Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EUETS ’2013 AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK JELENTÉSÉRE ÉS A JELENTÉSEK HITELESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÚJ SZABÁLYOZÁSOK dr. Varga Pál környezetvédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EUETS ’2013 AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK JELENTÉSÉRE ÉS A JELENTÉSEK HITELESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÚJ SZABÁLYOZÁSOK dr. Varga Pál környezetvédelmi."— Előadás másolata:

1 EUETS ’2013 AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK JELENTÉSÉRE ÉS A JELENTÉSEK HITELESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÚJ SZABÁLYOZÁSOK dr. Varga Pál környezetvédelmi szakértő ny. főosztályvezető Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai napok Budapest 2013.Szeptember 30.

2 JOGSZABÁLYOK, KÖVETELMÉNYEK 2008-2012: EUETS ( EU emisszió kereskedelmi rendszere) második működési időszak 2003/87/EK irányelv az ÜHG kibocsátási egységek kereskedelmi rendszeréről 2007/589/EK rendelet (MRG) 272/2004.(IX.29) Korm.r. engedélyezésről és 183/2006.(IX.13.) Korm. r a hitelesítésről 2013-2030: EUETS harmadik időszak 2003/87/EK irányelv 600/2012/EU rendelet a hitelesítők akkreditációjáról 601/2001/EU rendelet a kibocsátások nyomonkövetéséről 295/2012.( X.16.) Korm. r. hitelesítők akkreditálásról és 410/2012.(XII.28.) Korm.r. kibocsátások engedélyezéséről

3 EUETS ENGEDÉLYEZÉS/ HITELESÍTÉS: ÚJ SZABÁLYOZÁS 600/2012/EK és 601/2012/EK  Összehangolt, EU rendeleti szintű szabályozás a kibocsátások (nyomonkövetésére) engedélyezésére (MRR) és hitelesítésére(AVR)  Egységes, versenypiaci megközelítés a kibocsátás kereskedelemre és a kibocsátás hitelesítésre  EU szintű összhangban a jogi-,a szabvány (ISO)-, és az akkreditálási ( EA) követelmény Az új szabályozás:  BONYOLULTABB  SZIGORÚBB  MÉGTÖBB SZAKÉRTELEM

4 SZABÁLYOZÁS KÖZREMŰKÖDŐK HITE- LESÍ- TŐK JEGY- ZÉK- KE- ZELŐ ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG éves kvóta visszaadás engedély jelentés monitoring kibocsátás- kvóta tranzakció - regisztrálás akkreditálás hitelesítés kiosztási lista jelentés KIBOCSÁTÓKKIBOCSÁTÓK jelentés elfogadása KE RES KE DŐK AKKREDI- TÁLÓ TESTÜLET BÍRÁLÓK KORMÁNY EU BIZOTTSÁG EA

5 FOLYAMATOK-KAPCSOLATOK engedélyezés monitoring jelentés hitelesítés akkreditáció

6 JOGSZABÁLYOK, SZABVÁNYOK, SEGÉDLETEK EUETS IRÁNYELVEK 2003/87/EK 2009/29/EK EU AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYOZÁSOK 765/2008/EK rendelet 601/2012/EU rendelet a nyomon-követésről és jelentésről ( MRR ) 600/2012/EU a jelentések hitelesítéséről, a hitelesítők akkreditálásáról ( AVR ) M&R SEGÉDLETEK A&V SEGÉDLETEK ISO 14065 ISO17011 EA- 6/03 ISO17011 2005.évi.78.tv. ( mód ) 2004,évi 115.tv. 295/2012. ( Korm.r.) NAR 01….. 410/2012. ( Korm.r.)

7 ÜHG SZABVÁNYOK (Intézményi) leltárokra(Inventory): (kibocsátások, kivonások, források, nyelők) ÜHG projektre: (alapállapothoz képest változásokra)

8 „Validálás / verifikálás akkor fordul elő, amikor egy semleges validáló / vagy verifikáló objektíven kiértékel egy felelős fél (általában egy szervezet vagy egy ŰHG- projekt vezetősége) által tett ÜHG- állítást, azonosított és megfelelő kritériumok szerint. Ezután a validáló vagy verifikáló megfogalmaz egy következtetést, amely a megcélzott félnek a megegyezés szerinti bizonyossági szintet biztosítja arra nézve, hogy az ÜHG- állítás nem tartalmaz jelentős hibát, kihagyást vagy félreértelmezést.” HITELESÍTÉS/VERIFIKÁLÁS/VALIDÁLÁS… (MSZ ISO 14064-3) célzott felhasználó (hatóság) hitelesítő felelős fél (üzemeltető) Hitelesítői nyilatkozat függetlenség felelősség bizonyosság

