Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS FŐBB JELLEMZŐI AZ ÉSZAK – ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2008. November 06.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS FŐBB JELLEMZŐI AZ ÉSZAK – ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2008. November 06."— Előadás másolata:

1 A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS FŐBB JELLEMZŐI AZ ÉSZAK – ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2008. November 06.

2 Az Észak - alföldi régió főbb jellemzői  A második legnagyobb kiterjedésű régió;  389 település található itt, kétharmaduk Szabolcs –Szatmár-Bereg megyében;  Lakosainak száma 1 559 000 fő, a legnépesebb megye Szabolcs-Szatmár- Bereg, a legalacsonyabb népességszámot pedig Jász-Nagykun-Szolnok megyében találjuk;

3 Az Észak - alföldi régió főbb jellemzői II.  A rendszerváltozás után a gazdasági struktúraváltás következtében az itt élők tömegesen veszítették el munkahelyüket ;  Nagyarányú elvándorlás: legjelentősebb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (2004-ben 25 167 fő), valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyében (16.622 fő);  A legtöbb komfort nélküli és szükséglakás Jász- Nagykun-Szolnok megyében található (KSH – 2005. év: 22,9%), a legkevesebb pedig Hajdú- Bihar megyében (18,7%);

4 Az Észak - alföldi régió főbb jellemzői III.  Az aktív foglalkoztatottak aránya országos viszonylatban is rendkívül alacsony, az eltartottak aránya viszont meglehetősen magas;  Olyan munkahelyek szűntek meg, amelyek nagy számban foglalkoztattak alacsony iskolai végzettségű munkavállalókat;  A régió gazdasági karakterét a mezőgazdaság határozza meg;  Jellemző a kevésbé korszerű és nem piacképes ágazatok túlsúlya - a régióban a szolgáltató szektor szerepe is kisebb, mint az országban általában;

5 Az Észak - alföldi régió főbb jellemzői IV.  A régió lakosságának iskolai végzettsége minden kategóriában elmarad az országos átlagtól;  Mélyszegénység - települési hátrány és etnikai szegénység;  Nyilvántartott tbc-s betegek száma az Észak-alföldi régióban a legmagasabb a régiók közül  A munkavállalók átképzése is problematikus;

6 Az Észak - alföldi régió főbb jellemzői V.  Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében az 1000-1999 fős, illetve a 2000-4999 fős településnagyság a legdominánsabb, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 229 település egyharmada aprófalu, tehát 500-999 fő közötti népességszám jellemzi.  Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében a nagy településekből álló településstruktúra okán a legtöbb önkormányzat önállóan biztosítja a szociális feladatokat, ezzel szemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye külső perifériát alkotó aprófalvas kistérségeiben a települések a szükséges források hiányában önerőből képtelenek a szociális ellátások biztosítására, így a társulási formát alkalmazzák.

7 A régió hajléktalan ellátásának főbb jellemzői  A hajléktalanok ellátása terén az egyik fő problémát az jelenti, hogy e létforma sajátosságaiból fakadóan nem állnak rendelkezésre adatok az otthontalan emberek pontos számáról. Készültek ugyan felmérések és kimutatások, ezeknek azonban két fő kritikája fogalmazható meg: egyrészt az adatok nem minden esetben tartalmazzák a kisebb falvak, városok hajléktalanságra vonatkozó adatait; másrészt a meglévő adatok az egyes intézményeknél regisztrált hajléktalan létszámot tartalmazzák, nem pedig a ténylegesen ellátott, napi kapcsolatrendszerben álló ügyfelek adatait.

8 A régió hajléktalan ellátásának főbb jellemzői II.  Az Észak – alföldi régióban /saját felmérésünk eredménye/ 1754 fő a regisztrált hajléktalan emberek száma – ez hozzávetőleges képet ad a régió érintettségéről;  A nemek szerinti megoszlás szempontjából az országos átlag figyelhető meg, 14%-os a nők aránya és 86%-os a férfiaké;

9 A régió hajléktalan ellátásának főbb jellemzői III.  Az életkor szerinti megoszlás szintén az országos arányokat mutatja, vagyis a 35 – 65 év közöttieket száma a legmagasabb. Ezen belül emelkedő tendenciát mutat a 45 év felettiek száma, melynek előrelátható következménye az idős korba lépő hajléktalanok számának emelkedése;  Megyénként jelentős eltérést nem mutatnak az életkori megoszlásról szóló mutatók, csakúgy, mint a családi állapotról szóló számok. Nagyon magas az egyedülállók, társas támasz nélkül élők száma.

10 A régió hajléktalan ellátásának főbb jellemzői IV. Életkor Megoszlás 18 - 24 év98 25 - 34 év125 35 - 44 év 556 45 - 54 év 582 55 - 65 év 307 65 -86 Összesen:1754 Családi állapot Megoszlás egyedülálló/ elváltak, özvegy, különél is/ 1448 házas174 élettársa van132 Összesen:1754

11 A régió hajléktalan ellátásának főbb jellemzői VI.

12 A régió hajléktalan ellátásának főbb jellemzői VII.

13 A régió hajléktalan ellátásának főbb jellemzői VIII.

14 A régió hajléktalan ellátásának főbb jellemzői IX.  A régióban összesen 18 ellátó 11 településen nyújt szolgáltatást, jellemzően Nappali Melegedőkben, Éjjeli Menedékhelyen és Átmeneti Szálláson, az összes férőhelyszám így megközelíti a 800-at. Ha ehhez hozzávesszük, hogy 10 utcai szolgálat működik a térségben, gyakorlatilag elmondható, hogy olyan településeken is jelen vannak a szolgáltatók, ahol egyébként más ellátás nincs,  Leterhelt terület Szolnok és Hajú-Bihar Megye, ezen két megyében összesen 5 településen van ellátás,  Pozitív azonban, hogy regionális szinten a Periféria Egyesület (Nyíregyháza) diszpécser szolgálata és a módszertani központ folyamatosan a férőhelyszám figyelésével közvetít az ellátók felé/között;

15 A régió hajléktalan ellátásának főbb jellemzői X.  Eredmény, hogy Hajléktalanok Ápoló Otthona működik a régióban (Oltalom, Nyíregyháza),  Két nappali centrum (Szolnok, Nyíregyháza) és hamarosan egy 24 órás egészségügyi centrum (Debrecen) is rendelkezésre áll a régióban, amely tovább bővíti az ellátást,

16 A régió hajléktalan ellátásának főbb jellemzői XI. Sz-Sz-B MegyeH-B Megye J-N-Sz MegyeÖsszesen Ellátók száma96318 Bevont települések száma73211 Nappali Melegedő3315 Éjjeli Menedékhelyek2327 Átmeneti Szállók5117 Utcai Gondozó Csoportok26210 Hajléktalanok Ápoló Otthona1001 Rehabilitációs Szálló0101 Nappali Centrum1012 Férőhelyszám310332150792 Hajléktalanok száma kb.550-600850 -900250 - 3001600-1800

17 A régió hajléktalan ellátásának főbb jellemzői XII.  Mindhárom megyében a rendelkezésre álló nappali melegedők és átmeneti szállók férőhelyei iránti igény jóval magasabb, mint amit az intézmények kapacitása elbír, ugyanakkor nem a hagyományos hajléktalan létbe való „betokozódást” elősegítő intézményben gondolkodnak a térség szakemberei, hanem más típusú intézmény létrehozását tartják fontosnak, mely főként az önállóságra épít, tehát nem átmeneti szállókat és éjjeli menedékhelyeket szeretnének létrehozni, hanem olyan programokban részt venni, amely a reintegrációt elősegíti.  Módszertanként a „mire lenne igény” típusú kérdésekre folyamatosan olyan válaszok érkeztek, melyek megerősítik az alábbiakat

18 A régió hajléktalan ellátásának főbb jellemzői XIII.

19 Főbb eredmények a régióban az elmúlt 5 évben  Európai Uniós pályázati támogatásból Nappali Centrumok épültek Nyíregyházán és Szolnokon, valamint akkreditált képzések valósulhattak meg a régió szakemberei számára 540 Millió Ft. EU-s támogatásból,  A régióban közel 2500 EU-s pályázat készült a 2004-2006 között, összesen 99 Milliárd Ft. támogatást kapott a térség;

20 Főbb eredmények a régióban az elmúlt 5 évben  A támogatott pályázatok megoszlása szerint: 1.HEFOP 38 Milliárd Ft – 36% - humán erőforrás fejlesztése, beruházásokkal, képzésekkel 2.ROP 24 Milliárd FT – 23% - régiófejlesztés, regionális különbségek csökkentése 3.GVOP – 17 Milliárd FT – 16% - cél: gazdasági versenyképesség fokozása 4.Egyéb 26 Milliárd FT (pl.: környezetvédelem, agrártámogatások) – 25%

21  Támogatott pályázatok megoszlása a kistérségekben: 1.Debreceni Kistérség: 380 pályázat 2.Nyíregyházi Kistérség: 308 pályázat 3.Szolnoki Kistérség: 171 pályázat Főbb eredmények a régióban az elmúlt 5 évben

22

23  Kiépült a Regionális Diszpécser és Módszertani Központ (Nyíregyháza, Debrecen);  Hiánypótló ellátásként 24 órás egészségügyi centrum kezdheti meg működését ez év decemberében Debrecenben – ReFoMix Kft.  Szolidaritási programok 5. éve – kapcsolatteremtés a piaci – versenyszférával – aukciós programok, „Egy éjszaka hajléktalanokért”, gyermekrajzpályázat  Prevenciós előadások középiskolásoknak 3 alkalommal Debrecenben.

24  2005. december 1-én vette kezdetét a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt „támogatott lakhatási program keretében hajléktalan emberek beilleszkedési támogatása” elnevezésű modellkísérleti program;  A pályázat mérföldkövet jelentett a hajléktalan- ellátás hazai fejlődésében, mivel a sok esetben hospitalizálódást eredményező intézményi elhelyezés helyett, az önálló életvitelre késztette az arra képesnek tartott ügyfeleket, a hajléktalan létből kivezető utak egyik legalapvetőbb elemének, a lakhatás kérdésének megoldásával. Főbb eredmények a régióban az elmúlt 5 évben

25  A régióból 6 intézmény 75 férőhelyre pályázott,  A program 15 hónapja alatt 110 ügyfél részesült támogatásban, akik átlagosan 8,5-10 hónapot töltöttek el a különféle bérleményekben,  65 fő lakhatási körülményeiben állt be pozitív változás

26 Főbb eredmények a régióban az elmúlt 5 évben  Egyedülálló program valósult meg Nyíregyházán - Hajléktalanok albérleti lakhatásához biztosít támogatást a Nyíregyházi önkormányzat.  A rendszeres jövedelemmel rendelkező fedél nélküli emberek havonta 8 és 25 ezer forint közötti támogatást kaphatnak, amely segít abban, hogy a hajléktalanoknak sikerüljön visszailleszkedni a társadalomba.

27 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

28 ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. 4030 Debrecen, Bégány utca 4. sz. Tel.: 52/530-817; www.refomix.hu www.refomix.huwww.refomix.hu modszertan@refomix.hu


Letölteni ppt "A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS FŐBB JELLEMZŐI AZ ÉSZAK – ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2008. November 06."

Hasonló előadás


Google Hirdetések