllel lefelé alabástrom gipszbe. Gipsz felületét elsimítjuk Gipsz-gipsz izolálás Küvetták felöntése Alabástrom gipsszel Kiforrázása 4perc 100°-on

21 Küvetták szétnyitása, viasz eltávolítása, éles peremek körbevágása , zsírtalanítás
Gipsz-műanyag izolálás Műanyag bekeverése (clear rétegezéssel), lefedve érleljük Letömés: rózsaszínt alaposan átgyúrjuk, cleart csak megnyomkodjuk, lassú préselés, hogy a műanyag tömörödjön Polimerizálás: adott hő, nyomás és idő alatt, leírás szerint Saját vizébe hagyjuk lehűlni Kibontás Kidolgozás

22 Egyéni kanál határai Fornix vesztibuli /a Dorzális lezárás +2-3 mm
/b Dorzális lezárási vonal Fornix vestibuli Fundus oris /a szublingvális fundus oris /b paralingvális fundus oris

23 Az egyéni kanál kiterjesztése
Processus alveolaris Palatum Tuber alveolae maxillae 1.Processus alveolaris 2.Tuberculum alveolare mandibulae -kis csontgumocska,állkapocsgumó 3.Mentalis terület

24 Az egyéni kanál kikerülendő képletei
Frenulum labii superioris Frenulum v. plica(2)buccalae superioris 3. Plica ptherigomandibularis 4. Crista zygomatico alveolaris 3 3 Frenulum labii inferioris Frenulum v. plica buccales inferioris Plica ptherygomandibularis Frenulum linguae

25 Fóliázás Feladata:-Tehermentesítés
-Az eltérő rezilienciájú területek kiegyenlítése A fóliázást száraz gipszmintán végezzük aluminium vagy cinkfóliával A fólia szélét nagyon alaposan rádolgozzuk a gipszmintára ellenkező esetben szívó kamra keletkezik, ami irritálja a nyálkahártyát. A fóliázás területének illetve vastagságának meghatározása a fogorvos feladata lenne (a vastagabb fóliázás=rétegzett fóliázás)

26 Fóliázandó területek Papilla inciziva Rugae palatini Torus palatinus
Friss exostosisok (foghúzási helyek) Tuber alveolarae maxillae,ha nagyon alámenős 4. Linea v. christa milohyoidea Penge éles gerinc Friss exostosisok Torus mandibularis, tehermentesítéskor

27 Harapási sablon készítés
Feladata: a harapási magasság megállapítása, a maxilla és a mandibula térbeli viszonyának meghatározása a fogorvos feladata Részei:-passzív: sellak vagy akrillát bázislemez -aktív: viaszsánc Folyamata: Felső mintán a dorzális lezárás gravírozása. A palátum durum (kemény szájpad) és a palátum molle (lágy szájpad) határán van A minta izolálása Az alaplemez határainak berajzolása (csak az anatómiai mintán, funkciós mintát berajzolni szigorúan tilos!)

28 Harapási sablon készítés:
A sellak bázislemez felmelegítése, adaptálása Drót elhelyezése Viaszsáncok elkészítése: A viaszsánc magasságát mindig a fornixtól mérjük, a felső dorzálisan 2-3 mm-ert csökken. A felső fornixtól mérve max. 22 mm, az alsó max. 18 mm A lezárást a hatodik, hetedik fog környékén kb 45°-os szögben kell levágni Részleges harapási sablon készítésénél a sellakot orálisan a fogak legkiemelkedőbb domborulatánál, a gingiva marginálissal (inszél vonal) párhuzamosan visszük. A sánc magassága a fogaktól 2-3 mm-vel magassabb.

29 A viaszsáncok elkészítése:
Gerincre állítjuk 5-6mm 8-10 mm

30

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Készítette: Máténé Mogyorósi Andrea"

Hasonló előadás


Google Hirdetések