9 Új elemek az MRR-ben -Nyomonkövetési terv: központi szerepe erősödött, folyamatos, fejlesztése- a hitelesítő javaslataival- kötelező. ( A műszaki megvalósíthatóság és ésszerűtlen költségek figyelembe veendők) - Tartalmát külön melléklet részletezi (mrr.1.mell.) -Kis kibocsátóknak egyszerűsített monitoring terv (mrr 54.§ -Kibocsátás meghatározás: számítással (tevékenységi adatok, labor elemzések, kiegészítő paraméterek) vagy méréssel ( N2O és CO2 átadás esetén); szabványos, anyagmérleg módszerekkel -Létesítmény/ forrásanyag kategória besorolás; A ( 500 etonna) létesítmény; kisebb- ( < 5 etonna/év,vagy <10%), csekély (<1 etonna/év, vagy <2%)- és C jelentős forrásanyagok -Meghatározási szintek: „A” kategóriánál legalább az V. mell, a többinél II. mell szerint (bizonytalansági )küszöbérték= megengedett legnagyobb bizonytalanság: a meghatározási szintek a II. mell.-ben -A jelentést hitelesíteni, a hitelesítőket akkreditálni kell ! ALAP KÖVETELMÉNY: AZ ÜHG KIBOCSÁTÁSOK ÁTLÁTHATÓ ÉS PONTOS NYOMONKÖVETÉSE, JELENTÉSE

10 Alapelvek az MRR-ben  Az üzemeltetők kibocsátásukat a hatóság által jóváhagyott monitoring terv alapján követik (mrr 11.§)  A monitoring teljes és valamennyi forrásra, forrásanyagra kiterjed (5.§)  A kibocsátás meghatározása számítási ( szabványos és anyagmérlegen alapuló) és mérési módszerekkel történik  A kibocsátás kiszámítása/mérése a - műszakilag megvalósítható, ésszerűtlen költségeket nem okozó- legnagyobb pontossággal( mrr 8.§)  Az üzemeltető – az AVR szerint hitelesített - éves kibocsátását márc.31-ig jelenti a hatóságnak (mrr 61.§) Az MRR követelmények teljesítését a Bizottság által kiadott Segédletek ( Guidance Documents/ Templates ) segítik. Az üzemeltetők az Alapelvek betartásával hajtják végre az Irányelv szerinti nyomonkövetési és jelentési kötelezettségüket.(mrr.4.§)

11 Kibocsátások kiszámítása Szabványos módszer: tüzelőanyag mennyiség (TJ) ( vagy tevékenységi adat (t ) ) * kibocsátási tényező (tCO2/TJ vagy tCO2/t) * oxidációs tényező Anyagmérleg módszer: belépő/ kilépő anyag mennyisége ( t ) * anyag széntartalma * 3,664 (t CO2/t ) Közvetlen méréssel : (VIII. mell. szerinti pontossággal) mért konc * füstgázáram * üzemóra Számítási tényezők (kibocsátási, konverziós, biomassza-hányad…) meghatározása: Alapértelmezett: ország-specifikus érték vagy VI. mell. szerint Elemzéssel: VII. mell. szerinti gyakorisággal és hatóság által elfogadott mintavételi tervvel, akkreditált laborral meghatározott érték

12 Iránytű a kibocsátás meghatározásához 1.PONTOSSÁG 2.TELJESSÉG 3.BIZONYOSSÁG

13 Szórás és hiba

14 A KIBOCSÁTÁS KISZÁMÍTÁSA ÉS MÉRÉSE A LEHETŐ LEGPONTOSABB LEGYEN (MRR 7.§ 3, kiv: 8.§ 3) ( A VALÓS ÉRTÉKTŐL VALÓ LEGKISEBB ELTÉRÉSSEL) PONTOSSÁG: A MÉRÉS ÉS A VALÓDI ÉRTÉK KÖZÖTTI ELTÉRÉS MÉRTÉKE NE LEGYEN SEM SZISZTEMATIKUSAN SEM TUDATOSAN PONTATLAN (MRR 7.§ 1) A PONTATLANSÁG FORRÁSÁT BEAZONOSÍTANI ÉS A LEHETŐ LEGKISEBBRE CSÖKKENTENI (MRR 7.§ 2) Három iránytű a GHG kibocsátás meghatározásához 1.PON TOS- SÁG 2.TELJESSÉG 3.BIZONYOSSÁG

15 A NYOMONKÖVETÉS ÉS JELENTÉS TELJES ÉS KITERJED : MINDEN KIBOCSÁTÓ FORRÁSRA MINDEN FORRÁSANYAGRA (mrr. 5.§ ) 1.PONTOSSÁG 2.TEL- JES- SÉG 3.BIZONYOSSÁG Három iránytű a GHG kibocsátás meghatározásához

16 AZ ELVÁRHATÓ LEGNAGYOBB BIZONYOSSÁGGAL (mrr 8.§ 1) ( A LEHETŐ LEGKISEBB BIZONYTALANSÁGGAL, A LEHETŐ LEGKISEBB SZÓRÁSSAL) BIZONYTALANSÁG: A SZÓRÁST JELLEMZŐ %-OS PARAMÉTER, LEÍRJA AZ ÁTLAG KÖRÜLI 95 %-OS MEGBÍZHATÓSÁGI INTERVALLUMOT A KIBOCSÁTÁSI KATEGÓRIÁTÓL ÉS A NYOMONKÖVETÉSI ELJÁRÁSTÓL FÜGGŐ LEGMAGASABB MEGHATÁROZÁSI SZINTEN (mrr 26. és 41.§, II.V.és VIII.mell) ) (A SZINTTŐL FÜGGŐ MEGENGEDHETŐ LEGNAGYOBB BIZONYTALANSÁGGAL) MEGHATÁROZÁSI SZINT: KIBOCSÁTÁS MEGHATÁROZÁSI KÖVETELMÉNY: TEVÉKENYSÉGI ADAT ÉS SZÁMÍTÁSI TÉNYEZŐ LÉNYEGESSÉGI SZINT ALATT (mrr 8.§ 2) (AHOL MÉG NINCS LÉNYEGES VALÓTLANSÁG ÉS LÉNYEGES ELTÉRÉS) LÉNYEGESSÉGI SZINT: kis kibocsátásnál: éves kibocsátás 5%-a 500kt/év kibocsátásnál: éves kibocsátás 2%-a VALÓTLANSÁG: kihagyás, téves információ, hiba ELTÉRÉS: ellentétes az engedélyben, jogszabályban leírtakkal LÉNYEGES VALÓTLANSÁG: olyan valótlanság, eltérés, mely meghaladja a lényegességi szintet Három iránytű a GHG kibocsátás meghatározásához 1.PONTOSSÁG 2.TELJESSÉG 3. BIZO NYO SÁG

17 Elvárható bizonyosság meghatározása „ az üzemeltető gondoskodik az elvárható bizonyosság meglétéről” (mrr. 8.§ 1) 1.Létesítmény/ forrásanyag kategorizálás( mrr. 19.§ ) 2.Nyomonkövetési módszer: számítás vagy mérés 3.Meghatározási szint megállapítása a módszer (mrr.26.§ vagy 41.§,) és a kategória ( II. és V. vagy VIII.mell. ) figyelembevételével 4.Bizonytalansági küszöbérték (=megengedhető legnagyobb bizonytalanság==elvárható bizonyosság): a II. vagy VIII. mell.-ben a meghatározási szintnek megfelelő %-ban megadott érték ( 1,5 % – 10% között)

18 Meghatározási szint mértéke LÉTESÍTMÉNY kicsi „ A „ „B „ „C „ kibocsátás et/év 500 MÓDSZER szabványos nem szabványos VIZSGÁLAT akkreditált nem akkreditált FORRÁSANYAG kis jelentőségű csekély jelentős kibocsátás et/év 100 részarány % 10 MEGHATÁROZÁSI KÜSZÖB nagyobb kisebb SZINT (tier) magasabb alacsonyabb (tüzelőanyag mérési pontosság ) ( +- 5% ) ( +- 1,5% ) enyhébbszigorúbb

19 Meghatározási szintek FORRÁSANYAG „A” KAT „B”KAT „C”KAT JELENTŐS V.mell. Legmagasabb ésszerűtlen költség max 2-vel max 2-vel max 1-vel nem megvalósítható a l a c s o n y a b b + 3 éves fejlesztés min: Tier 1 min:Tier 1 min:Tier 1 CSEKÉLY Legmagasabb ( ha megvalósítható, nem ésszerűtlen) KIS JELENTŐSÉGŰ konzervatív becslés lehetséges MŰSZAKILAG NEM MEGVALÓSÍTHATÓ VAGY ÉSSZERÜTLEN MAGAS KÖLTSÉG ÉS KIS JELENTŐSÉGŰ FORRÁS ANYAG ESETÉN KEDVEZŐBB MEGHATÁROZÁSI SZINT ALKALMAZHATÓ

20 Elvárható bizonyosság meghatározása „A” kategóriás létesítményben, számítási módszerrel, a szabványos tüzelőanyag mennyiségét: ( V.mell.) 2 meghatározási szinten, +- 5% küszöbértékkel kell meghatározni (II.mell.) „B” „C” kategóriás létesítményben, számítási módszerrel, a szabványos tüzelőanyag mennyiségét: ( mrr.26.§1b)) a legmagasabb 4.meghatározási szinten, +- 1,5% küszöbértékkel kell meghatározni (II.mell.) „A” kategóriás létesítményben, a szén kibocsátási tényezőjét a VI.mell. standard alkalmazásakor, az 1. meghatározási szinten, +- 7,5% küszöbértékkel kell meghatározni (II.mell.); de ha a kibocsátási tényezőt elemzéssel határozza meg (II.mell.2.1.), akkor 3.meghatározási szint és +- 2,5% küszöbérték az elvárható bizonyosság MINNÉL NAGYOBB AZ ÉVES KIBOCSÁTÁS, MINNÉL JELENTŐSEBB A FORRÁSANYAG, ANNÁL KISEBB A BIZONYTALANSÁGI KÜSZÖBÉRTÉK

21 ÚJ KÖVETELMÉNYEK 600/2012/EU Bizottsági rendelet: EZÉRT:: az ÜHG kibocsátási jelentések hitelesítése olyan hitelesítőkkel történjen, akik rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, feladatukat függetlenül és pártatlanul, továbbá a Bizottsági rendeletben előírtak szerint látják el TOVÁBBÁ: a szabályozás járuljon hozzá a hitelesítési versenypiac létrejöttéhez, biztosítsa az átláthatóságot és a tájékoztatást FONTOS: a felesleges párhuzamosságok kiküszöbölése érdekében alkalmazni kell – az akkreditáló testületekre vonatkozó általános és az ÜHG hitelesítésre megfogalmazott speciális- a gyakorlatban már bevált harmonizált szabványokat ALAP KÖVETELMÉNY: AZ ÜHG KIBOCSÁTÁSOK ÁTLÁTHATÓ ÉS PONTOS NYOMONKÖVETÉSE, JELENTÉSE

22 Hitelesítés- validálás- akkreditálás

23 HITELESÍTÉS Hitelesítés: bizonyosság arról, hogy: a kibocsátott 1 tonna CO2 valóban 1 tonna ! ( ÉS nem is hiányzik további CO2 ! )  Hitelesítés: bizonyosság a végfelhasználó számára, arról, hogy az üzemeltetői jelentésben leírt CO2 mennyiség ( a dolog) igaz! („ thing is true ” ) Hitelesítési folyamat: az az eljárás, ahogyan a bizonyosságot megállapítjuk

24 HITELESÍTŐ AVR 1.cikk 3. Jogi személy AVR szerinti hitelesítési tevékenységet végez NAT által akkreditált HITELESÍTÉS AVR 1.cikk 4. A hitelesítő által a hitelesítői jelentés kibocsátása érdekében AVR-nek megfelelően végzett tevékenység

25 HITELESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG STRATÉGIAI ELEMZÉS KOCKÁZAT ELEMZÉS FELÜLVIZSGÁLAT HITELESÍTÉSI TERV FOLYAMAT ELLENŐRZÉSBELSŐ JELENTÉS LÉNYEGESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA HITELESÍTŐI JELENTÉS ELŐZETES ELEMZÉS

26 ELŐZETES ELEMZÉS 8.§ A szerződéskötést megelőzően végzendő Információk: üzemeltetői dokumentáció, rendelkezésre álló szakértők, várható kockázatok, akkreditálási követelmények A megfelelő hitelesítéshez szükséges időbeosztás elkészítése

27 Létesítmény összetettsége, Információk és követelmények Monitoring terv összetettsége Lényegességi szint Adatkezelési, ellenőrzési rendszer, összetettsége További elemzések időszükséglete ELŐZETES ELEMZÉS Időbeosztás SZE M- PON T- OK

28 Várható feladatok jellege, mérete, összetettsége Létesítmény, tevékenység ( A, B, C), kibocsátó források, forrásanyagok (jelentős, csekély, kicsi) kategóriája Mérőműszerek, módszerek, adatforrások, adatkezelések Monitoring-terv, -módszer jellemzői Szükséges lényegességi szint HITELESÍTÉSI MÓDSZERTAN STRATÉGIAI ELEMZÉS

29 KOCKÁZATELEMZÉS 12.§ Meg kell határozni: eredendő, észlelési, ellenőrzési kockázatokat Ezekhez figyelembe venni: saját stratégiai elemzést üzemeltető által átadott ( kockázatértékelési) információkat szükséges lényegességi szintet Mi a kockázat a hitelesítésben… Ami elromolhat… Ahol hiba lehet….

30 KOCKÁZATOK A HITELESÍTÉS SORÁN Ellenőrzési kockázat: melyet az ellenőrzési rendszer nem tud időben észlelni, korrigálni, megakadályozni Észlelési kockázat: annak kockázata, hogy a hitelesítő nem veszi észre az eltérést/ tévedést Eredendő kockázat: a kockázat, mely az ellenőrzés hiányában jelentkezne Hitelesítési kockázat: annak kockázata, hogy a hitelesítő nem megfelelő szakvéleményt ad ki. KOCKÁZAT : 1 t nem 1 t (annál több vagy kevesebb, vagy hiányzik további t)

31 HITELESÍTÉSI TERV 13.§ ELEMEI: Hitelesítési program: hitelesítési tevékenységek jellege, köre, ideje, módja Vizsgálati terv: ellenőrzési tevékenységek köre, módszere, eljárásai Adatgyűjtési terv: a kibocsátás alapjául szolgáló adatpontok, kapcsolódó adatgyűjtés köre, módszere CÉL: HITELESÍTÉSI KOCKÁZAT ELFOGADHATÓ SZINTRE CSÖKKENTÉSE Készül: stratégiai és kockázat elemzés alapján

32 A hitelesítési tervben foglaltak végrehajtása Kiterjed: a jóváhagyott monitoring terv végrehajtásának ellenőrzése Továbbá: átfogó ellenőrző vizsgálatra, = analitikai eljárásra, = adathitelesítésre, = monitoring módszerre HITELESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG 14.§

33 Az adatok ingadozásának, tendenciáinak elemzése kiugróan eltérő, váratlan, hiányos adatok – melyek nincsenek összhangban más lényeges információkkal – meghatározása, hatása a hitelesítési tevékenységre az eltérések magyarázata, alátámasztása csak lényeges bizonyítékokkal lehetséges HITELESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG analitikai eljárások (15.§ )

34 varga/uhg/hitelesites A jelentésben foglalt adatok hitelesítése: Forrásanyagok és kibocsátó források teljességének ellenőrzése Az összesített adatok és az elsődleges adatforrások közötti összhang: az adatok visszakövetése az elsődleges adatforráshoz Az adatok megbízhatósága és pontossága A mérési adatok, számítások eredményeinek ellenőrzése HITELESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG adathitelesítés (16.§)

35 A jóváhagyott monitoring módszer ( mintavételi terv) alkalmazása, végrehajtásának ellenőrzése ( átadott és átvett CO2 értékek ellenőrzése ) (módosítások, ezek bejelentésének ellenőrzése) ( jóváhagyott eltérő módszerek ellenőrzése ) helyszíni szemle (21.§) a mérőrendszerek, berendezések működésének ellenőrzésére, szóbeli adatok gyűjtésére HITELESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG monitoring ellenőrzése (17.§)

36 varga/uhg/hitelesites Hitelesítési alapelv 2003/87/EK V.mell. A jelentett kibocsátásokat csak akkor lehet hitelesíteni ha: megbízható és hiteles adatok a kibocsátások nagyfokú bizonyossággal történő meghatározását teszik lehetővé Nagyfokú bizonyosság: Az adatokban nincsenek ellentmondások Az adatgyűjtés tudományos, szabványos módszeren alapul A nyílvántartások hiánytalanok

37 HITELESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG valótlanságok, eltérések kezelése (22.§) Talált valótlanságok, eltérések, üzemeltetői korrekciók dokumentálása Üzemeltető értesítése, felszólítása korrekcióra Kijavíthatatlan eltérések, valótlanságok Valótlanságok, eltérések elemzése: jellege, mértéke, előfordulási körülményei, hatásuk az adatokra, összes kibocsátásra Lényegesség vizsgálata

38 HITELESÍTŐI JELENTÉS következtetések levonása Üzemeltetői jelentés végső adatainak ellenőrzése, korábbi adatokkal való egybevetése Nyomonkövetési terv előírások szerinti végrehajtása Hitelesítési kockázat elfogadhatóan alacsony szintű ? Van-e elegendő bizonyíték az elvárható bizonyosságú hitelesítői vélemény kiadásához ?

39 HITELESÍTŐI JELENTÉS belső hitelesítői dokumentáció (26.§) Hitelesítési tevékenység eredményei Stratégiai elemzés, kockázat elemzés, hitelesítési terv Információk, igazolások a megállapított valótlanságok lényegi hatásainak megítéléséhez Független felülvizsgálat megállapításai (.. akkreditáló testület esetenkénti ellenőrzése ) TARTALMA:

40 HITELESÍTŐI JELENTÉS független felülvizsgálat (25.§)  A belső hitelesítői dokumentációt és a hitelesítői jelentést – közzététel előtt- felülvizsgálatra független bírálónak kell bemutatni  A felülvizsgálat kiterjed: = teljes hitelesítési eljárásra = avr rendelettel és ühg szabvánnyal való összhangra = megfelelő szakmai gondosság megítélésére = megítélés az elegendő bizonyítékról (az elvárható bizonyosságú hitelesítői jelentés kiadásához) A független bíráló megállapításait a hitelesítő a belső dokumentációban rögzíti

41 HITELESÍTŐI JELENTÉS tartalma (27.§) Üzemeltető adatai, engedélye, jóváhagyott monitoringja, kibocsátói jelentése Hitelesítési célkitűzések, hatókör, jelentési időszak Összesített kibocsátás tevékenységenként Hitelesítői szakvélemény Megállapított korrigálatlan valótlanságok, eltérések az engedélytől, mrr rendelettől A valótlanságok, eltérések mértéke, jellege, Miért van vagy nincs a valótlanságoknak lényeges hatása Helyszíni szemle adatai Hiányos adatok, üzemelési változások Javaslatok a javításra Hitelesítésben részvevők, bíráló Aláírás, dátum

42 varga/uhg/hitelesites HITELESÍTŐI JELENTÉS megállapításai Kielégítő-e az üzemeltetői jelentés Van-e elegendő bizonyíték az elvárható bizonyossággal történő vélemény kialakításához Tartalmaz-e a jelentés lényeges valótlanságokat A JELENTÉS AKKOR TEKINTHETŐ KIELÉGÍTŐNEK HA AZ NEM TARTALMAZ LÉNYEGES VALÓTLANSÁGOKAT

43 HITELESÍTÉSI ELJÁRÁS Stratégiai elemzés Kockázat elemzés Hitelesítési terv Dokumentumok áttekintése Folyamat ellenőrzés Helyszini ellenőrzés Lényegesség megállapítása Jelentés készítése 2013 / 01 2014/ 03 Előzetes elemzés Belső jelentés Bírálat szerződéskötésjelentés

44 HITELESÍTŐ / SZERVEZET Hitelesítő szervezet: a NAT által akkreditált, az akkreditációs kör szerinti EUETS hitelesítőkkel, vezető hitelesítővel és bíráló EUETS hitelesítővel rendelkező jogi személy EU ETS vezető hitelesítő: az az EUETS hitelesítő, aki a hitelesítési csoport irányításáért, felügyeletéért és a hitelesítési jelentés elkészítéséért felelős, rendelkezik a hitelesítőkre előírt követelményekkel, továbbá a minőségbiztosítási/ kockázatkezelési/ audit szaktudással is EU ETS hitelesítő: a hitelesítési jelentésért felelős csoport tagja, az akkreditációs alkalmazási kör szerinti – energetikai, analitikai, eljárás- technológiai vagy légiközlekedési területen- szaktudással és a szakterületen eltöltött min. ötéves gyakorlattal rendelkezik Más tagállamban akkreditált szervezet: EGT államban akkreditálást szerzett szervezet

45 HITELESÍTŐ KÖTELEZETTSÉGEI Az üzemeltetői jelentés teljes és megfelel az MRG-nek Az üzemeltető a hatóság által jóváhagyott monitoringnak megfelelően cselekedett A jelentésben lévő adatok nem tartalmaznak lényeges valótlanságot Lehetséges teljesítmény javítás

46 „A„ és „B„ kategóriájú létesítmények esetén (< 500 et/év) HITELESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG lényegességi szint (23.§) „ C„ kategóriájú létesítmények esetén (> 500 et/év) Össz kibocsátás 5 %-a Össz kibocsátás 2 %-a

47 MONITORING/ JELENTÉSI HITELESÍTÉSI ALAPELVEK Teljesség: minden forrásra és forrásanyagra kiterjedően Pontosság: (megvalósítható, ésszerűtlen költséggel nem járó) legnagyobb pontossággal, Átláthatóság: hitelesítők, hatóságok által hozzáférhető, átlátható adatáramlás Költséghatékonyság: ésszerűtlen költség nélkül Megbízhatóság: hitelt érdemlően Összhang: azonos, összehasonlítható módszerek, Folyamatos fejlesztés: teljesítmény javítás Valódiság: mentesség a lényeges tévedésektől és eltérésektől; az adatok meghatározása elvárható bizonyossággal: lényeges valótlanságot nem tartalmaz

48 HITELESÍTŐI TEAM (36.§) Hitelesítői team: a hitelesítési tevékenység elvégzésére alkalmas csapat a csoport legalább egy EUETS vezető és megfelelő számú EUETS hitelesítőből és szükség szerinti külső szakértőkből áll (36.§) Független bíráló: a hitelesítői jelentés és a belső dokumentáció független felülvizsgálatához A vezető hitelesítővel azonos szakértelemmel rendelkezik nem lehet a hitelesítői team tagja

49 HITELESÍTŐI ALKALMASSÁGI RENDSZER (35.§) Alkalmassági kritériumok: Kritériumok a személyzet általános szakértelmére Speciális kritériumok valamennyire hitelesítő típusra külön-külön Teljesítmény értékelési rendszer A személyzet alkalmasságának. teljesítményének értékelési módszere A hitelesítési teljesítmény folyamatos értékelése A személyzet folyamatos továbbképzése Speciális előírások Előírások az akkreditáció hatályára, a hitelesítő teamre, a működtetés erőforrásaira, a hitelesítési tevékenység határidőn belüli elvégzésére…

50 HITELESÍTŐI ELJÁRÁSOK Alkalmassági eljárás : a hitelesítői személyzet alkalmasságának kritériumaira, értékelésére, folyamatos képzésére (35.§) Hitelesítési és minőségbiztosítási eljárás : a jogszabályban, szabványban előírt hitelesítési tevékenységekre, folyamatokra (40.§) Függetlenséget és pártatlanságot biztosító eljárás : a hitelesítő személyzet függetlenségének, pártatlanságának szabvány ( MSZ EN ISO 14065) szerinti biztosítására (42.§) A hitelesítési eljárások létrehozása, működtetése kötelező ( a NAT ellenőrzi)

51 HITELESÍTŐI KÖVETELMÉNYEK szakértelmi követelmények (37.§) Jogszabályok – EU és hazai-, szabványok, iránymutatások ismerete Adat és információ – lényegességi szint, kockázatok, mintavételi technikák, adatkezelési tevékenységek- ellenőrzési tapasztalata Ágazat-specifikus műszaki nyomonkövetési és jelentési ismeretek A szükséges végzettséget és gyakorlati időt a 295/2012. (X.16) Korm. rendelet írja elő

52 A hitelesítő független az üzemeltetőtől, kvóta kereskedőktől… Nem végezhet tanácsadást, műszaki segítséget... a monitoring kidolgozásához, üzemeltetéséhez.. Nem lehet összeférhetetlen- tulajdonosi, irányítási, pénzügyi, egyéb tanácsadási, műszaki segítség nyújtási- kapcsolat a hitelesítő és az üzemeltető között HITELESÍTŐI KÖVETELMÉNYEK pártatlanság, függetlenség (42.§)

53 AKKREDITÁCIÓ AKKREDITÁLÁS: független értékelés arról, hogy a hitelesítő rendelkezik a szükséges szakértelemmel, a feladatát az AVR szerint hajtja végre, s betartja az a NAT által előírt követelményeket AKKREDITÁLÁSI ELJÁRÁS: eldönti, hogy a hitelesítő jogosult-e akkreditálásra, ezáltal a hitelesítőt feljogosítja arra, hogy a kibocsátói jelentés hitelesítését végrehajtsa, továbbá az éves felülvizsgálat során ellenőrzi a hitelesítő tevékenységét, és az engedély lejárta előtt a hitelesítőt újraértékeli AKKREDITÁLÓ TESTÜLET: a nemzeti jogszabályban kijelölt testület, tevékenységét az AVR szerint végzi, munkáját, hozzáértését az EA felügyeli

54 AKKREDITÁLÁSI FOLYAMAT KÉRELEM ÁTTEKINTÉS HIÁNYPÓTLÁS FELKÉSZÜLÉS ÉRTÉKELÉS JELENTÉS NEM MEGFELELŐSSÉGEK KORREKCIÓK DÖNTÉS ÉVES FELÜLVIZSGÁLAT ÚJRAÉRTÉKELÉS

55 A KÉRELEM ÉRTÉKELÉSE (47.§) ÁTTEKINTÉS: valamennyi dokumentum, rendelkezésre álló információ áttekintése HELYSZINI VIZSGÁLAT: vizsgálat a hitelesítőnél: belső hitelesítési dokumentáció, minőségirányítási, képzési rendszer megléte, megfelelősége TANÚSÍTÁSI VIZSGÁLAT: vizsgálat a hitelesítés helyszínén: a hitelesítő team helyszíni hitelesítési tevékenységének, szakértelmének, az előírások betartásának minta jellegű ellenőrzése MEGFE LELŐ

56

57 NAT INTÉZKEDÉSEK Akkreditáció megadása Akkreditáció meghossza- bítása Akkreditáció megújítása Akkreditáció felfüggesztése: AVR rendelet folyamatos és ismételt megsértése AVR rendelet súlyos megsértése NAT külön kikötéseinek és feltételeinek megsértése Akkreditáció visszavonása szűkítése: A felfüggesztési okok nem teljesítése A hitelesítői menedzsment egy tagja jogerősen bűnös csalás büntettében A hitelesítő szándékosan hamis információt adott

58 HITELESÍTÉSI ELJÁRÁS átmeneti időszak Korábbi előírások Hitelesíté si terv Hitelesítés a korábbiak szerint Korábbi monitoring MRR szerinti monitoring Hitelesítés a korábbiak szerint átmeneti időszak 2012 / 12 Hitelesítői szerződéskötés az üzemeltetővel Jelen -tés a ható ság- nak Hitelesítés korábbiak szerint Hitelesítés az AVR előírások szerint átmenti időszak AVR előírások Hitelesítési terv Hitelesítés az új előírások szerint MRR előírások szerinti monitoring 2013/01 Akkreditálási kérelem beadása Akkreditálási értékelés: Dokumentumok áttekintése Helyszíni ellenőrzés Tanúsítás az üzemeltetőnél végzett hitelesítésről 2014 / 03.31. Akkre- ditálás meg- adása Akkreditált hitelesítés AVR szerint akkreditált időszak

59 FELADATOK / FELELŐSSÉGEK ÜZEMELTETŐ Monitoring terv készítése Monitoring végrehajtása Éves jelentés készítése Hiteles jelentés beadása Kvóta visszaadás HATÓSÁG Monitoring elfogadása Ellenőrzés Jelentés elfogadása (valós emisszió meghatározása) HITELESÍTŐ Akkreditálási kérelem benyújtása Akkreditált hitelesítés Éves kibocsátási jelentés hitelesítése AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Akkreditálási eljárás Akkreditálás megadása Felügyelet

60 EUETS ÉVES MUNKATEV

61 Köszönöm a türelmet! További információk: www.ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitori ng/documentation-en.htm vargapaldr@gmail.com

62 további kérdések: vargapaldr@gmail.com KÉRDÉSEK ?

63 Nincs „kvóta fölötti kibocsátás”Nincs „kvóta fölötti kibocsátás” Minden monitoring az „engedély szerint”Minden monitoring az „engedély szerint” „Szabványoknak megfelelő adatgyűjtés„Szabványoknak megfelelő adatgyűjtés Nincs „ lényeges hiba” a hitelesítéskorNincs „ lényeges hiba” a hitelesítéskor Nem kell „pontosabb monitoring”Nem kell „pontosabb monitoring” Az „adatokban nincs ellentmondás”Az „adatokban nincs ellentmondás” A „nyilvántartások hiánytalanok”A „nyilvántartások hiánytalanok” TAPASZTALATOK’2010

64

65 TAPASZTALATOK’2010 GYENGESÉGEK: Hitelesítések megtervezéseHitelesítések megtervezése KockázatelemzésKockázatelemzés Szakterületek lefedettségeSzakterületek lefedettsége Fejlesztések szükségességeFejlesztések szükségessége SORREND: SORREND: Megfelelő Megfelelő ( 1 fő ) ( 1 fő ) Átlag körüli: Átlag körüli: (többség) (többség) Nem megfelelőNem megfelelő ( 1 fő) ( 1 fő)

66 BEJEGYZETT HITELESÍTŐK’2010 EUETS: Gazdasági társaság:Gazdasági társaság: 10 10 Egyéni hitelesítő :Egyéni hitelesítő : 2 EU hitelesítő :EU hitelesítő : 1 Szakértő összesen:Szakértő összesen: 60 60 KIOTÓI HITELESÍTŐK: Külföldi:Külföldi: TÜV Süd TÜV Süd Bureau Veritas Bureau Veritas SGS SGS Hazai:Hazai: Imsys Imsys Carbon Credit Carbon Credit

67

68 EUETS HITELESÍTÉS’2013 HITELESÍTŐI TEVÉKENYSÉG: 600/2012/EU és 601/2012/EU RENDELETEK dr. Varga Pál Nemzeti Akkreditáló Testület Akkreditálási Tanács NAT továbbképzés 2013.szeptember 17.

69 EUETS HITELESÍTÉS’2013 HITELESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG ELLENŐRZÉSE dr. Varga Pál Nemzeti Akkreditáló Testület Akkreditálási Tanács Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013.május 9.


Letölteni ppt "EUETS ’2013 AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK JELENTÉSÉRE ÉS A JELENTÉSEK HITELESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÚJ SZABÁLYOZÁSOK dr. Varga Pál környezetvédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések