Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. Előadó:dr. Bánky Tamás vezérigazgató ÉMI Nonprofit Kft. ÉMI dokumentumok az építésügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. Előadó:dr. Bánky Tamás vezérigazgató ÉMI Nonprofit Kft. ÉMI dokumentumok az építésügyi."— Előadás másolata:

1 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. Előadó:dr. Bánky Tamás vezérigazgató ÉMI Nonprofit Kft. ÉMI dokumentumok az építésügyi igazgatás szolgálatában (jelen és jövő)

2 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. Az építmények tervezésének-létesítésének alapelvei a témakört érintő főbb jogszabályok (Európa) ÉPÍTÉSI TERMÉKDIREKTÍVA (89/106/EEC Council Directive) Lényeges követelmények: (Értelmező dokumentumokban részletezve): Állékonyság, mechanikai stabilitás Tűzbiztonság Higiénia, egészség- és környezetvédelem Használat biztonsága Zaj- és rezgésvédelem Energiatakarékosság és hővédelem

3 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. Az európai jogharmonizáció területei a vizsgálatok, vizsgálati módszerek egységesítése közös osztályozási rendszerekaz építési anyagok, az épületszerkezetek, a szervizinstallációk területén termékszabványok, közös irányelvek szerint európai műszaki engedélyek kidolgozása stb. De a követelmények mindig nemzeti kompetenciában maradnak!

4 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. (Magyarország) ÉPÍTÉSI TÖRVÉNY (1997. évi LXXVIII. törvény) Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK) (utolsó közzététel időpontja: 2008. 07. 14. MK.) a 3/2003. (I. 25.) BM – GKM – KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség- igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

5 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. Az építési termékek alkalmazása Forgalomba hozni, továbbforgalmazni vagy beépíteni csak megfelelőség-igazolással rendelkező, terméket szabad. Építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, ha arra jóváhagyott műszaki specifikáció van.

6 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. A megfelelőség-igazolási eljárás alapját a következő jóváhagyott műszaki specifikációk képezik: honosított harmonizált európai szabvány (MSZ EN); európai műszaki engedély (ETA); felváltja: az EAD építőipari műszaki engedély (ÉME) vagy nemzeti szabvány (MSZ).

7 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. Megfelelőség igazolása A gyártó feladata a megfelelőség-igazolási eljárás lefolytatása; A szállító feladata a termékre előírt eljárás eredményeként kiállított megfelelőség-igazolási dokumentumnak: megfelelőségi tanúsítványnak vagy szállítói megfelelőségi nyilatkozatnak a termékhez való csatolása.

8 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. A megfelelőség igazolás dokumentumai és módozatai Megfelelőségi tanúsítvány (1, 1+) Szállítói megfelelőségi nyilatkozat (2, 2+, 3, 4)

9 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. A tűzvédelmi megfelelőség igazolást (TMI-t) építési termékek vonatkozásában önkéntes kérésre, az ÉMI Nonprofit Kft. adja ki. Alapja ezen dokumentumnak: minden esetben (!) valamilyen műszaki specifikáció harmonizált szabvány, vagy európai műszaki engedély (ETA), vagy hazai építőipari műszaki engedély (ÉME), melynek adatait össze kell vetni – az alkalmazási feltételek meghatározása céljából – a nemzeti követelményekkel.

10 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. CE megfelelőségi jelölés alkalmazásának kiemelt szabályai ÉMI notified body number: 1415 Építési termékre CE megfelelőségi jelölés akkor helyezhető el, ha a megfelelőség igazolása - honosított harmonizált szabvány (hEN) vagy - európai műszaki engedély (ETA) alapján történt. A terméket a megfelelőség-igazolás mellett a szállítónak megfelelőségi jelöléssel kell ellátnia; A CE megfelelőségi jelöléssel jogszerűen ellátott import termékek korlátozás nélkül hozhatók forgalomba.

11 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY (ÉME)

12 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY (ÉME)

13 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY (ÉME)

14 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY (ÉME)

15 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS

16 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS

17 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNY

18 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNY

19 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. TÍPUSVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

20 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. TÍPUSVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

21 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. Az ÉMI Nonprofit Kft. minősítési rendszerei és ezek dokumentálása Az építési vállalkozások minősítése („minőségi vállalkozás”) A minősített felhasználók tanúsítása („minőségi kivitelező”) Az ÉMI minőségjel („minőségi termék”)

22 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. Az építési vállalkozások minősítése A kidolgozás alapelvei (eurokonform) A „minősített vállalkozás” piaci előnyei (bankok, befektetők, állami beruházások, közbeszerzések, lakosság, biztosítók stb.) A minősítés értékelési eljárásai jogi, pénzügyi, műszaki szempontból való, továbbá az építési kapacitás figyelembevételével végzett komplex értékelés

23 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. Adminisztratív és jogi azonosító adatok ellenőrzése és értékelése: Adminisztratív és jogi azonosító adatok ellenőrzése és értékelése: cégbejegyzés másolat, cégkivonat cégbejegyzés másolat, cégkivonat igazolás arról, hogy adó- és járulék tartozása nincs a kérelmezőnek igazolás arról, hogy adó- és járulék tartozása nincs a kérelmezőnek (tartozásmentességi igazolások) (tartozásmentességi igazolások)

24 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. A pénzügyi adottságok minősítése A minősítést megelőző utolsó évben az előírt jegyzett-tőke mérlegA minősítést megelőző utolsó évben az előírt jegyzett-tőke mérleg szerinti megléte, de minimum pozitív nettó tőkeérték szerinti megléte, de minimum pozitív nettó tőkeérték A likviditási hányados  0,5 (forgóeszköz/rövid lejáratú A likviditási hányados  0,5 (forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettségek) kötelezettségek) Az előző 3 évre vonatkozó éves beszámoló a kiegészítő mellékletekkel Az előző 3 évre vonatkozó éves beszámoló a kiegészítő mellékletekkel Könyvvizsgálói nyilatkozat az alapkövetelmények teljesüléséről Könyvvizsgálói nyilatkozat az alapkövetelmények teljesüléséről Nyilatkozat a vállalkozó fizetési fegyelméről Nyilatkozat a vállalkozó fizetési fegyelméről

25 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. A szerződés nagysága szerinti minősítés Az előző három évben elért átlagos éves építőipari forgalom nagysága;Az előző három évben elért átlagos éves építőipari forgalom nagysága; Három referencia projektre vonatkozó szerződések teljes értéke Három referencia projektre vonatkozó szerződések teljes értéke A munkaerő felkészültsége, képzettségi szintjeA munkaerő felkészültsége, képzettségi szintje A közvetlenül vagy közvetve alkalmazott átlagos éves szakmunkás létszámA közvetlenül vagy közvetve alkalmazott átlagos éves szakmunkás létszám Az előző három évben alkalmazott műszaki vezetők átlagos létszámaAz előző három évben alkalmazott műszaki vezetők átlagos létszáma

26 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. A minősítő szervezet a pénzügyi és referencia szempontok szerint évente, műszaki megfelelés tekintetében 5 évenként felülvizsgálja az okiratot. A minősítés önkéntes.

27 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. MINŐSÍTETT ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁS

28 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. A minősített felhasználók tanúsítási rendszere Egy kivitelező szervezet egy szabványos vagy műszaki engedéllyel rendelkező termék gyártójának elméleti és gyakorlati felkészítését követően – referenciái alapján – tanúsítványt kap az ÉMI-től, mint független kijelölt vizsgáló- ellenőrző-tanúsító szervezettől, hogy az adott terméket „minősítetten” magas színvonalon képes kivitelezni, felhasználni építési tevékenysége során.

29 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. engedély ÉMI alkalmassági kérelem KIVITELEZŐ oktatás – képzés, tréning GYÁRTÓ * harmonizált szabvány szerint gyárt vagy rendelkezik ETA-val vagy ÉME-vel vagy ATB-vel * minősítési kérelem MINŐSÍTŐ SZERVEZET minősítés MINŐSÍTETT FELHASZNÁLÓ

30 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. A tanúsító szervezet évenként – referencia ellenőrzések alapján – felülvizsgálja a tanúsítványt. a tanúsítványt. A tanúsítás kérése önkéntes.

31 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. MINŐSÉGJELMJ-0345-2006

32 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. Az ÉMI minőségjel Az ÉMI minőségjel a bizalom védjegye. A jelet viselő termék tartósan jó minőségű, magas színvonalon megfelel az adott termékre vonatkozó műszaki specifikációnak. Kérelmezése és használata önkéntes. Feltételei: a termék megfelelőség-igazolással rendelkezzék; műszaki jellemzői a szokványosnál magasabb műszaki jellemzői a szokványosnál magasabb szintet, illetve minőséget képviseljenek; szintet, illetve minőséget képviseljenek; az ÉMI, mint független szervezet folyamatosan az ÉMI, mint független szervezet folyamatosan vizsgálja és tanúsítsa a termék minőségét. vizsgálja és tanúsítsa a termék minőségét.

33 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. JELHASZNÁLATI TANÚSÍTVÁNY

34 Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok Tiszafüred 2010. október 29. Előadó:dr. Bánky Tamás vezérigazgató ÉMI Nonprofit Kft. ÉMI dokumentumok az építésügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések