Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKÁLTATÓI FÓRUM 2014. január 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKÁLTATÓI FÓRUM 2014. január 23."— Előadás másolata:

1 1 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKÁLTATÓI FÓRUM 2014. január 23.

2 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁMOP-1.1.2. „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)”

3 GYMSMKH A projekt közvetlen célja a célcsoportjába tartozó hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének segítése komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A projekt átfogó célja a foglalkoztathatóság és foglalkoztatás növelése, az esélyegyenlőség biztosítása, a diszkrimináció csökkentése. A TÁMOP 1.1.2.-11/1 projekt célja

4 GYMSMKH A projekt megvalósítási időszaka: 2011.05.01.-2015.04.30. A projekt európai uniós (ESZA) és nemzeti forrásból valósul meg. A projekt országos kerete 106 milliárd Ft, ebből Győr- Moson-Sopron megye 2 473 000 000 Ft-ot költhet a projekt megvalósítására. Ebből az összegből 2014-ben a támogatásokra fordítható összeg 751 477 869 Ft A TÁMOP-1.1.2-11/1 projekt adatai

5 GYMSMKH 1.Alacsony iskolai végzettségűek. 2.25 év alatti fiatalok és pályakezdők. 3.50 év feletti álláskeresők. 4.GYED/GYES/ápolási díjról visszatérők. 5.Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők. 6.Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek. A TÁMOP 1.1.2.-11/1 projekt célcsoportjai

6 GYMSMKH Hátrányos helyzetű álláskeresők részére nyújtható támogatások és szolgáltatások Munkáltatók, vállalkozások részére nyújtható támogatások hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatása esetén A TÁMOP-1.1.2-11/1 projekt keretében biztosított támogatások

7 GYMSMKH Személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások (pl.:pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, munkatanácsadás, munkaközvetítés) Munkaerő-piaci képzésben való részvétel támogatása.(A képzési költség 100%-os támogatása) Képzés időtartama alatt megélhetés támogatása (keresetpótló juttatás). Vállalkozóvá válás támogatása. Mobilitás támogatása (lakhatási- és útiköltség támogatása). Hozzátartozó gondozásának támogatása. Álláskeresők részére nyújtható támogatások és szolgáltatások

8 GYMSMKH Bértámogatás:Bértámogatás: legfeljebb 8 hónap támogatott foglalkoztatás, amelyet 4 hónap továbbfoglalkoztatás követ. A támogatás mértéke 70%. Munkakipróbálás támogatásaMunkakipróbálás támogatása: legfeljebb 90 napig, 100%-os mértékű támogatás. 25 év alatti fiatal pályakezdők támogatása25 év alatti fiatal pályakezdők támogatása: legfeljebb 6 hónap támogatott foglalkoztatás, amelyet 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség követ. A támogatás mértéke 100%. Munkáltatók részére nyújtható támogatások 1.

9 GYMSMKH Munkáltatók részére nyújtható támogatások 2. Az 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához igényelhető támogatás: 4 hónapig: a munkabér és a SZHA 100 %-a (maximum a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig), 4 hónapig: a munkabér és SZHA legfeljebb 50 %-a (maximum a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig), 4 hónapig: szociális hozzájárulási adó támogatás 100%-ban, (maximum a minimálbér kétszeresére számolt járulék erejéig). Amennyiben a foglalkoztatott szociális hozzájárulási adó kedvezményre is jogosult, akkor a munkáltató azt a kedvezményt is érvényesítheti.

10 GYMSMKH A TÁMOP-1.1.2-11/1 eredményei Projekt indikátorokGYMS megye összesen (fő) tényterveredmény Bevontak száma27052576105% A programba vont személyek közül a roma származásúak aránya310297104,4% Képzésben résztvevők száma1333138696,2% Programot sikeresen befejezők száma1696206482,2% A program befejezése után 180. napon foglalkoztatott834750111,2% 2013. december 31-i adatok

11 Köszönöm a figyelmet! Golubich Ildikó Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Foglalkoztatási Programok Osztály 9021 Győr, Árpád út 32. Tel: 96/814-255 golubichi@lab.hu GYMSMKH

12 MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA NFA-2014-KKV

13 A pályázat célja: a helyi gazdaság megerősítése, az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással. A támogatás jogcíme: a Rendelet 18. § (1) bekezdése alapján regionális beruházáshoz kapcsolódó munkahelyteremtő támogatás.. Rendelkezésre álló összeg: 13 milliárd Ft támogatási keretösszeg. Ebből: 6500 új munkahely létesíthető. GYMSMKH A pályázók köre: a pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetek részt.

14 A pályázaton nem vehet részt a az a vállalkozás:  amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,  amely a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,  amelynek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha számára a hatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, GYMSMKH

15  amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, a feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem megfelelő feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem megfelelő módon kerül sor, módon kerül sor,  amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, csoportos létszámcsökkentést hajtott végre,  amely foglalkoztatási alaprészéből nyújtott munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el, el,  amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült. munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült. GYMSMKH

16 Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében a pályázó:  a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,  a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, munkahelyet,  a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti, működteti,  beruházást legkésőbb 2014. november 30-ig befejezi,  beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel. szerepel. GYMSMKH

17 Önrész: A beruházás bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból. Fedezet:A beruházás befejezésének dátumától számított legalább 3 évig, időtartamra megfelelő fedezetet ajánl fel. Elszámolható költségek:  Kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések  Az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő költségek.  Új épület, épületrész építése esetén az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges infrastrukturális hozzájárulások is figyelembe vehetők.  A költségeket a szokásos piaci áron kell elszámolni. A támogatás utófinanszírozású. A támogatás formája: vissza nem térítendő  Új munkahelyenként alaptámogatásként 1,5 millió Ft igényelhető  Kiegészítő támogatásokra lehet pályázni,  A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft,  A támogatási intenzitás mértéke más állami támogatásokkal együtt nem haladhatja meg az 50%-os mértéket,  A támogatás számításának alapja a beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége. GYMSMKH

18 A támogatás alapján nem számolhatók el az alábbi költségek:  a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke, a pótló (helyettesítő) beruházás költségei, beruházás költségei,  ingatlan, földterület vásárlása,  gépjárművek bekerülési értéke, (targonca, lassú jármű elszámolható)  szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke, értéke,  bérleti díjak, lízing költségek,  az elszámolható költségek a Rendelet 18/A. § (3) bekezdésében meghatározott immateriális javak bekerülési értéke, ha azt a meghatározott immateriális javak bekerülési értéke, ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használja, használja,  az immateriális javak 4. mérlegtételén (Szellemi termékek) szereplő szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek, jogvédelemben részesülő szoftver termékek,  a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,  a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek. GYMSMKH

19 A pályázat kidolgozása: az Útmutató II. fejezete tartalmazza a formai követelményeket. A pályázat benyújtása: a pályázatot a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére lehet eljuttatni, 2014. január 9-től 2014. február 14-ig terjedő időszakban. Hiánypótlás: formai szempontból hiányos pályázat esetében 1 alkalommal szólítunk fel. Ellenőrzés: támogatási javaslat előkészítését megelőzően a munkaügyi központ jogosult, illetve a döntést megelőzően minisztérium jogosult. Támogatási javaslat: kialakításának szempontjai a pályázati felhívásban találhatóak. Döntés: nemzetgazdasági miniszter 2014. április 4-ig mérlegelési jogkörében dönt. Tájékoztatás: követően a minisztérium a honlapján (www.kormany.hu, a keresőbe beírni a pályázat kódjelét: NFA-2014-KKV) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján (nfsz.munka.hu, www.munka.hu/Foglalkoztatás) teszi közzé. www.kormany.huwww.munka.huwww.kormany.huwww.munka.hu A munkaügyi központ igazgatója 2014. április 29-ig tájékoztatja a pályázót. GYMSMKH

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! SÖRÖSNÉ VÍZVÁRI VIOLETTA ELÉRHETŐSÉGEK: Személyesen: Győr, Árpád út 32. II. em. 226 iroda Telefonon: 96/ 814-297 Email: sorosne@lab.hu GYMSMKH

21 „A nők 40 év szolgálati jogviszonya megszerzésének elősegítése” központi munkaerő-piaci program

22 Célja  Az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése. Célcsoportja  Az a legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső nő, aki:  a 60. életévét betöltötte - jogosultsági idejére való tekintet nélkül, illetve  az 55. életévüket betöltött nők esetében azoknak a köre, akik legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkeznek. (jogosultsági idő < szolgálati idő)  A jogosultsági idő megállapítását egyedileg kell igazolni. „A Nők 40” program

23 A program elemei  Munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása  Munkatanácsadás,  Motivációs és álláskeresési tanácsadás  Kulcsképesség fejlesztő (munka megtartás és a munkavégzés követelményeiként támasztott képességek fejlesztése)  Bérköltség támogatás

24  A munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők teljes munkaidejű munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén nyújtható támogatás.  A helyi munkaerő-piaci sajátosságokat figyelembe véve a támogatás mértéke 50 és 100 % között változhat.  A támogatás megállapítása során havi bruttó bérként legfeljebb 142.500 Ft vehető figyelembe. Igénybe vehető szociális hozzájárulás adó kedvezmény  Az 55 év feletti munkavállaló foglalkoztatása esetén 100.000 Ft munkabérig a 27 %-os szociális hozzájárulási adó után 14,5%-os kedvezmény vehető igénybe.  Tartósan álláskereső foglalkoztatása esetén ez a kedvezmény 100%. Támogatás formája, mértéke

25  Legfeljebb 10 hónap, 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség  A támogatást a területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási munkaügyi kirendeltségén lehet igényelni.  A programba történő bevonásra 2014. április 30-ig van lehetőség.

26 Köszönöm a figyelmet! Takácsné Simon Nikoletta Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Foglalkoztatási Programok Osztály 9021 Győr, Árpád u. 32. Tel.: 96/814-250 simonn@lab.hu

27 Virtuális Munkaerőpiac Portál HR szolgáltatások

28 Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP) A Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP) olyan elektronikus felület, amely önálló és kényelmes on-line álláshirdetést és álláskeresést tesz lehetővé. Fő célja : Munkáltatók és munkavállalók könnyű és gyors egymásra találása. Regisztráció IR-azonosító: nyolcjegyű azonosító szám, amelyet székhely/telephely szerint illetékes járási hivatal munkaügyi kirendeltségén igényelhet. Használata biztosítja a megadott adatok hitelességét. Hol érhető el? vmp.munka.hu

29

30

31

32 Munkaerőigény bejelentés: 1. foglalkoztatói adatlap kitöltése 2. munkaerőigény bejelentő adatlap kitöltése munkakörönként Adatlapok leadása:  személyesen  elektronikusan  faxon  postai úton HR SZOLGÁLTATÁSOK

33  Hirdetések www.gyor-moson-sopron.munka.hu,  Munkaköröket tartalmazó összesített hirdetés Kisalföld, Győr+ Tv.  Csoportos tájékoztatók  Közvetítés  Előszűrés, első interjú, interjú helyszín biztosítása  Helyi állásbörzék  Plakátok  Munkaerőigények országos kiterjesztése  Céglátogatások, személyes kapcsolattartás Szolgáltatásaink térítésmentesek. Szolgáltatásaink

34 Elérhetőségeink Cím: 9024 Győr, Bartók B. u. 2. Telefonszám: 96/528-770 Fax: 510-183 E-mail címek: Márton Réka martonreka@lab.hu Hertelendy Zsanett hertelendyzs@lab.hu Zámbó Johanna zamboj@lab.hu

35 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "1 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKÁLTATÓI FÓRUM 2014. január 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések