Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az európai iszlám az európai civilizáció ellen Készítette: Birtók Ferenc Geográfus MSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az európai iszlám az európai civilizáció ellen Készítette: Birtók Ferenc Geográfus MSc."— Előadás másolata:

1 Az európai iszlám az európai civilizáció ellen Készítette: Birtók Ferenc Geográfus MSc

2 Az előadás szerkezete Az európai kultúra találkozása az iszlámmal I. Az európai kultúra találkozása az iszlámmal II. Az európai kultúra találkozása az iszlámmal III. Keresztes hadjáratok Az Oszmán Birodalom Krími és Volgai tatárok Dagesztán Csecsenföld A Balkán-félsziget Szicília és az Ibériai-félsziget Újkori iszlám bevándorlás Terrorcselekmények Konklúzió

3 Az európai kultúra találkozása az iszlámmal I. Első arab-kazár háború 642-652 642-ben az akkori kazár fővárost, Balanjárt támadták meg a muszlim arab csapatok. 652-ig kisebb csatákra került sor, de az említett évben egy ismét nagy muszlim csapat támadta meg a kazár fővárost. A második arab-kazár háborúban (722-737) előbb győzelmeket aratott, majd vereséget szenvedett el a Kazár Birodalom. Békekötés. A kazárok felvették az iszlám hitet

4 A Kazár Birodalom területe 650-850 között https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaz%C3%A1rok#/media/File:Chasaren.jpg

5 Az európai kultúra találkozása az iszlámmal II. Martell Károly, a Frank Királyság teljhatalmú majordomusa (a királyi udvar első tisztviselője). Nevéhez fűződik az arabok nyugat-európai előretörésének megállítása a 732-es poitiers-i csatában Cél: a gazdag kincseket rejtő tours-i székesegyház kirablása. A csata hozzájárult ahhoz, hogy a muszlimok az ibériai hídfőállásukból nem tudtak Európa belseje felé tovább terjeszkedni.

6 https://hu.wikipedia.org/wiki/Poitiers-i_csata_%28732%29#/media/File:Bataille_de_Poitiers.jpg Martell Károly a poitiers-i csatában

7 711- ​​ ben az ara­bok áthajóz­tak az Afrikai- ​​ szoroson Alig 8 év alatt végig­sö­pör­tek az egész Ibériai- ​​ félszigeten, Aztán a mórok nagy­já­ból 700 évig nem is tágí­tot­tak. 844- ​​ ben egy Cla­vijo nevű hely mel­lett a spa­nyo­lok ádáz csa­tába keve­red­nek a mórok­kal, és győzelmet arattak. A spa­nyo­lok sorra nyer­ték az ara­bok elleni csa­tá­kat, míg végül 700 évvel később, 1492. január 2- ​​ án, sike­rült végre kiűzni az utolsó mórt is Granadából.

8 Az európai kultúra találkozása az iszlámmal III. A rúmi szeldzsuk birodalom felbomlása után (1299 körül), egy Oszmán nevű vezér elszakadt katonákból sereget toborzott, és a Bizánci Birodalom szomszédságában egyeduralomra tett szert. Az Oszmán Birodalom, az egyik legnagyobb és a legtovább fennálló iszlám világbirodalom, amely évszázadokon át megkerülhetetlen hatalmi tényező volt az európai erőviszonyok alakulásában.

9 II. Mehmed a hódító II. Mehmed színre lépésével az oszmánok egy dicső korszaka vette kezdetét. A 21 éves szultán 1453-ban, közel két hónapos véres ostrom után, meghódította a Bizánci Birodalom központját, Konstantinápolyt, amely ettől kezdve Isztambul néven az Oszmán Birodalom fővárosa lett.

10 https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Mehmed_oszm%C3%A1n_szult%C3%A1n#/media/File:Siege_of_Constantinople_1453_map-fr.svg Bizánc ostromának térképe

11 Az iszlám vallás terjeszkedése https://www.google.hu/search?q=az+iszl%C3%A1m+vall%C3%A1s+terjeszked%C3%A9se&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH0IzTxKTJAhXKFywKHVEZAiwQ_AUIBygC#imgrc=e1eDwkEr0qtqFM%3A

12 https://www.google.hu/search?q=az+iszl%C3%A1m+vall%C3%A1s+terjeszked%C3%A9se&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH0IzTxKTJAhXKFywKHVEZAiwQ_AUIBygC#imgdii=e1eDwkEr0qtqFM%3A%3Be1eDwkEr0qtqFM%3A%3B3-FwSc1_17O0ZM%3A&imgrc=e1eDwkEr0qtqFM%3A

13 https://www.google.hu/search?q=az+iszl%C3%A1m+vall%C3%A1s+terjeszked%C3%A9se&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH0IzTxKTJAhXKFywKHVEZAiwQ_AUIBygC#imgdii=e1eDwkEr0qtqFM%3A%3Be1eDwkEr0qtqFM%3A%3Beq4PFccGs8sAdM%3A&imgrc=e1eDwkEr0qtqFM%3A

14 Keresztes hadjáratok A keresztes háborúk a római katolikus egyház és a pápa által szentesített, a keresztes lovagok részvételével folytatott nagyarányú hadjáratok voltak a 11–13. században. Fő céljuk a Szentföld megszerzése volt a muszlim araboktól és törököktől, bár némely hadjárat más afrikai és európai területek ellen irányult, például a negyedik, Konstantinápoly elleni keresztes háború. Keresztes seregeket később is szerveztek, például a Magyarországot megtámadó törökök ellen 1456-ban

15 Politika és szociálgeográfia I. Prof. Dr. Süli-Zakar István (DSc.) Keresztes hadjáratok

16 I. keresztes hadjárat (1096-1099) Jeruzsálem sikeres elfoglalása. II. keresztes hadjárat (1147-1149) Damaszkusz ellen indult, ahol az ellátási nehézségek, vízhiány és a sereg vezetői között feszülő ellentétek megpecsételték a keresztes sereg sorsát. A II. keresztes háború eredménytelennek bizonyult. III. keresztes hadjárat (1189–1192) A keresztény seregek, hosszú ostrom után 1191. július 12-én bevették Akkrát. Pár héttel az akkrai győzelem után II. Fülöp Ágost francia király a francia seregekkel hazaindult. Oroszlánszívű Richárd seregei nem bizonyultak elegendőnek Jeruzsálem ostromához. A következő egy évben Richárd és Szaladin még számos csatát vívott, de döntő sikert egyik fél sem volt képes elérni. Végül 1192. szeptember 2-án Szaladin és Richárd békét kötött. Eszerint Jeruzsálem Szaladin birtokában maradt, aki garantálta, hogy, a keresztény zarándokok biztonságosan és szabadon látogathassák a szent várost és a Szent Sírt.

17 IV. keresztes hadjárat, vagy latin háború (1202-1204) Konstantinápoly elfoglalása. V. keresztes hadjárat (1217-1221) II. András magyar király és VI. Lipót osztrák főherceg vezetése alatt 1221 júliusában megtámadták Egyiptomot. Al-Kámil szultán segítséget kapott a szíriai Ajjúbida uralkodótól és döntő vereséget mért a keresztes hadakra. Az V. keresztes hadjárat így teljes kudarcba fulladt. VI. keresztes hadjárat (1227-1229) A VI. keresztes hadjáratnak harcok nélkül sikerült elérni azt, amit a megelőző keresztes hadjáratoknak véres harcok árán sem: hogy Jeruzsálem ismét keresztény legyen. VII. keresztes hadjárat (1248-1254) Egyiptom elfoglalásáért vívott küzdelem,melynek az lett az eredménye, hogy a kezdeményező IX. Lajos fogságba esett és csak több év múlva szabadult. VIII. keresztes hadjárat (1269-1272) IX. Lajos 1269-ben indította meg a VIII. keresztes hadjáratot Tunisz ellen. Karthagó elfoglalása után a táborában járvány ütött ki, melynek következtében Lajos is meghalt. Így ez a keresztes hadjárat is kudarcba fulladt. A keresztes hadjáratok csaknem két évszázados küzdelem után eredménytelenül zárultak.

18 Az Oszmán Birodalom Magyarország ellen Szulejmán figyelmét elsősorban Európa kötötte le, ahol a Földközi-tenger feletti ellenőrzés megszerzését és a Habsburg Birodalom legyőzését tűzte ki célul. 1521-ben Nándorfehérvár elesett, majd 1526-ban Mohácsnál a magyar sereg megsemmisítő vereséget szenvedett. Szulejmán Magyarország középső területeit vazallusára, Szapolyai Jánosra hagyta, majd 1527-ben Bécs felé vonult, és a város ostromát 1529-ben megkezdte. Ezt és 1532. évi hadjáratát a Habsburgok visszaverték. Szapolyai halála után Szulejmán megszállta Magyarország középső részét, így közvetlenül szemben állt a Habsburg Birodalommal. Szulejmán a Zrínyi Miklós által védett Szigetvár ostroma közben halt meg, 1566-ban. Magyarország veszteségei a Habsburgokat is békekötésre késztette.

19 Az Oszmán Birodalom kiszorítása Európából A négy balkáni keresztény állam közös érdeke volt a XX. elején az Oszmán Birodalom kiszorítása Európából, s a török uralom alatt álló keresztény lakosság felszabadítása ezáltal. 1912 elejére a négy állam – Bulgária, Görögország, Montenegró, Szerbia – megállapodott egymással a közös háborúban az Oszmán Birodalom ellen. A hadműveletek rendkívül sikeresek, több területen a török ellenállás gyorsan összeomlik. A török erők a legkeményebb ellenállást Shkodra, Joaninna (ma: Görögország) és Edirne (ma: Törökország) városoknál tanúsítják, de végül ezeknél is szövetséges győzelem születik.

20 Krími Tatárok A krími tatárok a Krími Tatár Kánság idején váltak egységes nemzetté. Ez az ország egy türk többségű muzulmán állam volt, mely Kelet-Európában egészen a XVIII. század elejéig nagyhatalomnak számított. A krími tatárok a XIII. században vették fel az iszlám vallást, s innentől kezdve Krím az iszlám világ egyik központja lett. Teljes népesség 1.973.185 fő (2007).

21 A krími tatárok aránya Krímen 1939-ben. Krími tatárok aránya 2001-ben a Krím-félszigeten. https://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%ADmi_tat%C3%A1rok

22 Volgai Tatárok Volgai Bolgárország kiterjedése 922-ben Volgai Bolgárország hivatalosan felvette államvallásként az iszlámot. Fővárosa, Bulgar virágzó város volt, méretben és gazdagságban vetekedett az iszlám világ többi nagyvárosával. Teljes népesség 3.822.038 fő (2013)

23 Tatárföld elhelyezkedése https://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rf%C3%B6ld

24 Dagesztán Területi elhelyezkedésÁltalánosságban Dagesztáni köztársaság Oroszországi Föderáció Az oroszok a lakosság kis hányadát képviselik (4,7%-ot) Etnikailag homogén terület avarok, darginok, lezgek és kumikok Népessége: 2.576.531 fő (2002) A népesség mintegy 90 %-a iszlám vallású https://hu.wikipedia.org/wiki/Dageszt%C3%A1n

25 Csecsenföld Területi elhelyezkedésÁltalánosságban Csecsen Köztársaság Oroszországi Föderáció A 18. században felvették az iszlám vallás szunnita ágát Népesség: 1.324.767 fő (2013) https://hu.wikipedia.org/wiki/Csecsenf%C3%B6ld

26 Balkán-félsziget Területi elhelyezkedésÁltalánosságban a bosnyákokról Délszláv népcsoport Elsősorban Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában és Montenegróban élnek. Uralkodó vallás: muzulmán Lakosság: 3 millió fő https://www.google.hu/search?q=bosny%C3%A1kok&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjj-ZiN7KLJAhWDfxoKHUWPDRQQ_AUIBygB#imgrc=cUrkqn9hRGuv6M%3A

27 Elhelyezkedés Az Albánok a Balkán-félsziget délnyugati részén élő, az indoeurópai albán nyelvet beszélő nép Népterületük Albániára, Koszovóra, Montenegró déli, Macedónia és Görögország északnyugati részére terjed ki Lakossága 7.8 millió fő A lakosság 70%-a muzulmán, 20%-uk az albán ortodox, 10%-uk pedig a római katolikus https://hu.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A1nok Általánosságban Albániáról

28 Koszovói Köztársaság Vitatott jogállású terület a Balkán-félszigeten Szerbia és az ENSZ nem ismeri el Koszovó függetlenségét Koszovó lakosságának mintegy 90%-a szunnita muszlim Lakossága: 1.739.825 fő (2011) ElhelyezkedésÁltalánosságban Koszovóról https://hu.wikipedia.org/wiki/Koszov%C3%B3#/media/File:Europe-Republic_of_Kosovo.svg

29 A pomákok sajátos vallási csoport a Balkán- félszigeten Türk-bolgár nép Meghatározó vallás: iszlám Bulgáriában mintegy 200 ezer pomák, Törökországban pedig kb. 40 ezer pomáz él. Elhelyezkedés https://www.google.hu/search?q=pom%C3%A1kok&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwju54GQ8qLJAhXIBywKHZZVCi8Q_AUIBigB#imgrc=xZKt_ONNumwwTM%3A Általánosságban a Pomákokról

30 Területe 25.700 km 2 Lakossága kb. 5 millió 827-ben az arabok (szaracénok) megtámadták a szigetet. A szaracén uralom alá került szigetet a 11. században a pápa által megbízott keresztesek foglalták vissza. A sereget Robert Guiscard és testvére, I. Roger vezették. Az 1130-ban megalakuló Szicíliai Királyság uralkodója II. Roger lett https://hu.wikipedia.org/wiki/Szic%C3%ADlia#/media/File:Regione_Sicilia_3.svg ElhelyezkedéseÁltalánosságban Szicíliáról

31 Európa délnyugati részén fekszik Országai: Spanyolország, Portugália, Andorra A Római Birodalomban Hispania provincia volt. A 8. században muszlimok foglalták el és létrehozták a Córdobai Kalifátust, de a Reconquista során a keresztények kiűzték a mórokat. Elhelyezkedés https://hu.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%A9riai-f%C3%A9lsziget#/media/File:Iberian_peninsula_gmt_de.jpg Általánosságban az Ibériai-félszigetről

32 Újkori iszlám bevándorlás A dzsihádista hálózatok ma már Lengyelországtól Portugáliáig egész Európát átfogják II. világháború utáni európai gazdasági csoda fenntartására toborzott vendégmunkások leszármazottai között a radikális iszlám nézetek egyre jobban terjednek Eredetileg átmenetinek szánták ittlétüket A legtöbb nyugat-európai országban – Belgiumban, Franciaországban, Németországban és Hollandiában – ma már a muszlimok alkotják a bevándorlók többségét, de az Egyesült Királyságban is a bevándorlók legnagyobb csoportja muszlim.

33 A becslések azonban az európai muszlimok számát jelenleg 15 és 20 millió közzé teszik, ez pedig a lakosságnak mintegy 5 százaléka. A lakosság arányában a legtöbb muszlim Franciaországban él őt követi Hollandia, Németország, Dánia, Svédország, az Egyesült Királyság és Olaszország. http://pangea.blog.hu/2015/01/18/az_iszlam_franciaorszagban

34 Hollandiai iszlám Azokban a holland városrészekben, ahol a lakosok többsége marokkói bevándorló, a fiatalkori bűnözés aránya eléri az 50%-ot. Hollandia mintegy 350.000 ún. holland-marokkóinak ad otthont vagy másképp fogalmazva a 16,4 milliós holland népesség 2%-ának. A holland-marokkóiak több mint fele második generációs leszármazott.

35 Anglia és az iszlám kapcsolata Londonban minden hetedik ember muzulmán. Tanulmányok szerint 1951-ben 23 ezer muszlim élt az Egyesült Királyságban, 1961-re ez a szám 82 ezerre nőt. 369 ezres létszámmal 1971-re a muszlimok jelenléte tíz év alatt három és félszeresére nőtt. 1981-re már 553 ezer muszlim élt az országban, de 1991-ben lépték át a milliós határt. 700 mecset, 950 szervezet Statisztikai adatok szerint az országban élő muszlimok száma 1,6 millió volt 2011-ben.

36 Belgium mint melegágy Képtelen integrálni a muszlim bevándorlók tekintélyes részét Bel­gium, a másodgenerációs fiatalok nem találják a helyüket a társadalomban. Brüsszel Molenbeek/Saint-Jean negyede a szélsőséges eszmék és ezáltal a terrorizmus melegágya. Madridi terrortámadás Párizsi támadások https://www.google.hu/maps/place/Molenbeek-Saint-Jean,+Belgium/@50.8576498,4.2807356,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3c3e948406715:0x77ff17c101f0dfed

37 Miért nyit Németország a bevándorlók felé? 1. Emberiességi szempontok (háborúk) 2. Demográfiai és munkaerő-piaci szempontok (népességfogyás). A 800 ezer új bevándorló közül legalább 640 ezer muszlim

38 Iszlám enklávé - ahol a rendőr sincs biztonságban Olyan muzulmán enklávék alakultak, ahol a postások, tűzoltók és más fontos szolgáltatások emberei – sőt gyakran maguk a rendőrök is – rendőri védelmet igényelnek. 55 ilyen, úgynevezett no-go övezetről számol be Svédországban, elutasítják az asszimilációt, virtuális államot hoznak létre az államon belül

39 https://www.google.hu/search?q=no+go+%C3%B6veze&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj34Ifa9qPJAhWI7hoKHRXBAGgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=no+go+%C3%B6vezet+sv%C3%A9dorsz%C3%A1g&imgrc=-hMkUCyAUKOjYM%3A https://www.google.hu/search?q=no+go+%C3%B6veze&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj34Ifa9qPJAhWI7hoKHRXBAGgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=no+go+%C3%B6vezet+sv%C3%A9dorsz%C3%A1g&imgrc=IuUV04XzKHCbtM%3A

40 OrszágMuszlimok számaLakosság %-a Franciaország6.000.00010.0 Hollandia980.0006.0 Dánia270.0005.0 Ausztria385.0004.7 Svájc330.0004.3 Belgium400.0004.0 Svédország351.0003.9 Németország3.300.0003.9 Nagy-Britannia1.600.0002.7 EU14.300.003.1 Muszlimok az EU országaiban http://mta.hu/fileadmin/2008/11/04-muszlim.pdf

41 A világ muszlim népessége, 2009

42 Madridi terrortámadás Összehangolt pokolgépes merényletsorozat volt a madridi helyiérdekű vasúti hálózaton 2004. március 11-e reggelén A robbantásokban 191 ember meghalt és 1800-an megsérültek A hivatalos nyomozás szerint a támadás mögött egy, az al-Káida vonzáskörében álló terrorcsoport állt 13 robbanószert helyeztek el a vonatszerelvényeken

43 Londoni terrortámadás 2005. július 7-ei londoni robbantások egy sor koordinált öngyilkos merényletet takarnak, melyeket az elkövetők a londoni metrórendszerben hajtottak végre a reggeli csúcsforgalom idején. A robbantások elkövetői brit állampolgárságú muszlim férfiak voltak Tettüket a brit csapatok iraki háborúban való részvétele elleni tiltakozás motiválta Az elkövetőkkel együtt ötvenhat áldozatot követelt a merényletsorozat, ezen kívül további 700 fő megsebesült

44 Párizsi terrortámadás 1961. június 18. amikor 28-an hunytak el egy vonaton történt robbantás következtében. A terrortámadás a Charlie Hebdo szerkesztősége ellen 2015. január 7-én Francia szatirikus hetilap párizsi szerkesztősége A támadásban 12 személy halt meg és további 11-en megsebesültek Január 9-én, pénteken délután a rendőrség végzett a támadókkal

45 Kouachi fivérek https://www.google.hu/search?q=p%C3%A1rizsi+terrort%C3%A1mad%C3%A1s&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid8-iR9qPJAhVI0hoKHbUVAWoQ_AUICSgD#imgrc=8wSfNXW3nSCFpM%3A

46 Párizsi terrortámadás 2015 2015. november 13-án este terrortámadás-sorozat Géppisztollyal felfegyverkezett terroristák, akik ártatlanokra lövöldöztek, és több robbantást hajtottak végre forgalmas helyeken 21:16-kor három különálló robbantás és hat lövöldözés történt A beszámolók szerint legalább 120 embert öltek meg, ebből a legtöbbet, 89-et a Bataclan színházban.

47 https://hu.wikipedia.org/wiki/2015._november_13-i_p%C3%A1rizsi_terrort%C3%A1mad%C3%A1s#/media/File:Parisattacks.png

48 Az interneten rengeteg anyagot találhatunk az iszlám vallásról. Bár vannak kivételek. Népessége: népszámlálás szerint - ismeretlen +/- A hadsereg nagyságának felső határát 200 000 főre teszik. Egy 2014. évi novemberi ENSZ jelentés szerint 15 000 külföldi sorakozik az Iszlám Állam seregében ISIS – 4000 terrorista aktivista https://www.google.hu/search?q=iszl%C3%A1m+%C3%A1llam+lakoss%C3%A1ga&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7oqOiuqTJAhWDFiwKHemsCS4Q_AUIBygB#imgrc=yeCiuBEufq4F2M%3A

49 Konklúzió Ha visszatekintünk a történelemben, akkor láthatjuk, hogy az iszlám vallás már régen elkezdte térhódítását. Az idők folyamán a rengeteg háború és megannyi csata nemhogy megállította a terjedésüket Európában, hanem még inkább elősegítette azt. A jelenlegi „kapunyitás” Európában csak növelte az önbizalmukat. Egyre inkább az látszik körvonalazódni, hogy ezt a kérdést már nem lehet békés úton megoldani. "Korunkban az iszlám egy újabb, már jó ideje tartó, ezúttal nem tűzzel és vassal, hanem demográfiai eszközökkel folytatott európai inváziójának lehetünk a tanúi„

50 Felhasznált irodalom http://www.atv.hu/egyeb/20130524_az_iszlam_nagy_britanniaban http://magyarhirlap.hu/cikk/40603/A_terrorizmus_melegagya_a_brusszeli_getto http://www.atv.hu/kulfold/20150904-menekultvalsag-miert-nyit-nemetorszag-a-bevandorlok-fele http://www.atv.hu/kulfold/20141116-europai-kalifatus-iszlam-enklave https://hu.wikipedia.org/wiki/2004-es_madridi_terrort%C3%A1mad%C3%A1sok https://hu.wikipedia.org/wiki/2005-%C3%B6s_londoni_terrort%C3%A1mad%C3%A1s https://hu.wikipedia.org/wiki/Terrort%C3%A1mad%C3%A1s_a_Charlie_Hebdo_szerkeszt%C5%91s%C3%A9ge_ellen https://www.google.hu/search?q=p%C3%A1rizsi+terrort%C3%A1mad%C3%A1s&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK Ewid8-iR9qPJAhVI0hoKHbUVAWoQ_AUICSgD#imgrc=8wSfNXW3nSCFpM%3A https://www.google.hu/search?q=no+go+%C3%B6veze&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj34Ifa9qPJAhWI7hoK HRXBAGgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=no+go+%C3%B6vezet+sv%C3%A9dorsz%C3%A1g&imgrc=-hMkUCyAUKOjYM%3A https://www.google.hu/search?q=no+go+%C3%B6veze&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj34Ifa9qPJAhWI7hoK HRXBAGgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=no+go+%C3%B6vezet+sv%C3%A9dorsz%C3%A1g&imgrc=IuUV04XzKHCbtM%3A https://hu.wikipedia.org/wiki/2015._november_13-i_p%C3%A1rizsi_terrort%C3%A1mad%C3%A1s#/media/File:Parisattacks.png https://hu.wikipedia.org/wiki/Iraki_%C3%A9s_Levantei_Iszl%C3%A1m_%C3%81llam https://www.google.hu/search?q=iszl%C3%A1m+%C3%A1llam+lakoss%C3%A1ga&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah UKEwj7oqOiuqTJAhWDFiwKHemsCS4Q_AUIBygB#imgrc=yeCiuBEufq4F2M%3A

51 https://hu.wikipedia.org/wiki/Martell_K%C3%A1roly https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_Birodalom https://hu.wikipedia.org/wiki/Poitiers-i_csata_%28732%29 https://hu.wikipedia.org/wiki/Poitiers-i_csata_%28732%29#/media/File:Bataille_de_Poitiers.jpg http://camino-story.com/154/ https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaz%C3%A1rok#/media/File:Chasaren.jpg http://www.erdekessegek.hu/index7_41.htm https://prezi.com/neajbjotpd02/a-kazarok-es-a-vallas/ https://hu.wikipedia.org/wiki/Biz%C3%A1nci_Birodalom http://tortenelemcikkek.hu/node/136 http://bircahang.nolblog.hu/archives/2015/08/22/balkani/ http://mta.hu/fileadmin/2008/11/04-muszlim.pdf https://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%ADmi_tat%C3%A1rok https://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rf%C3%B6ld

52 https://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%ADm https://hu.wikipedia.org/wiki/Dageszt%C3%A1n https://hu.wikipedia.org/wiki/Csecsenf%C3%B6ld http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/szakdolg/sipiczki/sipiczki.pdf https://www.google.hu/search?q=bosny%C3%A1kok&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjj- ZiN7KLJAhWDfxoKHUWPDRQQ_AUIBygB#imgrc=cUrkqn9hRGuv6M%3A https://hu.wikipedia.org/wiki/Bosny%C3%A1kok https://hu.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A1nok https://hu.wikipedia.org/wiki/Koszov%C3%B3#/media/File:Europe-Republic_of_Kosovo.svg https://www.google.hu/search?q=pom%C3%A1kok&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwju54G Q8qLJAhXIBywKHZZVCi8Q_AUIBigB#imgrc=xZKt_ONNumwwTM%3A https://hu.wikipedia.org/wiki/Szic%C3%ADlia#/media/File:Regione_Sicilia_3.svg https://hu.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%A9riai-f%C3%A9lsziget#/media/File:Iberian_peninsula_gmt_de.jpg http://beszelo.c3.hu/cikkek/europa-duehos-muszlimjai http://pangea.blog.hu/2015/01/18/az_iszlam_franciaorszagban http://www.dzsihadfigyelo.com/2011/12/01/marokkoi-bunozes-hollandiaban-es-a-multikulturalizmus-mitosza/

53 Köszönöm a figyelmet!!!


Letölteni ppt "Az európai iszlám az európai civilizáció ellen Készítette: Birtók Ferenc Geográfus MSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések