Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Horváthné Szendrei Szilvia Felügyelőség-vezető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 2013. május 22. - Miskolc E-kereskedelem,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Horváthné Szendrei Szilvia Felügyelőség-vezető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 2013. május 22. - Miskolc E-kereskedelem,"— Előadás másolata:

1 1 Horváthné Szendrei Szilvia Felügyelőség-vezető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 2013. május 22. - Miskolc E-kereskedelem, vállalkozói szemmel

2 2 Elektronikus kereskedelem (1) A XXI. században szinte minden hagyományosan folytatható tevékenységnek megvan az online dimenziója is. A tájékozódás, a szórakozás és természetesen a vásárlás is egyre gyakrabban történik a világhálón keresztül. Az információs technológia rohamos fejlődésének köszönhetően az internetes áruházak alkotják a kiskereskedelmi értékesítési csatornák legújabb irányait.

3 3 Az online vásárlás, mint a távollevők közötti szerződések sajátos típusa hazánkban is nagy népszerűségnek örvend a fogyasztók körében. A kiskereskedelemi forgalom egyre nagyobb százalékát teszi ki. Az elektronikus kereskedelem a folyamatosan fejlődő technikának, az egymás közti versengésnek köszönhetően állandó változásban van. Elektronikus kereskedelem (2)

4 4 E-kereskedelem forgalma A

5 5 A távollevők között kötött ügyletek előnyei: kényelem, kedvező ár, kínálati bőség. Hátrányai: Fokozottan fennáll a meggondolatlan szerződéskötés lehetősége, A fogyasztó kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülésének veszélye. E-ker előnye, hátránya

6 6 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) FttvFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) FgytvFogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv) Ker.tvA kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Ker.tv) A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet Ár rendeletA termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM- SZMM rendelet (Ár rendelet) Jótállási rendeletAz egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (Jótállási rendelet) E-kereskedelem jogszabályi háttere

7 7 Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás. E-ker szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog. Webáruház: amikor egy honlapon hozzáférhető webes felületen a fogyasztó valamilyen terméket megrendelhet. Fogalom meghatározás

8 8 Fontos tudni! (1) Az elektronikus úton, webáruházakban történő vásárlás során létrejött szerződések a Korm. rendelet alapján távollevők között kötött szerződésnek minősülnek. A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó nyilatkozatával jön létre, mely ajánlatból és elfogadó nyilatkozatból áll. Webáruház katalógusának közzététele nem ajánlattételnek, hanem ajánlatra történő felhívásnak minősül. Interneten történő vásárlás esetén a „klikkelő” fél, azaz a fogyasztó tesz ajánlatot a kereskedőnek.

9 9 Fontos tudni! (2) A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. (legkésőbb 48 órán belül) Visszaigazolás = ELFOGADÓ NYILATKOZAT Az eladótól érkezett részletes, a szerződés lényeges elemeit tartalmazó e-mail üzenet jelenti a szerződés létrejöttét.

10 10 Az Ektv. szerint a szolgáltatónak az Ektv. 4 §-ában meghatározott adatokat elektronikus úton, közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon kell közzétennie. Az @-ker tevékenységet folytató vállalkozás a szerződés megkötése előtt nyújtandó tájékoztatási kötelezettségének egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni. Az előzetes tájékoztatás: Elektronikusan a webáruház honlapján, Folyamatosan és közvetlenül (előzetes regisztráció és időkorlát nélkül), Egyértelműen, közérthetően és könnyen hozzáférhető (azaz átlátható) módon. Jogszerű kereskedelmi gyakorlat Webáruház üzemeltetés esetén (1)

11 11 Jogszerű kereskedelmi gyakorlat Webáruház üzemeltetés esetén (2) Előzetes tájékoztatási kötelezettség a szolgáltató nevére: A teljes vagy rövidített cégnév, egyéni vállalkozói megnevezés a szolgáltató székhelyére A szolgáltató cégjegyzék szerinti székhelye, ill. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásban megjelölt cím a szolgáltató e-mail címére és egyéb elérhetőségére vonatkozóan (telefonszám) Cégbíróság neve és a bejegyzett társaság cégjegyzékszáma, A tevékenységet engedélyező hatóság neve és engedélyszáma.

12 12 Jogszerű kereskedelmi gyakorlat Webáruház üzemeltetés esetén (3) Előzetes tájékoztatási kötelezettség a szolgáltató adószámát illetően, A magatartási kódexre vonatkozóan, ha valamilyen magatartási kódexhez csatlakozott a vállalkozás, úgy arra köteles a honlapján is utalni.

13 13 Jogszerű kereskedelmi gyakorlat Webáruház üzemeltetés esetén (4) Előzetes tájékoztatási kötelezettség a szolgáltató elektronikus szerződés megkötésére vonatkozóan Általános Szerződési Feltételek A szolgáltató köteles az Ektv. 5. § (1) bekezdése értelmében a honlapján a szerződések megkötésére és teljesítésére vonatkozó, a szolgáltató által előre, egyoldalúan és több szerződés megkötésének céljából meghatározott általános szerződési feltételeit (ÁSZF) megjeleníteni és annak tárolását a fogyasztó számára biztosítani annak érdekében, hogy a fogyasztó számára is bizonyítható módon rendelkezésre álljon a szerződéskötés után az adott jogügyletre vonatkozó szerződéses feltételekről és jogszabályi rendelkezésekről szóló tájékoztatás.

14 14 Az ÁSZF tárolhatósága akkor biztosított, ha a fogyasztó a honlap tartalmát teljes egészében lementheti a számítógépére, vagy ha a nyomtatás lehetősége megoldott, illetve ha letölthető formátumú. Jogszerű kereskedelmi gyakorlat Webáruház üzemeltetés esetén (5)

15 15 Jogszerű kereskedelmi gyakorlat Webáruház üzemeltetés esetén (6) A web felületen közzé kell tenni az elektronikus szerződéskötés lépéseit! A virtuális bevásárlás folyamatai:  Előzetes regisztráció  Katalógusban való böngészés  Termékválasztás  Kosárba helyezés  Kosár tartalmának frissítése, törlése  Teljesítési és szállítási feltételek kiválasztása  Fizetési mód  A fogyasztói ajánlattétel és annak elfogadása

16 16 Jogszerű kereskedelmi gyakorlat Webáruház üzemeltetés esetén (7) A szerződés alakiságára, iktatására és utólagos hozzáférhetőségére vonatkozó tájékoztatás: Jogszerű, ha a vállalkozás tájékoztat arról, hogy a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, valamint arról is, hogy a szerződés iktatásra kerül-e, esetlegesen a szerződés utólagos hozzáférése biztosított-e. A szerződés nyelvéről is tájékoztatni kell a fogyasztót. Tájékoztatást kell adni a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól.

17 17 Jogszerű kereskedelmi gyakorlat Webáruház üzemeltetés esetén (8) Az áru vagy szolgáltatás ellenértékéről szóló előzetes tájékoztatás: Az elektronikus kereskedelemben érvényesülő árfeltüntetési szabályok megegyeznek az „offline-analóg” világban alkalmazandó előírásokkal, így a fogyasztót a webáruház honlapján tájékoztatni kell a megvételre kínált termék eladási áráról, ill. a szolgáltatás díjáról. Az árat az általános forgalmi adóval és egyéb kötelező teherrel együtt kell közzétenni, valamint az összes járulékos költségről – fuvardíj, szállítási költség, postaköltség – tájékoztatni kell a fogyasztót!

18 18 Jogszerű kereskedelmi gyakorlat Webáruház üzemeltetés esetén (9) Járulékos költségek megismerése! A fogyasztónak ahhoz, hogy optimális döntést tudjon hozni, még a szerződés kötés előtt teljes körül ismerettel kell rendelkeznie, ezért a webshopok tekintetében jogszerű az a vállalkozói magatartás, ha a honlapon a mindenkor aktuális - a termék tömege alapján meghatározott, termék darabszám alapján meghatározott, vagy a rendelés összeghatárától függően meghatározott – költségeket közlik.

19 19 Jogszerű kereskedelmi gyakorlat Webáruház üzemeltetés esetén (10) Az fizetés, szállítás és teljesítés egyéb feltételeinek előzetes tájékoztatása: Feltétlen közölni kell, ha minimum rendelési összeghatárt szab meg a vállalkozás, továbbá ha a fogyasztó általi fizetési teljesítést feltételhez köti. (előreutalás)

20 20 Jogszerű kereskedelmi gyakorlat Webáruház üzemeltetés esetén (11) Elállási jogról szóló tájékoztatás: A vállalkozás a szerződés megkötése előtt, kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni az elállási jogáról. Ennek szabályait a 17/1999. (ll.5.) Korm. rendelet határozza meg. Az elállási jog a fogyasztó oldalán fennálló információhiányt kompenzálja. A termék kézhezvételének napjától számított 8 munkanap! Ha nem kapott írásbeli megerősítést, (3. §!) Akkor ez a termék kézhezvételétől számított 3 hónap lehet!

21 21 Jogszerű kereskedelmi gyakorlat Webáruház üzemeltetés esetén (12) Elállási jog teljesítése: A fogyasztó részéről írásbeli jognyilatkozat megküldése. A vállalkozás a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül köteles visszafizetni. A fogyasztó kizárólag a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket viseli. A vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. KIVÉTELEK: a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a gyorsan romló termékek, és a természeténél fogva vissza nem szolgáltatható termékeknél, illetve a csomagolás megbontása esetén a szerzői jogvédelem alá eső termékek esetében. pl.: élelmiszerek, higiéniai termékek, szexuális segédeszközök, étrend-kiegészítők, feldolgozott állateledel, kontaktlencse, fogkefe, piercing, fehérnemű.

22 22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Horváthné Szendrei Szilvia Felügyelőség-vezető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 2013. május 22. - Miskolc E-kereskedelem,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések